Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strojní mechanika ÚKOLY STATIKY Autor: Ing. Jaroslav Kolář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2011 - 2012 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strojní mechanika ÚKOLY STATIKY Autor: Ing. Jaroslav Kolář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2011 - 2012 Tento."— Transkript prezentace:

1 Strojní mechanika ÚKOLY STATIKY Autor: Ing. Jaroslav Kolář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2011 - 2012 Tento materiál vznikl v rámci projektu Interaktivní výuka odborných předmětů a matematiky na středních školách stavebního a strojírenského zaměření dle Školního vzdělávacího programu (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0030) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 STATIKA část mechaniky, která se zabývá rovnováhou sil působících na dokonale tuhá tělesa

3 Základní veličina statiky. Síla je vektorová fyzikální veličina charakterizující vzájemné působení mezi tělesy, při kterých se mění jejich poloha nebo se tělesa deformují. Označení síly – velká písmena a indexy. F, G, R, F R, F 1, F 5, ….

4 Síla je jednoznačně určena:  F P FF x y  působištěm P – bodem o určitých souřadnicích  směrem  - směrovým úhlem  Velikostí  F  - úsečkou v měřítku  Orientací - šipkou Zápis určení síly v rovině: F [x,y, ,F]

5 měřítko sil m F : 1mm 10N y  mm  x  mm  30° n F – nositelka síly 20 30 40mm - 400N P  30;20 

6 Ve statice řešíme dokonale tuhá tělesa. Na taková má síla jen pohybový účinek. Rovnováha = těleso je v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém. Těleso se nezrychluje, ani nezpomaluje. Aby nastala rovnováha musí být součet všech sil na těleso nula.  F i = 0

7 Soustava sil = všechny síly, které na těleso působí. Výsledná síla = výslednice je síla, kterou nahradíme všechny síly soustavy. Jedna síla má pak stejný účinek jako všechny síly, které nahradila. Výslednou sílu určíme jako vektorový součet všech sil soustavy. Rovnováha nastane pokud je výslednice rovna nula. F v =  F i = 0

8 Pokud není výsledná síla nulová, pak je nutno těleso vázat k dalšímu tělesu (tělesům), které vyvolá reakční sílu (síly). Reakční síly musí uvést soustavu sil do rovnováhy. Součet sil soustavy a reakčních sil musí být nula  F i + F R = 0

9 URČENÍ VÝSLEDNÉ SÍLY SOUSTAVY FVFV URČENÍ SÍLY, KTERÁ UVEDE SOUSTAVU SIL DO ROVNOVÁHY. FRFR

10 Posunutí sil po nositelce. F A = F B síly se vyruší Sílu lze po nositelce libovolně posunout aniž by se změnil její pohybový účinek. y  mm  AB FAFA n AB FAFA n AB FBFB n FBFB FBFB

11  Síly jsou vektory a musíme je sčítat vektorově.  Pro skládání sil používáme grafických nebo početních metod.  Při skládání sil nahrazujeme více sil jednou silou. Grafická metoda: silový rovnoběžník silový trojúhelník x y FVFV F2F2 F1F1 x y FVFV F2F2 F1F1 F2F2

12 x y F2F2 F1F1 F 1x F 2x F 1y F 2y 22 11 Rozklad sil na složky F 1x = F 1. cos  1 F 2x = F 2. cos  2 F 1y = F 1. sin  1 F 2y = F 2. sin  2 Skládání složek do výslednice F vx = F 1x + F 2x F vy = F 1y + F 2y F v 2 = F vx 2 + F vy 2 tg  v = F vy /F vx y x F 1y F 2y F 2x F 1x F vy F vx FvFv vv

13  Síly jsou vektory a musíme je rozkládat vektorově.  Pro rozklad sil používáme grafických nebo početních metod.  Při rozkladu sil nahrazujeme jednu sílu více silami. Grafická metoda: silový rovnoběžník x y FF2F2 F1F1 n2n2 n1n1 x y F FxFx FyFy 

14 Početní metoda: silový rovnoběžník a řešení trojúhelníka F F2F2 F1F1 x y F FxFx FyFy  F x = F. cos  F y = F. sin     sin  = F/F 1 F 1 = F/sin  tg  = F/F 2 F 2 = F/tg 

15 Je veličina, která vyjadřuje otáčivý účinek síly. F r O Na páku otočně uloženou v bodě O působí kolmo k její ose síla F. Velikost jejího otáčivého účinku závisí na velikosti síly F a velikosti vzdálenosti r – rameno síly. Rameno síly je nejkratší vzdálenost síly od otočného bodu (kolmá). Velikost momentu síly: M = F. r

16 Moment výslednice soustavy sil k otáčivému bodu se rovná součtu momentů všech sil k témuž bodu. M v = M 1 + M 2 F v. r v = F 1. r 1 + F 2. r 2 F v = F 1 + F 2 FvFv rvrv O F1F1 F2F2 r1r1 r2r2

17 Jsou dvě síly o stejné velikosti, opačně orientované, ležící na rovnoběžných nositelkách. Silová dvojice má jen otáčivý účinek. Jeho velikost závisí na velikosti sil dvojice a jejich vzdálenosti. Příklad: volant, šroubovák, ventilátor Velikost účinku vyjadřujeme momentem. M = F. r r F F

18 Sílu F můžeme přenést na rovnoběžnou nositelku použitím rušících se sil F 1. Jedna nahradí původní sílu a druhá vytvoří s původní silou silovou dvojici. Velikost: F = F 1 ; M = F. rúčinek: F = F 1 + M r F r F r F1F1 F1F1 F1F1 M


Stáhnout ppt "Strojní mechanika ÚKOLY STATIKY Autor: Ing. Jaroslav Kolář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2011 - 2012 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google