Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náhradní rodinná péče -NRP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náhradní rodinná péče -NRP"— Transkript prezentace:

1 Náhradní rodinná péče -NRP
Je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině. Nejčastější formou je ústavní péče, kde je dítě vychováváno až do své dospělosti: - kojenecké ústavy - dětské domovy

2 Osvojení, pěstounská péče
NRP – je i forma péče, kdy je dítě vychováváno “náhradními” rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. U nás se jedná zejména o osvojení (adopce) a pěstounská péče. Jedná se o státem garantovaný a zákonem ošetřený druh náhradní rodinné péče.

3 Pěstounská péče – Zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Osvojení (adopce) Náhradní rodinné péče, při které přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti, jakoby byli Rodiče.

4 Pěstounská péče Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Jedinou hmotně právní podmínkou je zájem dítěte. Osoba pěstouna musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu, volba školy, cestování do zahraničí) žádá souhlas zákonného zástupce dítěte. 

5 Svazek vzniklý na základě soudního rozhodnutí  končí zletilostí 
V některých případech mohou biologičtí rodiče navštěvovat svoje dítě. Pěstounská péče může být soudem zrušena z důležitých důvodů.  Je placená – odměna pěstounů, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při převzetí dítěte event. příspěvek na zakoupení motorového vozidla … – upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Je-li dítě ve věku, kdy je schopno posoudit obsah pěstounské péče, má být přihlédnuto také k jeho vyjádření. Pěstounská péče je určena především dětem, které ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou být osvojeny. Často jde o děti starší a skupiny sourozenců.

6 Individuální a skupinová PP

7 Hostitelská péče Naše legislativa nezná pojem hostitelská péče.
K její realizaci vede snaha odpovědných pracovníků umožnit život v rodině těm dětem, které nejsou právně volné. Je vždy krátkodobá, časově omezená (víkend, prázdniny, svátky,…). U hostitelské péče je podmínkou stejné prověření, jako u osvojení či pěstounské péče.


Stáhnout ppt "Náhradní rodinná péče -NRP"

Podobné prezentace


Reklamy Google