Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací program METROLOGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací program METROLOGIE"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací program METROLOGIE
Zpracoval: Ing. Jiří Schreier Datum:

2 Základní informace o vzdělávacím programu
Název prezentace Metrologie Základní informace o vzdělávacím programu Název vzdělávacího programu: METROLOGIE Akreditace: DVPP Hodinová dotace: 60 hodin teoretická část: 25 hodin praktická část: 25 hodin e-learning: 10 hodin Cílová skupina: učitelé odborných předmětů učitelé odborného výcviku učitelé praktického vyučování

3 Základní informace o vzdělávacím programu
Název prezentace Metrologie Základní informace o vzdělávacím programu Hlavním cílem vzdělávacího programu Metrologie je získání nových poznatků a zkušeností v oblasti metrologie a udržení kroku s vývojem v této oblasti. Cílová skupina porozumí základním pojmům metrologie, orientuje se v národním metrologickém systému, získá základní znalosti z legislativy řešící problematiku zavádění managementu kvality a kontroly kvality ve firmách. Orientuje se v evidenci a kalibraci jednoduchých měřidel a osvojí si povinnosti vyplývající z metrologického řádu. Prakticky měří veličiny v oboru délkových rozměru, dodržuje zásady správného měření, vypracovává protokoly o měření.

4 Struktura vzdělávacího programu
Název prezentace Metrologie Struktura vzdělávacího programu Obsah učiva je rozdělen do tří částí: v první části, teoretické, se cílová skupina seznámí s principy technologičnosti a metrologičnosti konstrukce, základy měření ve strojírenské výrobě, chybami a nejistotami měření, právní úpravou metrologie, organizací metrologie ve firmách, evidencí a kalibrací měřidel v druhé části, praktické, provádí cílová skupina praktická měření, zpracovává naměřené hodnoty a tvoří měrové protokoly třetí část je realizována formou e-learningu, kde se cílová skupina formou samostudia seznámí s národním metrologickým systémem, organizacemi zajišťujícími metrologii v ČR, s národní politikou kvality a metrologickým řádem

5 Struktura vzdělávacího programu
Název prezentace Metrologie Struktura vzdělávacího programu Teoretická část výuková metoda úvod do metrologie, historie, rozdělení 1 výklad technologičnost a metrologičnost konstrukce 3 výklad základy měření ve strojírenské výrobě 1 výklad chyby měření a nejistoty měření 2 výklad právní úprava metrologie 3 výklad kalibrace a ověřování měřidel 4 výklad, praktická ukázka etalony výklad, praktická ukázka organizace metrologie ve firmě 9 výklad, praktická ukázka, exkurze

6 Struktura vzdělávacího programu
Název prezentace Metrologie Struktura vzdělávacího programu Praktická část výuková metoda kalibrace měřidel instruktáž, praktická cvičení měření délkových rozměrů 12 instruktáž, praktická cvičení (digitální posuvné měřítko a mikrometry, tříbodová dotyková měřidla, profilprojektory, délkoměry, výškoměry) měření a kontrola struktury povrchu 2 instruktáž, praktická cvičení měření a kontrola závitů 3 instruktáž, praktická cvičení závěrečná práce sebezkušenostní výcvik

7 Struktura vzdělávacího programu
Název prezentace Metrologie Struktura vzdělávacího programu E-learning výuková metoda přehled měřidel 1 e-learning národní metrologický systém, ÚNMZ, ČMI 1 e-learning národní politika kvality e-learning metrologický řád e-learning

8 E-LEARNING http://www.sst.opava.cz/moodle
Název prezentace Metrologie E-LEARNING

9 Popis výukových prostor
Název prezentace Metrologie Popis výukových prostor Výuka vzdělávacího programu Metrologie bude probíhat v prostorách: Střední školy technické Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace firmy TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA a. s. firmy OSTROJ a. s. S ˇ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA

10 Odborná učebna výpočetní techniky
Název prezentace Metrologie Odborná učebna výpočetní techniky Teoretická část vzdělávacího programu bude probíhat na odborné učebně, která je vybavena didaktickou technikou, dataprojektorem, pořízeným z finančních prostředků projektu.

