Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rehabilitace a balneologie u revmatického pacienta Jarošová Hana Revmatologický ústav Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rehabilitace a balneologie u revmatického pacienta Jarošová Hana Revmatologický ústav Praha."— Transkript prezentace:

1 Rehabilitace a balneologie u revmatického pacienta Jarošová Hana Revmatologický ústav Praha

2 Co jsme věděli  Ankylozující spondylitis (AS)  systémové zánětlivé onemocnění patřící do skupiny séronegativních spondylartritid: forma axiální, periferní, rhizomelická  konečné stadium končí ankylózou páteře, nehybností hrudníku, výrazně zhoršenou kvalitou života

3

4 AS – patofyziologie, klinika  Primární patologicko-anatomická léze je entezitida. Cytokiny indukují zánětlivé změny v okolních tkáních,včetně synoviální výstelky.  Bolest páteře zánětlivého charakteru s ranní ztuhlostí ze sakroiliitidy, spondylitidy event. destruktivní artritidy apofyzeálních kloubů páteře.  Omezení pohyblivosti páteře ve třech rovinách, sklon k rozvoji deformací, periferní artritidy kyčelních, ramenních kloubů, entézitidy v oblasti pánve a Achillovy šlachy

5 AS – extraspinální projevy  Iritidy (iridocyklitidy) 15-30 %  Převodní poruchy srdce 7-14 %  Vady aortální chlopně (insuf.) 1-5 %  Plicní fibróza u delšího trvání 4-7 %  Amyloidóza 4-6 %  Neurologické útlakové syndromy 2-8 %

6 AS  Rentgenový nález sakroiliitidy, syndesmofytů a periferních entézofytů  Výrazná asociace s HLA-B 27 (95%)  Doba od prvních symptomů do potvrzení diagnózy cca 10 let

7

8

9 Cost-effectiveness skupinové cvičení + individuální domácí cvičení ve srovnání s individuálním domácím cvičením při AS  9 měsíců, 144 nemocných AS, průměr 43 let  Skupiny: individuální cvičení doma, dtto + supervizované skupinové cvičení 3 hodiny týdně  Měřeno bylo:  mobilita – torakolumbální flexe a extenze  fitness – maximální pracovní kapacita na ergometru  globální posouzení změn vizuální analogovou škálou  přímé medicínské náklady – lékařská vyšetření, paramedicínská terapie, medikamenty, hospitalizace (Bakker J.Rheumatol 1994;21:264-8)

10 Výsledky  skupinová terapie – signifikantní zlepšení (p <0,01) pro mobilitu o 16%, oproti kontr. 9%  skupinová terapie – signifikantní zlepšení ve fitness o 4% oproti kontr. –1%, (p=0,05)  hodnocení globálního zdraví o 34% signifikantní zlepšení oproti kontr. 6% (p < 0,01)  medicínské náklady poklesly o 44% pro skupinovou terapii (USD 379), oproti 35% (USD 257)  75% pacientů chtělo pokračovat ve cvičení (Bakker, J.Rheumatol 1994;21:264-8)

11 Co jsme dělali  Pohybová léčba – individuální léčebné tělesná výchova (ILTV), instruktáž domácího cvičení (IDC), hydroterapie, mechanoterapie, skupinová cvičení  Důraz na hluboký stabilizační systém  Dechová cvičení – převažuje dýchání brániční, střídáme nácvik hrudního dýchání s bráničním, nácvik aktivního výdechu pomocí stahu břišních svalů  Polohování hrudní kyfózy, bederní lordózy  Soft laser na entézopatie, uvolňování spasmů

12 Co bychom měli dělat  Ankylozující spondylitis  Předepsat instruktáž cvičení, skupinové cvičení, hydroterapii celkovou  Balneoterapii (peloidoterapie, vodoléčba… 1x ročně revmatologem)  Staticko-dynamická funkce páteře je oslabena, nedovolujeme dlouhé chození, stání, sezení, nošení těžkých břemen

13 K zapamatování  Ankylozující spondylitis  Udržovat hybnost krční páteře, kořenových kloubů, hrudníku a hrudní dýchání každodenním domácím cvičením za občasné supervize fyzioterapeuta a sériemi skupinového cvičení dle metodiky pro AS  Balneoterapie 1x ročně dle indikačního seznamu  CAVE: osteoporóza (komprese obratlů)

