Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZTV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZTV"— Transkript prezentace:

1 PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZTV
Mgr. Vendula Baboučková

2 Co je to Pedagogická diagnostika?
vědecká disciplína zabývá se objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnějších a vnitřních podmínek i průběhu a výsledků výchovně vzdělávacího procesu. diagnóza je tedy hodnotícím zjištěním aktuálního stavu úrovně žáka. smyslem celého procesu diagnostikování je určit výchovně vzdělávací strategie, navrhnout pedagogická opatření – stanovit prognózu

3 Testování informace a fakta pro určení správné diagnózy a výběru vhodného pohybového režimu získáme vyšetřením-testováním učitel (cvičitel) získá lékařské vyšetření kde je určena diagnóza jedinec je zařazen do zdrav. skupiny je doporučena ZTV. učitel (cvičitel) dále provede vlastní testování na začátku vyrovnávacího procesu a v jeho průběhu

4 Výběr testů bereme ohled na věk, druh a velikost oslabení
nutná objektivnost uvedené testy spadají do oblasti biologicko-lékařské a podávají info : o stavu a průběhu poruchy, zdravotní odchylky zdali dochází ke zlepšení, stagnaci či zhoršování

5 1.Vyšetřování aspekcí jde o vizuální schopnosti učitele (cvičitele) rozpoznat symptomy oslabení pozorovací schopnosti jsou důležité pro rozpoznávání odchylek v držení těla, při dýchání a odchylek pří různých pohybových činnostech na základě zjištění odlišností lze doporučit lékařské vyšetření a provést další testovaní

6 Symptomy odchylek v držení těla
Kyfotické držení a kyfóza-kulatá záda, omezený rozsah vzpažování, prohnutí v bedrech, vystrčené břicho Plochá záda-toporné pohyby, narovnání hlavně v hrudní oblasti páteře, páteř nedostatečně plní tlumící fci Skoliotické držení, skolióza-nesymetrické pohyby do úklonů, při rotaci, ramena v nestejné úrovni Valgózní, varózní kolena, ploché nohy-těžkopádná chůze, na plných chodidlech, kotníky a klouby nestejně zatěžovány

7 Symptomy odchylek při dýchání
oslabené dýchání-vždy spojeno s vadným držením těla, nedostatečně rozvinut hrudník, krátký výdech bez optimálního uvolnění svalstva převládá horní hrudní dýchání-hluboké nadklíčkové jamky, omezená rotace hlavy, úklony. Nádech-elevace ramen a klíčních kostí-přetěžování svalstva krční páteře a pletence ramenního.Je to neefektivní dýchání omezující při intenzivnější zátěži Asymetrické dýchání, paradoxní dýchání, chybný stereotyp dýchání

8 Symptomy únavy Pozorujeme dle reakce cvičenců na zátěž a obtížnost činností Posuzujeme: Barvu kůže, pocení, dýchání, pohyby, subjektivní pocity, koordinace pohybů, rychlost reakce Únava může být malá, střední, velká

9 2. Vyšetřování hybnosti Hodnotíme: statickou složku - vyšetřování celkového postoje dynamickou složku – hodnocení rozsahu pohybu, síly jednotlivých svalových skupin, správnosti jednoduchých hybných stereotypů

10 Statická složka: hodnocení postavy
Dle Jaroše a Lomíčka -sleduje: držení hlavy a krku, hrudník, břicho se sklonem pánve, křivku zad, držení v rovině čelní, dolní končetiny - čtyřstupňová škála hodnocení Dle Matthiase -funkčně pojatý test - stoj, předpažit, výdrž 30sekund Dle Kleina a Thomase modifikované Mayerem - sleduje: držení hlavy a krku, tvar hrudníku, tvar břicha a sklon pánve, zakřivení páteře, výše ramen a postavení lopatek

11 Dynamická složka Zásady při testování:
- vysvětlíme proč testování provádíme - testujeme v klidném prostředí, na tvrdé rovné podložce - žádáme provedení pohybu bez předchozí instruktáže, bez rozcvičení či uvolnění - zjišťujeme rozsah pohybu, cvičební prvek provádíme 1x s výdrží a nalézáme příčinu omezení

12 Hodnocení rozsahu kloubní pohyblivosti
Pohyblivost rozlišujeme normální, zmenšená nebo zvětšená Hlezenní kloub (20°/45°), kolenní kloub(135°), kyčelní kloub (10°/45°/120°), loketní kloub (150°), zápěstí (70°/60°), ramenní kloub (90°)

13 Diagnostika svalových skupin
Svaly s tendencí ke zkrácení Svaly s tendencí k ochabování Syndrom svalových disbalancí: - Dolní pánevní svalový syndrom - Horní proximální svalový syndrom - Vrstvový syndrom

14 Vyšetření hypermobility
Je nežádoucí, většinou jde o vrozené uvolnění vaziva Dochází ke zmenšení statické stability, klouby jsou vazivovým aparátem nedostatečně chráněny a mohou se snáze poškodit Zjišťuje se převážně vyšetřením kloubní pohyblivosti popř. se používají různé zkoušky, které postihují jednotlivé segmenty těla

15 Testy hypermobility Rotace hlavy Zkouška šály Zkouška zapažených paží
Zkouška předklonu Zkouška posazení na paty

16 Hybné stereotypy a jejich vyšetřování
Zjišťujeme časovou posloupnost zapojování jednotlivých svalových skupin do svalového řetězce Motorický stereotyp je základní jednotkou hybnosti Kvalita hybných stereotypů a stupeň fixace jsou závislé zejména na: - fyziologických předpokladech, vlastnostech centrálních složek hybného systému - způsobu jak byly hybné stereotypy vypracovány, posilovány a korigovány

17 Příklad hybných stereotypů
Extenze v kyčelním kloubu Abdukce v kyčelním kloubu Flexe trupu Flexe šíje Abdukce v ramenním kloubu Zkouška kliku

18 Další formy sledování Kaschův step-test: vyšetření zdatnosti – vystupování na 30cm vysokou lavičku po dobu 3min. Výstupy řídí metronom (24x1min). Po 1min klidu měříme tep Chodecký test: 2km. Jdi jak nejrychleji můžeš do příjemného pocitu UNIFIT test EUROFIT test Posouzení tělesné hmotnosti: BMI (hmotnost-kg/výška2-m)


Stáhnout ppt "PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V ZTV"

Podobné prezentace


Reklamy Google