Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Optimum dokonale konkurenční firmy a rovnováha dokonale konkurenčního trhu 1. Předpoklady dokonalé konkurence 2. Příjmy v DK 3. Optimum firmy v krátkém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Optimum dokonale konkurenční firmy a rovnováha dokonale konkurenčního trhu 1. Předpoklady dokonalé konkurence 2. Příjmy v DK 3. Optimum firmy v krátkém."— Transkript prezentace:

1 Optimum dokonale konkurenční firmy a rovnováha dokonale konkurenčního trhu 1. Předpoklady dokonalé konkurence 2. Příjmy v DK 3. Optimum firmy v krátkém období - bod uzavření firmy 4. Krátkodobá nabídka DK firmy a odvětví při konst. ceně variabilního vstupu 5. Krátkodobá nabídka DK odvětví (SIS) při měnící se ceně variabilního vstupu 6. Dlouhodobá nabídka DK firmy a odvětví (LIS) 7. Efektivnost DK

2 1. Předpoklady DK  mnoho identických firem na trhu  homogenní produkt  neexistují bariéry vstupu do odvětví - volný pohyb mezi odvětvími  všechny subjekty na DK trhu jsou dokonale (stejně) informovány (spotřebitelé o cenách a množstvích, firmy o technologiích)  nulové náklady spotřebitelů na změnu dodavatele → žádná firma nemůže ovlivnit tržní cenu - firma je příjemcem ceny (cena určena střetáváním nabídky a poptávky na trhu)

3 2. Příjmy v DK  TR = P·Q, kde P je konstantní → MR = AR = P

4 3. Optimum firmy v krátkém období π = P∙Q - STC(Q) Podmínka 1. řádu dπ/dQ = dTR/dQ - dSTC/dQ = 0 MR = P a v bodě optima MR = MC => P = SMC (zlaté pravidlo max. zisku) Podmínka 2. řádu d 2 π/d Q 2 = - d 2 STC/dQ 2 - dSMC/dQ < 0 dSMC/dQ > 0 → bod optima na rostoucí části křivky SMC

5 Optimum firmy na trhu produkce (DK i NDK firma) Optimum firmy na trhu produkce (DK i NDK firma)

6 Optimum firmy a rovnováha DK trhu (konst. ceny vstupů)

7 Odvození individuální funkce nabídky (SR, konst.ceny vstupů) s firmy :Q S = f (P) ceteri paribus nabídka (s) firmy = ↑ část fce SMC od bodu uzavření firmy ( P →  q => nový bod optima firmy) P = SMC pro P ≥ min AVC Qs = 0 pro P < min AVC

8 Bod uzavření firmy v krátkém období Q * :P = min AVC, protože v optimu P = MC => MC = AVC => AVC jsou minimální → TR = VC, firma má ztrátu ve výši FC (při produkci Q * je na tom stejně jako kdyby nevyráběla – při Q=0 má ztrátu ve výši FC)

9 Minimalizace ztráty firmy Q * : P = SMC, TR >VC  firma vyrábí, pokud TR > VC (P > AVC) → firma hradí i část FC, ztráta je nižší než FC  firma nevyrábí, pokud TR < VC → ztráta firmy větší než FC

10 zisk a ztráta DK firmy v SR

11 Fce tržní nabídky (S) v SR při konst. ceně vstupů  Q S = f (P) ceteri paribus (konst.cena variabilního vstupu) tržní nabídka =horizontální součet individuálních nabídek (sčítáme množství pro různé úrovně ceny) P = Σ SMC pro P ≥ min AVC P = Σ SMC pro P ≥ min AVC Qs = 0 pro P < min AVC Qs = 0 pro P < min AVC Faktory ovlivňující S:  počet firem v odvětví  nákladové podmínky (ceny vstupů)

12 5. Krátkodobá nabídka DK odvětví - křivka SIS (mění se cena variabilního vstupu) předp.: fixní počet firem SIS = soubor krátkodobých rovnovážných bodů odvětví   D Q →  p Q → každá firma  q →  D L →  p L =>  TC každé firmy, tj. i  MC (na MC 2 )  => SIS má větší sklon než „tradiční“ křivka nabídky

13 6. Optimum DK firmy v LR  Předp.: volný vstup firem do odvětví → tendence k EZ = 0  Bod vyrovnání nákladů s příjmy - dlouhé období pro Q * :TR = LTC a MR = MC a MC = LAC => pro Q * :TR = LTC a MR = MC a MC = LAC => P = min LAC  Firma nemůže být v LR ztrátová, uzavírá výrobu → kriterium TR ≥ LTC (P ≥ LAC)

14 odvození funkce individuální nabídky (dlouhé období)

15 LR nabídka DK odvětví a LR rovnováha odvětví – křivka LIS  LIS = soubor dlouhodobých rovnovážných bodů odvětví daných posunem křivek tržní poptávky a krátkodobých křivek nabídky  body na LIS = rovnováha DK odvětví => EZ firem =0 Odvození LIS:   D na trhu Q – tendence k  p Q - firmy  výstup, EZ >0 - vstup firem do odvětví (roste S) -  D po VF→ Δ p Q záleží na nákladech  Rozlišujeme: a)Odvětví s rostoucími náklady =>  p VF →  LIS b)Odvětví s konst.náklady => konst. p VF → LIS horizontální c)Odvětví s klesajícími náklady => ↓p VF → ↓LIS

16 LIS - odvětví s rostoucími náklady

17 LIS - odvětví s konstantními náklady

18 LIS - odvětví s klesajícími náklady

19 Elasticita tržní nabídky v LR  Odvětví s konstantními náklady → LIS dokonale elastická (e PS = ∞)  Odvětví s rostoucími náklady ↑p Q - ↑Q → e PS > 0  Odvětví s klesajícími náklady ↓p Q - ↑Q → e PS < 0

20 7. Efektivnost dokonalé konkurence  výrobní efektivnost  FIRMA q* firmy vyráběn v LR s min. LAC  EZ DK firmy = 0  alokační efektivnost  TRH MU = P = MC - spotřebitelé i firmy se shodují na množství i ceně (P =MC) - celkové výhody ze směny jsou max., nevznikají náklady mrtvé váhy  firmy nemohou zvýšit výstup přerozdělením vstupů, spotřebitelé nemohou přerozdělením vstupů zvýšit užitek  přírůstek nákladů spojený s výrobou dodatečné jednotky výstupu = max. ceně, kterou jsou spotřebitelé ochotni zaplatit za dodatečnou jednotku výstupu


Stáhnout ppt "Optimum dokonale konkurenční firmy a rovnováha dokonale konkurenčního trhu 1. Předpoklady dokonalé konkurence 2. Příjmy v DK 3. Optimum firmy v krátkém."

Podobné prezentace


Reklamy Google