Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

setkání s rodiči 21.června 2006 audiovizuální učebna

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "setkání s rodiči 21.června 2006 audiovizuální učebna"— Transkript prezentace:

1 setkání s rodiči 21.června 2006 audiovizuální učebna
1.C setkání s rodiči 21.června 2006 audiovizuální učebna

2 třídní učitel : Mgr. Jaromír Rauch zastupující třídní: Mgr
třídní učitel : Mgr.Jaromír Rauch zastupující třídní: Mgr.Tereza Rusínová Kontakty : Telefon : fax : Internet : (změny rozvrhu, průběžná klasifikace, seznam učebnic, termíny poraden atd.)

3 SRPŠ a Školská rada SRPŠ při Gymnáziu Rumburk : zástupci jednotlivých tříd- celkem 15- se scházejí při příležitosti třídních schůzek, prezentují názory, nápady, rozhodují o použití peněz z účtu sdružení (granty), členský příspěvek (200,-) školská rada – její existence vyplývá ze zákona (§167 zákona 561/2004 Sb., schvaluje školní řád,výroční zprávu školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, vyjadřuje se k vzdělávacímu programu, projednává rozpočet školy a inspekční zprávy Informace na

4 různé informace dotazník : kontakty na rodiče (zákonné zástupce): mobil, mail (termíny třídních schůzek), informace o případných zdravotních problémech (diabetes, omezení TV atd.), ošetřující lékař, dysfunkce učebnice: seznam učebnic – povinná a doplňková literatura, burza učebnic 28.6., do oznámení třídnímu, které učebnice chcete zakoupit přes školu (mailem nebo klasickou poštou) akce : první ročník – adaptační pobyt (září, do 1.000,-Kč) lyžařský kurz( leden, Krkonoše, do 4000 Kč) studentská výměna Sulzbach-Rosenberg druhý ročník – zeměpisně dějepisná exkurze (do 2000 Kč) třetí ročník – sportovně turistický kurz Slovinsko(do 3000 Kč) maturitní ročník – DSD zkoušky pomůcky : seznam na webu koncem června (sešity, TV, matematika) školní jídelna : telefon , pí Turková, oběd 22,-Kč volba zástupce třídy slavnostní zahájení školního roku 4.září v 9:00 v aule

5 učebnice - příklad Český jazyk a literatura ZU Čítanka k literatuře v kostce DU - Přehledné dějiny literatury I (Balajka a kol.) Stručná mluvnice česká, nové vydání Pravidla českého pravopisu, nové vydání Anglický a německý jazyk bude upřesněno podle složení a kvality jazykových skupin Dějepis DU - Dějiny zemí Koruny české, Paseka, 1992 - Dějiny evropské civilizace, Paseka, 1995 - Atlas světových dějin – bude upřesněno - Atlas českých dějin – bude upřesněno

6 provoz školy začátek výuky 8:00 škola otevřena od 7:15
konec výuky – 14:20 (výjimečně 15:15) PC kluby – do 15:00 zájmová činnost : pěvecký sbor, odbíjená, kopaná dívčí, školní časopis atd.(podle zájmu) nepovinné předměty : francouzština, španělština

7 Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium
název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem děleno Český jazyk a literatura MI 4 3 14 1 Cizí jazyk JR,HL,SL,FL 12 Další cizí jazyk JR,HL,SL,FL Občanský a společenskovědní základ RA 2 8 - Dějepis RA 6 Zeměpis VO 7 Matematika KK 5 Fyzika KO 2 a 2/3 6 a 2/3 2/3 Chemie BE Biologie NO Člověk a svět práce Hudební obor / Výtvarný obor FL/ŠV Tělesná výchova RU/KZ Volitelné předměty 6/7 14/13 24 Celkem hodin 33 31/32 31/30 128 66

8 Učební plán volitelných předmětů v matematicko-technickém bloku
název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Chemické praktikum - 1 Cvičení z fyziky Matematika a programování 2 Vybrané kapitoly z fyziky Cvičení z matematiky Deskriptivní geometrie 4 Seminář z chemie Matematické programování Matematická analýza 3 Seminář z matematiky Seminář z fyziky Celkem hodin 6 12 22

9 Učební plán volitelných předmětů v jazykovém bloku
název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Latina - 3 2 5 Konverzace v anglickém jazyce 1 6 Konverzace v německém jazyce Francouzský jazyk Celkem hodin 4 7 11 22

10 Učební plán volitelných předmětů v humanitním bloku
název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Dějiny evropské civilizace - 2 Dějiny výtvarné kultury 1 Dějiny hudby Dějiny mimoevropských civilizací Ekonomie Základy praktické latiny / Země a její proměny 4 Literární a jazykový seminář Seminář z dějepisu Dějiny filosofie Psychologie životní cesty Sociologie každodennosti Celkem hodin 6 12 22

11 Učební plán volitelných předmětů v přírodovědném bloku
název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Matematika a programování - 2 Cvičení z fyziky 2/3 Chemické praktikum Seminář z biologie Vybrané kapitoly z fyziky 1 3 Seminář a cvičení z chemie Biologie pro zvané 5 Základy praktické latiny / Země a její proměny 4 Matematické metody Celkem hodin 6 12 22

12 Deutsches Sprachdiplom
DSD umožní přijetí ke studiu na VŠ v Německu, informace v letáčku,výuka navazuje na současné aktivity : studentské výměny s Sulzbach-Rosenbergem, spolupráci se Seifhennersdorfem (turistický kurz, exkurze Praha a Berlín), Ellwangen (sbor, projekt Comenius), bude podpořena zvýšenou hodinovou dotací, podpora německé strany (18 škol v ČR)


Stáhnout ppt "setkání s rodiči 21.června 2006 audiovizuální učebna"

Podobné prezentace


Reklamy Google