Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2008"— Transkript prezentace:

1 Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2008
Ing. Jana Mertová oddělení regulace cen

2 Obsah Regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2008 a základní vlivy na změnu cen přenos a systémové služby distribuce a silová elektřina operátor trhu s elektřinou a decentrální výroba podpora ekologických zdrojů vývoj cen dodávky a její struktury pro konečné zákazníky NN Změny v cenových rozhodnutích pro rok 2008 a záměry ERÚ na úpravy v dalších letech

3 Přenos elektřiny - rezervace kapacity
Cena pro rok 2008: ,49 Kč/MW.rok pro rok 2007: ,04 Kč/MW.rok pro rok 2006: ,15 Kč/MW za rok pro rok 2005: ,56 Kč/MW za rok Vliv na změnu ceny: pokles WACC vlivem daně 7,085 % (v roce 2007: 7,315%) pokles užití výnosů z aukcí do cen na 1,1 mld. Kč vliv na náklady: průmyslový eskal. faktor = 102,5 % (4/2007), mzdový eskalační faktor = 106,5 % (váha 15 %), faktor efektivity = 2,085 % metodika klíčování nákladů nezměněna

4 Přenos elektřiny - použití sítí
Cena pro rok 2008: ,25 Kč/MWh pro rok 2007: 28,00 Kč/MWh Vliv na změnu ceny: cena silové elektřiny použita podle nového kontraktu nárůst ceny silové elektřiny na krytí ztrát na Kč/MWh, tj. o 47% Informativní průměrná cena za přenos pro rok 2008: 128,67 Kč/MWh pro rok 2007: 114,97 Kč/MWh

5 Zastoupení subjektů ve VŘ - výsledek pro rok 2008
Systémové služby Výběrové řízení na nákup podpůrných služeb – nakoupeno 40 až 80% potřeby podle typu služby zbytek bude dokupován ve VŘ a denním trhu, týdenní řezy náklady na nákup podpůrných služeb zvýšeny na 8,1 mld. Kč případné vyšší náklady budou kryty příjmy z aukcí a nadvýnosy ze systému zúčtování odchylek Cena pro konečný odběr pro rok 2008: ,81 Kč/MWh pro rok 2007: 147,15 Kč/MWh Cena pro lokální spotřebu pro rok 2008: ,56 Kč/MWh pro rok 2007: 55,12 Kč/MWh Zastoupení subjektů ve VŘ - výsledek pro rok 2008

6 Distribuce elektřiny - rezervace kapacity
Vliv na změnu ceny rezervace kapacity: zohlednění nákladů unbundlingu (a to až do roku 2009) přecenění majetku v průběhu II. RO neuznáno pro regulaci, ale pro rok 2008 částečné uznání přeceněných odpisů povolené výnosy upravovány o meziroční přírůstek majetku v důsledku změny daňové sazby změna WACC na 7,731 % (7,955 %) zohlednění příjmů z připojení v cenách DS vliv na náklady: Průmyslový eskal. faktor = 102,5 % (4/2007) Mzdový eskalační faktor = 106,5 % (váha 35 %) Faktor efektivity = 2,085 % Úroveň napětí 2007 2008 2007/2008  Kč/MW.měs. Kč/MW.měs. % E.ON VVN 37 836 43 098 13,91% VN 94 306 10,65% PRE 44 863 52 404 16,81% 14,16% ČEZ 44 988 47 747 6,13% 6,53% PDS 42 941 48 336 12,56% 12,39%

7 Distribuce elektřiny - použití sítí
Vliv na cenu – zvýšení průměrné ceny silové elektřiny na ztráty Provedeno ocenění diagramů REAS produkty burzy PXE a EEX, zohledněn skutečný nákup elektřiny na ztráty Stejná cena je uvažována pro pokrytí diagramu MOO Nárůst ceny silové elektřiny jako vážený průměr 3 obchodníků o 16,8% (včetně ceny odchylky) Nárůst ceny (kumulativní známky) za použití sítí v průměru VVN 26 % VN %

8 Lokální distribuční soustavy
výpočet cen pro 3 LDS s individuální cenou - 2 soustavy s požadavkem na nižší ceny (obchodní centra) - závislost cen na nadřazených soustavách … meziroční změna cenové úrovně zpravidla vyšší ve srovnání s RDS (z důvodu kumulace uvedených vlivů na všech vyšších napěťových úrovních s vlivy ve vlastní LDS) - neodepsanost majetku, vysoký zisk při standardní regulaci - zvažujeme věcné usměrňování ceny pro další roky při požadavku na nižší ceny než má nadřazená soustava

9 příspěvek na DZ [Kč/MWh]
Operátor trhu s elektřinou Regulace založena na predikovaném cash flow V souladu s vyhláškou použit průmyslový eskalační faktor (PPI ve výši 102,5 %) Zvýšení ceny za zúčtování na 4,75 Kč/MWh Ostatní ceny za činnosti OTE nezměněny Zpoplatněn nově implementovaný organizovaný blokový trh (1 Kč/MWh zobchodovaného množství) Decentrální výroba Ceny ponechány v úrovni předchozích let V dalších letech uvažováno zrušení příspěvku pro všechny hladiny Příspěvek na krytí decentrální výroby je regionální, od roku 2005 stejný na všech napěťových úrovních v rámci jednoho REAS Průměrný příspěvek na decentrální výrobu v roce ,54 Kč/MWh ( ,45 Kč/MWh) příspěvek na DZ [Kč/MWh] EON PRE ČEZ 2008 2,45 0,56 13,63 2007 2,52 1,17 13,32

