Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) 2014 - 2020 26.5.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) 2014 - 2020 26.5.2015."— Transkript prezentace:

1 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) 2014 - 2020 26.5.2015

2 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)  ALOKACE OP PIK: 120 mld. Kč (celkově pro strukturální fondy cca 650 mld. Kč)  ÚZEMNÍ VYMEZENÍ: celá ČR kromě Prahy, u některých programů vymezené regiony  VHODNÍ ŽADATELÉ o obchodní společnosti všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT sektoru a pro vybrané aktivity také v energetice a v dalších podnikatelských odvětvích o zaměřeno nejvíce na malé a střední podniky - MSP (do 249 zaměstnanců)  Orientace na VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, NA EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH, ICT SEKTOR  VÝŠE PODPORY - předpokládaná míra podpory podle programu a velikosti žadatele o MÍRA PODPORY NIŽŠÍ oproti minulému období 2007 - 2013 o VELKÝ/ STŘEDNÍ/ MALÝ PODNIK – 25/ 35/ 45 % o v některých programech odlišnosti

3 PRIORITNÍ OSY PROGRAMU OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)  Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje – 38 mld. Kč prostředků - nejvíce z programu OP PIK  Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem – 25 mld. Kč  Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií – 34 mld. Kč  Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií – 21 mld. Kč  Prioritní osa 5 - Technická pomoc – 2 mld. Kč (podpora administrace, úředníků)

4 OPPI A OP PIK – porovnání 1. OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 Potenciál Inovace Spolupráce RozvojMikropodniky/ Technologie Poradenství Školící střediska Školící střediska – nově pouze MSP Eko-energieÚspory energií NemovitostiNemovitosti – nově pouze MSP

5 OPPI A OP PIK – porovnání 2. OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 ICT a strategické službyICT a sdílené služby ICT v podnicíchNebude !!!!! - Modernizace a rozvoj energetických přenosových a distribučních soustav -Výzkum, vývoj a inovace v energetice Ministerstvo průmyslu a obchodu – národní zdroje Nově v rámci OP PIK TIP (české financování - MPO) APLIKACE (EU fondy - OP PIK)

6 PRIORITNÍ OSA 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace  ZVÝŠENÍ INOVAČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ o POTENCIÁL: Podniková výzkumná a vývojová centra (navazuje na program Potenciál) o INOVACE: Inovace výrobků a služeb a jejich uvedení na trh, ochrana duševního vlastnictví v podnicích (navazuje na program Inovace) o APLIKACE: Průmyslový výzkum a vývoj – nový prototyp či užitný vzor (navazuje na národní programy TIP a ALFA)  PODPORA SPOLUPRÁCE VE VĚDĚ A VÝZKUMU o SPOLUPRÁCE: Klastry, technologické platformy, podpora spolupráce podnikatelských subjektů a vědeckovýzkumné sféry

7 PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) TATO OSA JE URČENA POUZE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY DO 249 ZAM.!!!  TECHNOLOGIE (BÝVALÝ ROZVOJ) - Zvýšení konkurenceschopnosti začínajících a rozvíjejících se podniků formou nákupu technologií o územní vymezení - hospodářsky problémové regiony o výzva červen 2015 - pouze pro mikropodniky do 10 zaměstnanců, bez územního vymezené  NEMOVITOSTI - Rekonstrukce výrobních objektů a brownfields o nově pouze pro MSP  ŠKOLICÍ STŘEDISKA - Rozvoj kapacity pro odborné vzdělávání o malé projekty, nově pouze MSP a režim de minimis, podpora max. 200 tis. EUR  MARKETING - Podpora vstupu MSP na zahraniční trhy  PORADENSTVÍ – odborné poradenství pro rozvoj inovací zejména v začínajících podnicích

8 PRIORITNÍ OSA 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin  navazuje na program Eko-energie  1/ Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (program OZE)  2/ Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a zavedení úspor energie v podnicích (program Úspory energie)  3/ Aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách (program Smart grids) – pro provozovatele distribučních sítí  4/ Podpora nízkouhlíkových technologií (program Nízkouhlíkové technologie) – zavádění nízkouhlíkové dopravy, technologií v budovách, výrobních technologií  5/ Zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem - pro výrobce a dodavatele (kombinovaná výroba tepla a nelektřiny)  6/ Posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy – modernizace soustavy

9 PRIORITNÍ OSA 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií  3 stěžejní aktivity: o 1/ Tvorba nových IS/ICT řešení - tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace o Pořízení hardware a software pouze v režimu de minimis! o 2/Zřizování a provoz center sdílených služeb o 3/Budování a modernizace datových center – pořízení pozemků, budov, staveb, hardware, software atd.

10 Přehled prvních výzev OP PIK - červen 2015 PRIORITNÍ OSANÁZEV PROGRAMUSBĚR ŽÁDOSTÍALOKACE KČ PO 1SC 1.1Aplikace kolová2 mld.Kč PO 1SC 1.1Potenciálkontinuální1,5 mld. PO 1SC 1.1Inovace – In. projektkontinuální4 mld. PO 1SC 1.2Partnerství znalost. transferu kolová300 mil. PO 1SC 1.2Spolupráce – klastrykolová500 mil. PO 2SC 2.1Technologie (mikropodniky)kontinuální250 mil. PO 2SC 2.2Marketingkolová300 mil. PO2SC 2.4Školicí střediskakolová500 mil. PO 2SC 2.3Nemovitostikontinuální1,5 mld. PO 3SC 3.2Úspory energiekontinuální5 mld. PO 4SC 4.2ICT a sdílené službykolová1,5 mld.

11 JAK BUDEME ŽÁDOSTI PODÁVAT ??? Jednotný monitorovací systém pro všechny OP  Dle požadavků EU má být jednotný monitorovací systém pro všechny OP  ZPOŽDĚNÍ v zavádění Monitorovacího systému Strukturálních fondů  Dodavatel systému - společnost TESCO SW a.s. …….?????????????????????? systém Monit2014+ je dosud „v plenkách“

12 Ing. Zdeněk Mištera Eurovision a.s praha@eurovision.cz 724 795 737 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) 2014 - 2020 26.5.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google