Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Majetkové daně Michal Radvan. Definice majetkových daní Přímé daně Přímé daně Vyměřované na základě majetku (in rem) Vyměřované na základě majetku (in.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Majetkové daně Michal Radvan. Definice majetkových daní Přímé daně Přímé daně Vyměřované na základě majetku (in rem) Vyměřované na základě majetku (in."— Transkript prezentace:

1 Majetkové daně Michal Radvan

2 Definice majetkových daní Přímé daně Přímé daně Vyměřované na základě majetku (in rem) Vyměřované na základě majetku (in rem) Adresné daně Adresné daně MAJETEK – soubor penězi ocenitelných hodnot vázaných k určitému subjektu MAJETEK – soubor penězi ocenitelných hodnot vázaných k určitému subjektu PODÍL MAJETKOVÝCH DANÍ PODÍL MAJETKOVÝCH DANÍ Na HDP: 0,5 Na HDP: 0,5 Na celkových daňových výnosech: 1,3 Na celkových daňových výnosech: 1,3

3 Majetkové daně se vztahují na… Majetkové daně se vztahují na… Majetek movitý (SilD, DDěd, DDar, poplatek ze psů, koncesionářské poplatky) Majetek movitý (SilD, DDěd, DDar, poplatek ze psů, koncesionářské poplatky) Majetek nemovitý (DZN, DDěd, DDar, DPN) Majetek nemovitý (DZN, DDěd, DDar, DPN) Majetkovým daním podléhá… Majetkovým daním podléhá… Držba majetku (DZN, DSil, poplatek ze psů, koncesionářské poplatky) Držba majetku (DZN, DSil, poplatek ze psů, koncesionářské poplatky) Nabytí majetku (DDěd, DDar, DPN) Nabytí majetku (DDěd, DDar, DPN)

4 Daně z čistého bohatství Sbírky, cenné papíry, životní pojistky, goodwill, autorská práva, patenty Sbírky, cenné papíry, životní pojistky, goodwill, autorská práva, patenty Problematické měření hodnoty Problematické měření hodnoty Problematická kontrola Problematická kontrola

5 Majetkové daně Daň dědickáDaň darovací Daň z převodu nemovitostí Daň z nemovitostí

6 Daně z majetku a bohatství Placené nepravidelně Z kapitálových transferů Pozůstalostní / dědická Darovací Z kapitálových transakcí Z kapitálových výnosů Placené pravidelně Z čisté hodnoty majetku Z nemovitostí

7 Majetkové daně jako druhé a další zdanění Daň důchodová Daň důchodová Daň z převodu nemovitostí/dědická / darovací Daň z převodu nemovitostí/dědická / darovací Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí

8 Daň z nemovitostí Daň z pozemků Daň z pozemků Daň ze staveb Daň ze staveb Daň z bytů Daň z bytů Daň ze samostatných nebytových prostorů Daň ze samostatných nebytových prostorů

9 Daň z pozemků – předmět daně Zemědělská půda Zemědělská půda Hospodářské lesy Hospodářské lesy Rybníky Rybníky Zastavěné plochy a nádvoří Zastavěné plochy a nádvoří Stavební pozemky Stavební pozemky Ostatní plochy Ostatní plochy

10 Daň z pozemků – poplatníci daně Vlastník Vlastník Stát Stát Nájemce Nájemce Uživatel Uživatel Společný zástupce Společný zástupce

11 Daň z pozemků – základ daně Jednotkový (negativní vymezení) Jednotkový (negativní vymezení) Ad valorem (rybníky a lesy, zemědělská půda) Ad valorem (rybníky a lesy, zemědělská půda)

12 Daň z pozemků – sazba daně Procentní Procentní Pevná Pevná

13 Daň z pozemků – výpočet daně Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, sady: Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, sady: m 2 x cena půdy x 0,75 % Trvalé travní porosty: Trvalé travní porosty: m 2 x cena půdy x 0,25 % Lesy a rybníky: Lesy a rybníky: m 2 x 3,80 Kč x 0,25 % nebo ocenění x 0,25 % Stavební pozemky: Stavební pozemky: m 2 x 1 Kč x polohová renta m 2 x 1 Kč x polohová renta Ostatní: Ostatní: m 2 x 0,10 Kč m 2 x 0,10 Kč

