Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dětské centrum Domeček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dětské centrum Domeček"— Transkript prezentace:

1 Dětské centrum Domeček
Příspěvková organizace Jedličkova 5 Ostrava - Zábřeh

2

3 Poslání Dětského centra Domeček, p.o.
pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v níže uvedeném rozsahu vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), pomoc rodičům při řešení výchovných nebo výukových problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě se zdravotním postižením, zřízení a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

4 Charakteristika zařízení
Dětský domov pro děti od 0 do 3 let (případně do 5 let) současná kapacita zařízení je schopna zajistit péči o 121 dětí péče je poskytována formou ústavní péče v nepřetržitém provozu a částečně ambulantně poskytuje komplexní zdravotní výchovnou sociální péči jedná se o nestátní zdravotnické zařízení zřizovatelem je Magistrát města Ostravy dnem změnil svůj název na Dětské centrum Domeček -

5 Patron Dětského centra Domeček, p.o.
V roce 2007 se stal patronem dětského domova Institut Bazální stimulace

6 Složení personálu Ředitel Ekonom Vedoucí lékař Hlavní sestra
Fyzioterapeutky Vedoucí sociálních pracovnic Dvě sociální pracovnice

7 Dobrovolníci z organizace ADRA v Dětském centru
Ve dnech a se uskutečnil výběr dobrovolníků z Adry Celkem bylo vybráno 35 nových dobrovolníků Současných je 14  dobrovolníky

8 Jednotlivá oddělení (5 oddělení)
I. patro tvořeno celkem 4 rodinnými buňkami děti kolem 3 a více měsíců věku II. patro kapacita 10 dětí převážně novorozené děti III. patro kapacita 15 dětí od roku 2005 je toto oddělení specializováno na oddělení zdravotně handicapovaných dětí Od roku 2011 je oddělení II. a III. patra spojeno do oddělení ošetřovatelské péče, s kapacitou 25 dětí.

9

10 Jednotlivá oddělení (5 oddělení)
Batolárna + domov tvořeny celkem 3 rodinnými buňkami pro děti převážně batolecího věku Oddělení Rodič – dítě kapacita 2 místa - oddělení umožňuje přijímat dospělé osoby, ať již výjimečně k azylovému pobytu (s dítětem/dětmi) nebo k zácviku této osoby v péči o dítě

11 Systém péče Do roku 2005 byla dětem poskytována péče ze strany personálu systémem typické ústavní péče Vedení se snažilo  zajišťovat péči tak, aby se na pokojích střídaly pokud možno stejné sestry, což však  pro děti znamenalo neustálé střídání většího množství personálu. Děti byly překládány v rámci zařízení dle věku. Od roku 2005 se zařízení pokusilo alespoň částečně minimalizovat tento ústavní nešvar. Bylo vytvořeno zatím celkem 13 rodinných buněk vždy pro 5 dětí různého věku. Snahou je, aby sourozenci zůstávali pohromadě. O tuto skupinku pečuje vždy jedna teta (dětská sestra), sloužící 12 hodin.

12 Sociální péče - náhradní rodinná péče

13 Sociální pracovnice řeší problematiku náhradní rodinné péče
1. Osvojení (adopce) osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jaký je mezi rodiči a dětmi vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou osvojením zanikají o osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitelů nejdříve může k osvojení dojít po třech měsících pobytu dítěte v náhradní rodině (v tzv. předadopční péči). nezbytnou podmínkou osvojení je přiměřený věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem (osvojit lze pouze dítě nezletilé) osvojitelé musí rovněž zaručovat svým způsobem života, že osvojení bude dítěti ku prospěchu + náhradní rodiče musí být způsobilí k právním úkonům

14 Osvojení existuje ve 2 formách
osvojení I. stupně = osvojení zrušitelné osvojitelé se nezapisují do matriky jako rodiče Zrušení může provést jedině soud - jen z důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele  zrušením pak vznikají znovu vzájemná práva i povinnosti mezi osvojencem a původní (biologickou) rodinou  osvojenec má opět své původní příjmení osvojení prosté může být změněno na osvojení nezrušitelné

15 b) osvojení II. stupně = osvojení nezrušitelné
nelze jej zrušit osvojitelé jsou na základě pravomocného rozhodnutí soudu zapsáni v matrice místo biologických rodičů osvojence pro nezrušitelné osvojení je stanovena minimální věková hranice osvojovaného dítěte jeden rok

16 2. Pěstounská péče státem garantovaná forma náhradní rodinné péče
zabezpečuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali dítě se svěřuje do péče jednotlivce nebo manželského páru jedná se o děti s různými zdravotními či psychomotorickými obtížemi děti věkově starší skupiny sourozenců nebo děti jiného etnika u kterých brání osvojení překážky právní, především jde o nesouhlas biologických rodičů, kteří nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu zaniká dosažením zletilosti dítěte, úmrtím dítěte nebo pěstouna

17 Průběh přípravy k pěstounské péči
toto zařízení trvá na tzv. „zácviku náhradních rodičů“ u malých dětí (zhruba pod jeden rok věku) zácvik vypadá tak, že náhradní rodič je přijat do zařízení k pobytu i přes noc, tedy déle než na jeden den  během pobytu je seznámen - se základní péčí o dítě - je mu ukázána rehabilitace - hovoří s lékařkou, psychologem, sociálními pracovnicemi, dietní sestrou u věkově starších dětí je potřeba, aby náhradní rodiče do ústavu za dítětem přišli několikrát a postupně si na sebe zvykali

18 Rehabilitační péče

19 Dětský domov poskytuje léčebnou rehabilitaci dětem od novorozeneckého věku do 5 let.
určena pro děti ubytované v zařízení formou ambulantní péči zaměření: zácvik rodičů baby masáž míčkování polohování reflexní lokomoce, ILTV cvičení na míčích a balančních plochách - Rehabilitační program zajišťují - tři registrované fyzioterapeutky (absolventky konceptu bazální stimulace a kurzu metody reflexní lokomoce dle Vojty)

20

21

22 Dětský domov se snaží pro děti připravit různé akce
výlet ve Štramberku ozdravné pobyty divadelní představení návštěva solné jeskyně Ozdravný pobyt ve Štramberku

23 Ozdravný pobyt v Jeseníkách

24

25 Canisterapie v Dětském centru

26 Zimní měsíce v dětském centru

27 Vánoce

28 Použitý zdroj

29 Děkuji za pozornost Nicoll Jiříková


Stáhnout ppt "Dětské centrum Domeček"

Podobné prezentace


Reklamy Google