Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Kombinované studium Ing. Patricia Jakešová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Kombinované studium Ing. Patricia Jakešová"— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Kombinované studium Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

2 2.2. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 1. Inovace a inovační podnikání - inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 2. Hodnotové inovace a strategie modrého oceánu 3. Řízení inovací a změn 4. Komercializace inovace – uvedení inovace na trh ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

3 3.3. VÝZNAM INOVACÍ „Inovace jsou taková kvantitativní či kvalitativní zlepšení produktu, procesu nebo podnikatelského modelu, která významně přidávají hodnotu zákazníkovi, podniku, v ideálním případě oběma stranám současně. Pokud se přidaná hodnota realizuje až při transakci v rámci trhu, inovace sama tedy vzniká na trhu ve chvíli prodeje. Vlastně ji realizuje zákazník. Proto se inovace zásadně liší od invence, vynálezu, patentu nebo zlepšovacího návrhu – ty mohou zůstat nerealizované, v trezoru, skladě, v papírech, na patentovém úřadě.“ Milan Zelený, Fordham University ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

4 4.4. VÝZNAM INOVACÍ Na prahu 21.století začíná nové kolo konkurenčního boje na globálních trzích Nové obory (ICT, materiálové inženýrství, genetické inženýrství, nanotechnologie…) Globalizace a zrychlování ekonomických cyklů Převaha nabídky a její „nesoulad“ s poptávkou = paradox 21. stol.  Jak získat konkurenční výhodu v nově vznikajících podnikatelských příležitostech?  Jak odhadnout kroky potřebné na uspokojení nových zákaznických potřeb? Vyzyvatelé - firmy, které předbíhají vývoj, určují a mění pravidla hry Váhavci - jsou pozadu za tempem změn, usilují o zachycení tempa vývoje a spoléhají na externí pomoc ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

5 5.5. VÝZNAM INOVACÍ Odvětví a jejich změny Stírání rozdílů mezi odvětvími Nadbytek kapacit Nadbytek finančního kapitálu Nedostatek přírodních zdrojů Technologie je akcelerátor Od informací ke znalostem Noví hráči, nové produkty a značky Kopírování je dokonalé, napodobování běžné Zvyšuje se rychlost inovačních cyklů Talent a vytrvalost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

6 6.6. VÝZNAM INOVACÍ Různá připravenost a reakce firem: SONY Půlstoletí lídr ve spotřební elektronice Každých 5 let nový produkt Pokles inovační schopnosti Nezachytila nástup osobních počítačů a mobilní komunikace V současné době prochází projektem restrukturalizace Výměna celého vedení společnosti Nový manažer z venku Nová technologie plochých televizorů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

7 7.7. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚNxxx xxx ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

8 8.8. Členění INOVACÍ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz 3. STRATEGICKÉ Inovace: Nový podnikatelský model nový TRH nový PRODUKT nový SYSTÉM organizace 2. PRODUKTOVÉ Inovace: „výrobkové“ inovace, inovace služeb zavádění nových (vylepšených) produktů na trh 1. PROCESNÍ Inovace: „provozní“ inovace optimalizace firemních procesů snížení nákladů, zvýšení výkonů = zvýšení efektivity

9 9.9. ČLENĚNÍ INOACÍ Inovace se netýkají jenom výrobků „Národní cena kvality České republiky“ – inovace nástrojích pro zavádění, prosazování, zlepšování a oceňování kvality CSR – Evropa přijala CSR směrnici. Velké firmy nad 500 zaměstnanců. Pravidelné vykazování environmentální a sociální oblast zaměstnanecké podmínky, lidská práva, korupce popis modelu podnikání informace o zapojení se do iniciativ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

10 10. Optimalizace vs. Inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz Růst prostřednictví 1.Snižování nákladů – cost attack (zákon snižujícího se benefitu – velmi krátkodobé) 2.Přes zlepšování produktů a procesů 3.Zeštíhlování konceptu – filozofie zdokonalování procesů 4.Rozšíření prodeje 5.Akvizice nebo propojení s velkým partnerem 6.Inovace

11 11. INOVACE Nový způsob využití existujících zdrojů firmy k získání nových podnikatelských příležitostí. Vytvoření něčeho nového výsledek kreativity zaměřeno na zákazníka nabídka vyšší hodnotu Inovace je orientována ryze podnikatelsky: inovace není pouze technologický proces (technologická změna) technický objev má charakter inovace pouze tehdy, když se podnikatelsky zhodnotí, když povede ke zvýšení výnosů z podnikání firmy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

