Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací program METROLOGIE Zpracoval: Ing. Jiří Schreier Datum: 17. 10. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací program METROLOGIE Zpracoval: Ing. Jiří Schreier Datum: 17. 10. 2011."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací program METROLOGIE Zpracoval: Ing. Jiří Schreier Datum: 17. 10. 2011

2 Základní informace o vzdělávacím programu Název vzdělávacího programu: METROLOGIE Akreditace: DVPP Hodinová dotace: 60 hodin  teoretická část: 25 hodin  praktická část: 25 hodin  e-learning: 10 hodin Cílová skupina:  učitelé odborných předmětů  učitelé odborného výcviku  učitelé praktického vyučování Název prezentace Metrologie

3 Základní informace o vzdělávacím programu Hlavním cílem vzdělávacího programu Metrologie je získání nových poznatků a zkušeností v oblasti metrologie a udržení kroku s vývojem v této oblasti. Cílová skupina porozumí základním pojmům metrologie, orientuje se v národním metrologickém systému, získá základní znalosti z legislativy řešící problematiku zavádění managementu kvality a kontroly kvality ve firmách. Orientuje se v evidenci a kalibraci jednoduchých měřidel a osvojí si povinnosti vyplývající z metrologického řádu. Prakticky měří veličiny v oboru délkových rozměru, dodržuje zásady správného měření, vypracovává protokoly o měření. Název prezentace Metrologie

4 Struktura vzdělávacího programu Obsah učiva je rozdělen do tří částí:  v první části, teoretické, se cílová skupina seznámí s principy technologičnosti a metrologičnosti konstrukce, základy měření ve strojírenské výrobě, chybami a nejistotami měření, právní úpravou metrologie, organizací metrologie ve firmách, evidencí a kalibrací měřidel  v druhé části, praktické, provádí cílová skupina praktická měření, zpracovává naměřené hodnoty a tvoří měrové protokoly  třetí část je realizována formou e-learningu, kde se cílová skupina formou samostudia seznámí s národním metrologickým systémem, organizacemi zajišťujícími metrologii v ČR, s národní politikou kvality a metrologickým řádem Název prezentace Metrologie

5 Struktura vzdělávacího programu Teoretická část 25 výuková metoda  úvod do metrologie, historie, rozdělení1výklad  technologičnost a metrologičnost konstrukce3výklad  základy měření ve strojírenské výrobě1výklad  chyby měření a nejistoty měření2výklad  právní úprava metrologie3výklad  kalibrace a ověřování měřidel4výklad, praktická ukázka  etalony2výklad, praktická ukázka  organizace metrologie ve firmě9 výklad, praktická ukázka, exkurze Název prezentace Metrologie

6 Struktura vzdělávacího programu Praktická část 25 výuková metoda  kalibrace měřidel 3instruktáž, praktická cvičení  měření délkových rozměrů12instruktáž, praktická cvičení (digitální posuvné měřítko a mikrometry, tříbodová dotyková měřidla, profilprojektory, délkoměry, výškoměry)  měření a kontrola struktury povrchu2instruktáž, praktická cvičení  měření a kontrola závitů3 instruktáž, praktická cvičení  závěrečná práce5 sebezkušenostní výcvik Název prezentace Metrologie

7 Struktura vzdělávacího programu E-learning 10 výuková metoda  přehled měřidel1e-learning  národní metrologický systém, ÚNMZ, ČMI1 e-learning  národní politika kvality2 e-learning  metrologický řád6 e-learning Název prezentace Metrologie

8 E-LEARNING http://www.sst.opava.cz/moodle Název prezentace Metrologie

9 Popis výukových prostor Výuka vzdělávacího programu Metrologie bude probíhat v prostorách:  Střední školy technické Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace  firmy TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA a. s.  firmy OSTROJ a. s. Název prezentace Metrologie