14 Daň ze staveb – předmět daně Stavby Stavby Byty Byty Samostatné nebytové prostory Samostatné nebytové prostory

15 Daň ze staveb – poplatníci daně Vlastník Vlastník Stát Stát Nájemce Nájemce Společný zástupce Společný zástupce

16 Daň ze staveb – základ daně Výměra Výměra Upravená podlahová plocha Upravená podlahová plocha

17 Daň ze staveb – sazba daně Pevná Pevná

18 Daň ze staveb – výpočet daně Obytné domy: Obytné domy: m 2 x (1 Kč + 0,75 Kč) x polohová renta m 2 x (1 Kč + 0,75 Kč) x polohová renta Příslušenství k obytným domům: Příslušenství k obytným domům: m 2 x (1 Kč + 0,75 Kč) x polohová renta m 2 x (1 Kč + 0,75 Kč) x polohová renta (ne prvních 16 m 2 ) Chaty, chalupy: Chaty, chalupy: m 2 x (3 Kč + 0,75 Kč) x obecní koeficient (x 2,0) m 2 x (3 Kč + 0,75 Kč) x obecní koeficient (x 2,0) Příslušenství k chatám a chalupám: Příslušenství k chatám a chalupám: m 2 x (1 Kč + 0,75 Kč) x obecní koeficient (x 2,0) m 2 x (1 Kč + 0,75 Kč) x obecní koeficient (x 2,0) Garáže: Garáže: m 2 x (4 Kč + 0,75 Kč) x obecní koeficient m 2 x (4 Kč + 0,75 Kč) x obecní koeficient

19 Daň ze staveb – výpočet daně - pokračování Stavby pro podnikatelskou činnost: Stavby pro podnikatelskou činnost: m 2 x (1,5,10 Kč + 0,75 Kč) x obecní koeficient m 2 x (1,5,10 Kč + 0,75 Kč) x obecní koeficient Byty: Byty: m 2 x 1,20 x (1 Kč) x polohová renta m 2 x 1,20 x (1 Kč) x polohová renta Samostatné nebytové prostory – garáže: Samostatné nebytové prostory – garáže: m 2 x 1,20 x (4 Kč) x obecní koeficient m 2 x 1,20 x (4 Kč) x obecní koeficient Samostatné nebytové prostory – pro podnikatelskou činnost: Samostatné nebytové prostory – pro podnikatelskou činnost: m 2 x 1,20 x (1,5,10 Kč) x obecní koeficient m 2 x 1,20 x (1,5,10 Kč) x obecní koeficient

20 Zdaňovací období Kalendářní rok Kalendářní rok Rozhodné skutečnosti Rozhodné skutečnosti

21 Daňové přiznání Do 31. 1., ale ne vždy Do 31. 1., ale ne vždy Společný zástupce vs. každý sám Společný zástupce vs. každý sám Změny hlásit do 30 dnů Změny hlásit do 30 dnů Zvláštní případy: převod vlastnictví, dědictví Zvláštní případy: převod vlastnictví, dědictví

22 Placení daní Do 5,000 Kč – 31. 5. Do 5,000 Kč – 31. 5. Nad 5,000 Kč – 31. 8. a 30. 11. - zemědělci, rybníkáři Nad 5,000 Kč – 31. 8. a 30. 11. - zemědělci, rybníkáři Nad 5,000 Kč – 31. 5. a 30. 11. – ostatní Nad 5,000 Kč – 31. 5. a 30. 11. – ostatní Do 30 Kč nic Do 30 Kč nic Min. daň 50 Kč Min. daň 50 Kč Zvláštní případy: převod, dědictví Zvláštní případy: převod, dědictví

23 Děkuji za pozornost!!!

24

25


Stáhnout ppt "Majetkové daně Michal Radvan. Definice majetkových daní Přímé daně Přímé daně Vyměřované na základě majetku (in rem) Vyměřované na základě majetku (in."

Podobné prezentace


Reklamy Google