Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje prezentace výsledků projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje prezentace výsledků projektu."— Transkript prezentace:

1 Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje prezentace výsledků projektu

2 Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje první zrealizovaný projekt KHK spolufinancovaný ze zdrojů EU, Národní Phare, Interreg III B, C celkový rozpočet projektu 25 000 euro pilotní projekt je realizován v rámci nadnárodního projektu ELLA

3 ELLA protipovodňová ochrana prostřednictvím nadnárodních opatření územního plánování projekt v rámci programu EU Interreg IIIB – CADSES

4 ELLA Cíle projektu: společné strategie územního plánování v povodí Labe zpřístupnění informací o rizicích, opatřeních proti povodním (mapy) zlepšení nástrojů územního plánování v německých spolkových zemích státech povodí Labe realizace pilotních projektů

5 ELLA Umístění projektu:

6 ELLA Partneři projektu:

7 ELLA Partneři projektu:

8 CEP Role Centra Evropského projektování: zaměřuje se na poradenství v oblasti evropské integrace vychází ze zkušeností českých i zahraničních, státní i soukromé sféry staví na zázemí kraje a komunikačním prostředí ministerstev a komisí v Bruselu informování veřejnosti sledování evropské problematiky, informace o strukturálních fondech a obecné informace o EU příprava projektů a jejich realizace

9 Příprava 2007 - 2013 jsme přesvědčeni, že nositelem regionální politiky, by měly být samosprávné regiony samosprávné kraje v ČR nesplňují podmínky pro velikost NUTS II, nemohou proto tedy být přímým partnerem pro čerpání podpory cíle 1 EU a jsou tedy sdružovány do tzv. regionů NUTS II, tím se komplikuje implementační struktura

10 Příprava 2007 - 2013 Politika soudržnosti 2007-2003 3 Cíle Rozpočet: 336,1 miliard EUR (0,41 % HDP EU) Cíl Konvergence 78,5 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (264 miliard EUR) Programy a nástrojeZpůsobilostPriorityDotace Cíl Evropská teritoriální spolupráce 3.94% (13,2 milliard EUR) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 17.2% (57,9 miliard EUR) Regionální a národní programy Evropský fond pro regionální rozvoj ESF Regiony s HDP na osobu  75 % průměru EU25 Statistický dopad: Regiony s HDP na osobu  75 % v EU15 a >75 % v EU25 Členské státy s hrubým národním důchodem na osobu < 90 % průměru EU25 inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost; infrastruktura; lidské zdroje; administrativní kapacita doprava (TEN); trvalý rozvoj dopravy; životní prostředí; obnovitelné zdroje energie 67,34% = 177,8 miliard EUR 8,38% = 22,14 miliard EUR 23,86% = 62,99 milliard EUR Regionální programy (Evropský fond pro regionální rozvoj) a národní programy (ESF) Členské státy navrhují seznam regionů (NUTS1 nebo NUTS2) Postupné začlenění regionů, které v období 2000-06 pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá je Cíl Konvergence inovace životní prostředí/ prevence rizik dostupnost strategie evropské zaměstnanosti 83,44% = 48,31 miliard EUR 16,56% = 9,58 milliard EUR Přeshraniční a nadnárodní programy a sítě (Evropský fond pro regionální rozvoj) Hraniční a větší regiony nadnárodní spolupráce inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost kultura, vzdělávání 35,61 % přeshraniční programy 12,12 % ENPI 47,73 % nadnárodní programy 4,54 % sítě

11 Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Regiony s HDP pod 75 % Regiony postižené tzv. statistickým efektem Fond soudržnosti Speciální program pro nejodlehlejší regiony: 1,1 Regiony spadající mimo konvergenci Postupné začleňování regionů spadajících pod Cíl 1 v období 2000-06 Přeshraniční spolupráce: 4,7 Nadnárodní spolupráce: 6,3 Vnější hranice: 1,6 Sítě: 0,6

12 Strategie hospodářského růstu Úřad vlády /sekce místopředsedy vlády pro ekonomiku Strategické obecné zásady Společenství navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament 1 Národní rozvojový plán tvoří členský stát při použití principu partnerství 2 Národní strategický referenční rámec navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její programy; nakonec o něm rozhoduje Komise 3 Operační programy jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise 4 5 Řízení programu a výběr projektu provádí členské státy a regiony NUTS II; princip „sdíleného řízení“ = společný postup s Komisí Strategická průběžná kontrola a výroční diskuse na jaře v Evropské radě, základem je výroční zpráva Komise a členských zemí 6

13 běžné ceny mil. Kč200720132007-2013 Strukturální fondy89 049,50136 867,70787 486,60 Spolufinancování ČR29 683,2045 622,60262 495,50 SR18 169,6027 926,40160 678,10 z toho:MPSV6 026,209 262,2053 291,20 MPO3 973,406 107,1035 138 MŽP166,60256,001 472,90 MD72,90112,10645,10 MŠMT1 086,001 669,109 603,40 MZe3 421,705 259,2030 259,20 MMR3 422,805 260,7030 268,30 Regionální rozpočty 3 429,305 270,8030 326,10 Místní rozpočty 3 488,405 361,6030 848,50 Státní fondy 4 595,907 063,9040 642,90 Fond soudržnosti 44 524,7068 433,80393 743,30 Spolufinancování ČR 7 857,3012 076,6069 484,10 ŽP (SFŽP, příp. MŽP a další veřejné rozpočty3 928,706 038,3034 742,10 Doprava (SFDI) 3 928,706 038,3034 742,10

14 Děkuji za pozornost Ing. Klára Dostálová ředitelka CEP Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové E-mail: info@cep-rra.czinfo@cep-rra.cz www.cep-rra.cz Tel. 495 817 191 Fax. 495 817 380


Stáhnout ppt "Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje prezentace výsledků projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google