Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statika Soustavy sil 03 Ing. Martin Hendrych Technická mechanika www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statika Soustavy sil 03 Ing. Martin Hendrych Technická mechanika www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 Statika Soustavy sil 03 Ing. Martin Hendrych Technická mechanika www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s řešením soustavy sil na společné nositelce. Umožňuje použití pro samostatnou práci. Je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. AutorIng. Martin Hendrych (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup23-41-M/01 Strojírenství Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slovapůsobiště síly, nositelka, výslednice, silový obrazec Druh učebního materiáluprezentace Druh interaktivitykombinované Cílová skupinažák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályJe součástí STR_TEM_Statika

3 Soustava sil na společné nositelce Působiště síly (sílu) můžeme po nositelce libovolně posouvat aniž se změní její účinek.

4 Výslednice sil F V působí v téže vektorové přímce a rovná se algebraickému součtu všech sil. Síly jsou v rovnováze, je-li algebraický součet všech sil roven nule = není výslednice! Soustava sil na společné nositelce

5 Dvě síly o společném působišti skládáme pomocí rovnoběžníku sil (silového obrazce). Dáno: x, y...souřadnice působiště  ° ….směrové úhly sil s osou x F i = … [N] velikosti sil Soustava sil se společným působištěm

6 rovnoběžník silsilový obrazec Soustava sil se společným působištěm

7 Výslednici několika sil v rovině o společném působišti řešíme metodou postupného skládání dvou sil. F 1, F 2 nahradíme částečnou výslednicí F 1,2 F 1,2 složíme se silou F 3 na konečnou výslednici F V.

8 Soustava sil se společným působištěm F 1, F 2 nahradíme částečnou výslednicí F 1,2 F 1,2 složíme se silou F 3 na konečnou výslednici F V

9 Soustava sil se společným působištěm Uvedení silové soustavy do rovnováhy síly jsou v rovnováze, ruší-li se vzájemně ve svých účincích, takže není výslednice. Silovou soustavu F 1, F 2, F 3 uvedeme do rovnováhy přidáním síly F R, která je stejně velká jako F V ale opačného smyslu. Silová soustava je v rovnováze, jestliže je silový mnohoúhelník uzavřen šipkami v jednom sledu.

10 Soustava sil se společným působištěm v rovnováze F R je stejně velká jako F V ale opačného smyslu silový mnohoúhelník je uzavřen šipkami v jednom sledu!

11 Soustava sil se společným působištěm – početní řešení Podle Pythagorovy věty platí:

12 Soustava sil se společným působištěm – početní řešení Každou sílu rozložíme do dvou kolmých složek (do osy x a y) Příslušné složky algebraicky sečteme do složek výslednice Celkovou výslednici vypočteme z pravoúhlého trojúhelníka Směr a smysl rovněž stanovíme z výsledného trojúhelníka

13 Soustava sil se společným působištěm – početní řešení Celkovou výslednici vypočteme z pravoúhlého trojúhelníka Směr a smysl rovněž stanovíme z výsledného trojúhelníka

14 Dvě složky síly, rozklad sil, rovnováha sil Rozklad síly do dvou různoběžných složek je opakem skládání I zde při grafickém řešení používáme rovnoběžník sil nebo silový obrazec (trojúhelník) Početní řešení je opět obdobné

15 Opakování 1.Popište obecný postup při grafickém řešení soustavy sil na společné nositelce. 2.Popište postup při početním řešení soustavy sil na společné nositelce. 3.Popište obecný postup při grafickém řešení soustavy sil se společným působištěm. 4.Popište postup při početním řešení soustavy sil se společným působištěm.

16 Literatura a zdroje informací SALABA, Stanislav a Antonín MATĚNA. MECHANIKA I: Statika. první. Praha: SNTL, 1978. TUREK, Ivan, Oldřich SKALA a Jozef HALUŠKA. MECHANIKA: Sbírka úloh. druhé, upravené a doplněné. Praha: SNTL, 1982.


Stáhnout ppt "Statika Soustavy sil 03 Ing. Martin Hendrych Technická mechanika www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google