Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obr. č. I.1: Základní charakteristika souboru pacientů PACIENTI BEZ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY PACIENTI LÉČENÍ WARFARINEM N POZITIVNÍ100 NEGATIVNÍ100 NOznačení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obr. č. I.1: Základní charakteristika souboru pacientů PACIENTI BEZ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY PACIENTI LÉČENÍ WARFARINEM N POZITIVNÍ100 NEGATIVNÍ100 NOznačení."— Transkript prezentace:

1 Obr. č. I.1: Základní charakteristika souboru pacientů PACIENTI BEZ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY PACIENTI LÉČENÍ WARFARINEM N POZITIVNÍ100 NEGATIVNÍ100 NOznačení skupiny POZITIVNÍ BEZ DILUCE181 POZITIVNÍ S DILUCÍ332 NEGATIVNÍ243

2 Obr. č. I.2: Pacienti bez antikoagulační léčby Pozitivní pacienti R Negativní pacienti R Vztah mezi aPTT, aPTT-LA, aPTT-necitl.LA Pozitivní pacientiNegativní pacienti aPTTaPTT-LAaPTT-necitl.LAaPTTaPTT-LAaPTT-necitl.LA průměr1,642,631,251,261,501,40 sm.odch.0,571,190,20 0,180,21 medián1,472,351,201,251,471,36 min0,981,380,900,881,261,06 max3,356,501,881,872,112,08 Vztahy mezi aPTT, aPTT-LA a aPTT-necitl.LA v rámci pozitivních pacientů a negativních pacientů byly hodnoceny Wilcoxonovým párovým testem. median25-75% 10-90% median25-75% 10-90% *** n = 100 Wilcoxonův test *** P< 0,001 aPTTaPTT-LAaPTT- necitl.LA *** n = 100 Wilcoxonův test *** P< 0,001

3 Obr. č. I.3: Srovnání hodnot aPTT, aPTT-LA a aPTT-necitl.LA u LA pozitivních a LA negativních pacientů aPTT pacienti:pozitivnínegativní průměr1,641,26 sm.odch.0,570,20 medián1,471,25 min0,980,88 max3,351,87 aPTT-LA pacienti:pozitivnínegativní průměr2,631,50 sm.odch.1,190,18 medián2,351,47 min1,381,26 max6,502,11 aPTT-necitl.LA pacienti:pozitivnínegativní průměr1,251,40 sm.odch.0,200,21 medián1,201,36 min0,901,06 max1,882,08 aPTT-LAaPTT-necitl.LA aPTT RRR Mannův- Whitneyův U test P< 0,001 n = 100 pozitivnínegativní median25-75% 10-90% Mannův- Whitneyův U test P< 0,001 n = 100 pozitivnínegativní Mannův- Whitneyův U test P< 0,001 n = 100 median25-75% 10-90% median25-75% 10-90% pozitivnínegativní

4 R LA Obr. č. I.4: Srovnání indexu R LA u LA pozitivních a LA negativních pacientů R LA pacienti:pozitivnínegativní průměr1,120,08 sm.odch.0,920,10 medián0,880,09 min0,14-0,25 max4,190,31 Pomocí logistické regrese byl vytvořen predikční model, který na základě hodnoty R LA umožňuje pacienta zařadit do skupiny pozitivních nebo negativních pacientů. p = 1/[1 + exp(-5.986 + 22.356×R LA )] Při nastavení kritické hranice na p = 0.5 má tento model korektní predikci u 95.5% pacientů. Model má statisticky významnou schopnost predikce pacientů s lupus antikoagulans (Hosmer and Lemeshow test). R LA = (aPTT-LA – aPTT-necitl.LA)/aPTT-necitl.LA Tvar ROC křivky potvrzuje, že vytvořený model má velmi dobrou schopnost predikce a tedy zároveň vysokou senzitivitu i specificitu k detekci pacientů s lupus antikoagulans. Mannův- Whitneyův U test P< 0,001 pozitivnínegativní n = 100 median25-75% 10-90%

5 Obr. č. I.5: Pacienti léčení warfarinem Pozit. pac. bez diluce RRR Pozitivní pac. s dilucí Vztah mezi INR, aPTT-LA, aPTT-necitl.LA Negativní pacienti Pozitivní pac. bez dilucePozitivní pacienti s dilucíNegativní pacienti INRaPTT-LAaPTT-nec.LAINRaPTT-LAaPTT-nec.LAINRaPTT-LAaPTT-nec.LA průměr2,332,891,652,322,491,282,391,421,51 sm.odch.0,491,080,280,580,990,130,540,270,21 medián2,302,801,742,402,371,272,291,401,50 min1,441,321,241,351,221,091,441,081,28 max3,304,622,043,695,541,763,762,172,04 INRaPTT-LAaPTT- necitl.LA n = 18 ns *** Wilcoxonův test *** P 0,05 INRaPTT-LAaPTT- necitl.LA n = 33 ns *** Wilcoxonův test *** P 0,05 INRaPTT-LAaPTT- necitl.LA *** P< 0,001; * P < 0,05 Wilcoxonův test n = 24 **** median25-75% 10-90% median25-75% 10-90% median25-75% 10-90%

