Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh regulovaných cen elektřiny pro rok 2008 a základní vlivy na změnu cen Martin Koďousek Energetický regulační úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh regulovaných cen elektřiny pro rok 2008 a základní vlivy na změnu cen Martin Koďousek Energetický regulační úřad."— Transkript prezentace:

1 Návrh regulovaných cen elektřiny pro rok 2008 a základní vlivy na změnu cen Martin Koďousek Energetický regulační úřad

2 2 Obsah Ceny pro rok 2008 a základní vlivy na změnu cen: přenos a systémové služby cena OTE a decentrální výroby podpora OZE, KVET a DZ; vliv podpory do cen KZ distribuce VVN a VN Průměrné ceny pro konečné zákazníky na hladině NN cena dodávky pro odběratele na hladině NN podíl složek v celkové ceně NN

3 3 Do 30. 4. – REAS, LDS a ČEPS předloží výkazy za minulý rok oznámení parametrů 7/5 měsíců před regulovaným rokem nebo obdobím pro ČEPS/REAS Sdělení cen pro OTE do 31. 7. Sdělení cen pro ČEPS do 15. 8. Sdělení cen přenosu pro REAS do 31.8. Sdělení ceny za distribuci VVN a VN REAS do 30. 9. Sdělení cen distribuce REAS pro LDS do 15. 10. Sdělení tarifů na NN REAS a ceny DPI do 31. 10. Sdělení ceny pro lokální distribuci do 15. 11. Cenové rozhodnutí 30. 11. Původně: Do 30. 6. – předložení návrhu ceny přenosu elektřiny a systémových služeb ze strany ČEPS a návrhu cen OTE  Výstup ERÚ 31. 7. Do 31. 8. – předložení návrhu cen distribuce elektřiny ze strany REAS  Výstup ERÚ 30. 9. Změny v procesu úpravy cen Vyhláška č. 150/2007 Sb. (nahrazena vyhláška č. 438/2001 Sb.)

4 4 Přenos elektřiny I Rezervace kapacity Stálé náklady klíčovány podle průměrů bilančních sald čtyř zimních měsíců za 3 roky Vliv na změnu ceny: pokles WACC vlivem daně 7,085 % (2007 - 7,315%) pokles užití výnosů z aukcí do cen na 1,1 mld. Kč (2007 - 1,3 mld. Kč) vliv na náklady:  Průmyslový eskal. faktor = 102,5 % (4/2007)  Mzdový eskalační faktor = 106,5 % (váha 0,15)  Faktor efektivity = 2,085 % Cena pro rok 2008: 513 336,49 Kč/MW za rok rok 2007:482 830,04 Kč/MW.rok pro rok 2006: 511 266,15 Kč/MW za rok pro rok 2005: 610 843,56 Kč/MW za rok

5 5 Přenos elektřiny II Cena za použití sítí cena silové elektřiny použita podle nového dlouhodobého kontraktu nárůst ceny silové elektřiny na krytí ztrát na 1707 Kč tj. o 47% Cena pro rok 2008: 41,25 Kč/MWh Průměrná orientační cena za přenos pro rok 2008: 128,67 Kč/MWh pro rok 2007: 114,97 Kč/MWh pro rok 2006: 110,20 Kč/MWh (pro rok 2005: 130,14 Kč/MWh) (pro rok 2004: 134,56 Kč/MWh)

6 6 Systémové služby Výběrové řízení na nákup podpůrných služeb – 2008-2010 nakoupeno od 40 až 80% potřeby podle typu služby zbytek bude dokupován ve VŘ a denním trhu, týdenní řezy náklady na nákup podpůrných služeb zvýšeny na 8,1 mld. Kč případné vyšší náklady budou kryty příjmy z aukcí a nadvýnosy ze systému zúčtování odchylek Cena pro konečný odběr pro rok 2008: 147,81 Kč/MWh Cena pro lokální spotřebu: 55,56 Kč/MWh 147,15 55,12 Zastoupení subjektů ve VŘ - výsledek pro rok 2008

7 7 Decentrální výroba nezávislost na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky ceny ponechány v úrovni předchozích let příspěvek na hladině VVN prozatím zachován zvažuje se zrušení příspěvku pro všechny hladiny od roku 2009 příspěvek na krytí decentrální výroby je regionální, od roku 2005 stejný na všech napěťových úrovních v rámci jednoho REAS – 2008 průměrně 9,54 Kč/MWh 2007 - 9,45 Kč/MWh 2006 - 7,48 Kč/MWh Operátor trhu s elektřinou regulace založena na predikovaném cash flow v souladu s vyhláškou použit průmyslový eskalační faktor ve výši 102,5 % zvýšení ceny na 4,75 Kč/MWh

