Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Předpoklady dokonalé konkurence 2. Příjmy v DK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Předpoklady dokonalé konkurence 2. Příjmy v DK"— Transkript prezentace:

1 Optimum dokonale konkurenční firmy a rovnováha dokonale konkurenčního trhu
1. Předpoklady dokonalé konkurence 2. Příjmy v DK 3. Optimum firmy v krátkém období - bod uzavření firmy 4. Krátkodobá nabídka DK firmy a odvětví při konst. ceně variabilního vstupu 5. Krátkodobá nabídka DK odvětví (SIS) při měnící se ceně variabilního vstupu 6. Dlouhodobá nabídka DK firmy a odvětví (LIS) 7. Efektivnost DK

2 1. Předpoklady DK mnoho identických firem na trhu homogenní produkt
neexistují bariéry vstupu do odvětví - volný pohyb mezi odvětvími všechny subjekty na DK trhu jsou dokonale (stejně) informovány (spotřebitelé o cenách a množstvích, firmy o technologiích) nulové náklady spotřebitelů na změnu dodavatele → žádná firma nemůže ovlivnit tržní cenu - firma je příjemcem ceny (cena určena střetáváním nabídky a poptávky na trhu)

3 2. Příjmy v DK TR = P·Q, kde P je konstantní → MR = AR = P

4 3. Optimum firmy v krátkém období
π = P∙Q - STC(Q) Podmínka 1. řádu dπ/dQ = dTR/dQ - dSTC/dQ = 0 MR = P a v bodě optima MR = MC => P = SMC (zlaté pravidlo max. zisku) Podmínka 2. řádu d2π/d Q2 = - d2STC/dQ2 - dSMC/dQ < 0 dSMC/dQ > 0 → bod optima na rostoucí části křivky SMC

5 Optimum firmy na trhu produkce (DK i NDK firma)

6 Optimum firmy a rovnováha DK trhu (konst. ceny vstupů)

7 Odvození individuální funkce nabídky (SR, konst.ceny vstupů)
sfirmy: QS = f (P) ceteri paribus nabídka (s) firmy = ↑ část fce SMC od bodu uzavření firmy ( P →  q => nový bod optima firmy) P = SMC pro P ≥ min AVC Qs = pro P < min AVC

8 Bod uzavření firmy v krátkém období
Q*:P = min AVC, protože v optimu P = MC => MC = AVC => AVC jsou minimální → TR = VC, firma má ztrátu ve výši FC (při produkci Q* je na tom stejně jako kdyby nevyráběla – při Q=0 má ztrátu ve výši FC)

9 Minimalizace ztráty firmy Q*: P = SMC, TR >VC
firma vyrábí, pokud TR > VC (P > AVC) → firma hradí i část FC, ztráta je nižší než FC firma nevyrábí, pokud TR < VC → ztráta firmy větší než FC

10 zisk a ztráta DK firmy v SR

11 Fce tržní nabídky (S) v SR při konst. ceně vstupů
QS = f (P) ceteri paribus (konst.cena variabilního vstupu) tržní nabídka =horizontální součet individuálních nabídek (sčítáme množství pro různé úrovně ceny) P = Σ SMC pro P ≥ min AVC Qs = pro P < min AVC Faktory ovlivňující S: počet firem v odvětví nákladové podmínky (ceny vstupů)

12 5. Krátkodobá nabídka DK odvětví - křivka SIS (mění se cena variabilního vstupu)
předp.: fixní počet firem SIS = soubor krátkodobých rovnovážných bodů odvětví DQ→ pQ → každá firmaq →  DL →pL =>  TC každé firmy, tj. i MC (na MC2) => SIS má větší sklon než „tradiční“ křivka nabídky

13 6. Optimum DK firmy v LR Předp.: volný vstup firem do odvětví → tendence k EZ = 0 Bod vyrovnání nákladů s příjmy - dlouhé období pro Q*:TR = LTC a MR = MC a MC = LAC => P = min LAC Firma nemůže být v LR ztrátová, uzavírá výrobu → kriterium TR ≥ LTC (P ≥ LAC)

14 odvození funkce individuální nabídky (dlouhé období)

15 LR nabídka DK odvětví a LR rovnováha odvětví – křivka LIS
LIS = soubor dlouhodobých rovnovážných bodů odvětví daných posunem křivek tržní poptávky a krátkodobých křivek nabídky body na LIS = rovnováha DK odvětví => EZ firem =0 Odvození LIS: D na trhu Q – tendence k pQ - firmy výstup, EZ >0 - vstup firem do odvětví (roste S) - D po VF→ Δ pQ záleží na nákladech Rozlišujeme: Odvětví s rostoucími náklady => pVF → LIS Odvětví s konst.náklady => konst. pVF → LIS horizontální Odvětví s klesajícími náklady => ↓pVF → ↓LIS

16 LIS - odvětví s rostoucími náklady

17 LIS - odvětví s konstantními náklady

18 LIS - odvětví s klesajícími náklady

19 Elasticita tržní nabídky v LR
Odvětví s konstantními náklady → LIS dokonale elastická (ePS = ∞) Odvětví s rostoucími náklady ↑pQ - ↑Q → ePS > 0 Odvětví s klesajícími náklady ↓pQ - ↑Q → ePS < 0

20 7. Efektivnost dokonalé konkurence
výrobní efektivnost  FIRMA q* firmy vyráběn v LR s min. LAC  EZ DK firmy = 0 alokační efektivnost  TRH MU = P = MC - spotřebitelé i firmy se shodují na množství i ceně (P =MC) - celkové výhody ze směny jsou max., nevznikají náklady mrtvé váhy firmy nemohou zvýšit výstup přerozdělením vstupů, spotřebitelé nemohou přerozdělením vstupů zvýšit užitek přírůstek nákladů spojený s výrobou dodatečné jednotky výstupu = max. ceně, kterou jsou spotřebitelé ochotni zaplatit za dodatečnou jednotku výstupu


Stáhnout ppt "1. Předpoklady dokonalé konkurence 2. Příjmy v DK"

Podobné prezentace


Reklamy Google