Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Polohování v akutní rehabilitaci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Polohování v akutní rehabilitaci"— Transkript prezentace:

1 Polohování v akutní rehabilitaci
Bc. Jitka Kopecká Michaela Březinová, DiS

2 Definice polohování Polohování je správné uložení těla nemocného tak, abychom předcházeli vzniku deformit, svalových kontraktur, omezenému pohybu v kloubech nebo dekubitů. Správné polohování má zásadní vliv pro další průběh rehabilitace Nastavuje lepší podmínky pro výchozí pohyb končetin

3 Proč polohujeme ? Ovlivnění svalového tonu – reaguje na změnu polohy
V akutním stadiu převážně hypotonus V subakutním a chronickém narůstání svalového tonu, spasticita Dlouhodobá poloha na zádech – zvyšuje extenční spasticitu Poloha na břiše zvyšuje tonus flexorů

4 Proč polohujeme? Udržení správného postavení v kloubech
Riziko decentrovaného postavení kořenových kloubů (rameno, kyčel) a rozvoje bolestivého syndromu Podpora exterocepce – povrchové čití Nemocný si může např. končetinu přeležet, otlačit Podpora propriocepce – hluboké čití Informace o postavení kloubů, napětí svalů Neschopnost plynulého vedení pohybu

5 Proč polohujeme? Antalgické polohování – úlevová poloha
Prevence dekubitů a trofických změn - predilekční místa: paty, sacrum, lopatky, záhlaví, kotníky, kolena,hřeben kosti kyčelní, Prevence pneumonie – usnadnit drenáž hlenů v určité poloze Prevence trombozy – zlepšuje venosní a lymfatický návrat

6 Zásady správného polohování
Bezpečná, stabilní poloha – pokud možno, ptát se pacienta. Nestabilita zvyšuje svalový tonus! Střídání polohy – 24 hodin, měnit každé 2-3 hodiny, dle stavu nemocného Křivky těla – respektovat krční a bederní lordózu, hrudní kyfózu Přidružená onemocnění – změny po úrazech, M. Bechtěrev, kardiální onemocnění, TEP kyčle…

7 Zásady správného polohování
Oporná báze – snižuje svalový tonus podložení pasu v poloze na boku, podkolenní jamky, oblast achillovy šlachy Neutrální postavení v kloubech – vyvážený tah agonistů a antagonistů působící na kloub Poloha trupu – začínat proximálně, pozor na inspirační postavení hrudníku Poloha hlavy – v prodloužení páteře v sagitální i frontální rovině, přílišné vypodložení - spasticita

8 Zásady správného polohování
Poloha končetin – nastavit podle trupu ve frontální či sagitální rovině Horní končetina (HK): Ramenní kloub – prevence bolestivého ramene, v poloze na boku vypodložit Ruka – klenby, funkční nastavení aker Dolní končetina (DK): Kyčelní kloub – střední postavení Noha – dorsální flexe měkce vypodložit, bedýnky či přílišné vypodložení zvyšuje spasticitu!

9 Zásady správného polohování
Neklidný pacient, bezvědomí – porucha vnímání tělesných hranic, ohraničit prostor (Bazální stimulace - mumie, hnízdo) (

10 Úprava pokoje Poruchy vnímání těla a prostoru
Neglect syndrom – opomíjení podnětů z postižené strany, častěji u postižení dominantní hemisféry Nutnost podnětů přicházejících z postižené strany Stolek, televize, zdravotnický personál, návštěvy

11 Polohovací pomůcky Polštáře různých tvarů a velikostí

12 Poloha na zádech Hlava – v prodloužení páteře, pozor na předklon!
HK – rameno ne v protrakci Loket - semiflexe Předloktí - mírná supinace Ruka – funkční postavení Pánev , stehno postižené strany podložit polštářem Koleno v semiflexi Hlezno v nulovém postavení – měkce podložené

13 Poloha na zádech – antispastická poloha horní končetiny

14 Poloha na postižené straně
Hlava v prodloužení páteře Bolestivé rameno – měkce vypodložit Záda podepřená polštářem Postižená DK – extenze kyčle, semiflexe kolene, dorsální fl. nohy Zdravá DK – flektována v kyčli a koleni, před tělem, ne addukce

15 Poloha na postižené straně
U žen či obézních pacientů – malý polštářek do boku

16 Poloha na postižené straně- antispastická poloha
Rameno v protrakci Postižená horní končetina v extenzi a supinaci

17 Poloha na zdravé straně
Horší soběstačnost nemocného Hlava v prodloužení páteře Trup nakloněn mírně vpřed HK – podložena před tělem, rameno v protrakci, loket v extenzi, předloktí v pronaci Dolní končetiny flektovány, polštář mezi koleny, dorsální flexe akra

18 (J. Mikula, Prevence dekubitů)
Přesuny na lůžku U hemiparetických (-plegických) pacientů nepoužívat hrazdičky Přesun přes oporu o lokty a „most“ Otáčení na bok – za trup, nikdy netahat za distální části končetin!! (J. Mikula, Prevence dekubitů)

19 Poloha vsedě Vypodložit do symetrie: Polštář pod oslabenou stranu
Opora o záda a z boku Pod ruce stoleček Event. malý polštářek pod ruku na stolečku

20 Komplikace nevhodného polohování - dekubity
Proleženiny – zarudnutí, puchýř, stržená kůže, nekróza

21 Komplikace nevhodného polohování - kontraktury

22 Komplikace nevhodného polohování – subluxace ramenního kloubu
(© 2009 Nucleus Medical Media, Inc.) (

23 Komplikace nevhodného polohování – subluxace ramenního kloubu
„Delbetovy kruhy“ – u subluxace ramenního kloubu, při každé vertikalizaci

24 Komplikace nevhodného polohování – subluxace ramenního kloubu, syndrom bolestivého ramene
Ortéza Omo neurexa – pacient zvládne manipulaci s ortézou samostatně (

25 Použité zdroje Kolář P., Rehabilitace v klinické praxi
Mikula J., Müllerová N., Prevence dekubitů Štětkářová I., Ehler E., Jech R., Spasticita a její léčba Školící materiály Bobath koncept, H. Kafková

26 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Polohování v akutní rehabilitaci"

Podobné prezentace


Reklamy Google