Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademické orgány vysokých škol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademické orgány vysokých škol"— Transkript prezentace:

1 Akademické orgány vysokých škol

2 Název projektu: Učení pro život
Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo šablony: III / 2 Název sady C: Veřejná správa – zvláštní část Autor: Mgr. Jana Hošková Název DUM: Akademické orgány vysokých škol Číslo DUM: V Y_32_INOVACE_02LINC20 Anotace: Prezentace určená pro výuku veřejné správy. Žák se učí orientovat v jednotlivých akademických orgánech univerzit a fakult.. Hledá v obsahu zákona na internetu, Použitelná u předmětu. Veřejná správa. Před použitím nutné překontrolovat aktuálnost údajů Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: Veřejná správa Speciální vzdělávací potřeby: Žádné Klíčová slova: rektor, děkan, akademický senát, vědecká rada Druh učebního materiálu: Prezentace Druh aktivity: Kombinované Cílová skupina: Žák Stupeň a typ vzdělávání: Středoškolské odborné Typická věková skupina: – 19 let Celková velikost: 244kb Zdroje: KÁŇA, Pavel. Základy veřejné správy. Praha: Montanex, 2010, ISBN MASAŘÍK, Jiří; KRICNER, Václav. Správní právo. Obecná část. Praha: ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2008, ISBN klipart programu PowerPoint

3 Přehled akademických orgánů
Na úrovni univerzity akademický senát vědecká či umělecká rada vysoké školy rektor a prorektoři Na úrovni fakulty akademický senát, vědecká či umělecká rada fakulty děkan a proděkani

4 Akademický senát nejvyšší samosprávný orgán vysoké školy universitního typu a fakulty na příslušné úrovni volen akademickou obcí university či fakulty. Pravomoci akademického senátu velmi rozsáhlé týkají se především otázek vnitřního řízení správy vysokých škol a fakult

5 Vědecká rada vysoké školy
kolegiální poradní orgán rektora či děkana může např.: projednávat dlouhodobý záměr fakulty v oblasti vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti řeší investiční politiku ekonomiku a dalších otázek koncepční povahy schvaluje studijní programy Vykonává působnost v řízení jmenování profesorem

6 Akademičtí funkcionáři
Rektor a děkan představitelé vysoké školy nebo fakulty řídí ji zastupují ji jednají jejím jménem Za svou činnost jsou odpovědni příslušným akademickým senátům rektor ministrovi školství děkan v rámci vymezené statutem rektorovi Rektora i děkana v určitém vymezeném rozsahu zastupují prorektoři a proděkani.

7 Studenti vysokých škol
vysokoškolský zákon významně posiluje postavení studentů vysokých škol jsou zastoupeni v samosprávných orgánech vysoké školy a fakulty podílejí na řízení a správě těchto institucí

8 Studenti vysokých škol
Studentem vysoké školy se může stát každý: kdo má úplné střední vzdělání prokáže potřebnou způsobilost pro zvolené vysokoškolské studium způsobilost se realizuje v přijímacím řízení o přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan proti rozhodnutí děkana v přijímacím řízení je možné podat odvolání k rektorovi. Statut vysokoškolského studenta vzniká: zápisem (imatrikulace) na vysokou školu na základě úspěšného přijímacího řízení kladného rozhodnutí o přijetí ke studiu

9 Studenti vysokých škol
Ukončení vysokoškolského studia vykonáním státní zkoušky jejím absolvováním studenti přestávají být studenty vysoké školy. Absolventům vysokoškolského studia se podle platné právní úpravy přiznávají tyto tituly : v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem) v oblasti umění akademický titul „bakalář umění“ (ve zkratce „BcA.“ uváděné před jménem

10 Studenti vysokých škol
Absolventům studia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické tituly: v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem) v oblasti architektury „inženýr architekt“ (ve zkratce „Ing. arch.“) uváděné před jménem, v oblasti lékařství „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“ uváděné před jménem) v oblasti zubního lékařství “ (ve zkratce MDDr. uváděné před jménem) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem) v oblasti umění „magistr umění“ (ve zkratce „MgA.“ uváděné před jménem) v ostatních oblastech „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem)

11 Úkol V textu na interaktivní tabuli doplň chybějící pojmy
…………………..vysoké školy universitního typu jsou voleny akademickou obcí university či fakulty. Rektora i děkana mohou v určitém vymezeném rozsahu zastupovat… a ………….. Proti rozhodnutí děkana v přijímacím řízení je možné podat odvolání………... Vysokoškolské studium se ukončuje………………………….V oblasti ekonomie se uděluje akademický titul…………….ve zkratce………. Používá se………………….

12 Úkol - řešení V textu na interaktivní tabuli doplň chybějící pojmy
Akademické senáty vysoké školy universitního typu jsou voleny akademickou obcí university či fakulty. Rektora i děkana mohou v určitém vymezeném rozsahu zastupovat prorektoři a proděkani. Proti rozhodnutí děkana v přijímacím řízení je možné podat odvolání k rektorovi. Vysokoškolské studium se ukončuje vykonáním státní zkoušky. V oblasti ekonomie se uděluje akademický titul inženýr ve zkratce Ing. Používá se před jménem.

13 Použitá literatura KÁŇA, Pavel. Základy veřejné správy. Praha: Montanex, 2010, ISBN MASAŘÍK, Jiří; KRICNER, Václav. Správní právo. Obecná část. Praha: ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2008, ISBN klipart programu PowerPoint Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a fotografií je Mgr. Jana Hošková


Stáhnout ppt "Akademické orgány vysokých škol"

Podobné prezentace


Reklamy Google