Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 2

3 Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

4 Program INOVACE (Inovační projekty) Aktivity: 1) Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků 2) Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby 3) Organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů 4) Marketingová inovace - zvýšení prodeje prostřednictvím změny designu Organizační a marketingová inovace pouze za předpokladu, že bude současně realizována produktová nebo procesní inovace. Příjemci: podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, provozní náklady, náklady na publicitu projektu DOTACE 1 mil. - 100 mil. Kč (200 mil. Kč) 45 % : 35 % : 25 %

5 Program POTENCIÁL Aktivity:založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, u MSP též vybrané provozní náklady centra Příjemci:podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje:dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stroje, jiná zařízení) dlouhodobý nehmotný majetek (patenty, software,…) vybrané provozní náklady (služby poradců a expertů, studie) náklady na povinnou publicitu DOTACE 2 mil. - 75 mil. Kč (150 mil. Kč) 50 %

6 Program APLIKACE Aktivity:realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Příjemci:podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí Způsobilé výdaje:osobní náklady (nezbytné pro účely projektu) náklady na nástroje a vybavení formou odpisů náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené z vnějších zdrojů dodatečné režijní a ostatní provozní náklady DOTACE 1 mil. - 100 mil. Kč Max. 70 % (resp. dle velikosti podniku a účinné spolupráce)

7 Program PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU Aktivity:vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, dovedností a technologií za účasti absolventa přímo v provozovně podniku (zlepšení výrobních procesů, inovace a vývoj produktu, inovace procesu zavádění nového produktu, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace) Příjemci:MSP a organizace pro výzkum a šíření znalostí Způsobilé výdaje:osobní náklady, pořízení HW a SW, služby poradců, studie, účasti na seminářích, dodateční režijní a ostatní provozní náklady DOTACE 500 tis. – 3,5 mil. Kč 70 %

8 Program SPOLUPRÁCE Aktivity: 1) klastry (kolektivní výzkum, sdílení infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace) 2) technologické platformy (podpora koordinační činnosti platformy) 3) kooperační inovační sítě (vytváření sítí založených na spolupráci MSP) Příjemci: 1) a 2) účelově zřízená zájmová sdružení podnikatelů s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, 3) podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí, subjekty inovační infrastruktury Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, osobní náklady, semináře, studie,… DOTACE Min.: 500 tis. Kč Max.: v závislosti na typu a počtu aktivit 35 - 50 % (dle velikosti podniku a dle aktivity)

9 Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

10 Program TECHNOLOGIE pro začínající podnikatele Aktivity:pořízení strojů a technologií Příjemci:začínající podnikatelé s historií max. 3 roky, mikropodniky Způsobilé výdaje:dlouhodobý hmotný majetek (stroje, HW, SW pro jejich funkčnost) dlouhodobý nehmotný majetek (patenty, licence s vazbou na zařízení) DOTACE 100 tis. – 225 tis. Kč 45 %

11 Program MARKETING Aktivity:individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích Příjemci:MSP Způsobilé výdaje:pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách, propagace a doprava vystavovaných exponátů, cizojazyčné propagační materiály Další podmínky: max. 15 účastí DOTACE 200 tis. Kč – 5 mil. Kč 50 %

12 Program NEMOVITOSTI Aktivity:projekt rekonstrukce objektu (brownfields a podnikatelské objekty); projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání; Příjemci:MSP Způsobilé výdaje:dlouhodobý hmotný majetek (úpravy pozemků, inženýrské sítě, projektová dokumentace,novostavby, rekonstrukce, modernizace, komunikace ke stavbám, technické zařízení budov) vybrané neinvestiční náklady DOTACE 1 – 200 mil. Kč Malý podnik 45 % Střední podnik 35 %

13 Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA Aktivity:výstavba nových případně rekonstrukce stávajících školících středisek; pořízení vybavení a pomůcek školících prostor, programů; v rámci křížového financování podpořeno i vzdělávání zaměstnanců podniku; Příjemci:MSP Způsobilé výdaje:dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, rekonstrukce, stavba,…) dlouhodobý nehmotný majetek (SW, školící programy) drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady školitelů DOTACE0,5 – 5 mil. Kč 50 %

14 Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

15 Program ÚSPORY ENERGIE Aktivity:modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla, systémy měření a regulace, modernizace soustav osvětlení budov, snižování energetické náročnosti budov,využití odpadní energie, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku, instalace kogenerační jednotky pro vlastní spotřebu podniku Příjemci:podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje:dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ekologické studie DOTACE 0,5 mil. – 250 mil. Kč Ekolog. studie do 350 tis. Kč 65% : 55% : 45% Ekolog. studie: 70% : 60% : 50%

16 Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

17 Program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY Aktivity:tvorba nových sofistikovaných ICT/IS řešení zřizování a provoz center sdílených služeb budování a modernizace datových center Příjemci:podnikatelské subjekty Způsobilé výdaje:dlouhodobý hmotný majetek (stavby, pozemky, rekonstrukce, HW,..) dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence, know-how) vybrané provozní náklady (mzdy, služby poradců a expertů, nájem) DOTACE 1 mil. - 200 mil. Kč45% : 35% : 25%

18 MAS Královédvorsko, z. s. Náměstí Václava Hanky 828 Dvůr Králové nad Labem Lenka Křížová, DiS., projektová manažerka krizova.lenka@maskd.cz tel. 739 243 465 www.maskd.cz


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google