Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.C setkání s rodiči 21.června 2006 audiovizuální učebna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.C setkání s rodiči 21.června 2006 audiovizuální učebna."— Transkript prezentace:

1 1.C setkání s rodiči 21.června 2006 audiovizuální učebna

2 třídní učitel : Mgr.Jaromír Rauch zastupující třídní: Mgr.Tereza Rusínová Kontakty : reditelstvi@gymrumburk.cz rauch@gymrumburk.czreditelstvi@gymrumburk.cz rauch@gymrumburk.cz Telefon : 412332491 fax : 412332269 Internet : www.gymrumburk.cz (změny rozvrhu, průběžná klasifikace, seznam učebnic, termíny poraden atd.)www.gymrumburk.cz

3 SRPŠ a Školská rada SRPŠ při Gymnáziu Rumburk : zástupci jednotlivých tříd- celkem 15- se scházejí při příležitosti třídních schůzek, prezentují názory, nápady, rozhodují o použití peněz z účtu sdružení (granty), členský příspěvek (200,-) školská rada – její existence vyplývá ze zákona (§167 zákona 561/2004 Sb., schvaluje školní řád,výroční zprávu školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, vyjadřuje se k vzdělávacímu programu, projednává rozpočet školy a inspekční zprávy Informace na www.gymrumburk.cz

4 různé informace dotazník : kontakty na rodiče (zákonné zástupce): mobil, mail (termíny třídních schůzek), informace o případných zdravotních problémech (diabetes, omezení TV atd.), ošetřující lékař, dysfunkce učebnice: seznam učebnic – povinná a doplňková literatura, burza učebnic 28.6., do 31.7. oznámení třídnímu, které učebnice chcete zakoupit přes školu (mailem nebo klasickou poštou) akce : první ročník – adaptační pobyt (září, do 1.000,-Kč) lyžařský kurz( leden, Krkonoše, do 4000 Kč) studentská výměnaSulzbach-Rosenberg druhý ročník – zeměpisně dějepisná exkurze (do 2000 Kč) třetí ročník – sportovně turistický kurz Slovinsko(do 3000 Kč) maturitní ročník – DSD zkoušky pomůcky : seznam na webu koncem června (sešity, TV, matematika) školní jídelna : telefon 412 332 692, pí Turková, oběd 22,-Kč volba zástupce třídy slavnostní zahájení školního roku 4.září v 9:00 v aule

5 učebnice - příklad Český jazyk a literatura ZU - Čítanka k literatuře v kostce 1 DU - Přehledné dějiny literatury I (Balajka a kol.) - Stručná mluvnice česká, nové vydání - Pravidla českého pravopisu, nové vydání Anglický a německý jazyk bude upřesněno podle složení a kvality jazykových skupin Dějepis DU - Dějiny zemí Koruny české, Paseka, 1992 - Dějiny evropské civilizace, Paseka, 1995 - Atlas světových dějin – bude upřesněno - Atlas českých dějin – bude upřesněno

6 provoz školy začátek výuky 8:00 škola otevřena od 7:15 konec výuky – 14:20 (výjimečně 15:15) PC kluby – do 15:00 zájmová činnost : pěvecký sbor, odbíjená, kopaná dívčí, školní časopis atd.(podle zájmu) nepovinné předměty : francouzština, španělština

7 Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkemděleno Český jazyk a literatura MI4334141 Cizí jazyk JR,HL,SL,FL333312 Další cizí jazyk JR,HL,SL,FL 333312 Občanský a společenskovědní základ RA 22228- Dějepis RA222-6- Zeměpis VO232-7- Matematika KK5322123 Fyzika KO2 a 2/322-6 a 2/32/3 Chemie BE2 a 2/322-6 a 2/32/3 Biologie NO2 a 2/322-6 a 2/32/3 Člověk a svět práce---11- Hudební obor / Výtvarný obor FL/ŠV22--44 Tělesná výchova RU/KZ222288 Volitelné předměty-46/714/1324 Celkem hodin33 31/3231/3012866

8 Učební plán volitelných předmětů v matematicko-technickém bloku název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Chemické praktikum-1--1 Cvičení z fyziky-1--1 Matematika a programování-2--2 Vybrané kapitoly z fyziky--2-2 Cvičení z matematiky--2-2 Deskriptivní geometrie--224 Seminář z chemie---22 Matematické programování---11 Matematická analýza---33 Seminář z matematiky---22 Seminář z fyziky---22 Celkem hodin-461222

9 Učební plán volitelných předmětů v jazykovém bloku název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Latina--325 Konverzace v anglickém jazyce-2136 Konverzace v německém jazyce-2136 Francouzský jazyk--235 Celkem hodin-471122

10 Učební plán volitelných předmětů v humanitním bloku název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Dějiny evropské civilizace-2--2 Dějiny výtvarné kultury-1--1 Dějiny hudby-1--1 Dějiny mimoevropských civilizací--2-2 Ekonomie--2-2 Základy praktické latiny / Země a její proměny --224 Literární a jazykový seminář---22 Seminář z dějepisu---22 Dějiny filosofie---22 Psychologie životní cesty---22 Sociologie každodennosti---22 Celkem hodin-461222

11 Učební plán volitelných předmětů v přírodovědném bloku název předmětu kvinta první ročník sexta druhý ročník septima třetí ročník oktáva čtvrtý ročník celkem Matematika a programování-2--2 Cvičení z fyziky-2/3-- Chemické praktikum-2/3-- Seminář z biologie-2/3-- Vybrané kapitoly z fyziky--123 Seminář a cvičení z chemie--123 Biologie pro zvané--235 Základy praktické latiny / Země a její proměny --224 Matematické metody---33 Celkem hodin-461222

12 Deutsches Sprachdiplom DSD umožní přijetí ke studiu na VŠ v Německu, informace v letáčku,výuka navazuje na současné aktivity : studentské výměny s Sulzbach-Rosenbergem, spolupráci se Seifhennersdorfem (turistický kurz, exkurze Praha a Berlín), Ellwangen (sbor, projekt Comenius), bude podpořena zvýšenou hodinovou dotací, podpora německé strany (18 škol v ČR)


Stáhnout ppt "1.C setkání s rodiči 21.června 2006 audiovizuální učebna."

Podobné prezentace


Reklamy Google