Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První třídní schůzka Třída: prima 1.A 30 žáků (1 6 chlapců a 14 dívek)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První třídní schůzka Třída: prima 1.A 30 žáků (1 6 chlapců a 14 dívek)"— Transkript prezentace:

1 První třídní schůzka Třída: prima 1.A 30 žáků (1 6 chlapců a 14 dívek)

2 O škole www.gymrumburk.cz - údaje o historii, ŠVP „Na cestě“, klasifikace, změny rozvrhu, kontakty, časový plán školního roku, informace z akcí ……. Internetová stránka

3 Ředitel ka školy Mgr. Lenka Laubrová »Laubrova(zavináč)gymrumburk.czgymrumburk.cz »tel: 412 332 491 Vedení školy

4 Zástupkyně ředitelky PaedDr. Jiřina Mahnelová »mahnelova(zavináč)gymrumburk.czgymrumburk.cz »tel: 412 332 491 Vedení školy

5 Výchovný poradce Mgr. Kamila Veselá »vesela(zavináč)gymrumburk.czgymrumburk.cz RNDr. Libor Holubář »holubar(zavináč)gymrumburk.czholubargymrumburk.cz Vedení školy

6 Metodik primární prevence Mgr. Lukáš Melichar »melichar(zavináč)gymrumburk.czmelichargymrumburk.cz Vedení školy

7 Třídní učitelka M gr. Jana Pokorná pokorna(zavináč)gymrumburk.czgymrumburk.cz pokojapokoja(zavináč)gymrumburk.czgymrumburk.cz www.janapokorna.webnode.cz Mgr. Dita Hlaváčová zastupující třídní učitelka Vyučující

8 Začátek školního roku 2. září 9:00 – slavnostní zahájení školního roku v aule školy (2. patro) 3. - 4. září – třídnické hodiny 5. září – začíná normální výuka podle rozvrhu 9. - 11. září – seznamovací pobyt v Doubici u Krásné Lípy Školní akce

9 Seznamovací pobyt Místo: penzión Hubertus - Doubice Program: seznamovací hry, pěší turistika Sraz: 8:00 (9. 9. 2013) na nádraží v Rumburku Návrat: 10:43 (11. 9. 2013) příjezd na nádraží v Rumburku Nezapomenout: kartičku pojištěnce, menší kapesné, plastovou láhev na pití, vhodné oblečení a obutí na pěší turistiku, pláštěnku, hudební nástroj a dobrou náladu Záloha: do 30.8. 2013 poslat 900 Kč na účet školy 3994000237/0100, variabilním symbolem je rodné číslo žáka, do zprávy pro příjemce „seznamovací kurz“ Školní akce

10 Školní vzdělávací program Výuka n á zev předmětu prima sekun da tercie Kvar ta celkemděleno Český jazyk a literatura 544417- Ciz í jazyk 434314 Dal ší ciz í jazyk -22377 Občansk á výchova 22127- Pozn á v á me svět a na š i republiku 343414- Matematika5544184 Fyzika222282 Chemie-22262 Př í rodopis 22228- Informatika a výpočetn í technika 1-1133 Hudebn í výchova 11114- Výtvarn á výchova 221162 Tělesn á výchova 222288 Technika administrativy--2-22 Celkem hodin2931 12244

11 Učebnice a pomůcky Učebnice: zajišťuje škola – zápůjčením Výjimka: jazykové učebnice, pracovní sešity a listy (cca 500 Kč) Paušál na Vv (cca 100 Kč) Požadavky na sešity: budou upřesněny v červnu a září. Požadavky na Tv: nepořizujte cvičky, ale tenisky Výuka

12 Mimoškolní činnost a nepovinné předměty Dle poptávky žáků a rodičů Deutsches Sprachdiplom –DSD Školní pěvecký sbor N.T.C. Sportovní kroužky Výuka

13 Deutsches Sprachdiplom úroveň C1 - B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky (B2 = úroveň společné MZ) dílčí části: poslech, čtení, psaní, rozhovor příprava v rozsahu 1200 hodin (i volitelný předmět) skládá se ve 4.ročníku (oktáva) a je zdarma garantem je rodilý mluvčí Po úspěšném složení zkoušky obdrží studenti certifikát a na vysvědčení doložku o zvláštním způsobu složení zkoušky z cizího jazyka ve společné (státní) části MZ. Jazyková výuka

14 Školská rada § 168 členové a kontakty na webu školy (1) Školská rada a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c)schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e)podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f)projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g)projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h)podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

15 SRPŠ Volba zástupce třídy do širšího patnáctičlenného výboru Členský příspěvek: 350 Kč (v případě sourozenců platba pouze jednou) Roční rozpočet: 250 000 Kč - financování žákovských aktivit (exkurze, projekty, ….) Kontakty na webu školy

16 Co ještě nabízíme? Školní poradna : Mgr. Jiří Vít Školní výdejna : v provozu od 2. 9. (resp. 4.9.) Spolupráce se zahraničními školami (projekty, výměny) Soutěže a olympiády

17 Školní výdejna obědů čipový systém (záloha 120,- Kč za čip) objednávka stravy: –www.strava.cz (kód zařízení 2196)www.strava.cz –terminál v jídelně přihláška – na webu školy výběr ze dvou jídel bezlepková dieta cena oběda 25 Kč možnost kontroly odebraných obědů na webu nápojové automaty v suterénu

18 Omlouvání absence  Nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce do omluvného listu  Nepředvídatelnou absenci je nutné omluvit nejpozději do tří dnů  Předčasné opuštění vyučování (např. odchod k lékaři) je žák povinen oznámit třídní učitelce a doložit žádostí o uvolnění  V případě nevolnosti žáka v průběhu vyučování bude zákonný zástupce informován telefonicky  Žák může být uvolněn z vyučování z jiných než zdravotních důvodů jen na základě písemné žádosti adresované třídní učitelce (do dvou dnů), na tři a více dnů ředitelce školy Omlouvání absence

19 Šatny  dvojice žáků na jednu skříňku  záloha 70 Kč na zámek (3 klíče)  v prostoru šaten je nainstalován kamerový systém

20 Děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek dne.


Stáhnout ppt "První třídní schůzka Třída: prima 1.A 30 žáků (1 6 chlapců a 14 dívek)"

Podobné prezentace


Reklamy Google