14 Závěry  Ankylozující spondylitis  Pohybová terapie má základní význam při celoživotní léčbě AS  Optimální je celoživotní domácí cvičení za občasných kontrol fyzioterapeuta  Pracovní zařazení nemocného s AS se střídáním pracov- ních poloh po stanovení zbytkového pracovního potenciálu  Postup choroby – snížení hladiny kvality života – komplexní rehabilitační řešení  Pohybová terapie snižuje celkové náklady na léčbu nemocných AS

15 Co jsme věděli  Revmatoidní artritida (RA)  je chronické autoimunitní onemocnění – symetrický erozivní zánět kloubů a někdy i mimokloubní postižení  chronický průběh s vlnovitě probíhající aktivitou  může vyústit v progredující kloubní destrukci, vznik deformit, funkční pokles, disabilitu a zkrátit život nemocného o 7-10 let

16 RA – vlevo po aloplastice MCP kloubů

17 Co jsme dělali  Pohybová léčba – ILTV, IDC, skupinové cvičení cílené i pro celkovou zdatnost  Termoterapie lokální pozitivní v remisi choroby  Termoterapie lokální negativní při vysoké aktivitě choroby  Hydroterapie – vířivky na horní končetiny (HK), dolní končetiny (DK) indiferentní  Mechanoterapie ke zvýšení síly svalové kořenových kloubů a aker  Soft laser na postižené klouby zvláště aker HK, DK

18  Ergoterapie cílená:  Nácvik základní funkce ruky – úchopu  Koordinace drobných svalů ruky  Zvýšení síly svalové ruky  Ergoterapie - nácvik sebeobsluhy a nezávislosti při všedních denních aktivitách (ADL) včetně používání pomůcek  Testování HAQ, SF 36, FIM test dle Vaňáskové

19

20

21

22 Co bychom měli dělat  Revmatoidní artritida  Předepsat:  ILTV, IDC  termoterapii: pozitivní, negativní  hydroterapii částečnou na končetiny  soft laser (sonda, sprcha, scanner)  Balneoterapii 1x ročně (revmatolog)

23 Závěry  Revmatoidní artritida:  Informovanost o chorobě  Instruktáž pravidelného domácího cvičení  Uchovat maximum kloubní pohyblivosti a síly svalové  Uchovat maximální míru soběstačnosti a nezávislosti  Zlepšit kvalitu života (včetně operativního řešení destrukcí a deformit) s následnou fyzioterapií a komplexním rehabilitačním řešením

24 Co jsme prováděli Systémový lupus erytematodes, systémová sklerodermie:  Provádíme kondiční cvičení dle stavu, při postižení plic dechová cvičení, u sklerodermie vazivovou masáž se speciální emulzí, nácvik ADL, IDC dle stavu Myozitidy, dermatomyozitidy:  Provádíme cvičení na zvýšení síly svalové, nácvik lokomoce, ADL, IDC dle stavu

25 Co jsme prováděli  Osteoporóza: postklimakterická, glukokortikoidy indukovaná, ostatní  Skupinová cvičení: izometrické a dynamické silové cvičení, rychlá chůze  Poradenská činnost – doporučena rychlá chůze denně 1 hodinu  Doporučeny hipprotektory – chrániče kyčelního kloubu - signifikantně snižují riziko fraktur horního konce femuru a pánve (Harada A. Osteoporos Int. 2001;12(3):215-21

26 Obr.2 - chránič na pacientovi

27  Efekt cvičení na menopauzální rizikový faktor u časně postmenopauzálních žen  48 žen průměr 55 let cvičících, 30 kontrolní skupina. Vit. D, Ca  BMD L p, kyčelní kl., předloktí, pata DXA a UZ kvantitativně  LTV – maximální izometrické a dynamické silové cvičení, maximální kyslíková spotřeba (Kemmler, 2005, Erlangen)

28  Po 38 měsících:  Signif. rozdíl mezi cvič. a kontr. skup. v Lp BMD 0,7% vs -3,0%, krčku femoru -0,7% vs -2,6%, dále v tukovém metabolismu a menopauzální symptomech – nespavost, migrény, psychické změny  Nesignifikantní rozdíly u kontrolní skupiny po 3 letech (Kemmler, 2005, Erlangen)

29 Otázky ? Odpovědi !


Stáhnout ppt "Rehabilitace a balneologie u revmatického pacienta Jarošová Hana Revmatologický ústav Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google