10 Podpora ekologických zdrojů
OZE V souladu se zákonem č. 180/2001 úprava o: index cen průmyslových výrobců duben-duben v úrovni 2,5 % zohlednění nárůstu ceny silové elektřiny v případě některých kategorií úprava o změnu palivových, příp. investičních nákladů KVET Nárůst ceny zemního plynu Nárůst ceny silové elektřiny Zachováno současné členění zdrojů a podpor Změna volby délky VT/NT jedenkrát za měsíc Druhotné zdroje Předpokládaný příspěvek na podporu OZE, KVET A DZ pro rok 2008 činí 40,75 Kč/MWh pro rok 2007: ,26 Kč/MWh

11 Cena dodavatele poslední instance
Vliv na změnu ceny dodavatele poslední instance: cena silové elektřiny – použité podklady: - ceny produktů obchodovaných na PXE a EEX - zohledněny ceny podle skutečně nakoupené elektřiny obchodní marže v případě MOO zvyšována o kombinovaný index PPI a MI Průměrná cena DPI 2007 (Kč/MWh) 2008 (%) ČEZ Prodej 1 432,52 1 638,28 205,76 14,4% E.ON Energie 1 443,95 1 720,17 276,22 19,1% Pražská energetika 1 499,91 1 794,12 294,21 19,6%

12 Očekávané zvýšení cen v roce 2008 - domácnosti (bez vlivu daní)
0,1 % 1,9 % 2,0 % 1,9 % - regulované složky 11,1 % - dodávka celkem 1,9 % - reg. složky 10,2 % - dodávka celkem 1,6 % - regulované složky 8,0 % - dodávka celkem

13 Příklady nárůstu plateb za elektřinu u domácností - E.ON
Distribuční sazba Roční spotřeba (kWh) Roční platba (Kč) Nárůst platby nízký tarif vysoký tarif 2007 2008 v Kč v % D02d - 2 200 9 621 10 515 894 9,3% D26d 8 100 1 900 19 893 23 156 3 263 16,4% D45d 14 400 600 30 326 36 443 6 117 20,2% Nárůsty jsou vypočítané pro typické zástupce jednotlivých sazeb v distribučním regionu E.ON Vysvětlivky: D02d – domácnosti, které využívají elektřinu pouze k svícení a vaření D26d – domácnosti, které navíc používají elektrické akumulační vytápění D45d – domácnosti, které používají elektrické přímotopné vytápění

14 Příklady nárůstu plateb za elektřinu u domácností - ČEZ
Distribuční sazba Roční spotřeba (kWh) Roční platba (Kč) Nárůst platby nízký tarif vysoký tarif 2007 2008 v Kč v % D02d - 2 200 9 933 10 509 576 5,8% D26d 8 100 1 900 20 309 22 479 2 170 10,7% D45d 14 400 600 30 603 35 756 5 153 16,8% Nárůsty jsou vypočítané pro typické zástupce jednotlivých sazeb v distribučním regionu ČEZ Vysvětlivky: D02d – domácnosti, které využívají elektřinu pouze k svícení a vaření D26d – domácnosti, které navíc používají elektrické akumulační vytápění D45d – domácnosti, které používají elektrické přímotopné vytápění

15 Očekávané zvýšení cen v roce 2008 - maloodběr podnikatelů (bez vlivu daní)
1,9 % 2,0 % 3,2 % - regulované složky 10,9 % - dodávka celkem 3,6 % - reg. složky 0,9 % - reg. složky 7,5 % - dodávka celkem

16 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti – bez DPH a ekologické daně

17 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti - s DPH a ekologickou daní

18 Změny v cenových rozhodnutích

19 Změny ustanovení v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 9/2007
Zavedena penalizace překročení rezervovaného příkonu  pětinásobek pevné měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu Dále pouze drobné, upřesňující texty, např. zpřesnění podmínek soudobého vyhodnocování RK u LDS – jen v rámci jednoho souvislého vymezeného území (čl. 4.11) upřesnění úlevy pro samovýrobce pro nepenalizaci překročení RK po dobu 48 hodin – jedná se o obchodní hodiny, nelze uplatnit 96 nezávislých ¼ hodin Řada neakceptovaných návrhů DS pro rok 2008: možnost dokupování RK při zkušebním provozu při měření na sekundární straně transformátoru zrušit možnost prokázání velikosti transformačních ztrát zákazníkem a přejít na jiný způsob výpočtu ztrát vztáhnout povinnost sjednání platby RK na záložní vedení změny doby vyhodnocování účiníku

20 Změny ustanovení v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 10/2007
Zakotveno právo pro domácnosti na sazbu kategorie D v případě, že v OPM instalují výrobnu elektřiny využívající obnovitelný zdroj energie s instalovaným výkonem do 5 MW V případě sazeb 25 a 26 limitována možnost požádat o změnu rozdělení 8-hod pásma spínání NT do jiných úseků - jen 1x za 12 měsíců

21 Zvažované změny v CR od roku 2009
Očekávané změny zrušení podpory decentrální výroby na všech napěťových hladinách změna doby vyhodnocování účiníku – nově 24 hod denně !

22 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google