Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Statika těles Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s maturitní zkouškou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technická mechanika Vzdělávací obor 23 – 45 – L/01 Tematický okruh Soustava sil, majících společné působiště – početní řešení Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2. ročník Anotace Žáci se ve dvojhodinovém bloku naučí skládat síly, procházející jedním bodem početní metodou Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Skládání sil, silový trojúhelník, výslednice sil, počátek soustavy, rozklad sil, výslednice v osách Datum 9. 5. 2013 STATIKA TĚLES

2 2 Výslednici sil, majících společné působiště, můžeme rozdělit do 3 variant: 1. Síly směřují stejným směrem – stejný směrový úhel 2. Síly jsou na sebe kolmé (řešíme jen pro 2 síly) 3. Síly mají různé obecné směrové úhly Pro každou sílu musí být zadáno: a) Velikost síly [N] b) Směrový úhel [ o ] – směrové úhly jednotlivých sil označujeme postupně písmeny řecké abecedy  c) Působiště síly [x, y] Řešení soustavy sil, majících společné působiště

3 3 ad 1)Síly směřují stejným směrem – stejný směrový úhel Řešení - síly mají stejný směrový úhel - síly se skládají za sebou pod stejným směrovým úhlem - výslednice sil má -velikost danou algebraickým součtem všech sil -stejný směrový úhel jako všechny síly, které skládáme Řešení soustavy sil, majících společné působiště

4 4 ad 1)Síly směřují stejným směrem – stejný směrový úhel - PŘÍKLAD Zadání Určete výslednici sil F, jeli dáno: F 1 [0, 0; 0°; 40 N] F 2 [0, 0; 0°; 30 N] F 3 [0, 0; 0°; 50 N] F 4 [0, 0; 0°; 20 N]Řešení 1. V pravoúhlém souřadném systému vyneseme souřadnice počátku silového mnohoúhelníku 2. Provedeme algebraický součet sil 3. Výslednice sil F v má - velikost danou algebraickým součtem všech sil - stejný směrový úhel jako všechny síly, které skládáme 4. Grafické řešení: -náčrt -náčrt y F 1 F 2 F 3 F 4 y F 1 F 2 F 3 F 4 P F v x P [0, 0] F v x Řešení soustavy sil, majících společné působiště

5 5 ad 2)Síly jsou na sebe kolmé (řešíme jen pro 2 síly) Řešení - síly jsou pod úhlem 90 o - - výslednici řešíme - -velikost pomocí Pythagorovy věty - -výsledný směrový úhel je spojnicí působiště sil (P 1, P 2 ) a koncem druhé síly - výslednice sil má -velikost danou pomocí výpočtu přepony pravoúhlého trojúhelníka -směrový vypočítáme pomocí goniometrických funkcí Řešení soustavy sil, majících společné působiště

6 6 ad 2)Síly jsou na sebe kolmé (řešíme jen pro 2 síly) - PŘÍKLAD Zadání Určete výslednici sil F v, je-li dáno: F 1 [0, 0; 0°; 30 N] F 2 [0, 0; 90°; 40 N]NáčrtŘešení a) Provedeme náčrt souřadného systémy se silami b) V náčrtu vytvoříme posunutím 2. síly silový pravoúhlý trojúhelník c) Provedeme výpočet velikosti výsledné síly F v d) Provedeme výpočet směrového úhlu výsledné síly  Řešení soustavy sil, majících společné působiště y x F2F2 F1F1 F2´F2´ F1´F1´ FvFv  P [0.0]

7 7 ad 2)Síly jsou na sebe kolmé (řešíme jen pro 2 síly) - PŘÍKLAD silový pravoúhlý trojúhelník ad c)Výpočet velikosti výsledné síly F v ýpočet směrového úhlu výsledné síly  ad c)Výpočet velikosti výsledné síly F v ad d) Výpočet směrového úhlu výsledné síly  Řešení soustavy sil, majících společné působiště

8 8 ad 2)Síly jsou na sebe kolmé (řešíme jen pro 2 síly) – PŘÍKLAD (pro 3. kvadrant) Zadání Určete výslednici sil F v, je-li dáno: Náčrt F 1 [0, 0; 180°; 50 N] Náčrt F 2 [0, 0; 270°; 60 N]Řešení a) Provedeme náčrt souřadného systémy se silami b) V náčrtu vytvoříme posunutím 2. síly silový pravoúhlý trojúhelník c) Provedeme výpočet velikosti výsledné síly F v d) Provedeme výpočet směrového úhlu výsledné síly  Řešení soustavy sil, majících společné působiště y x F2F2 F1F1 F2´F2´ F1´F1´ FvFv ´´ 180 o