12 12. Základní kroky k inovaci podniku ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz 1. Systematické inovace a neustálá schopnost změny 2. Rozvoj lidského potenciálu v podniku, budování hodnot a rozvoj podnikové kultury Intelektuální potenciál – vzdělání, informace … Fyzický potenciál – pracovní výkonnost / produktivita, zvládání stresu Emoční potenciál – otevřená komunikace, sebepoznání … Morální potenciál – etika, čestnost, férovost, loajalita

13 13. INOVACE Různé úhly pohledu na inovace 1.Z pohledu funkcí – jaké nové funkce můžeme výrobku dát 2.Z pohledu hodnoty – jak odlišit komoditu z pohledu hodnoty 3.Z pohledu principu – jak splnit funkci jiným principem 4.Z pohledu designu – co můžeme vložit do produktu přes design 5.Z pohledu sortimentu – vyvíjet úplně nový výrobek? 6.Z pohledu evoluce – ve které části S-křivky se výrobek nachází 7.Z pohledu uživatele – technický, psychologický, pedagogicky, sociální, ekologický ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

14 14. Optimalizace vs. Inovace Vedení by mělo věnovat přizpůsobivosti (flexibilitě) svých podnikatelských procesů stejnou pozornost jakou věnuje jejich optimalizaci! Investovat: finanční kapitál intelektuální kapitál ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Paradox optimalizace: Tradiční reakce vedení - snižování nákladů (R&D a inovační náklady jedněmi z prvních) Optimalizace podnikatelských procesů je účinným nástrojem zvyšování efektivity podnikání firmy jen do určité míry

15 15. I vynikající strategie po čase ztrácí účinnost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz 1. Napodobení úspěšné strategie dominujícího subjektu 2. Lepší (a úspěšnější) podnikatelská strategie konkurentů 3. Uspokojení poptávky většiny zákazníků v segmentu 4. Síla producenta je postupně překonána silou odběratelů a dodavatelů Vedení firmy se musí rozhodnout: investovat do stávajícího podnikání investovat do budoucího podnikání

16 16. Základní úlohy podniku ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz 1. Systematické inovace a neustálá schopnost změny 2. Rozvoj lidského potenciálu v podniku, budování hodnot a rozvoj podnikové kultury Intelektuální potenciál – vzdělání, informace … Fyzický potenciál – pracovní výkonnost / produktivita, zvládání stresu Emoční potenciál – otevřená komunikace, sebepoznání … Morální potenciál – etika, čestnost, férovost, loajalita

17 17. Inovační Postupy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz 1. Intuitivní Zásady: nekritizovat co nejvíce námětů pohodová atmosféra rozlet a fantazie návaznost a rozvoj nápadů  Brainstorming  Brainwraiting  Řízená diskuse …

18 18. Inovační Postupy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz 2. Systematické Logický myšlenkový proces vytváření hypotéz a předvídání jejich účinků.  Analogie  Agregace  Alternativní dotazy  Matematické modely…

19 19. Inovační Postupy 1. pohled: Eliminace některých stávajících prvků existujícího produktu odejmout některý (i ten zdánlivě nepostradatelný) prvek umožňuje zamyslet se nad tím, zda ho nelze nahradit něčím lepším. 2. pohled: Znásobení téhož prvku v sestavě existujícího produktu je však nutné tyto kopie upravit tak, aby nepřinášely pouze kvantitativní rozšíření, ale vedly ke změně kvality fungování produktu. 3. pohled: Rozdělení stávajícího produktu do komponentů pokusit se pohlédnou na integrovaný celek prizmatem jeho složek a pokusit se je sestavit jiným způsobem (včetně možnosti ponechat některé komponenty mimo nově sestavený produkt); je možné uplatnit fyzickou anebo funkční dekompozici. 4. pohled: Rozšíření funkcí některých prvků existujícího produktu pokusit se rozšířit funkční možnost prvku tím, že bude zabezpečovat některé funkce dalšího prvku celku nebo dokonce jeho bezprostředního okolí. 5. pohled: Provázat některé vlastnosti existujícího produktu s vlastnostmi jeho okolí. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz TRIZ (Tvorba a Řešení Inovačních Zadání)

