Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace výuky a její implementace v oborech Fakulty bezpečnostního inženýrstvíCZ.1.07/2.2.00/28.0217 Se zvyšováním technologické a technické úrovně průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace výuky a její implementace v oborech Fakulty bezpečnostního inženýrstvíCZ.1.07/2.2.00/28.0217 Se zvyšováním technologické a technické úrovně průmyslu."— Transkript prezentace:

1 Inovace výuky a její implementace v oborech Fakulty bezpečnostního inženýrstvíCZ.1.07/2.2.00/28.0217 Se zvyšováním technologické a technické úrovně průmyslu a se stále širším používáním řady nebezpečných látek a podobně se jako prioritní v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu jeví problematika zajištění bezpečnosti průmyslových technologií, následně vliv havárií na životní prostředí a zajištění funkčnosti technologií, které v případě požáru nebo havárie musejí zůstat v provozu, tedy funkční, aby nedošlo k ohrožení osob nebo zasahujících jednotek. Tato skutečnost vyžaduje zodpovědnější přístup a vyšší kvalifikaci jak právnických a podnikajících fyzických osob, tak i jejich zaměstnanců k zabezpečení objektu z hlediska požární ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti technologií, aby byl omezen vznik nežádoucích mimořádných situací. Jednou z možností snížení případných následku těchto mimořádných situací je možnost vzdělávání v této oblasti. Ze statistických údajů a současné bezpečnostní situace, nejen v Evropě, ale i v celém světě vyplývá nutnost zvýšení informovanosti a vzdělávání v oblasti možných rizik, která přináší rozvoj společnosti. Na základě analýzy požadavků a potřeb zaměstnavatelů absolventů Fakulty bezpečnostního inženýrství, kterými jsou převážně orgány státní správy a samosprávy, zejména Hasičský záchranný sbor České republiky a Policie České republiky, kde je kariérní postup zaměstnanců spojen s dosaženým vzděláním, tedy nutností dosažení bakalářského popř. magisterského titulu, kdy tuto skutečnost upravují právní normy platné v daných oblastech, se jeví jako potřebné poskytnout formu studia (jak v prezenční tak kombinované formě), které naplní jak představy potenciálních studentů o kvalitním studiu, tak představy např. zaměstnavatelů, v případě kombinovaných studentů, o časové vytíženosti jejich zaměstnanců ze strany vysoké školy. Je předpoklad, že tato skutečnost bude vítaná také ze strany dalších zaměstnavatelů současných i potenciálních studentů Fakulty bezpečnostního inženýrství a studenty samotnými také. Předkládaný projekt svou koncepcí řeší posílení flexibility jednotlivých oborů ve specializaci vzhledem k požadavkům praxe a tak zvyšuje atraktivitu jednotlivých studijních oborů pro studenty. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství realizuje od 1. 3. 2012 v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory vysokoškolské vzdělávání, grantový projekt s reg. číslem CZ.1.07/2.2.00/28.0217 „Inovace výuky a její implementace v oborech Fakulty bezpečnostního inženýrství“. Co je cílem projektu a pro koho je projekt určen? Hlavním cílem realizovaného projektu je inovace současné soustavy a obsahu akreditovaných studijních oborů Fakulty bezpečnostního inženýrství ve studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Cílem této inovace je dosažení propojení výukové činnosti s činností výzkumnou a vývojovou, formou zapojení zahraničních odborníků a odborníků z praxe do inovace výuky a jejího obsahu a také do samotného procesu učení, což povede k větší flexibilitě a kreativitě absolventů. Dílčím cílem předkládaného projektu je nastavení modulárního systému výuky v rámci akreditovaných předmětů, které usnadní studentům FBI jejich profilování v rámci zvoleného oboru. Cílovou skupinou realizovaného projektu jsou studenti prezenční a kombinované formy studia studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost v bakalářských oborech Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, Havarijní plánování a krizové řízení, Bezpečnost práce a procesů a Technika bezpečnosti a osob majetku a v navazujících magisterských oborech Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, Bezpečnostní plánování, Bezpečnostní inženýrství a Technická bezpečnost osob a majetku. Výukové texty budou vytvářeny týmem odborníků a pedagogů Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství a cílem je vytvořit systém, který bude otevřeným a flexibilním prostředím s možností vzdělávání kdykoliv a kdekoliv.Kontakt: Ing. Jiří Serafín, Ph.D. (manager projektu) tel. 597322855 e-mail: jiri.serafin@vsb.czjiri.serafin@vsb.cz


Stáhnout ppt "Inovace výuky a její implementace v oborech Fakulty bezpečnostního inženýrstvíCZ.1.07/2.2.00/28.0217 Se zvyšováním technologické a technické úrovně průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google