Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola umělecká a řemeslná PROJEKT EVA. 10 oblastí hodnocení: 1.Cíle a jejich dosahování, ŠVP, základní dokumenty 2.Vnitřní pravidla života ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola umělecká a řemeslná PROJEKT EVA. 10 oblastí hodnocení: 1.Cíle a jejich dosahování, ŠVP, základní dokumenty 2.Vnitřní pravidla života ve."— Transkript prezentace:

1 Střední škola umělecká a řemeslná PROJEKT EVA

2 10 oblastí hodnocení: 1.Cíle a jejich dosahování, ŠVP, základní dokumenty 2.Vnitřní pravidla života ve škole 3.Materiální a společenské podmínky vzdělávání 4.Průběh vzdělávání, metody výuky, přístup pedagogů 5.Výsledky vzdělávání, výchovné problémy 6.Řízení školy a personalistika 7.Materiální a společenské podmínky pro práci pedagogů 8.Ekonomická situace školy 9.Spolupráce školy s okolím 10.Ostatní

3 1.Cíle školy a jejich dosahování, školní vzdělávací programy, základní dokumenty -dosahování cílů, školní vzdělávací programy a jejich naplnění, koncepce rozvoje školy, roční výchovně vzdělávací plán, výroční zpráva 2. Vnitřní pravidla života ve škole -školní řád, klasifikační řád, stipendijní řád, směrnice, příkazy a pokyny týkající se organizace práce žáků i pedagogů ve škole

4 3. Materiální a společenské podmínky vzdělávání -prostředí školy, klima třídy a školy z pohledu žáků, sebehodnocení žáků 4. Průběh vzdělávání, metody výuky, přístup pedagogů -hodnota vzdělání přidaná studiem na škole, tvořivost žáků a pedagogů

5 5. Výsledky vzdělávání, výchovné problémy -výsledky klasifikace běžného roku, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, tvořivost žáků, řešení výchovných problémů, omluvená a neomluvená absence 6. Řízení školy a personalistika -hospitace a hodnocení pedagogů, aprobovanost a její využití, další vzdělávání pedagogů, sebehodnocení pedagogů

6 7. Materiální a společenské podmínky k práci učitelů - dostupnost pomůcek a vybavení, klima školy z hlediska zaměstnanců, spolupráce pedagogů při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, činnost metodických a předmětových komisí, aktivita pedagogů 8. Ekonomická situace školy - zdroje a jejich využívání, materiální a společenské podmínky pro práci nepedagogických pracovníků školy, doplňková činnost a využívání tohoto zdroje

7 9. Spolupráce školy s okolím - partneři školy: zřizovatel, rodiče, pracoviště odborného výcviku, státní instituce, veřejnost, mimovýukové aktivity školy 10. Ostatní - zapojení školy do mezinárodních projektů, vlastní projektová činnost, umístění žáků v soutěžích, prezentace školy na veřejnosti

8 Vlastní zjišťování údajů: Dotazníky: pro žáky, pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance školy, pro rodiče Klasifikace v závěru školního roku (na vysvědčení) Klasifikace maturitních a závěrečných zkoušek Klasifikace srovnávacích EVA-prověrek Skutečné hodnoty omluvené a neomluvené absence Řešené výchovné problémy a účinnost přijatých opatření

9 Časový postup zpracování: Duben – sběr dat pomocí dotazníků, projektové činnosti školy Květen – EVA prověrky, vyhodnocení mimovýukové činnosti a spolupráce s partnery školy Červen – klasifikace maturitních a závěrečných zkoušek Červenec – klasifikace na výročních vysvědčeních, absence, řešení výchovných problémů Srpen – zadání údajů pro PC zpracování Září – doplnění výsledků opravných a doplňkových zkoušek, opravných maturitních a závěrečných zkoušek Říjen – sestavení závěrečné zprávy, projednání ve školské radě a v pedagogické radě

10 Dobré zkušenosti: - zpracování systému za aktivní účasti téměř všech pracovníků školy (pedagogů i nepedagogů) - zapojení všech pedagogů do vlastního hodnocení, zapojení rodičů a sociálních partnerů školy do hodnocení - motivace k lepším výkonům a k aktivitě v dalším období - zpracování v aplikaci EXCEL - matematické vyjádření získaných údajů (převod na procenta) - meziroční srovnání získaných údajů


Stáhnout ppt "Střední škola umělecká a řemeslná PROJEKT EVA. 10 oblastí hodnocení: 1.Cíle a jejich dosahování, ŠVP, základní dokumenty 2.Vnitřní pravidla života ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google