20 20. Konkurenceschopnost firmy  Pravidelné INOVACE nabízených produktů (vznikající rychleji než inovace konkurenčních produktů)  MODERNIZACE výrobních technologií, distribučních cest a účelné nasazení prostředků informační technologie  Inovace podnikatelských procesů provedením podstatné ORGANIZAČNÍ ZMĚNY vnitřního prostředí firmy  Rychlé doplnění chybějících podnikatelských kompetencí zapojením do účelné STRATEGICKÉ ALIANCE (sítě) = Správná volba podnikatelské strategie ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

21 21. Konkurenceschopnost firmy Příklad Jediný český potravinářský řetězec COOP družstvo -Projekt COOP - Prohlubování, rozšíření, zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců spotřebních družstev -Témata – Category management, Řízení skladových zásob, Logistika -Přednášející – Odborníci s praxí především z mezinárodních společností -Školení – napříč pozicemi včetně provozu -QR, Facebook, Platba složenek a ukládání peněz na účty (pozor – především malá města a vesnice), Kalorické tabulky, Recepty on-line Je to inovace? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

22 22. Konkurenceschopnost firmy Příklad Inovace v maloobchodě -Samoobslužné pokladny -Rozvoz potravin -Dopékárny -Balíkomat Jsou to inovace? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

23 23. Čím se odlišují úspěšné produkty? 1.Superiorita produktu 2. Vyjasněná koncepce nového produktu již od prvních fází inovačního projektu 3. Synergie marketingových, technických a výrobních činností 4. Kvalita projekčního řešení 5. Přitažlivost produktu pro zákazníka!!! ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

24 24. Vývoj nových produktů Vylepšení (změna) některých částí produktů Nové možnosti uplatnění pro stávající produkt Snížení ceny díky nižším nákladům (technologie, materiály, režijní náklady…) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz PRŮBĚŽNÁ PRODUKTOVÁ ZMĚNA SKOKOVÁ ZMĚNA Koncepčně zcela nový produkt (nové technologie, jiný princip) Nová řada výrobků (změna funkčních schopností) Rozšíření existující řady produktů

25 25. Uvíznutí v pasti technického rozvoje Žádná firma si nemůže dovolit ignorovat (technický) rozvoj a přesto udržet vysokou podnikatelskou výkonnost Nezvládnutí nové technologie většinou není příčinou poklesu podnikatelské výkonnosti Perfektní zvládnutí technologie většinou samo nevede k nárůstu podnikatelské výkonnosti ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

26 26. Uvíznutí v pasti technického rozvoje Přesto mnoho firem uvízne v pasti technického rozvoje:  „Obavy“ že zaostanou za jeho tempem  Intenzivní (a často ztrátové) investice do R&D  Zákazníci nejsou na změny připraveni  Inovace nepřináší zákazníkovi vyšší hodnotu  Velké ztráty z neuvážených investic  Neschopnost firmy změnit svůj model podnikání ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

27 27. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

28 STRATEGICKÉ ÚVAHY: Reálnost a dosažitelnost cílů - za jakých podmínek? SYSTÉMOVÉ ROZHODOVÁNÍ: Proveditelnost opatření - za jakých podmínek? FINANČNÍ ŘÍZENÍ: Ekonomická výhodnost - za jakých podmínek? Cyklus podnikatelského myšlení ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

29 29. Intelektuální kapitál organizace  Individuální znalosti (znalosti a dovednosti jednotlivých zaměstnanců)  Organizační znalosti, způsoby provádění jednotlivých podnikatelských operací  Kodifikované znalosti, sdružují všechny informace, které lze formálně popsat a zaznamenat do nějakého dokumentu (ISO normy…)  Neformální znalosti - osobní percepční, psychomotorické či intelektové vlastnosti jedinců.  Individuální dovednosti – schopnost používat znalosti v každodenní praxi ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Intelektuální vlastnictví (IP)

30 30. Skladba intelektuálního kapitálu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

31 31. Konkurenční výhoda Konkurenční výhoda: = to, co odlišuje organizaci od ostatních (USP) = viz USA – správná identifikace nových potřeb či větší poznání stávajících (digital or die) Může vyplývat z: - Nižších nákladů - Diferenciace - Kvalita, spolehlivost - Inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

