Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická mechanika Statika Soustavy sil 03 Ing. Martin Hendrych

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická mechanika Statika Soustavy sil 03 Ing. Martin Hendrych"— Transkript prezentace:

1 Technická mechanika Statika Soustavy sil 03 Ing. Martin Hendrych

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s řešením soustavy sil na společné nositelce. Umožňuje použití pro samostatnou práci. Je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. Autor Ing. Martin Hendrych (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 23-41-M/01 Strojírenství Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova působiště síly, nositelka, výslednice, silový obrazec Druh učebního materiálu prezentace Druh interaktivity kombinované Cílová skupina žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí STR_TEM_Statika

3 Soustava sil na společné nositelce
Působiště síly (sílu) můžeme po nositelce libovolně posouvat aniž se změní její účinek.

4 Soustava sil na společné nositelce
Výslednice sil FV působí v téže vektorové přímce a rovná se algebraickému součtu všech sil. Síly jsou v rovnováze, je-li algebraický součet všech sil roven nule = není výslednice!

5 Soustava sil se společným působištěm
Dvě síly o společném působišti skládáme pomocí rovnoběžníku sil (silového obrazce). Dáno: x, y ... souřadnice působiště ° …. směrové úhly sil s osou x Fi = … [N] velikosti sil

6 Soustava sil se společným působištěm
rovnoběžník sil silový obrazec

7 Soustava sil se společným působištěm
Výslednici několika sil v rovině o společném působišti řešíme metodou postupného skládání dvou sil. F1, F2 nahradíme částečnou výslednicí F1,2 F1,2 složíme se silou F3 na konečnou výslednici FV.

8 Soustava sil se společným působištěm
F1, F2 nahradíme částečnou výslednicí F1,2 F1,2 složíme se silou F3 na konečnou výslednici FV

9 Soustava sil se společným působištěm
Uvedení silové soustavy do rovnováhy síly jsou v rovnováze, ruší-li se vzájemně ve svých účincích, takže není výslednice. Silovou soustavu F1, F2, F3 uvedeme do rovnováhy přidáním síly FR, která je stejně velká jako FV ale opačného smyslu. Silová soustava je v rovnováze, jestliže je silový mnohoúhelník uzavřen šipkami v jednom sledu.

10 Soustava sil se společným působištěm v rovnováze
FR je stejně velká jako FV ale opačného smyslu silový mnohoúhelník je uzavřen šipkami v jednom sledu!

11 Soustava sil se společným působištěm – početní řešení
Podle Pythagorovy věty platí:

12 Soustava sil se společným působištěm – početní řešení
Každou sílu rozložíme do dvou kolmých složek (do osy x a y) Příslušné složky algebraicky sečteme do složek výslednice Celkovou výslednici vypočteme z pravoúhlého trojúhelníka Směr a smysl rovněž stanovíme z výsledného trojúhelníka

13 Soustava sil se společným působištěm – početní řešení
Celkovou výslednici vypočteme z pravoúhlého trojúhelníka Směr a smysl rovněž stanovíme z výsledného trojúhelníka

14 Dvě složky síly, rozklad sil, rovnováha sil
Rozklad síly do dvou různoběžných složek je opakem skládání I zde při grafickém řešení používáme rovnoběžník sil nebo silový obrazec (trojúhelník) Početní řešení je opět obdobné

15 Opakování Popište obecný postup při grafickém řešení soustavy sil na společné nositelce. Popište postup při početním řešení soustavy sil na společné nositelce. Popište obecný postup při grafickém řešení soustavy sil se společným působištěm. Popište postup při početním řešení soustavy sil se společným působištěm.

16 Literatura a zdroje informací
SALABA, Stanislav a Antonín MATĚNA. MECHANIKA I: Statika. první. Praha: SNTL, 1978. TUREK, Ivan, Oldřich SKALA a Jozef HALUŠKA. MECHANIKA: Sbírka úloh. druhé, upravené a doplněné. Praha: SNTL, 1982.


Stáhnout ppt "Technická mechanika Statika Soustavy sil 03 Ing. Martin Hendrych"

Podobné prezentace


Reklamy Google