8 8 V souladu se zákonem č. 180/2001 úprava o: zohlednění indexu cen průmyslových výrobců v úrovni 2,5 % zohlednění nárůstu ceny silové elektřiny pro stanovení cen zelených bonusů ve výši 14 % v případě nových zdrojů u MVE, VTE, FVE zohledněn technologický pokrok a aktuální investiční náklady u nových bioplynových stanic stanovena podpora s ohledem na typ projektu a uvažované palivové náklady u biomasy zohledněn vývoj palivových nákladů a vliv povolenek CO2 Návrh CR č. 7/2007 zveřejněn na internetu ERÚ Obnovitelné zdroje

9 9 Vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR Předpoklad

10 10 KVET: Nárůst ceny zemního plynu Nárůst ceny silové elektřiny v průměru o 15 procent Zachováno současné členění zdrojů a podpor Změna volby délky VT/NT jedenkrát za měsíc Druhotné zdroje: Zachováno současné členění zdrojů a podpor KVET a druhotné zdroje

11 11 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen konečných zákazníků  2002 8,72 Kč/MWh (zahrnut OZE a KVET)  200319,04 Kč/MWh  200441,50 Kč/MWh  200537,35 Kč/MWh  2006*28,26 Kč/MWh (zahrnut OZE, KVET a DZ)  2007*34,13 Kč/MWh  2008*40,75 Kč/MWh (z toho OZE cca 72 %) * Změna metodiky výpočtu, místo předpokladů výroby použita skutečnost za předchozí období.

12 12 Vliv na změnu ceny rezervace kapacity: 2006 – sloučení a outsourcing činností, zohlednění unbundlingu 2007 – řada analýz za účelem ověření nutnosti zohlednění přecenění 2008 – přecenění majetku v průběhu II. RO neuznáno pro regulaci – částečné uznání přeceněných odpisů – povolené výnosy upravovány o meziroční přírůstek majetku zohlednění příjmů z Ceny za rezervovanou kapacitu pro rok 2007 připojení v cenách WACC 7,731 % (7,955 %) vliv na náklady: Průmyslový eskal. faktor = 102,5 % (4/2007) Mzdový eskalační faktor = 106,5 % (váha 0,35) Faktor efektivity = 2,085 % Distribuce elektřiny I 20072008 Úroveň napětí Kč/MWh a měsíc 2008/2007 (%) E.ON VVN37 83643 09813,91% VN94 306104 34910,65% PRE VVN44 86352 404 16,81% VN115 898132 304 14,16% ČEZ VVN44 98847 7476,13% VN113 509120 9266,53% PDS VVN42 94148 336 12,56% VN108 102121 491 12,39%

13 13 Distribuce elektřiny II Cena za použití distribučních sítí na hladině VVN a VN Zvýšení průměrné ceny silové elektřiny na ztráty Ocenění diagramu podle skutečně nakoupené elektřiny na ztráty Provedeno ocenění diagramů REAS produkty burzy – není relevantní pro stanovení cen Nárůst ceny silové elektřiny jako vážený průměr 3 obchodníků o 16,8% (včetně ceny odchylky)

14 14 Změna cen od roku 2003

15 15 Cena dodávky KZ na NN Vliv na změnu ceny dodávky pro zákazníka na NN: cena silové elektřiny – použité ceny podle cen skutečně nakoupené elektřiny meziroční nárůst bez uvažování ekologické daně Zákazníci připojení na hladinu NN200620072008 2008-2007 (Kč/MWh) 2008-2007 (%) cena OTE za činnost zúčtování4,63 4,750,122,6% cena za systémové služby156,28147,15147,810,660,4% Služby sítě: cena pro PDS za zprostředkování plateb0,10 0,000% cena na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kogenerace 28,2634,1340,756,6219,4% příspěvek na decentrální výrobu7,489,459,540,091,0% cena na krytí ztrát hrazených OTE0,00 0%0% kumulativní jednosložková cena za službu sítě1 108,051 124,881 170,7345,854,1% Celkem regulované ceny (Kč/MWh)1 304,801 320,341 373,6853,344,0% cena silové elektřiny1 198,681 385,001 617,50232,5016,8 % cena obchodu s elektřinou56,7758,1860,432,253,9% Průměrná cena (Kč/MWh)2 560,262 763,523 051,61288,0910,4 %

16 16 Skutečný podíl ceny silové elektřiny – bez DPH a ekologické daně

17 17 Skutečný podíl ceny silové elektřiny - s DPH a ekologickou daní

18 18 Další postup Stanovení tarifů na NN – úprava ceny NT u dvoutarifních sazeb, hraniční body Výpočet cen pro 3 LDS s individuální cenou - 2 soustavy s požadavkem na nižší ceny - závislost cen na nadřazených soustavách - zvažujeme věcné usměrňování ceny pro další roky (při nižší ceně) Aktualizace textů a úprava částí cenových rozhodnutí souvisejících s oceněním odchylky Vydání cenových rozhodnutí do 30. listopadu 2007

19 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Návrh regulovaných cen elektřiny pro rok 2008 a základní vlivy na změnu cen Martin Koďousek Energetický regulační úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google