Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace ve fyzice52/F03/4.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Skládání sil různého směru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F03/4.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Skládání sil různého směru."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace ve fyzice52/F03/4.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Skládání sil různého směru Autor: Bc. Jana Slabá Janoutová P ř edm ě t: Fyzika T ř ída: VII. Tématický okruh: Síly a jejich vlastnosti Téma: Skládání sil různého směru Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT:interaktivní tabule,interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): Úvod výkladu je v ě nován zopakování tématu – skládání rovnob ěž ných sil. výklad je v ě nován skládání sil r ů zného sm ě ru, doprovázený postupnými kroky za získání výsledné síly. Sou č ástí výkladu je praktické zamyšlení nad úlohami z praxe. Snímek prezentace č.9 je v ě nován shrnutí probrané látky o skládání sil. Prezentace je dopln ě na o rýsování rovnob ěž ných sil na interaktivní tabuli za ú č elem získání výslednice. Ž áci si touto aktivitou spojenou s praktickou č inností osvojí probíranou látku. Zárove ň odhadují a poté si odhad ov ěř ují rýsováním. Prezentace navazuje na učebnici Fyzika FRAUS 2005,str. 40 – 42. Pou ž ité zdroje: ---

2 Skládání sil různého směru

3 Skládání rovnoběžných sil stejného směru - opakování Působí-li na těleso dvě rovnoběžné síly F1, F2 stejného směru je velikost jejich výslednice F rovna součtu velikostí obou sil F1 F2 F F = F1 + F2

4 Skládání rovnoběžných sil opačného směru - opakování Velikost výslednice je rovna rozdílu velikostí obou skládaných sil se směrem větší síly F1 F2 F F = F2 - F1

5 Skládání sil různého směru při skládání dvou sil různého směru v rovině vytvoříme rovnoběžku k první síle tak, že prochází koncem síly druhé to samé provedeme i s druhou silou v průsečíku rovnoběžek nalezneme konec výslednice složení sil počátek výslednice je v průsečíku sil změříme velikost výslednice sil (úhlopříčku vzniklého rovnoběžníku) a převodem podle měřítka získáme výslednou sílu v N 1 cm = 1 N F2 F F2 F F2 F F1 F1 F1

6 Postup při skládání sil různého směru F1´ F2´ F2 F α α = 90° F1 pomocí rovnoběžek sil doplněním na rovnoběžník výslednicí je jeho úhlopříčka * změříme velikost výslednice sil * převodem podle měřítka získáme výslednou sílu v N

7 Postup při skládání sil různého směru F1´ F2´ F2 F α = 60° F1 pomocí rovnoběžek sil doplněním na rovnoběžník výslednicí je jeho úhlopříčka * změříme velikost výslednice sil * převodem podle měřítka získáme výslednou sílu v N

8 Postup při skládání sil různého směru F1´ F2´ F2 F α = 120° F1 pomocí rovnoběžek sil doplněním na rovnoběžník výslednicí je jeho úhlopříčka * změříme velikost výslednice sil * převodem podle měřítka získáme výslednou sílu v N

9 Skládání sil různého směru - shrnutí při skládání dvou sil různého směru v rovině vytvoříme rovnoběžku k první síle tak, že prochází koncem síly druhé to samé provedeme i s druhou silou v průsečíku rovnoběžek nalezneme konec výslednice složení sil počátek výslednice je v průsečíku sil změříme velikost výslednice sil (úhlopříčku vzniklého rovnoběžníku) a převodem podle měřítka získáme výslednou sílu v N 1 cm = 1 N F2 F F2 F F2 F F1 F1 F1

10 Odhad velikosti výslednic u skládání sil různého směru – na interakt. tabuli 1.Odhadni 2. Doplněním na rovnoběžník si ověř svůj odhad výslednice složená ze složek svírající úhel menší než 90° je delší nebo li větší 1.Odhadni 2. Doplněním na rovnoběžník si ověř svůj odhad výslednice složená ze složek svírající úhel větší než 90° je kratší nebo li menší

11 SKLÁDÁNÍ SIL – shrnutí doplněním Skládání rovnoběžných sil stejného směru F = F1 + F2 Skládání rovnoběžných sil opačného směru F = F1 - F2 F = F2 - F1 Skládání sil různého směru pomocí rovnoběžek sil doplněním na rovnoběžník a výslednicí je jeho úhlopříčka, kterou změříme a převedeme pomocí měřítka na newtony


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F03/4.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Skládání sil různého směru."

Podobné prezentace


Reklamy Google