9 9 ad 2)Síly jsou na sebe kolmé (řešíme jen pro 2 síly) – PŘÍKLAD (pro 3. kvadrant) ad c)Výpočet velikosti výsledné síly F v Řešení soustavy sil, majících společné působiště

10 10 ad 2)Síly jsou na sebe kolmé (řešíme jen pro 2 síly) – PŘÍKLAD (pro 3. kvadrant) ýpočet směrového úhlu výsledné síly    ´ ad d) Výpočet směrového úhlu výsledné síly    ´ Řešení soustavy sil, majících společné působiště

11 11 ad 3)Síly mají různé obecné směrové úhly Řešení - síly jsou pod různými směrovými úhly (mimo vrcholové kvadranty i ve vrcholových kvadrantech) - - výslednici řešíme a) a)rozložením obecných sil do složek v ose x (F 1x, F 2x, F 3x, ….) a složek v ose y – (F 1y, F 2y, F 3y, ….) b) b)součtem sil ve směru osy x – získáme složku výsledné síly v ose x – F vx c) c)součtem sil ve směru osy y – získáme složku výsledné síly v ose y – Fvy d) d)Výslednici sil F v vypočteme pomocí Pythagorovy věty e)Směrový úhel pomocí goniometrických funkcí Poznámka směrové úhly jednotlivých sil budeme vždy vztahovat ke kladnému směru osy x Řešení soustavy sil, majících společné působiště

12 12 ad 3)Síly mají různé obecné směrové úhly ad a)rozložením obecných sil do složek v ose x (F 1x, F 2x ) a složek v ose y – (F 1y, F 2y ) Řešení soustavy sil, majících společné působiště

13 13 ad 3)Síly mají různé obecné směrové úhly b) b)součtem sil ve směru osy x – získáme složku výsledné síly v ose x – F vx b) b)součtem sil ve směru osy y – získáme složku výsledné síly v ose y – F vy Řešení soustavy sil, majících společné působiště

14 14 ad 3)Síly mají různé obecné směrové úhly c) c)Výslednici sil F v vypočteme pomocí Pythagorovy věty d)Směrový úhel pomocí goniometrických funkcí Řešení soustavy sil, majících společné působiště x F vx F vy FvFv 

15 15 ad 3)Síly mají různé obecné směrové úhly - PŘÍKLAD Určete výslednici sil F, jeli dáno: F 1 [30, 20; 30°; 200 N] F 2 [30, 20; 60°; 300 N] ad a) rozložení sil do složek v ose x (F 1x, F 2x ) a složek v ose y – (F 1y, F 2y ) Řešení soustavy sil, majících společné působiště

16 16 ad 3)Síly mají různé obecné směrové úhly - PŘÍKLAD b) b)součtem sil ve směru osy x – získáme složku výsledné síly v ose x – F vx b) b)součtem sil ve směru osy y – získáme složku výsledné síly v ose y – F vy Řešení soustavy sil, majících společné působiště

17 17 ad 3)Síly mají různé obecné směrové úhly - PŘÍKLAD c) c)Výslednici sil F v vypočteme pomocí Pythagorovy věty d)Směrový úhel pomocí goniometrických funkcí Řešení soustavy sil, majících společné působiště x F vx F vy FvFv 

18 ZDROJE A PRAMENY 18 ADOLF FRISCHHERZ, Paul Skop. Technologie zpracování kovů: Základní poznatky. Brno: Exprint - Kocián, 1993. ISBN 80-901-6572-9. MARTINÁK, Milan. Kontrola a měření: Učebnice pro 3. ročník stř. prům. škol strojnických. 1. vyd. Překlad Jindřich Klůna. Praha: SNTL, 1989, 214 s. ISBN 80-030-0103-X. Mechanické vlastnosti. ATeam. 2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.ateam.zcu.cz/mechvlast.html Vlastnosti materiálů - pružnost a pevnost. Strojírenství [online]. 2007 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z: http://www.strojirenstvi.wz.cz/stt/rocnik1/06a_pruznost_pevnost.php


Stáhnout ppt "Www.zlinskedu my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony."

Podobné prezentace


Reklamy Google