Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SET V LÉČBĚ DĚTÍ S RECIDIVUJÍCÍMI RESPIRAČNÍMI INFEKCEMI  MUDr. Ingeborg Vokálová ordinace alergologie a klinické imunologie Kralupy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SET V LÉČBĚ DĚTÍ S RECIDIVUJÍCÍMI RESPIRAČNÍMI INFEKCEMI  MUDr. Ingeborg Vokálová ordinace alergologie a klinické imunologie Kralupy."— Transkript prezentace:

1 SET V LÉČBĚ DĚTÍ S RECIDIVUJÍCÍMI RESPIRAČNÍMI INFEKCEMI  MUDr. Ingeborg Vokálová ordinace alergologie a klinické imunologie Kralupy

2 SET v ordinaci alergologie a klin. imunologie Kralupy používání SET od roku 1997 –12/1999 celkem 170 pac. léčených SET –12/2000 celkem 395 pac. léčených SET –06/2001 celkem 508 pac. léčených SET za rok 2000 nárůst 125 pacientů za I/6 2001 nárůst 113 pacientů

3 Klinické sledování 1998 - 99 prospektivní otevřená pilotní studie 30 dětí od 3 do 15 let recidivující respirační infekce odchylka alespoň jednoho imunitního parametru (  CD3, IgA, IgG,  IgE) bez další imunomodulační léčby Wobenzym podáván 6 měsíců

4 Nejčastější diagnózy: recidivující bronchitidy15 dětí astma bronchiale 6 dětí recidivující laryngitidy 4 děti atopický ekzém 9 dětí –(v kombinaci s některou s výše uvedených dg.)

5 Nejčastější odchylky laboratorních vyšetření: zvýšení IgE15 dětí snížení IgA10 dětí snížení IgG 4 děti snížení CD3 6 dětí

6 Výsledky: u všech pacientů došlo v průběhu podávání WE ke zlepšení klinického stavu, to trvalo i v dalších 6 měs. –snížení frekvence onemocnění –snížení závažnosti onemocnění –snížení spotřeby antibiotik –omezení stavů dušnosti u laryngitid, bronchitid a astmatu –zlepšení stavu pokožky u AE

7 Výsledky: úprava imunitních parametrů nebo tendence k jejích normalizaci nejvýznamnější změny IgE před léčbou:  hodnoty15 / 30 pac. (50%) po léčbě:  hodnot 14 / 15 pac. (93%)

8 SET 1999 - 2001 zpětně vyhodnocena dokumentace pacientů, kteří byli v léčení SET pro recidivující onemocnění dýchacích cest 1999 - 2001 vybráno 109 pacientů s vysokou nemocností, u kterých byla indikace k provedení imunologického vyšetření Ig A, M, G, E, CD3, u některých ECP

9 SET 1999 - 2001 pacienti vybráni: –z pediatrického obvodu –z alergologické ambulance –z mimorajónních pacientů

10 SET 1999 - 2001 hlavním kritériem pro výběr byl klinický stav celkem 109 pacientů –42 % děti do 6 let –32 %děti do 10 let –13%dospělí od 18 let

11 SET 1999 - 2001 nejčastější diagnózy: –recidivující bronchitidy30 pac27 % –recidivující angíny17 pac16 % –astma bronchiale 14 pac13 % –recidivující laryngitidy13 pac12 % –atopický ekzém 13 pac12 % –celkem87 pac80% –ostatní dg.22 pac20%

12 SET 1999 - 2001 nejčastější odchylky v imunologickém vyšetření  IgE 45 pac.  IgA 22 pac. doba léčby 6 měsíců, výjimečně 3 měsíce většinou podáván Wobenzym,výjimečně Phlogenzym

13 VÝSLEDKY obdobné jako u první sledované skupiny: významné snížení nemocnosti snížení závažnosti onemocnění omezení preskripce ATB

14 VÝSLEDKY - rec. angíny často pacienti s opakovaným obrazem horečnaté povlakové angíny bez průkazu bakteriálního původce v počátku nasazení WE se recidivy ještě objeví, postupně ubývá závažnosti i počtu recidiv

15 VÝSLEDKY - laryngitidy ustoupují stavy laryngeální dušnosti, do kterých dříve přecházely všechny banální KHCD –antiedematózní efekt SET –edémprotekční efekt SET při dlouhodobém podávání –imunomodulační efekt SET

16 VÝSLEDKY - atopický ekzém maximum zlepšení stavu pokožky se dostavuje obvykle po 3 měsících léčby zlepšení stavu pokožky pak většinou přetrvává i po vysazení léčby

17 VÝSLEDKY- astma vybrána dokumentace pacientů s vysokým počtem horečnatých exacerbací s dušností a nutností podávat ATB významně snížen počet těchto exacerbací u některých pacientů možné snížení dávek IKS nebo úplné vysazení a převedení na cromony - za průběžné kontroly spirometrickým vyšetřením

18 Snížení dávek IKS pouze za předpokladu plné kontroly AB a optimalizace hodnot spirometrie a klinického stavu pacienta

19 VÝSLEDKY- astma omezení dávek IKS opakovaně prezentováno, že IKS neovlivňuji růstovou křivku dětských astmatiků ALE! - v poslední době publikovány důkazy o vlivu dlouhodobého podávání IKS na kostní densitu (Novák, 1999) léčbu WE neindikujeme u pacientů, kteří mají pouze námahovou dušnost

20 Laboratorní výsledky IgA před léčbou  u 22 pac. po léčbě normalizace u 14 pac. IgEpřed léčbou  u 45 pac. po léčbě  nebo normalizace u 21 pac.

21 Laboratorní výsledky - ECP ECP - eosinofilní kationický protein - marker atopického zánětu  ECP před léčbou 22 pac. –z toho astmatiků11  ECP po léčbě 18 pac –z toho astmatiků 9 !!! –(2 nepřišli na kontrolu)

22 SET rozhodně nemůže nahradit bazální léčbu pro léky astmatu SET ale může být vhodnou součástí komplexní léčby, která napomůže kompenzaci, omezí počet horečnatých atak umožní snížit dávky jiných lék ů

23 Závěr: Toto retrospektivní vyhodnocení potvrdilo první výsledky získané při sledování 30 pacientů. Potvrzují je i výsledky dalších lékařů z praxe

24 Závěr: Tyto výsledky ukazují novou možnost terapie v pediatrické praxi s minimálními nežádoucími účinky na dětský organizmus.


Stáhnout ppt "SET V LÉČBĚ DĚTÍ S RECIDIVUJÍCÍMI RESPIRAČNÍMI INFEKCEMI  MUDr. Ingeborg Vokálová ordinace alergologie a klinické imunologie Kralupy."

Podobné prezentace


Reklamy Google