11 Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě
Název prezentace Metrologie Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě Technické vybavení laboratoře odpovídá požadavkům moderní výuky metrologie. Je vybavena moderními analogovými a digitálními měřidly, včetně měřidel s datovým výstupem na PC.

12 Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě
Název prezentace Metrologie Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě Z finančních prostředků projektu byl pro výuku vzdělávacího programu Metrologie pořízen digitalizovaný univerzální délkoměr Zeiss ULM 450.

13 Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě
Název prezentace Metrologie Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě Ukázka měřidel a měřících zařízení pro výuku praktické části vzdělávacího programu.

14 Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě
Název prezentace Metrologie Laboratoř metrologie Střední školy technické v Opavě Etalony školy

15 TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA a. s.
Název prezentace Metrologie TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA a. s. Akreditovaná Kalibrační laboratoř geometrických veličin č pro kalibrací měřidel v oblasti délky a úhlu.

16 Lektoři vzdělávacího programu
Název prezentace Metrologie Lektoři vzdělávacího programu Ing. Šárka Tichá, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava, odborný asistent Jiří Novák – TLO a. s., vedoucí kalibrační laboratoře Tomáš Břečka – TLO a. s., metrolog Ing. Jiří Gebauer – OSTROJ a. s., vedoucí odboru řízení jakosti Mgr. Petr Uvíra – OSTROJ a. s., odbor řízení jakosti Ladislav Kunc – OSTROJ a. s., odbor řízení jakosti Ing. Jiří Schreier – SŠT Opava, učitel odborných předmětů Jaroslav Lenc – SŠT Opava, učitel odborného výcviku

17 Název prezentace Metrologie Certifikace
Účastník obdrží po splnění všech úkolů vzdělávacího programu certifikát o absolvování DVPP. Podmínky certifikace: splnění všech úkolů e-learningu test z teoretických znalostí v oblasti metrologie v prostředí Moodle závěrečná práce z praktické části minimálně 80% účast na výuce

18 Informace a zkušenosti z činnosti školních týmů
Název prezentace Metrologie Informace a zkušenosti z činnosti školních týmů Školní tým tvoří 12 pedagogických pracovníků, 8 učitelů odborného výcviku a 4 učitelé odborných předmětů, kteří se podílejí na tvorbě a ověřování výstupů vzdělávacího programu. Akce: projektový den kurz M.B.T.I. stáž pedagogických pracovníků Metrologie ve strojírenství pilotáž vzdělávacího programu Metrologie Ze školního týmu se vytvoří jádro regionálního oborového centra.

19 Název prezentace Metrologie

20 Informace a zkušenosti z činnosti školních týmů
Název prezentace Metrologie Informace a zkušenosti z činnosti školních týmů + dobrý kolektiv spolupracovníků, kteří se chtějí vzdělávat aktivní účast na akcích realizovaných v rámci projektu plnění úkolů vyplývajících z účasti na aktivitách projektu - z počátku nepochopení cílů projektu

21 Činnost regionálního oborového centra - ROC
Název prezentace Metrologie Činnost regionálního oborového centra - ROC CO CHCEME? garantovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti metrologie JAK? vytvořit, propagovat a realizovat akreditovaný vzdělávací program Metrologie (DVPP) s cílem získání nových poznatků a zkušeností v oblasti metrologie a udržení kroku s vývojem v této oblasti PROČ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ V OPAVĚ? má bohaté zkušenosti v oblasti metrologie má potřebné technické vybavení má zkušené a spolehlivé sociální partnery má zkušený tým odborníků z praxe a VŠ

22 Zpracoval: Ing. Jiří Schreier e-mail: schreier@sst.opava.cz
Děkuji za pozornost Zpracoval: Ing. Jiří Schreier Datum: Kontaktní údaje: Ing. Jiří Schreier Tel.:


Stáhnout ppt "Vzdělávací program METROLOGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google