Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náhradní rodinná péče -NRP  Je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině.  Nejčastější formou je ústavní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náhradní rodinná péče -NRP  Je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině.  Nejčastější formou je ústavní."— Transkript prezentace:

1 Náhradní rodinná péče -NRP  Je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině.  Nejčastější formou je ústavní péče, kde je dítě vychováváno až do své dospělosti: - kojenecké ústavy - dětské domovy

2 Osvojení, pěstounská péče  NRP – je i forma péče, kdy je dítě vychováváno “náhradními” rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.  U nás se jedná zejména o osvojení (adopce) a pěstounská péče.  Jedná se o státem garantovaný a zákonem ošetřený druh náhradní rodinné péče.

3  Osvojení (adopce) Náhradní rodinné péče, při které přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti, jakoby byli Rodiče.  Pěstounská péče – Zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali.

4 Pěstounská péče  Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů.  Jedinou hmotně právní podmínkou je zájem dítěte.  Osoba pěstouna musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte.  Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech.  K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu, volba školy, cestování do zahraničí) žádá souhlas zákonného zástupce dítěte.

5  Svazek vzniklý na základě soudního rozhodnutí končí zletilostí  V některých případech mohou biologičtí rodiče navštěvovat svoje dítě.  Pěstounská péče může být soudem zrušena z důležitých důvodů.  Je placená – odměna pěstounů, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte event. příspěvek na zakoupení motorového vozidla … – upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.  Je-li dítě ve věku, kdy je schopno posoudit obsah pěstounské péče, má být přihlédnuto také k jeho vyjádření.  Pěstounská péče je určena především dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny. Často jde o děti starší a skupiny sourozenců.

6 Individuální a skupinová PP

7 Hostitelská péče  Naše legislativa nezná pojem hostitelská péče.  K její realizaci vede snaha odpovědných pracovníků umožnit život v rodině těm dětem, které nejsou právně volné.  Je vždy krátkodobá, časově omezená (víkend, prázdniny, svátky,…).  U hostitelské péče je podmínkou stejné prověření, jako u osvojení či pěstounské péče.


Stáhnout ppt "Náhradní rodinná péče -NRP  Je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině.  Nejčastější formou je ústavní."

Podobné prezentace


Reklamy Google