Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkoušky pro účely udělení státního občanství České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkoušky pro účely udělení státního občanství České republiky"— Transkript prezentace:

1 Zkoušky pro účely udělení státního občanství České republiky

2 Povinnost předložit osvědčení o znalosti
Návrh Zákona o občanství (Ministerstvo vnitra) – v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně stanoví: požadavek prokázání znalostí českého jazyka- B1 dle SERRJ a ústavního systému, státních symbolů České republiky, základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných i historických reáliích České republiky, od

3 Předpokládané počty žadatelů o občanství
rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 počet správních řízení 2608 2116 2392 2027 2079 1890 1647 1587 1321 1353 1611           

4 Státní občanství lze udělit žadateli, který splňuje současně tyto podmínky:
má na území České republiky povolen trvalý pobyt a) po dobu alespoň 5 let nebo b)po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie (prokázat znalost ČJ i reálií budou muset jak občané států mimo EU, tak i občané z členských států EU - a to včetně Slovenska na rozdíl od současné právní úpravy, podle které slovenští státní občané znalost ČJ v rámci správního řízení o žádosti udělení státního občanství České republiky prokazovat nemusejí) nebo, c)po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

5 Současný stav jazykových zkoušek a zkoušek z reálií v zemích EU

6 J

7 Výběr škol V rámci správního řízení – tj. bude se moci přihlásit jakákoliv škola, i soukromá, škola bude muset splnit požadavky stanovené vyhl. MŠMT, škola bude organizovat obě zkoušky, tj. jazykovou zkoušku i zkoušku z reálií, povolení se bude vydávat na 3 roky s možností prodloužení.

8 Zajištění informovanosti cizinců
Stejný systém jako v případě trvalého pobytu, organizační zajištění Národní ústav vzdělávání, divize Výzkumný ústav vzdělávání (NÚV) ve spolupráci s MŠMT. NÚV bude zajišťovat webové stránky v návaznosti na webové stránky češtiny pro cizince. Proběhnou setkání s neziskovým sektorem.

9 Zkouška z českého jazyka
zkouška MŠMT, MŠMT stanoví specifikace zkoušky, úroveň B1 dle SERRJ písemná: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a psaní, ústní zkouška po úspěšném absolvování písemné zkoušky.

10 Zkouška z reálií Multiple choice v každé oblasti 10 otázek, nabídky 4 odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Na internetu databanka 300 otázek (za každou oblast 100). Znalosti v rozsahu učiva základní školy v oblastech: a) základy státního zřízení a politického systému České republiky, státní správa a samospráva, státní symboly, hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě, b) kulturní a historické památky, hlavní reálie minulosti a současnosti České republiky s využitím základních regionálních specifik, c) historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů, regiony České republiky, surovinové zdroje, základní geografické, demografické a hospodářské charakteristiky, např. zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje.

11 Příprava na zkoušky Stát nebude přímo hradit zkoušku ani přípravu na zkoušku jako (bude výrazně snížen správní poplatek za občanství, prostředky použije cizinec na přípravu na zkoušku a na hrazení zkoušky). Systém státem garantované přípravy ve školách, které organizují zkoušku (cca 10 škol) V budoucnu vývoj učebnic, webových stránek, … podobně jako trvalý pobyt

12 Druhy kurzů podle časového rozsahu a obsahu
krátkodobé kurzy v rozsahu 20 pedagogických hodin. Obsahem kurzu je seznámení s formátem zkoušek a základní informace o ústavním systému, státních symbolech České republiky a kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky, střednědobé kurzy v rozsahu do 100 pedagogických hodin. Jedná se o jazykový kurz pro středně pokročilé. V rámci konverzační části budou probírána témata zkoušky z reálií, dlouhodobé kurzy v rozsahu nad 100 hodin. Jedná se o jazykový kurz pro mírně pokročilé, v rámci kterého se zopakuje a probere veškerá gramatika a požadované lexikum. V rámci konverzační části budou probírána témata zkoušky z reálií.

13 Rovnocenné zkoušky Zkoušku dle této vyhlášky nemusí skládat cizinci, kteří předloží doklad o: Certifikované zkoušce z češtiny (CCE) Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) na úrovni B1, B2, C1, C2 podle SERR pro jazyky. Státní jazykové zkoušce základní, všeobecné nebo speciální z českého jazyka vykonané v Jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.

14 Zkoušku z českého jazyka nemusí skládat:
děti mladší 12 let, cizinec, který v minulosti navštěvoval alespoň po dobu tří školních let základní, střední, nebo vysokou školu s českým vyučovacím jazykem, žadatel starší 65 let.

15 Zkoušku z reálií nemusí skládat
pokud ke dni podání žádosti nedosáhl věku 15 let – tj. nemusí skládat žáci, kteří se vzdělávali na ZŠ, osoba starší 65 let.

16 Děkuji za pozornost! marie.cernikova@msmt.cz


Stáhnout ppt "Zkoušky pro účely udělení státního občanství České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google