6 INR RR aPTT-LAaPTT-necitl.LA R 1 23 Obr. č. I.6: Srovnání hodnot INR, aPTT-LA a aPTT-necitl.LA u LA pozitivních pacientů s dilucí a bez diluce a u LA negativních pacientů INR skupina:123 průměr2,332,322,39 sm.odch.0,490,580,54 medián2,302,402,29 min1,441,351,44 max3,303,693,76 aPTT-LA skupina:123 průměr2,892,491,42 sm.odch.1,080,990,27 medián2,802,371,40 min1,321,221,08 max4,625,542,17 1: pozit. pac. bez diluce; 2: pozit. pac. s dilucí; 3: negativní pacienti n = 18 n = 33 n = 24 ns Mannův-Whitneyův U test ns: P > 0,05 n = 18 n = 33 n = 24 Mannův-Whitneyův U test *** P 0,05 ns *** n = 18 n = 33 n = 24 *** ns Mannův-Whitneyův U test *** P 0,05 median25-75% 10-90% median25-75% 10-90% median25-75% 10-90% aPTT-necitl.LA skupina:123 průměr1,651,281,51 sm.odch.0,280,130,21 medián1,741,271,50 min1,241,091,28 max2,041,762,04

7 Index R LA R LA Obr. č. I.7: Srovnání indexu R LA u skupin pacientů léčených warfarinem 1: LA pozit. pac. bez diluce; 2: LA pozit. pac. s dilucí; 3: LA negativní pacienti R LA Skupina123 Průměr0,760,93-0,06 sm.odch0,640,690,12 medián0,550,85-0,05 min-0,13-0,09-0,27 max2,302,900,24 R LA = (aPTT-LA – aPTT-necitl.LA)/aPTT-necitl.LA Tvar ROC křivky potvrzuje, že vytvořený model má velmi dobrou schopnost predikce a tedy zároveň vysokou senzitivitu i specificitu k detekci pacientů s lupus antikoagulans. Do logistické regrese byly zařazeny obě skupiny pozitivních pacientů společně, jelikož se mezi nimi hodnota indexu R LA nelišila. p = 1/[1 + exp(-0.980 + 11.895×R LA )] Při nastavení kritické hranice na p = 0.5 má tento model korektní predikci u 90.7% pacientů. Model má statisticky významnou schopnost predikce pacientů s lupus antikoagulans (Hosmer and Lemeshow test). median25-75% 10-90% 1 2 3 Mannův-Whitneyův U test ns *** n = 18 n = 33 n = 24 *** P 0,05

8 Obr. č. I.8: Srovnání LA pozitivních pacientů bez antikoagulační léčby a léčených warfarinem aPTT-LAaPTT-necitl.LAIndex R LA Rozdíly mezi léčenými pozitivními pacienty bez diluce (1) a pozitivními pacienty bez antikoagulační léčby R LA skupina:1pozitivní průměr0,761,12 sm.odch.0,640,92 medián0,550,88 min-0,130,14 max2,304,19 aPTT-LA skupina:1pozitivní průměr2,892,63 sm.odch.1,081,19 medián2,802,35 min1,321,38 max4,626,50 aPTT-necitl.LA skupina:1pozitivní průměr1,651,25 sm.odch.0,280,20 medián1,741,20 min1,240,90 max2,041,88 R R Mannův-Whitneyův U test P > 0,05 n = 18 n = 100 1pozitivní n = 18 n = 100 Mannův- Whitneyův U test P < 0,001 1pozitivní n = 18 n = 100 Mannův- Whitneyův U test P > 0,05 1pozitivní R LA median25-75% 10-90% median25-75% 10-90% median25-75% 10-90%

9 Obr. č. I.9: Srovnání LA pozitivních pacientů bez antikoagulační léčby a léčených warfarinem Rozdíly mezi léčenými pozitivními pacienty s dilucí (2) a pozitivními pacienty bez antikoagulační léčby aPTT-LAaPTT-necitl.LAIndex R LA R LA skupina:2pozitivní průměr0,931,12 sm.odch.0,690,92 medián0,850,88 min-0,090,14 max2,904,19 aPTT-LA skupina:2pozitivní průměr2,492,63 sm.odch.0,991,19 medián2,372,35 min1,221,38 max5,546,50 R R Mannův- Whitneyův U test P > 0,05 n = 33 n = 100 2pozitivní Mannův- Whitneyův U test P > 0,05 n = 33 n = 100 2pozitivní Mannův- Whitneyův U test P > 0,05 n = 33 n = 100 2pozitivní R LA median25-75% 10-90% median25-75% 10-90% median25-75% 10-90% aPTT-necitl.LA skupina:2pozitivní průměr1,281,25 sm.odch.0,130,20 medián1,271,20 min1,090,90 max1,761,88

10 Obr. č.I.10: Srovnání LA negativních pacientů Rozdíly mezi léčenými negativními pacienty (3) a negativními pacienty bez antikoagulační léčby aPTT-LAaPTT-necitl.LAIndex R LA R LA skupina:3negativní průměr-0,060,08 sm.odch.0,120,10 medián-0,050,09 min-0,27-0,25 max0,240,31 aPTT-LA skupina:3negativní průměr1,421,50 sm.odch.0,270,18 medián1,401,47 min1,081,26 max2,172,11 R R aPTT-necitl.LA skupina:3negativní průměr1,511,40 sm.odch.0,21 medián1,501,36 min1,281,06 max2,042,08 n = 100 n = 24 Mannův- Whitneyův U test P < 0,05 3negativní n = 100 n = 24 Mannův- Whitneyův U test P < 0,05 3negativní n = 100 n = 24 Mannův- Whitneyův U test P < 0,001 3negativní R LA median25-75% 10-90% median25-75% 10-90% median25-75% 10-90%


Stáhnout ppt "Obr. č. I.1: Základní charakteristika souboru pacientů PACIENTI BEZ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY PACIENTI LÉČENÍ WARFARINEM N POZITIVNÍ100 NEGATIVNÍ100 NOznačení."

Podobné prezentace


Reklamy Google