Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava programového období 2014 - 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava programového období 2014 - 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Příprava programového období 2014 - 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Neformální dialog s EK

3 2. jednání s EK Témata jednání –Návrh Dohody o Partnerství a územní dimenze –Stav přípravy programů a předběžné podmínky Hlavní závěry: –EK pozitivně vnímá přepracovanou analytickou část DoP a identifikaci potřeb v oblasti rozvoje venkova a rybářství. –V rámci analytické části DoP EK požaduje identifikovat, jak jednotlivé fondy kombinovány pro dosažení stanovených cílů a intervencí u jednotlivých problémových oblastí. –Dopracovat pojetí nastavení územní dimenze v programech a zapojení integrovaných přístupů (v rámci jakých fondů, jakých programů). Datum: 16. 4. 2013 Místo jednání: Brusel

4 3. jednání s EK Témata jednání –Návrh Dohody o partnerství –Předběžné podmínky pro ESF část Hlavní závěry: –EK pozitivně vnímá debatu ohledně DoP jako celku. –EK vítá dialog ke konkrétním předběžným podmínkám v oblasti ESF, nabídla ČR takto postupovat v neformálním předběžném zhodnocení i nadále. –ČR připraví stručnější verzi DoP s větším zaměřením na specifika ČR. –Příspěvek jednotlivých fondů a vazby mezi nimi budou vysvětleny v rámci zvláštní kapitoly DoP. Datum: 30. 4. 2013 Místo jednání: Praha

5 Příprava Dohody o partnerství 2014–2020

6 Koncept Dohody o partnerství

7 Analytická část Na základě doporučení EK upravena na „problémové oblasti“ – vycházejí z národních rozvojových priorit (NRP) –Konkurenceschopnost ekonomiky –Infrastruktura –Kvalita a efektivita veřejné správy –Sociální začleňování, boj s chudobou a systém péče o zdraví –Životní prostředí Původní NRP Integrovaný rozvoj území chápána jako horizontální – témata, která je potřeba řešit ve vazbě na území Nutno respektovat vazby a vztahy dle šablony Dohody (26.2.) –specifická doporučení Rady, vztah k EU 2020 - cíle, vztah k NPR, SMK, SSR (Příloha 1), zkušenosti z období 2007-2013, vztah k jiným národním, regionální a makro-regionálním strategiím Postup prací na Dohodě o partnerství

8 Další části Vyplněno dle aktuálního stavu vyjednávání a rozpracování pokynů ze strany EK a stavu národní přípravy (programy) Vstupy (verifikace) od ŘO či dalších partnerů –MF – adicionalita –Resorty – vztah ke komunitárním programům, k EIB apod. Ex-ante hodnocení (DoP i programů) –informace o postupu Zvolené tematické cíle Naplňování principu partnerství – popis dosavadního stavu Horizontální priority – stručná informace, další z programů –Vstupy z resortů (MPSV, MŠMT, MŽP) Postup prací na Dohodě o partnerství

9 Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství

10 Nastavení jednotného metodického prostředí Naplňování cílů a milníků DoP a hodnocení výkonnostního rámce Naplňování synergií na úrovni DoP Předběžné podmínky Územní dimenze Monitoring a vyhodnocování rizik Finanční nástroje Zajištění informovanosti o ESI fondech Jednotný monitorovací systém a další Oblasti řízení a koordinace Dohody o partnerství

11 Příprava programů 2014–2020

12 MMR obdrželo návrhy programů spolufinancovaných ze SF/FS (dle UV 867/2012) a aktualizované teorie změny na úrovni SC. Ze strany MZe a programů cíle Evropské územní spolupráce podána informace o pokroku v přípravě programů. Probíhá hodnocení programů ze strany MMR. –Hlavní podklady: o Šablona EK o Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů 2014- 2020 o Vypořádání připomínek MMR k teoriím změn o Checklisty zpracované MMR pro hodnocení programů Aktuální stav - 1. fáze zpracování přípravy programů

13 Další postup termínaktivita Do konce dubna Předloženy MMR aktualizované teorie změny za programy spolufinancované z EZFRV a ENRF. MMR provede vyhodnocení předložených programů a připraví informaci na vládu ČR. Do konce května MMR předloží i nformaci vládě ČR o stavu přípravy programů spolufinancovaných z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF. Připraveny první návrhy programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF a předloženy vládě ČR. Do konce června Na úrovni programů budou: - Upřesněna strategická část programu a prioritních os s ohledem na přidělenou alokaci (prioritizace). - Předloženy návrhy hodnot indikátorů na úrovni SC. - Rozpracována impl. struktura programu do úrovně ZS/ nositelů IR/ GG a typů příjemců. - Upřesněny hraniční oblast (nedořešené překryvy a synergické oblasti v rámci programů a mezi programy). - Zpracována analýza absorpční kapacity na úrovni SC.

14 Děkujeme za pozornost. www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Příprava programového období 2014 - 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google