32 32. Podpora loajality zákazníků JEDINÝM ZDROJEM PŘÍJMŮ KAŽDÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU JSOU JEHO ZÁKAZNÍCI (CRM) PRUŽNĚ REAGOVAT NA ZMĚNY JEJICH POTŘEB = INOVACE NABÍZENÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB = UDRŽENÍ LOAJALITY CO NEJVĚTŠÍHO POČTU ZÁKAZNÍKŮ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

33 33. Podpora expanze proniknutí se stávajícími výrobky na nové trhy nové využití pro stávající výrobky uplatnění nových výrobků na stávajících (a také postupně na nových) trzích rozšíření sortimentu nabízených výrobků diverzifikace nabídky vstupem firmy do nového oboru ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

34 34. KVALITA A INOVACE Vyhovět potřebám, požadavkům a přáním zákazníka Nabízet zákazníkům takové produkty a služby, které trvale uspokojují jejich očekávání (potřeby, požadavky a přání) Usilovat o plnou spokojenost zákazníka Provádět správné věci správným způsobem NAPOPRVÉ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz KVALITA

35 35. Unikátní a Modulární architektura Unikátní architektura a integrovaná produkce zajištění produkce z vlastních zdrojů Modulární architektura a kombinovaná produkce zajištění produkce z cizích zdrojů (modulů) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

36 Provozní vlastnosti produktu Čas Vývoj potřeb a očekávání zákazníků Unikátní řešení, integrovaná produkce Modulární řešení, kombinovaná produkce Rozdíl v kvalitě mezi unikátním a modulárním řešení Přesah očekávání: Konkurenční výhody z DOPLŇKŮ (rychlosti dodávky, snadné dostupnosti, výhodné ceny a jednoduchosti obsluhy). Nenaplněná očekávání: Konkurenční výhody z vysoké kvality a provozní spolehlivosti Zvyšování kvality v konkurenční soutěži ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

37 37. Unikátní a Modulární architektura Unikátní architektura ztrácí svou komerční účinnost ve prospěch Modulární architektury K přechodu od univerzality k modularitě dochází vždy znovu a znovu, jakmile kvalita nabízeného produktu přesáhne práh očekávání zákazníka. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

38 38. Spojité a nespojité inovace Spojité inovace organizace nabízí vylepšené produkty stávajícím cílovým skupinám zákazníků při aplikaci stále stejného modelu podnikání Nespojité inovace organizace mění model svého podnikání oslovuje nové cílové skupiny zákazníků nabízí levnější a/nebo jednodušší produkty Základem pro vhodnou strategii (business plan) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

39 39. Definice spojitosti => Volba strategie !!!  mylné spojování nespojitých inovací se skokovými změnami technických principů fungování produktu  výběr nevhodných parametrů, definujících nespojitost inovace  ignorování faktu, že nespojitost je vícedimenzionální Změna technologie (ani skoková)většinou není nespojitou inovací Nová inovace, neznamená automaticky nespojitá inovace Nespojitost je komplexní, neomezuje se pouze na technologické změny NĚCO JINÉHO – NĚKOMU JINÉMU - JINAK ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

40 SPOJITÁ inovace zacílena na náročné zákazníky, požadující vysokou kvalitu produktu a ochotné za ni zaplatit vyšší cenu orientace na segmenty, kde lze získat prémii za kvalitu většinou bez obrany proti vstupu nových producentů na méně výnosné segmenty trhu NESPOJITÁ inovace hodnotově orientována zacílena na méně náročné zákazníky na stávajících trzích nebo na nové zákazníky, kteří o koupi produktu dosud neuvažovali „NĚCO JINÉHO – NĚKOMU JINÉMU – JINAK“ Spojitá vs. nespojitá inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

41 Provozní výkonnost (jiné měřítko) Čas Vývoj požadavků zákazníků i jejich schopnosti absorbovat inovační změny SPOJITÁ INOVACE zvyšování kvality produktů nabízených na stabilním trhu 1 2 1. Oslovení méně náročných skupin zákazníků 2. Oslovení nových zákazníků - vytvoření nového trhu Model působení inovačních změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

42 42. Tržní potenciál nespojité inovace? 1) Může realizace nápadu vést ke vzniku nového trhu? 2) Může nápad oslovit méně náročné zákazníky na existujícím trhu? 3) Bude inovace překvapivá pro všechny konkurenty? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

