Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětské centrum Domeček Příspěvková organizace Jedličkova 5 700 44 Ostrava - Zábřeh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětské centrum Domeček Příspěvková organizace Jedličkova 5 700 44 Ostrava - Zábřeh."— Transkript prezentace:

1 Dětské centrum Domeček Příspěvková organizace Jedličkova 5 700 44 Ostrava - Zábřeh

2

3 Poslání Dětského centra Domeček, p.o.  pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v níže uvedeném rozsahu  vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů),  pomoc rodičům při řešení výchovných nebo výukových problémů souvisejících s péčí o dítě,  poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě se zdravotním postižením,  zřízení a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

4 - Charakteristika zařízení  Dětský domov pro děti od 0 do 3 let (případně do 5 let)  současná kapacita zařízení je schopna zajistit péči o 121 dětí  péče je poskytována formou ústavní péče v nepřetržitém provozu a částečně ambulantně  poskytuje komplexní  zdravotní  výchovnou  sociální péči  jedná se o nestátní zdravotnické zařízení  zřizovatelem je Magistrát města Ostravy  dnem 1. 1. 2008 změnil svůj název na Dětské centrum Domeček

5 Patron Dětského centra Domeček, p.o.  V roce 2007 se stal patronem dětského domova Institut Bazální stimulace

6 Složení personálu  Ředitel  Ekonom  Vedoucí lékař  Hlavní sestra  Fyzioterapeutky  Vedoucí sociálních pracovnic  Dvě sociální pracovnice

7 Dobrovolníci z organizace ADRA v Dětském centru  Ve dnech 26.10.2011 a 2.11.2011 se uskutečnil výběr dobrovolníků z Adry  Celkem bylo vybráno 35 nových dobrovolníků  Současných je 14 dobrovolníky

8 Jednotlivá oddělení (5 oddělení)   I. patro   tvořeno celkem 4 rodinnými buňkami   děti kolem 3 a více měsíců věku   II. patro   kapacita 10 dětí   převážně novorozené děti   III. patro   kapacita 15 dětí   od roku 2005 je toto oddělení specializováno na oddělení zdravotně handicapovaných dětí   Od roku 2011 je oddělení II. a III. patra spojeno do oddělení ošetřovatelské péče, s kapacitou 25 dětí.

9

10 Jednotlivá oddělení (5 oddělení)   Batolárna + domov   tvořeny celkem 3 rodinnými buňkami pro děti převážně batolecího věku   Oddělení Rodič – dítě   kapacita 2 místa - oddělení umožňuje přijímat dospělé osoby, ať již výjimečně k azylovému pobytu (s dítětem/dětmi) nebo k zácviku této osoby v péči o dítě

11 Systém péče   Do roku 2005 byla dětem poskytována péče ze strany personálu systémem typické ústavní péče   Vedení se snažilo zajišťovat péči tak, aby se na pokojích střídaly pokud možno stejné sestry, což však pro děti znamenalo neustálé střídání většího množství personálu. Děti byly překládány v rámci zařízení dle věku.   Od roku 2005 se zařízení pokusilo alespoň částečně minimalizovat tento ústavní nešvar.   Bylo vytvořeno zatím celkem 13 rodinných buněk vždy pro 5 dětí různého věku. Snahou je, aby sourozenci zůstávali pohromadě. O tuto skupinku pečuje vždy jedna teta (dětská sestra), sloužící 12 hodin.

12 Sociální péče - náhradní rodinná péče

13 Sociální pracovnice řeší problematiku náhradní rodinné péče 1. Osvojení (adopce)   osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jaký je mezi rodiči a dětmi   vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou osvojením zanikají   o osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitelů   nejdříve může k osvojení dojít po třech měsících pobytu dítěte v náhradní rodině (v tzv. předadopční péči).   nezbytnou podmínkou osvojení je přiměřený věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem (osvojit lze pouze dítě nezletilé)   osvojitelé musí rovněž zaručovat svým způsobem života, že osvojení bude dítěti ku prospěchu + náhradní rodiče musí být způsobilí k právním úkonům

14 Osvojení existuje ve 2 formách a) a)osvojení I. stupně = osvojení zrušitelné   osvojitelé se nezapisují do matriky jako rodiče Zrušení může provést jedině soud - jen z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele  zrušením pak vznikají znovu vzájemná práva i povinnosti mezi osvojencem a původní (biologickou) rodinou  osvojenec má opět své původní příjmení   osvojení prosté může být změněno na osvojení nezrušitelné

15 b) osvojení II. stupně = osvojení nezrušitelné   nelze jej zrušit   osvojitelé jsou na základě pravomocného rozhodnutí soudu zapsáni v matrice místo biologických rodičů osvojence   pro nezrušitelné osvojení je stanovena minimální věková hranice osvojovaného dítěte jeden rok

16 2. Pěstounská péče   státem garantovaná forma náhradní rodinné péče   zabezpečuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali   dítě se svěřuje do péče jednotlivce nebo manželského páru   jedná se o děti   s různými zdravotními či psychomotorickými obtížemi   děti věkově starší   skupiny sourozenců nebo děti jiného etnika   u kterých brání osvojení překážky právní, především jde o nesouhlas biologických rodičů, kteří nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti   pěstounská péče   vzniká   rozhodnutím soudu   zaniká   dosažením zletilosti dítěte, úmrtím dítěte nebo pěstouna

17 Průběh přípravy k pěstounské péči   toto zařízení trvá na tzv. „zácviku náhradních rodičů“   u malých dětí (zhruba pod jeden rok věku) zácvik vypadá tak, že náhradní rodič je přijat do zařízení k pobytu i přes noc, tedy déle než na jeden den  během pobytu je seznámen - se základní péčí o dítě - je mu ukázána rehabilitace - hovoří s lékařkou, psychologem, sociálními pracovnicemi, dietní sestrou   u věkově starších dětí je potřeba, aby náhradní rodiče do ústavu za dítětem přišli několikrát a postupně si na sebe zvykali

18 Rehabilitační péče

19 Dětský domov poskytuje léčebnou rehabilitaci dětem od novorozeneckého věku do 5 let.  určena pro děti  ubytované v zařízení  formou ambulantní péči  zaměření: zácvik rodičů baby masáž míčkování polohování reflexní lokomoce, ILTV cvičení na míčích a balančních plochách - Rehabilitační program zajišťují - tři registrované fyzioterapeutky (absolventky konceptu bazální stimulace a kurzu metody reflexní lokomoce dle Vojty)

20

21

22 Dětský domov se snaží pro děti připravit různé akce  výlet ve Štramberku  ozdravné pobyty  divadelní představení  návštěva solné jeskyně Ozdravný pobyt ve Štramberku

23 Ozdravný pobyt v Jeseníkách

24

25 Canisterapie v Dětském centru

26 Zimní měsíce v dětském centru

27 Vánoce

28 Použitý zdroj http://www.ddpd3.cz

29 Děkuji za pozornost Nicoll Jiříková


Stáhnout ppt "Dětské centrum Domeček Příspěvková organizace Jedličkova 5 700 44 Ostrava - Zábřeh."

Podobné prezentace


Reklamy Google