Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBOR ENERGETICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBOR ENERGETICKÉ INŽENÝRSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 OBOR ENERGETICKÉ INŽENÝRSTVÍ http://www.oei.fme.vutbr.cz

2 Obsah studia nové technologie minimalizující dopady nové technologie minimalizující dopady transformace energie a životní prostředí transformace energie a životní prostředí ODBOR ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ 1

3 Obsah studia obnovitelné zdroje energie: obnovitelné zdroje energie: solární, větrná, biomasa solární, větrná, biomasa ODBOR ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ 2

4 Obsah studia druhotné zdroje energie druhotné zdroje energie (využívání odpadního tepla, spalování odpadů) ODBOR ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ 3

5 Obsah studia moderní směry v oblasti kotlů, tepelných turbin, výměníků, komponentech jaderných elektráren ODBOR ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ 4

6 Obsah studia kogenerace s využitím motorů, turbin, mikroturbin a palivových článků ODBOR ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ 5

7 VÝZKUMNÉ AKTIVITY ODBORU ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekční a návrhové výpočty tepelných schémat s využitím software Gate Cycle Teplotní pole Řeší: tepelné toky a bilance tepelné toky a bilance hmotnostní toky a bilance hmotnostní toky a bilance kompletní schémata oběhů kompletní schémata oběhů detailní zahrnutí parametrů jednotlivých prvků detailní zahrnutí parametrů jednotlivých prvků

8 VÝZKUMNÉ AKTIVITY ODBORU ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Využívaný software: Star CD, Fluent - termo-fluidní výpočty HYSIS - rozsáhlé procesní výpočty Gate Cycle - projekční a návrhové výpočty tepelných schémat Matematické modelování termo-fluidních procesů - komplexní řešení tepelných oběhů - řešení proudění tekutin - řešení přestupu tepla - sledování pohybu prachových částic Možnosti pracoviště:

9 VÝZKUMNÉ AKTIVITY ODBORU ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ Analýzy složení plynů Experimentální zařízení „BIOFLUID“ Tepelný výkon v plynu 100kW Atmosferický zplyňovač s fluidní vrstvou Palivo: dřevo, sláma, odpady Automatický provoz s kontinuálním záznamem sledovaných veličin Čištění energetických plynů Využití energetických plynů Zplyňování biomasy Zaměření výzkumu:

10 Proč studovat energetické inženýrství? tepelná energetika byla, je a bude páteří ekonomiky tepelná energetika byla, je a bude páteří ekonomiky trvale udržitelný rozvoj společnosti trvale udržitelný rozvoj společnosti vyžaduje šetrné využívání energetických vyžaduje šetrné využívání energetických zdrojů a ochranu životního prostředí zdrojů a ochranu životního prostředí trvale zajištěné zaměstnání, kdy absolvent trvale zajištěné zaměstnání, kdy absolvent bez obtíží získá atraktivní místo v oboru bez obtíží získá atraktivní místo v oboru s odpovídajícím finančním ohodnocením s odpovídajícím finančním ohodnocením možnost dalšího odborného růstu možnost dalšího odborného růstu formou celoživotního vzdělávání formou celoživotního vzdělávání ODBOR ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

11 Formy studia Bakalářský studijní program (3 letý) Magisterský studijní program (5 letý) Doktorský studijní program Studijní obor: Energetika, procesy a ekologie Studijní obor: Energetické inženýrství Studijní obor: Konstrukční a procesní inženýrství Interní nebo externí studium pro vážné zájemce o vědeckou práci. zájemce o vědeckou práci. S možností užší specializace na klasickou tepelnou energetiku a jadernou energetiku ODBOR ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

12 Možnosti uplatnění absolventů v podnicích energetického strojírenství v podnicích energetického strojírenství v řízení provozu energetiky v řízení provozu energetiky vývoj, projekce, konstrukce, výroba, montáž, zkušebnictví výroba, montáž, zkušebnictví v ústavech, institucích a útvarech státní správy v ústavech, institucích a útvarech státní správy zabývajících se péčí o životní prostředí a racionalizací spotřeby energie u akciových společností a soukromých firem u akciových společností a soukromých firem podnikajících v energetice podnikajících v energetice

13 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav ODBOR ENERGETICKÉHO INŽENÝRSTVÍ vedoucí odboru: Doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. Technická 2, 616 69 Brno tel.: 541142574 http://www.oei.fme.vutbr.cz


Stáhnout ppt "OBOR ENERGETICKÉ INŽENÝRSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google