10 Odborná učebna výpočetní techniky Teoretická část vzdělávacího programu bude probíhat na odborné učebně, která je vybavena didaktickou technikou, dataprojektorem, pořízeným z finančních prostředků projektu. Název prezentace Metrologie

11 Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě Technické vybavení laboratoře odpovídá požadavkům moderní výuky metrologie. Je vybavena moderními analogovými a digitálními měřidly, včetně měřidel s datovým výstupem na PC. Název prezentace Metrologie

12 Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě Z finančních prostředků projektu byl pro výuku vzdělávacího programu Metrologie pořízen digitalizovaný univerzální délkoměr Zeiss ULM 450. Název prezentace Metrologie

13 Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě Ukázka měřidel a měřících zařízení pro výuku praktické části vzdělávacího programu. Název prezentace Metrologie

14 Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě Etalony školy Název prezentace Metrologie

15 TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA a. s. Akreditovaná Kalibrační laboratoř geometrických veličin č. 2277 pro kalibrací měřidel v oblasti délky a úhlu. Název prezentace Metrologie

16 Lektoři vzdělávacího programu  Ing. Šárka Tichá, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava, odborný asistent  Jiří Novák – TLO a. s., vedoucí kalibrační laboratoře  Tomáš Břečka – TLO a. s., metrolog  Ing. Jiří Gebauer – OSTROJ a. s., vedoucí odboru řízení jakosti  Mgr. Petr Uvíra – OSTROJ a. s., odbor řízení jakosti  Ladislav Kunc – OSTROJ a. s., odbor řízení jakosti  Ing. Jiří Schreier – SŠT Opava, učitel odborných předmětů  Jaroslav Lenc – SŠT Opava, učitel odborného výcviku Název prezentace Metrologie

17 Certifikace Účastník obdrží po splnění všech úkolů vzdělávacího programu certifikát o absolvování DVPP. Podmínky certifikace:  splnění všech úkolů e-learningu  test z teoretických znalostí v oblasti metrologie v prostředí Moodle  závěrečná práce z praktické části  minimálně 80% účast na výuce Název prezentace Metrologie

18 Informace a zkušenosti z činnosti školních týmů Školní tým tvoří 12 pedagogických pracovníků, 8 učitelů odborného výcviku a 4 učitelé odborných předmětů, kteří se podílejí na tvorbě a ověřování výstupů vzdělávacího programu. Akce:  projektový den  kurz M.B.T.I.  stáž pedagogických pracovníků Metrologie ve strojírenství  pilotáž vzdělávacího programu Metrologie Ze školního týmu se vytvoří jádro regionálního oborového centra. Název prezentace Metrologie

19 Název prezentace Metrologie

20 Informace a zkušenosti z činnosti školních týmů +  dobrý kolektiv spolupracovníků, kteří se chtějí vzdělávat  aktivní účast na akcích realizovaných v rámci projektu  plnění úkolů vyplývajících z účasti na aktivitách projektu -  z počátku nepochopení cílů projektu Název prezentace Metrologie

21 Činnost regionálního oborového centra - ROC CO CHCEME?  garantovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti metrologie JAK?  vytvořit, propagovat a realizovat akreditovaný vzdělávací program Metrologie (DVPP) s cílem získání nových poznatků a zkušeností v oblasti metrologie a udržení kroku s vývojem v této oblasti PROČ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ V OPAVĚ?  má bohaté zkušenosti v oblasti metrologie  má potřebné technické vybavení  má zkušené a spolehlivé sociální partnery  má zkušený tým odborníků z praxe a VŠ Název prezentace Metrologie

22 Děkuji za pozornost Zpracoval: Ing. Jiří Schreier Datum: 17. 10. 2011 Kontaktní údaje: Ing. Jiří Schreier Tel.: +420 553 621 808 e-mail: schreier@sst.opava.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávací program METROLOGIE Zpracoval: Ing. Jiří Schreier Datum: 17. 10. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google