Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM"— Transkript prezentace:

1 ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

2 Prameny práva zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

3 Životní minimum čl. 30 odst. 2 LZPS: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek“. stanovení hranice chudoby, pod kterou hmotná nouze nastává = životní minimum (živobytí)

4 Nastavení životního minima
zabezpečení lidsky důstojného života stát je schopen financovat udržet motivaci pracovat = minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (na úrovni společensky uznané důstojné hodnoty)

5 Životní minimum jednosložkové životní minimum na zajištění výživy (vyloučení nákladů na bydlení) degrese výše životního minima (tzv. úspora z počtu) navýšení částky na výživu

6 Společně posuzované osoby (§ 4)
rodiče a nezletilé nezaopatřené děti manželé (partneři) rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené zletilé děti pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami (manželem, partnerem, druhem) jiné osoby, které společně užívají byt x nutno prokázat, že netvoří společnou domácnost správní uvážení při určení okruhu a vyloučení z okruhu SPO (§ 8 zákona č. 111/2006 Sb.)

7 Specifické situace společně posuzovaných osob (§ 4 odst. 3-8)
nezaopatřenost dítěte – dle zákona o státní sociální podpoře nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do péče jednoho z rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěření dítěte do společné nebo střídavé péče rodičů (souhlasné prohlášení) rodič, který prohlašuje, že spolu s dítětem trvale žije a uhrazuje společně náklady na své potřeby (daň z příjmu) nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu přednostní společné posuzování rodičů a nezaopatřených dětí v rámci dvou nebo více okruhů SPO, u ostatních podle souhlasného prohlášení (správní orgán zjišťuje skutečné soužití) osoby ve vazbě nebo výkonu trestu

8 Částky životního minima (§ 2 a § 3)
jednotlivec – Kč společně posuzované osoby – podle pořadí osob: první v pořadí (jen dospělý) – Kč druhá a další v pořadí (podle věku od nejstaršího po nejmladší): od 15 let věku u dospělého – Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku – Kč u dítěte od 6 do 15 let věku – Kč (spojení skupin od 6 do 15 let) u dítěte do 6 let věku – Kč

9 Význam životního minima
posuzování hmotné nouze (částka živobytí) a stanovení dávek dávky státní sociální podpory sociálně ochranná veličina výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy soudní praxe

10 Existenční minimum (§ 5)
minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití nejnižší úroveň příjmu, která je zaručena všem osobám

11 Výše existenčního minima
Částka existenčního minima činí Kč Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte poživatele starobního důchodu osoby invalidní ve 3. stupni osoby starší 68 let

12 Využití existenčního minima
stanovení částky živobytí s výjimkou nezaopatřených dětí (§ 25 ZPHN) zvýšení částky živobytí (§ 26 - § 28 ZPHN) výše mimořádné okamžité pomoci (hrozí vážná újma na zdraví)

13 Započitatelný příjem (§ 7)
příjem z pracovní činností (čistý) dávky NP, DP, dávky SSP, podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na živobytí výživné co se nepovažuje za příjem: (jednorázové dávky státní sociální podpory a příspěvek na bydlení, stipendia, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, příjmy osvobozené od daně z příjmu - § 7 odst. 2 písm. h/…) jiný způsob posuzování příjmů stanoví zvláštní předpisy (ZSSP, ZPHN)


Stáhnout ppt "ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM"

Podobné prezentace


Reklamy Google