Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Zkouškové termíny  ST 14.1. 8:00, E 127  PO 19.1. 16:00, E 127  ČT 22.1. 8:00, E 127  ST 28.1. 16:00, E.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Zkouškové termíny  ST 14.1. 8:00, E 127  PO 19.1. 16:00, E 127  ČT 22.1. 8:00, E 127  ST 28.1. 16:00, E."— Transkript prezentace:

1 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Zkouškové termíny  ST 14.1. 8:00, E 127  PO 19.1. 16:00, E 127  ČT 22.1. 8:00, E 127  ST 28.1. 16:00, E 127

2 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 2 Vymezení cenných papírů (CP)  CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy Viz §1 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

3 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 3 Investiční CP  Akcie  Dluhopisy  CP opravňující k nabytí akcií a dluhopisů  CP vydané fondem kolektivního investování  Nástroje peněžního trhu  Deriváty

4 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 4 Obchody s CP  Tvoří podstatu investičního bankovnictví Primární emise CP Zprostředkování obchodů na sekundárním trhu Úschova a správa CP

5 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 5 Likvidní akcie v ČR (12.12.2008)

6 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 6 Primární emise CP  Emitent na základě emisních obchodů získává finanční prostředky od investorů  Alternativa ke klasickému financování na základě bankovních úvěrů Emise dluhopisů Emise akcií Strukturované produkty  kombinace či modifikace klasických nástrojů

7 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 7 Příprava emise  Banky jsou nejčastějšími emisními zprostředkovateli  vyplývá to z převažujícího charakteru jejich činnosti  Co je třeba předem určit  velikost emise, forma CP, výše a forma výnosu, splatnost, měnová denominace, způsob umístění…

8 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 8 Umístění emitovaných CP  Možnost umístění (prodeje) CP formou veřejné nabídky nebo formou soukromé nabídky Soukromá nabídka  omezený počet investorů, zejm. emise strukturovaných finančních instrumentů ve velkých objemech se specifickými podmínkami  Prospekt CP  Metody veřejného umístění

9 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 9 Veřejná nabídka investičních CP Jakékoli jednání, kterým se sděluje širšímu okruhu osob dostatek informací o nabízených CP a podmínkách pro jejich nabytí, které investor potřebuje pro své rozhodnutí pro koupi nebo úpis těchto CP.  Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

10 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 10 Post-emisní operace  Emisní banka často vystupuje v pozici „market makera“ nově emitovaného CP „market maker“ průběžně kotuje cenu nákup a prodej určitého CP  Snaha stabilizovat cenu CP bezprostředně po emisi

11 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 11 Zprostředkování obchodů na sekundárním trhu  Nákup a prodej CP ve prospěch klienta příkazy předávány bance stanoveným způsobem a ve stanovené formě údaj o ceně údaj o platnosti příkazu údaj o objemu  Komisionářská nebo mandátní smlouva

12 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 12 Nákup CP na úvěr  Nákup CP je z určité části financován úvěrem  Pákový efekt (leverage)  vlivem nižšího vlastního kapitálu je relativní výnos (ale i ztráta!!) vyšší

13 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 13 Krátký prodej (short selling)  Půjčka CP a jeho okamžitý prodej  Uložení takto získaných peněz a jejich následné použití k opětovnému nákupu CP a jeho vrácení původnímu majiteli  Jde o spekulaci na pokles ceny CP  Výsledek je kromě pohybu ceny CP ovlivněn také výši úrokové sazby z uložených prostředků

14 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 14 Depotní obchody  Různé formy úschovy a správy CP  Úschova CP: Samostatná úschova Hromadná úschova  Správa CP: Na základě smlouvy činění nutných úkonů k výkonu a zachování práv spojených s CP

15 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 15 Obchody s deriváty  Jde o investiční produkty odvozené od jiných (podkladových) investičních produktů  Mají termínový charakter  Pákový efekt  s relativně nízkými prostředky je možné spekulovat na vysoké částky Existují omezení: u burzovních kontraktů dochází ke každodennímu vyrovnávání zisků a ztrát z otevřené derivátové pozice

16 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 16 Deriváty podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu  Opce na investiční nástroje  Finanční termínové smlouvy (futures, forwardy, swapy) na investiční nástroje  Rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika  Nástroje umožňující přenos úvěrového rizika  Jiné investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního CP, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity

17 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 17 Deriváty podle druhu rizika  Deriváty na tržní rizika Úrokové Měnové Akciové Komoditní  Deriváty na úvěrové riziko  Deriváty na jiná rizika

18 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 18 Deriváty podle charakteru práva  Pevné (nepodmíněné) termínové kontrakty Forwardy (mimoburzovní, OTC) Futures (standardizované burzovní kontrakty) Swapy (spíše mimoburzovní, OTC)  Podmíněné (opční) kontrakty

19 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 19 FRA (forward rate agreement) Kupující FRAProdávající FRA pevná FRA sazba referenční úroková sazba, např. Pribor

20 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 20 FRA (2)  Kupující FRA si zajišťuje fixní budoucí úrokovou sazbu pro své závazky  zajištění proti nebo spekulace na růst úrokových sazeb  Prodávající FRA si zajišťuje fixní budoucí úrokovou sazbu pro své pohledávky  zajištění proti nebo spekulace na pokles úrokových sazeb

21 Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 21 Swapy  Jde o smluvně sjednanou směnu předem stanoveného cash flow mezi dvěma či více subjekty v určitých termínech v budoucnosti  V praxi jsou nejrozšířenější úrokové a měnové swapy


Stáhnout ppt "Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 1 Zkouškové termíny  ST 14.1. 8:00, E 127  PO 19.1. 16:00, E 127  ČT 22.1. 8:00, E 127  ST 28.1. 16:00, E."

Podobné prezentace


Reklamy Google