Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třída: prima 1.A 30 žáků (16 chlapců a 14 dívek)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třída: prima 1.A 30 žáků (16 chlapců a 14 dívek)"— Transkript prezentace:

1 Třída: prima 1.A 30 žáků (16 chlapců a 14 dívek)
První třídní schůzka Třída: prima 1.A 30 žáků (16 chlapců a 14 dívek)

2 Internetová stránka O škole www.gymrumburk.cz
- údaje o historii, ŠVP „Na cestě“, klasifikace, změny rozvrhu, kontakty, časový plán školního roku, informace z akcí ……. Internetová stránka

3 Vedení školy Ředitelka školy Mgr. Lenka Laubrová tel: 412 332 491
Laubrova(zavináč)gymrumburk.cz tel: Vedení školy

4 Vedení školy Zástupkyně ředitelky PaedDr. Jiřina Mahnelová
mahnelova(zavináč)gymrumburk.cz tel: Vedení školy

5 Vedení školy Výchovný poradce Mgr. Kamila Veselá
vesela(zavináč)gymrumburk.cz RNDr. Libor Holubář holubar(zavináč)gymrumburk.cz Vedení školy

6 Metodik primární prevence
Mgr. Lukáš Melichar melichar(zavináč)gymrumburk.cz Vedení školy

7 Vyučující Třídní učitelka Mgr. Jana Pokorná
pokorna(zavináč)gymrumburk.cz pokoja(zavináč)gymrumburk.cz Mgr. Dita Hlaváčová zastupující třídní učitelka Vyučující

8 Školní akce Začátek školního roku
2. září 9:00 – slavnostní zahájení školního roku v aule školy (2. patro) září – třídnické hodiny 5. září – začíná normální výuka podle rozvrhu září – seznamovací pobyt v Doubici u Krásné Lípy Školní akce

9 Školní akce Seznamovací pobyt Místo: penzión Hubertus - Doubice
Program: seznamovací hry, pěší turistika Sraz: 8:00 ( ) na nádraží v Rumburku Návrat: 10:43 ( ) příjezd na nádraží v Rumburku Nezapomenout: kartičku pojištěnce, menší kapesné, plastovou láhev na pití, vhodné oblečení a obutí na pěší turistiku, pláštěnku, hudební nástroj a dobrou náladu Záloha: do poslat 900 Kč na účet školy /0100, variabilním symbolem je rodné číslo žáka, do zprávy pro příjemce „seznamovací kurz“ Školní akce

10 Školní vzdělávací program
název předmětu prima sekunda tercie Kvar ta celkem děleno Český jazyk a literatura 5 4 17 - Cizí jazyk 3 14 Další cizí jazyk 2 7 Občanská výchova 1 Poznáváme svět a naši republiku Matematika 18 Fyzika 8 Chemie 6 Přírodopis Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Technika administrativy Celkem hodin 29 31 122 44 Výuka

11 Výuka Učebnice a pomůcky Učebnice: zajišťuje škola – zápůjčením
Výjimka: jazykové učebnice, pracovní sešity a listy (cca 500 Kč) Paušál na Vv (cca 100 Kč) Požadavky na sešity: budou upřesněny v červnu a září. Požadavky na Tv: nepořizujte cvičky, ale tenisky Výuka

12 Mimoškolní činnost a nepovinné předměty
Dle poptávky žáků a rodičů Deutsches Sprachdiplom –DSD Školní pěvecký sbor N.T.C. Sportovní kroužky Výuka

13 Deutsches Sprachdiplom
úroveň C1 - B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky (B2 = úroveň společné MZ) dílčí části: poslech, čtení, psaní, rozhovor příprava v rozsahu 1200 hodin (i volitelný předmět) skládá se ve 4.ročníku (oktáva) a je zdarma garantem je rodilý mluvčí Po úspěšném složení zkoušky obdrží studenti certifikát a na vysvědčení doložku o zvláštním způsobu složení zkoušky z cizího jazyka ve společné (státní) části MZ. Jazyková výuka

14 Školská rada § 168 členové a kontakty na webu školy (1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

15 SRPŠ Volba zástupce třídy do širšího patnáctičlenného výboru
Členský příspěvek: 350 Kč (v případě sourozenců platba pouze jednou) Roční rozpočet: Kč - financování žákovských aktivit (exkurze, projekty, ….) Kontakty na webu školy

16 Co ještě nabízíme? Školní poradna: Mgr. Jiří Vít
Školní výdejna: v provozu od (resp. 4.9.) Spolupráce se zahraničními školami (projekty, výměny) Soutěže a olympiády

17 Školní výdejna obědů čipový systém (záloha 120,- Kč za čip)
objednávka stravy: (kód zařízení 2196) terminál v jídelně přihláška – na webu školy výběr ze dvou jídel bezlepková dieta cena oběda 25 Kč možnost kontroly odebraných obědů na webu nápojové automaty v suterénu

18 Omlouvání absence Omlouvání absence
Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce do omluvného listu Nepředvídatelnou absenci je nutné omluvit nejpozději do tří dnů Předčasné opuštění vyučování (např. odchod k lékaři) je žák povinen oznámit třídní učitelce a doložit žádostí o uvolnění V případě nevolnosti žáka v průběhu vyučování bude zákonný zástupce informován telefonicky Žák může být uvolněn z vyučování z jiných než zdravotních důvodů jen na základě písemné žádosti adresované třídní učitelce (do dvou dnů), na tři a více dnů ředitelce školy Omlouvání absence

19 Šatny dvojice žáků na jednu skříňku záloha 70 Kč na zámek (3 klíče)
v prostoru šaten je nainstalován kamerový systém

20 a přejeme hezký zbytek dne.
Děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek dne.


Stáhnout ppt "Třída: prima 1.A 30 žáků (16 chlapců a 14 dívek)"

Podobné prezentace


Reklamy Google