Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (op pik)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (op pik)"— Transkript prezentace:

1 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (op pik) 2014 - 2020

2 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
ALOKACE OP PIK: 120 mld. Kč (celkově pro strukturální fondy cca 650 mld. Kč) ÚZEMNÍ VYMEZENÍ: celá ČR kromě Prahy, u některých programů vymezené regiony VHODNÍ ŽADATELÉ obchodní společnosti všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT sektoru a pro vybrané aktivity také v energetice a v dalších podnikatelských odvětvích zaměřeno nejvíce na malé a střední podniky - MSP (do 249 zaměstnanců) Orientace na VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, NA EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH, ICT SEKTOR VÝŠE PODPORY - předpokládaná míra podpory podle programu a velikosti žadatele MÍRA PODPORY NIŽŠÍ oproti minulému období VELKÝ/ STŘEDNÍ/ MALÝ PODNIK – 25/ 35/ 45 % v některých programech odlišnosti

3 PRIORITNÍ OSY PROGRAMU OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje – 38 mld. Kč prostředků - nejvíce z programu OP PIK Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem – 25 mld. Kč Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií – 34 mld. Kč Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií – 21 mld. Kč Prioritní osa 5 - Technická pomoc – 2 mld. Kč (podpora administrace, úředníků)

4 OPPI A OP PIK – porovnání 1.
OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Potenciál Inovace Spolupráce Rozvoj Mikropodniky/ Technologie Poradenství Školící střediska Školící střediska – nově pouze MSP Eko-energie Úspory energií Nemovitosti Nemovitosti – nově pouze MSP

5 OPPI A OP PIK – porovnání 2.
OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ICT a strategické služby ICT a sdílené služby ICT v podnicích Nebude !!!!! - Modernizace a rozvoj energetických přenosových a distribučních soustav Výzkum, vývoj a inovace v energetice Ministerstvo průmyslu a obchodu – národní zdroje Nově v rámci OP PIK TIP (české financování - MPO) APLIKACE (EU fondy - OP PIK)

6 PRIORITNÍ OSA 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
ZVÝŠENÍ INOVAČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ POTENCIÁL: Podniková výzkumná a vývojová centra (navazuje na program Potenciál) INOVACE: Inovace výrobků a služeb a jejich uvedení na trh, ochrana duševního vlastnictví v podnicích (navazuje na program Inovace) APLIKACE: Průmyslový výzkum a vývoj – nový prototyp či užitný vzor (navazuje na národní programy TIP a ALFA) PODPORA SPOLUPRÁCE VE VĚDĚ A VÝZKUMU SPOLUPRÁCE: Klastry, technologické platformy, podpora spolupráce podnikatelských subjektů a vědeckovýzkumné sféry

7 PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP)
TATO OSA JE URČENA POUZE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY DO 249 ZAM.!!! TECHNOLOGIE (BÝVALÝ ROZVOJ) - Zvýšení konkurenceschopnosti začínajících a rozvíjejících se podniků formou nákupu technologií územní vymezení - hospodářsky problémové regiony výzva červen pouze pro mikropodniky do 10 zaměstnanců, bez územního vymezené NEMOVITOSTI - Rekonstrukce výrobních objektů a brownfields nově pouze pro MSP ŠKOLICÍ STŘEDISKA - Rozvoj kapacity pro odborné vzdělávání malé projekty, nově pouze MSP a režim de minimis, podpora max. 200 tis. EUR MARKETING - Podpora vstupu MSP na zahraniční trhy PORADENSTVÍ – odborné poradenství pro rozvoj inovací zejména v začínajících podnicích

8 PRIORITNÍ OSA 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin navazuje na program Eko-energie 1/ Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (program OZE) 2/ Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru a zavedení úspor energie v podnicích (program Úspory energie) 3/ Aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách (program Smart grids) – pro provozovatele distribučních sítí 4/ Podpora nízkouhlíkových technologií (program Nízkouhlíkové technologie) – zavádění nízkouhlíkové dopravy, technologií v budovách, výrobních technologií 5/ Zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem - pro výrobce a dodavatele (kombinovaná výroba tepla a nelektřiny) 6/ Posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy – modernizace soustavy

9 PRIORITNÍ OSA 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 3 stěžejní aktivity: 1/ Tvorba nových IS/ICT řešení - tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace Pořízení hardware a software pouze v režimu de minimis! 2/Zřizování a provoz center sdílených služeb 3/Budování a modernizace datových center – pořízení pozemků, budov, staveb, hardware, software atd.

10 Přehled prvních výzev OP PIK - červen 2015
PRIORITNÍ OSA NÁZEV PROGRAMU SBĚR ŽÁDOSTÍ ALOKACE KČ PO 1 SC 1.1 Aplikace kolová 2 mld.Kč PO 1 SC 1.1 Potenciál kontinuální 1,5 mld. PO 1 SC 1.1 Inovace – In. projekt kontinuální 4 mld. PO 1 SC 1.2 Partnerství znalost. transferu kolová 300 mil. PO 1 SC 1.2 Spolupráce – klastry kolová 500 mil. PO 2 SC 2.1 Technologie (mikropodniky) kontinuální 250 mil. PO 2 SC 2.2 Marketing kolová 300 mil. PO2 SC 2.4 Školicí střediska kolová 500 mil. PO 2 SC 2.3 Nemovitosti kontinuální 1,5 mld. PO 3 SC 3.2 Úspory energie kontinuální 5 mld. PO 4 SC 4.2 ICT a sdílené služby kolová 1,5 mld.

11 JAK BUDEME ŽÁDOSTI PODÁVAT ??? Jednotný monitorovací systém pro všechny OP
Dle požadavků EU má být jednotný monitorovací systém pro všechny OP ZPOŽDĚNÍ v zavádění Monitorovacího systému Strukturálních fondů Dodavatel systému - společnost TESCO SW a.s. …….?????????????????????? systém Monit2014+ je dosud „v plenkách“

12 Děkuji za Vaši pozornost
Ing. Zdeněk Mištera Eurovision a.s Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (op pik)"

Podobné prezentace


Reklamy Google