Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jiří Kuba Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví „ AUTORIZACE METROLOGICKÝCH STŘEDISEK K OVĚŘOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jiří Kuba Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví „ AUTORIZACE METROLOGICKÝCH STŘEDISEK K OVĚŘOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jiří Kuba kuba@unmz.cz Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz „ AUTORIZACE METROLOGICKÝCH STŘEDISEK K OVĚŘOVÁNÍ TACHOGRAFŮ – SPOLUPRÁCE ÚNMZ A ČKS“

2 ÚVOD: ČKS je zájmovým sdružením všech zájemců o metrologii. Činnost ČKS je zaměřena pro kalibrační laboratoře, autorizovaná metrologická střediska, podnikové metrology a další zájemce o metrologii. Cílem ČKS je předávat členům nové informace z oblasti kalibrací měřidel, zákonných předpisů a předpisů z oblasti akreditace laboratoří. Naopak problémy členů ČKS řeší s ÚNMZ, ČIA a ČMI.

3 Hlavním cílem sdružení je dvakrát ročně, na jaře a na podzim na odborných konferencích informovat zájemce o problematiku měření, podnikové metrology, pracovníky kalibračních laboratoří a všechny další zájemce o novinkách a nových požadavcích vyplývajících z právních a technických předpisů v referátech, které přednášejí vedoucí pracovníci UNMZ, ČMI a ČIA a umožnit pracovníkům z praxe i osobní a neformální setkání s těmito pracovníky. Kontrolou dle kontroln í ho ř á du mohou být i: dozor dohled inspekce přezkum (přezkoum á v á n í ) Kontrolou dle kontroln í ho ř á du mohou být i: dozor dohled inspekce přezkum (přezkoum á v á n í )

4 Prvky spolupráce: 1.Rada pro metrologii: Projednává návrhy koncepcí a realizační záměry Úřadu v oblasti metrologie a podle potřeby navrhuje jejich změny a úpravy. Zaujímá stanovisko k zadání významných úkolů rozvoje metrologie a k zásadním otázkám mezinárodní metrologické spolupráce. Vyjadřuje se k návrhům Programu rozvoje metrologie a způsobu rozdělování přidělených finančních prostředků.

5 Vyjadřuje se ke schvalovacím protokolům státních etalonů a doporučuje předsedovi Úřadu jejich vyhlášení. Vyjadřuje se k návrhům programů informační a vzdělávací činnosti v oblasti metrologie. Podílí se na přípravě právních předpisů z oblasti metrologie. Předkládá vlastní návrhy na zlepšení činnosti v oblasti metrologie. Využívá stanoviska a připomínky zainteresovaných orgánů a organizací, včetně odborných útvarů Úřadu. Usměrňuje zaměření kontrol metrologických subjektů a výkonu SMD

6 Řeší: - otázky zabezpečení mezinárodní spolupráce ČR v oblasti metrologie, - zapojení ČR – ČMI do mezinárodních programů EMRP a EMPIR řízených a financovaných EU, - složení a zaměření činnosti technických komisí Rady, - budování NMS, kontrolu plnění úkolů v rámci programu rozvoje NMS (předkládání pravidelných zpráv) atd.

7 Dlouholetým a aktivním členem Rady je p. Jan Střelec, člen ČKS, který seznamuje členy ČKS s problematiku řešenou v rámci vrcholového metrologického poradního orgánu předsedy ÚNMZ. Aktuálně má RPM 22 členů, zastupujících významné resorty a organizace jako je MPO, MD, MZdr, MO, MŠMT, ČMI, ÚFE AV, ČIA, ČOI, EURACHEM-ČR, ČZPI, VÚGTK, HK ČR, ČMS a další. Součástí Rady je 13 technických komisí pro oblasti různých typů měření. Předsedy TK jsou jmenováni zpravidla gestoři příslušných veličin z řad pracovníků ČMI.

8 2.Časopis Metrologie Časopis Metrologie je obsahově zaměřen především na odborné články, novinky z oboru měřicí techniky, sdělování aktuálních informací, včetně zahraničních. Jsou do něj zařazovány také články z oblasti zkušebnictví, normalizace a mezinárodních vztahů. Na jeho přípravě se podílí široký kolektiv specialistů. Členem redakční rady je Ing. Kazda, člen ČKS, prostřednictvím něhož je možné v tomto časopise publikovat informace z oblasti výkonné i legální metrologie.

9 3.Program rozvoje metrologie ČKS se pravidelně od roku 2000 zapojuje do Programu rozvoje metrologie a řeší úkoly v oblasti zpracování kalibračních postupů (KP) na některé typy měřidel. KP jsou pak následně umisťovány na web ÚNMZ jako je např. KP na váhy NAWI do 1000 dílků. Ze strany ÚNMZ byla tato činnost podpořena částkou 150.000,- Kč.

10 Závěr: Záměrem ÚNMZ, v rámci spolupráce s ČKS, je nadále na pravidelných jednáních seznamovat členy s aktuální problematikou v oblasti legislativy a také s novými trendy v oblasti státní i mezinárodní metrologie. Naší snahou je umožňovat členům ČKS uplatnění připomínek k technickým dokumentům zpracovávaných ÚNMZ a ČMI. Činnost ČKS a návazně i spolupráci s ní považuje odbor metrologie ÚNMZ za vzájemně smysluplnou a prospěšnou jak pro obě organizace, tak i pro metrologickou veřejnost.

11 Ing. Jiří Kuba kuba@unmz.cz Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Nová adresa od 15. května 2015: Biskupský dvůr 5, 110 00, Praha 1, 3. patro kanc. 307, tel. 221 802 150 www.unmz.cz DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Ing. Jiří Kuba Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví „ AUTORIZACE METROLOGICKÝCH STŘEDISEK K OVĚŘOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google