Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE V ORL A FONIATRII MUDr. Zuzana Veldová Ambulance u Arbesa s.r.o., Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE V ORL A FONIATRII MUDr. Zuzana Veldová Ambulance u Arbesa s.r.o., Praha."— Transkript prezentace:

1 SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE V ORL A FONIATRII MUDr. Zuzana Veldová Ambulance u Arbesa s.r.o., Praha

2 SET v ORL a foniatrii onemocnění hrtanu s následnou poruchou hlasu –edémy hlasivek –hematomy hlasivek –papilomatosa hrtanu –laryngitida akutní, chronická –incipientní revmatoidní artritida v obl. arytenoidních kloubů

3 SET v ORL a foniatrii onemocnění ucha –otitis media chronica secretoria –otitis externa acuta, chronica –tinnitus aurium –artróza temporo-mandibulárního kloubu

4 SET v ORL a foniatrii onemocnění HCD rhinitis acuta, chronica katar tuby Eustachovy sinusitis acuta, chronica tonsilitis chronica

5 SET v ORL a foniatrii virová onemocnění –herpes simplex –herpes zoster –EBV, CMV - chronický únavový sy

6 SET v léčbě edémů hlasivek Cíl sledování –porovnat účinnost klasické antiedematózní léčby (preparáty na bázi aescinu) oproti účinnosti přípravku systémové enzymoterapie Phlogenzymu

7 SET v léčbě edémů hlasivek Kritéria pro zařazení –oboustranný akutní edém hlasivek jako důsledek přetížení hlasivek verifikovaný zvětšovací laryngoskopií –žena hlasová profesionálka

8

9 Systémová enzymoterapie (SET) v léčbě edémů hlasivek Soubor pacientů: 90 žen hlasových profesionálek (operní pěvkyně,členky pěveckých sborů,zpěvačky, herečky) skupina Eskupina K (enzymy)(kontrolní) 50 pac.40 pac.

10 SET v léčbě edémů hlasivek

11 Sledované parametry účinnosti léčby –percepční hodnocení kvality hlasu – maximální doba fonace –měření hlasového pole –doba návratu do plné hlasové práce

12 SET v léčbě edémů hlasivek - schéma sledování

13 SET v léčbě edémů hlasivek Škála percepční kvality hlasu: (dle Unie evropských foniatrů z r. 1980) stupeň:0 - normální hlas 1 - mírně zastřený hlas 2 - lehká dysfonie (chrapot) 3 - střední dysfonie 4 - těžká dysfonie 5 - afonie

14 SET v léčbě edémů hlasivek - terapie terapie celkem 21 dní

15 SET v léčbě edémů hlasivek -percepční kvalita hlasu podle UEP skupina E

16 SET v léčbě edémů hlasivek -percepční kvalita hlasu podle UEP Skupina K

17 SET v léčbě edémů hlasivek - neschopnost hlasové práce bez omezení

18 SET v léčbě edémů hlasivek- závěr skupina E léčená Phlogenzymem –rychlejší ústup laryngoskopického nálezu –rychlejší úprava kvality hlasu –rychlejší návrat k plné hlasové zátěži

19 SET v léčbě edémů hlasivek- závěr Při statistickém vyhodnocení dat obou skupin byl prokázán velmi vysoce významný rozdíl v trvání doby neschopnosti plné hlasové zátěže ve prospěch skupiny E (p<0,001). Pacientky léčené Phlogenzymem byly významně dříve schopné plné hlasové zátěže.

20 SET v léčbě edémů hlasivek Další výhody SET u hlasových profesionálek: –možnost současného podávání SET a hormonálních preparátů (HCC, HRT) (relativní kontraindikace preparátů na bázi aescinu)

21 SET v léčbě edémů hlasivek- závěr edém-protektivní efekt SET   profylaxe edému hlasivek  v období zvýšeného rizika (vyšší výskyt viróz, zvýšená hlasová zátěž)  profylaxe recidiv akutních laryngitid 

22

23 VYUŽITÍ PREPARÁTU PHLOGENZYM ® V TERAPII SEKRETORICKÉ OTITIDY V AMBULANTNÍ PRAXI Z. Veldová, R. Martínková, S. Maděrová

24 42 dětí 26 dětí 16 dětí klasická medikamentózní léčba (kontrolní, retrospektivní) SOUBOR PACIENTŮ skupina K klasická medikamentózní léčba + Phlogenzym ® skupina E chlapci 81 % dívky 19 % skupina K (kontrola) chlapci 81 % dívky 19 % skupina E (enzymoterapie)

25 TERAPIE 16 dětí, 32 uší Skupina K Rhinopront, sir. Ambrobene, sir. Brufen, sir. - při viróze ATB - dle citl. při bakter. suprainf. 26 dětí, 52 uší Skupina E Rhinopront, sir. Ambrobene, sir. Brufen, sir. - při viróze ATB - dle citl. při bakter. suprainf. Phlogenzym 1 tbt / 10 kg / den 12 týdnů

26 SLOŽENÍ A HLAVNÍ ÚČINKY PHLOGENZYMU (Preparát systémové enzymoterapie) trypsin 48 mg bromelain 90 mg rutin 100 mg  antiedematózní  antiflogistický  fibrinolytický  imunonormalizační  analgetický 1 tbt.:Účinky:

27 a) potvrzená diagnóza sekretorické otitidy: tympanometrií - křivka B otomikroskopií b) volný epifarynx nebo st. p. AT c) dítě ve věku od 3 let d) schopnost spolupráce při tónové audiometrii KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO SKUPINY

28 Test fonematického sluchu Týdny léčení: SLEDOVÁNÍ 0 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. K : anamnéza klinické vyšetření tympanometrie audiometrie K3K3 K 2 K 1 K 0

29 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 K 0K3 A B C % Skupina KSkupina E Skupina KSkupina E TYMPANOMETRIE Měřeno přístrojem Danplex Hand typ 3000/TP 1Q Rozložení typů tympanometrických křivek ve skupinách ( % uší ) K 0 - vyšetření před léčbou K 3 - vyšetření po skončení léčby K 0K 3 {{ A B C A B C K 0 3 94 3 7 85 8 K 3 23 41 34 60 17 23

30 0 20 40 60 80 100 120 K 0K3 K 0K 3 % Skupina KSkupina E 20 dB = 100 % K 0 K 3 Skupina KSkupina E 15 dB = 75 % 20 dB = 100 % 13 dB = 65 % AUDIOMETRIE

31 HODNOCENÍ CELKOVÉHO EFEKTU LÉČBY LÉKAŘEM 1. skupina K pouze klasická léčba 75 % (12 dětí ) vyléčeno konzervativně 25 % (4 děti - 4 uši) indikováno k TST klasická léčba 25 % TST 2. skupina E klasická léčba + Phlogenzym ® 92,3 % (24 děti) vyléčeny konzervativně 7,7 % (2 děti - 2 uši) indikováno k TST enzymoterapie 7,7 % TST

32 ZÁVĚR Naše první výsledky ukazují - zejména podle snížení počtu dětí indikovaných k TST - na možnost zvýšení efektivity konzervativní léčby OMS zařazením Phlogenzymu ®. Je však nutné ověření na větším souboru pacientů.


Stáhnout ppt "SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE V ORL A FONIATRII MUDr. Zuzana Veldová Ambulance u Arbesa s.r.o., Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google