Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje prezentace výsledků projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje prezentace výsledků projektu."— Transkript prezentace:

1 Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje prezentace výsledků projektu

2 Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje první zrealizovaný projekt KHK spolufinancovaný ze zdrojů EU, Národní Phare, Interreg III B, C celkový rozpočet projektu euro pilotní projekt je realizován v rámci nadnárodního projektu ELLA

3 ELLA protipovodňová ochrana prostřednictvím nadnárodních opatření územního plánování projekt v rámci programu EU Interreg IIIB – CADSES

4 ELLA Cíle projektu: společné strategie územního plánování v povodí Labe zpřístupnění informací o rizicích, opatřeních proti povodním (mapy) zlepšení nástrojů územního plánování v německých spolkových zemích státech povodí Labe realizace pilotních projektů

5 ELLA Umístění projektu:

6 ELLA Partneři projektu:

7 ELLA Partneři projektu:

8 CEP Role Centra Evropského projektování: zaměřuje se na poradenství v oblasti evropské integrace vychází ze zkušeností českých i zahraničních, státní i soukromé sféry staví na zázemí kraje a komunikačním prostředí ministerstev a komisí v Bruselu informování veřejnosti sledování evropské problematiky, informace o strukturálních fondech a obecné informace o EU příprava projektů a jejich realizace

9 Příprava jsme přesvědčeni, že nositelem regionální politiky, by měly být samosprávné regiony samosprávné kraje v ČR nesplňují podmínky pro velikost NUTS II, nemohou proto tedy být přímým partnerem pro čerpání podpory cíle 1 EU a jsou tedy sdružovány do tzv. regionů NUTS II, tím se komplikuje implementační struktura

10 Příprava Politika soudržnosti Cíle Rozpočet: 336,1 miliard EUR (0,41 % HDP EU) Cíl Konvergence 78,5 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (264 miliard EUR) Programy a nástrojeZpůsobilostPriorityDotace Cíl Evropská teritoriální spolupráce 3.94% (13,2 milliard EUR) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 17.2% (57,9 miliard EUR) Regionální a národní programy Evropský fond pro regionální rozvoj ESF Regiony s HDP na osobu  75 % průměru EU25 Statistický dopad: Regiony s HDP na osobu  75 % v EU15 a >75 % v EU25 Členské státy s hrubým národním důchodem na osobu < 90 % průměru EU25 inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost; infrastruktura; lidské zdroje; administrativní kapacita doprava (TEN); trvalý rozvoj dopravy; životní prostředí; obnovitelné zdroje energie 67,34% = 177,8 miliard EUR 8,38% = 22,14 miliard EUR 23,86% = 62,99 milliard EUR Regionální programy (Evropský fond pro regionální rozvoj) a národní programy (ESF) Členské státy navrhují seznam regionů (NUTS1 nebo NUTS2) Postupné začlenění regionů, které v období pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá je Cíl Konvergence inovace životní prostředí/ prevence rizik dostupnost strategie evropské zaměstnanosti 83,44% = 48,31 miliard EUR 16,56% = 9,58 milliard EUR Přeshraniční a nadnárodní programy a sítě (Evropský fond pro regionální rozvoj) Hraniční a větší regiony nadnárodní spolupráce inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost kultura, vzdělávání 35,61 % přeshraniční programy 12,12 % ENPI 47,73 % nadnárodní programy 4,54 % sítě

11 Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Regiony s HDP pod 75 % Regiony postižené tzv. statistickým efektem Fond soudržnosti Speciální program pro nejodlehlejší regiony: 1,1 Regiony spadající mimo konvergenci Postupné začleňování regionů spadajících pod Cíl 1 v období Přeshraniční spolupráce: 4,7 Nadnárodní spolupráce: 6,3 Vnější hranice: 1,6 Sítě: 0,6

12 Strategie hospodářského růstu Úřad vlády /sekce místopředsedy vlády pro ekonomiku Strategické obecné zásady Společenství navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament 1 Národní rozvojový plán tvoří členský stát při použití principu partnerství 2 Národní strategický referenční rámec navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její programy; nakonec o něm rozhoduje Komise 3 Operační programy jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise 4 5 Řízení programu a výběr projektu provádí členské státy a regiony NUTS II; princip „sdíleného řízení“ = společný postup s Komisí Strategická průběžná kontrola a výroční diskuse na jaře v Evropské radě, základem je výroční zpráva Komise a členských zemí 6

13 běžné ceny mil. Kč Strukturální fondy89 049, , ,60 Spolufinancování ČR29 683, , ,50 SR18 169, , ,10 z toho:MPSV6 026, , ,20 MPO3 973, , MŽP166,60256, ,90 MD72,90112,10645,10 MŠMT1 086, , ,40 MZe3 421, , ,20 MMR3 422, , ,30 Regionální rozpočty 3 429, , ,10 Místní rozpočty 3 488, , ,50 Státní fondy 4 595, , ,90 Fond soudržnosti , , ,30 Spolufinancování ČR 7 857, , ,10 ŽP (SFŽP, příp. MŽP a další veřejné rozpočty3 928, , ,10 Doprava (SFDI) 3 928, , ,10

14 Děkuji za pozornost Ing. Klára Dostálová ředitelka CEP Wonkova 1142, Hradec Králové Tel Fax


Stáhnout ppt "Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje prezentace výsledků projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google