43 43. Úspěšnost nespojité inovace 1.Je inovační řešení jednoduché a zaměřuje se na hodnotu pro zákazníka? 2.Je cílová skupina představována zákazníky, kteří nemohou využít portfolio stávající nabídky k vyřešení svých potřeb? 3.Je tato cílová skupina málo zajímavá pro stabilizované a úspěšné konkurenty, určující vývoj v oboru? 4.Existuje možnost vytvoření úspěšné aliance (sítě)? 5.Je organizace schopna udržet náklady na nízké úrovni, aby mohla pružně přizpůsobovat svou strategii dalšímu vývoji v okolí? Jsou-li všechny odpovědi kladné, je pravděpodobnost úspěchu vysoká. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

44 44. Vývoj inovačního řešení v čase 1.Vstup na trh - kvalita unikátního řešení (integrované produkce) = konkurenční výhoda 2.Další spojité inovace - udržení konkurenční výhody = postupné rozšiřování a upevňování pozice na získaném trhu 3.Produkt překračuje očekávání zákazníků = mizí konkurenční výhoda unikátního řešení 4.Přechod na modulární řešení (kombinace komponentů, dodávaných různými producenty) K přechodu od univerzality k modularitě dochází vždy znovu a znovu, jakmile kvalita nabízeného produktu přesáhne očekávání zákazníka ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

45 45. Vyrábět sami nebo nakupovat? Unikátní architektura + optimalizace provozních vlastností produktu (funkčnost, výkonnost, spolehlivost) Modulární architektura + komerční flexibilita (rychlost dodávky, cena, přidané funkce, servis…) - omezená variabilita - řešení musí využívat standardní moduly ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

46 46. Vývoj značky (brand) v čase 1.Značka - synonymum kvality (historicky) 2.Význam značky se mění - produkt stává komoditou 3.Nastupující modulární řešení využívá „značkových“ modulů 4.Značkový modul je symbolem vysoké užitnosti (funkčnosti) každého produktu jehož je součástí Např. většina nabízených PC se spíše než značkou výrobce prezentuje tím, že jejich procesor je Intel Pentium a/nebo že pracují s poslední verzí operačního systému Microsoft ÚLOHA ZNAČKY SE MĚNÍ (POSOUVÁ) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

47 Nárůst hodnoty produktu v hodnotovém řetězci Základní komponenty produktu Unikátní řešení a montáž PC Prodej a dodávka PC Moduly PC, jejichž unikátní řešení určije výkon a provozní kvalitu Montáž modulárně řešených PC Dodávka PC podle objednávky přímo zákazníkovi Posun konkurenční výhody na trhu PC ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

48 Nárůst hodnoty produktu v hodnotovém řetězci poznáním budoucí potřeby ve v upřednostnění volného času nebo trendu ve velikosti domácnosti Ucelené řady (Itálie, Česká kuchyně, Čína, Zdravá výživa, Mexiko) „Ready to eat“ Unikátní řešení Prodej především v centrech měst Neustálá kontrola kvality a obměna sortimentu, záruka, moderní balení Snadná příprava Široká nabídka pokrývající 1 měsíc – cenově dostupné Konkurenční výhod na trhu potravin ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

49 49. Vývoj značky (brand) v čase 1.Značka - synonymum kvality 2.Význam značky se mění - produkt stává komoditou 3.Nastupující modulární řešení využívá „značkových“ modulů 4.Značkový modul je symbolem vysoké užitnosti (funkčnosti) každého produktu jehož je součástí 5.Potlačuje se diferenciace mezi produkty, které jsou sestaveny ze stejných modulů 6.Stoupá význam komerční flexibility (rychlost dodávky, cena, přidané funkce, servis…) 7.Klesá zisk (marže) Značka (unikátní řešení) je časem ohrožena ztrátou zisku vytlačí ji z části trhu konkurence, nabízející nespojité inovace (modulární řešení) přijde o část marže díky tomu, že se stane komoditou ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

50 Zákazník Dodavatel sestavy PC Dodavatel operačního systému (Microsoft) Dodavatel mikroprocesoru (Intel) Dodavatel DRAM Dodavatel diskové paměti Výrobce materiálů Výrobce snímací mechaniky Ziskovost v alianci dodavatelů PC ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

51 51. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Děkuji za pozornost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Patricia Jakešová, patricia.jakesova@mail.vsfs.cz Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Kombinované studium Ing. Patricia Jakešová"

Podobné prezentace


Reklamy Google