Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SET V LÉČBĚ DĚTÍ S RECIDIVUJÍCÍMI RESPIRAČNÍMI INFEKCEMI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SET V LÉČBĚ DĚTÍ S RECIDIVUJÍCÍMI RESPIRAČNÍMI INFEKCEMI"— Transkript prezentace:

1 SET V LÉČBĚ DĚTÍ S RECIDIVUJÍCÍMI RESPIRAČNÍMI INFEKCEMI
MUDr. Ingeborg Vokálová ordinace alergologie a klinické imunologie Kralupy

2 SET v ordinaci alergologie a klin. imunologie Kralupy
používání SET od roku 1997 12/1999 celkem 170 pac. léčených SET 12/2000 celkem 395 pac. léčených SET 06/2001 celkem 508 pac. léčených SET za rok 2000 nárůst 125 pacientů za I/ nárůst 113 pacientů

3 Klinické sledování 1998 - 99 prospektivní otevřená pilotní studie
30 dětí od 3 do 15 let recidivující respirační infekce odchylka alespoň jednoho imunitního parametru (CD3, IgA, IgG,IgE) bez další imunomodulační léčby Wobenzym podáván 6 měsíců

4 Nejčastější diagnózy:
recidivující bronchitidy 15 dětí astma bronchiale 6 dětí recidivující laryngitidy 4 děti atopický ekzém dětí (v kombinaci s některou s výše uvedených dg.)

5 Nejčastější odchylky laboratorních vyšetření:
zvýšení IgE 15 dětí snížení IgA 10 dětí snížení IgG děti snížení CD dětí

6 Výsledky: u všech pacientů došlo v průběhu podávání WE ke zlepšení klinického stavu, to trvalo i v dalších 6 měs. snížení frekvence onemocnění snížení závažnosti onemocnění snížení spotřeby antibiotik omezení stavů dušnosti u laryngitid, bronchitid a astmatu zlepšení stavu pokožky u AE

7 Výsledky: úprava imunitních parametrů nebo tendence k jejích normalizaci nejvýznamnější změny IgE před léčbou:  hodnoty 15 / 30 pac. (50%) po léčbě:  hodnot / 15 pac. (93%)

8 SET zpětně vyhodnocena dokumentace pacientů, kteří byli v léčení SET pro recidivující onemocnění dýchacích cest vybráno 109 pacientů s vysokou nemocností, u kterých byla indikace k provedení imunologického vyšetření Ig A, M, G, E, CD3, u některých ECP

9 SET 1999 - 2001 pacienti vybráni: z pediatrického obvodu
z alergologické ambulance z mimorajónních pacientů

10 SET 1999 - 2001 hlavním kritériem pro výběr byl klinický stav
celkem 109 pacientů 42 % děti do 6 let 32 % děti do 10 let 13% dospělí od 18 let

11 SET 1999 - 2001 nejčastější diagnózy:
recidivující bronchitidy 30 pac 27 % recidivující angíny 17 pac 16 % astma bronchiale 14 pac 13 % recidivující laryngitidy 13 pac 12 % atopický ekzém 13 pac 12 % celkem 87 pac 80% ostatní dg pac 20%

12 SET 1999 - 2001 nejčastější odchylky v imunologickém vyšetření
 IgE 45 pac.  IgA 22 pac. doba léčby 6 měsíců, výjimečně 3 měsíce většinou podáván Wobenzym,výjimečně Phlogenzym

13 VÝSLEDKY obdobné jako u první sledované skupiny:
významné snížení nemocnosti snížení závažnosti onemocnění omezení preskripce ATB

14 VÝSLEDKY - rec. angíny často pacienti s opakovaným obrazem horečnaté povlakové angíny bez průkazu bakteriálního původce v počátku nasazení WE se recidivy ještě objeví, postupně ubývá závažnosti i počtu recidiv

15 VÝSLEDKY - laryngitidy
ustoupují stavy laryngeální dušnosti, do kterých dříve přecházely všechny banální KHCD antiedematózní efekt SET edémprotekční efekt SET při dlouhodobém podávání imunomodulační efekt SET

16 VÝSLEDKY - atopický ekzém
maximum zlepšení stavu pokožky se dostavuje obvykle po 3 měsících léčby zlepšení stavu pokožky pak většinou přetrvává i po vysazení léčby

17 VÝSLEDKY- astma vybrána dokumentace pacientů s vysokým počtem horečnatých exacerbací s dušností a nutností podávat ATB významně snížen počet těchto exacerbací u některých pacientů možné snížení dávek IKS nebo úplné vysazení a převedení na cromony - za průběžné kontroly spirometrickým vyšetřením

18 Snížení dávek IKS pouze za předpokladu plné kontroly AB a optimalizace hodnot spirometrie a klinického stavu pacienta

19 VÝSLEDKY- astma omezení dávek IKS
opakovaně prezentováno, že IKS neovlivňuji růstovou křivku dětských astmatiků ALE! - v poslední době publikovány důkazy o vlivu dlouhodobého podávání IKS na kostní densitu (Novák, 1999) léčbu WE neindikujeme u pacientů, kteří mají pouze námahovou dušnost

20 Laboratorní výsledky IgA před léčbou  u 22 pac.
po léčbě normalizace u 14 pac. IgE před léčbou  u 45 pac. po léčbě  nebo normalizace u 21 pac.

21 Laboratorní výsledky - ECP
ECP - eosinofilní kationický protein - marker atopického zánětu ECP před léčbou 22 pac. z toho astmatiků 11 ECP po léčbě pac z toho astmatiků !!! (2 nepřišli na kontrolu)

22 SET rozhodně nemůže nahradit bazální léčbu pro léky astmatu
SET ale může být vhodnou součástí komplexní léčby, která napomůže kompenzaci, omezí počet horečnatých atak umožní snížit dávky jiných léků

23 Závěr: Toto retrospektivní vyhodnocení potvrdilo první výsledky získané při sledování 30 pacientů. Potvrzují je i výsledky dalších lékařů z praxe

24 Závěr: Tyto výsledky ukazují novou možnost terapie v pediatrické praxi
s minimálními nežádoucími účinky na dětský organizmus.


Stáhnout ppt "SET V LÉČBĚ DĚTÍ S RECIDIVUJÍCÍMI RESPIRAČNÍMI INFEKCEMI"

Podobné prezentace


Reklamy Google