Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fingerprinting techniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fingerprinting techniky"— Transkript prezentace:

1 Fingerprinting techniky
(molekulární daktyloskopie)

2 Obsah Princip metod Charakter získaných dat Typy metod Proteiny
DNA-fingerprinting AFLP

3 Princip metody Metoda „Hrubé síly“
Získat velké množství molekulárních znaků Neověřovat jejich nezávislost Neověřovat jejich genetické pozadí

4 Charakter získaných dat
Multilokusová data Distanční metody Fenetické metody? U vzdálenějších druhů vadí vysoké procento homoplasií Genetická identita, genealogická příbuznost, tokogeneze, fylogeneze příbuznějších taxonů

5 Obsah Princip metod Charakter získaných dat Typy metod Proteiny
DNA-fingerprinting AFLP

6 Typy metod Rozdělení podle studovaných molekul
Proteiny DNA Rozdělení podle výchozího materiálu Rozdělení podle metody frakcionace Rozdělení podle metody detekce

7 Proteinový fingerprinting Princip metody
Izolovat směs proteinů Předfrakcionovat Separovat (elfo) Detekovat

8 Proteinový fingerprinting
Komplexita výchozího materiálu Nativní materiál (sérum, bílek, homogenát) Extrakty (fenolový extrakt, vodný extrakt) Způsob separace Elfo (PAGE, nitrocelulosa, agar) Metoda detekce Nespecifické barvení (CBB, stříbro) Semispecifické barvení (stříbro kovy) Specifické histochemické barvení (isozymy)

9 Proteinový fingerprinting
Proteinové extrakty z různých kultivarů pšenice rozděleny na PAGE a obarveny CBB

10 Izoenzymová analýza Homogenát tachyzoitů Toxoplasma gondii

11 Výhody protein fingerprinting
Relativně jednoduché a rychlé Kodominance znaků Zavedená metoda

12 Nevýhody protein fingerprinting
Méně znaků Znaky mohou být selekčně významné Možnost ovlivnění i prostředím Materiál méně stabilní

13 DNA fingerprinting RFLP restriction fragment length polymorphism
scnRFLP restriktasa fingerprinting na scnDNA RAPD Random Amplified Polymorphic DNA AP-PCR arbitrarily primed PCR AFLP amplified fragments length polymorphism

14 DNA fingerprinting Princip metody
Izolovat DNA (snížit komplexitu) Nasegmentovat DNA (restriktázy, PCR) Separovat segmenty Detekovat

15 b a c _ _ _ + + + taxoprint RFLP RAPD

16 RFLP Nastříhání DNA pomocí restrikčních endonukleáz
Velké množství endonukleáz, možno použít i jejich kombinace Problémy s přílišnou komplexitou vzorů Snížení komplexity výchozí DNA Kvalita separace fragmentů Specifičnost detekce zón

17 RFLP bakteriální DNA Celková DNA po naštěpení rozdělena na PAGE a obarvena EtBr

18 RFLP bakterií (taxoprint)
DNA rozštěpena, koncově označena, rozdělena na PAGE a detekována; autoradiograficky

19 RFLP chloroplastové DNA
Izolovaná cpDNA naštěpena enzymy, rozdělena na agarose a obarvena EtBr

20 scnRFLP PCR-amplifikovaných úseků cpDNA

21 RFLP mtDNA rostlin - krok 1
Celková DNA rozštěpena, rozdělena na agarose, obarvena EtBr

22 RFLP mtDNA rostlin - krok 2
DNA z agarosy přeblotována na nylon, hybridizována s mtDNA sondou a detekována autoradiograficky

23 DNA-fingerprint ptačí DNA
DNA rozštěpena enzymy, rozdělena na agarosové elfo, přeblotována na nylonovou membránu a detekována sondou

24 Výhody RFLP Relativní jednoduchost a láce Velké množství dat
Slušná reprodukovatelnost Kodominance znaků Multilokusový charakter Selekční neutralita znaků

25 Nevýhody RFLP Potřeba většího množství DNA
Potřeba kvalitnější a čistší DNA Spíše pro příbuzné druhy Někdy špatně čitelné elektroforetogramy – nutnost snižovat komplexitu DNA Znaky nemusí být nezávislé RAPD z technického hlediska lepší

26 RAPD Princip metody Izolovat DNA (hlavně vyčistit)
Amplifikovat fragmenty pomocí náhodných PCR primerů Rozdělit fragmenty Detekovat fragmenty

27 RAPD Random Amplified Polymorphic DNA
Amplifikace pomocí „náhodných“ primerů Různé modifikace AP-PCR Různé metody zvyšování počtu znaků Kombinace primerů Restrikce enzymy Semiselektivní primery Transposomy Introny exony

28 RAPD DNA kvasinek Po amplifikaci s náhodnými primery byly produkty PCR rozděleny na agarosové elfo a detekovány EtBr

29 RAPD myši DNA byla před amplifikací štěpena restrikčním enzymem, PCR primery hybridizovaly s ALU

30 Výhody RAPD Cena Rychlost Univerzálnost Malé množství materiálu
Nižší požadavky na kvalitu DNA Obrovské (libovolné) množství dat Kvalita elektroforetogramů

31 Nevýhody RAPD Typická fingerprinting metoda
Nelze hodnotit znakově orientovanými metodami Použitelné jen u relativně příbuzných druhů Chybí kodominance Interference znaků Vliv kontaminující DNA Nízká reprodukovatelnost PCR Horší publikovatelnost výsledků

32 AFLP (amplified fragments length polymorphism)
EcoRI Restrikce dvěma enzymy MseI EcoRI adapter EcoRI adapter MseI adapter Ligace adaptérů Předselkční primery Předselektivní PCR Selekční primery Selektivní PCR

33 AFLP 2 kapilárová elektroforéza standard molekulární váhy
amplifikované fragmenty

34 Výhody AFLP Vysoká reprodukovatelnost výsledků Velké množství znaků
Kodominance znaků Minimum falešných homologií Lze použít znakově orientované metody Dobrá publikovatelnost výsledků

35 Nevýhody AFLP Nákladnost kitů i přístrojového vybavení
Složitost metody Spíše pro příbuzné druhy

36 Závěry Fingerprinting techniky velmi vhodné pro vnitrodruhové studie a pro fylogenetiku na nižší taxonomické úrovni Výhodná cena a rychlost Multilokusový charakter dat Data zpracovávat distančními metodami! Nejvýhodnější z hlediska výsledků RAPD, z hlediska publikovatelnost AFLP


Stáhnout ppt "Fingerprinting techniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google