Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz 15.6.2012

2 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz  Zahájení 2. září 2013 v 8:05 hodin v budovách v Komenského ulici  Označení učeben: Agropodnikání 1.A Ekologie a životní prostředí1.C Elektromechanik CHKT1.R  Třídní učitelé:1.A Ing. Milena Kracíková (kracikova@szeskostelec.cz) 1.C PaedDr. Ladislav Miček (micek@szeskostelec.cz) 1.R Mgr. Milan Všetička (vseticka@szeskostelec.cz) Teoretická výuka probíhá v Komenského ulici. Odborný výcvik žáků učiliště probíhá v areálu dílen v Havlíčkově ulici. 15.6.2012

3 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz Komunikace se školou • Telefonicky - 494 323 711 spojovatelka - 739 720 026 vedoucí ŠJ - 731 574 466 vedoucí DM • E-mailem – szes@szeskostelec.cz, prijmeni@szeskostelec.czszes@szeskostelec.czprijmeni@szeskostelec.cz e-mailem zaslaná omluvenka je považována za předběžnou informaci a důvod nepřítomnosti je nutné zapsat do omluvného listu žáka • Písemně – žádosti o uvolnění z předmětu TV nutno doložit lékařským potvrzením - uvolnění z vyučování na dobu delší než 3 dny včetně formuláře ke stažení na stránkách školy v odkazu „pro žáky“„pro žáky“ • Osobně - na schůzkách rodičů 2x ročně v listopadu a v dubnu – termíny na webu - mimo schůzky se doporučuje předchozí tel. dohoda • Informace o prospěchu na stránkách školy SAS rodiče/žáci – heslo pro přístup bude předáno žákům v září. V případě ztráty vydá třídní učitel nové. 15.6.2012

4 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz Komunikace s rodiči (zákonnými zástupci) • Telefonická • Písemná → kontaktní údaje do dotazníku (vyplňují žáci první den školy) • E-mailem • Osobní na základě pozvánky k jednání Škola komunikuje prioritně se zákonným zástupcem označeným v dotazníku jako 1. zákonný zástupce Pozn.: Údaje z dotazníku slouží k evidenci ve školní matrice. V případě soudního rozhodnutí o změně nebo zbavení rodičovských práv nutno informovat školu, jinak budou informace poskytovány oběma zákonným zástupcům. 15.6.2012

5 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz Školní řád Zveřejněn na webu v levém menu „dokumenty školy“ na http://www.szeskostelec.cz/archiv/skolni-rad.pdf, vyplývá ze školského zákona a určuje pravidla ve škole. http://www.szeskostelec.cz/archiv/skolni-rad.pdf Např.:  Omlouvání absence pravidla určuje v souladu se školským zákonem školní řád status zpřísněného omlouvání absence - může být udělen na návrh třídního učitele po projednání s výchovným poradcem a ředitelkou školy žákovi, jehož docházka vykazuje rysy záškoláctví.  Uvolňování z výuky – do dvou dnů třídní učitel, 3 a více dnů ředitelka školy na základě písemné žádosti  Uvolňování z předmětů – pro TV doporučení lékaře, pro předmět motorová vozidla řidičské oprávnění, pro ostatní doklad o předchozím dosaženém vzdělání.  Nelze uvolnit z předmětu, který je rozhodující pro odborné zaměření  Nelze uvolňovat pravidelně z posledních hodin výuky  atd. Na nejdůležitější pravidla budou žáci upozorněni v den nástupu do školy. 15.6.2012

6 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz Rozvrh hodin Vyučování 8:05 – 16:00 v pátek nejdéle do 13:30 Rozvrhy jsou jiné sudý a lichý týden – odpovídá kalendáři Pravidelné uvolňování z koncových hodin nelze! Prázdniny a plánovaná volna na webu školy od září. Exkurze a praxe v aktuálních změnách rozvrhu na webu. 15.6.2012

7 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz Čipy Cena 100,- Kč Použití: • Vstup do školy • Kopírování • Odhlašování a přihlašování stravy Po skončení vzdělávání zůstává žákům. Při poškození nebo ztrátě nutno koupit nový. 15.6.2012

8 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz Učebnice 4. 9. 2013 – žákovská burza učebnic ve škole Seznam požadavků pro jednotlivé předměty bude na stránkách školy. 15.6.2012

9 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz Další pomůcky: Vhodný oděv a obuv na praxe a odborný výcvik – pevná obuv a oděv který neodporuje pravidlům BOZP a pro žáky 1.A a 1. C chrání proti povětrnostním podmínkám Bavlněný plášť s dlouhým rukávem do laboratoře chemie a chovu zvířat – pro žáky, kteří mají tyto předměty v učebním plánu (NE pro 1.R) 15.6.2012

10 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz Potvrzení o studiu Vydává třídní učitel nejdříve v den zahájení školního roku - od 1. 9. je přijatý uchazeč žákem školy. 15.6.2012

11 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz Stravování Vlastní školní jídelna. Pro ubytované celodenní strava - snídaně - oběd - výběr ze dvou jídel - večeře Možno odebírat jednotlivá jídla. Přihlášky a odhlášky a volby jednotlivých jídel:  Čipem na terminálu ve ŠJ  Po zadání hesla na stránkách školy  U vedoucí ŠJ Odhlašování den předem do 12:00 Přihlašování a volba oběda dva dny předem do 12:00 15.6.2012

12 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz Platby za ubytování a stravování Inkasem v polovině předcházejícího měsíce – první platby v srpnu! Neprojde-li platba → upozornění Při nezaplacení do 1. dne v měsíci → okamžité ukončení stravování až do uhrazení → do týdne vystěhování z DM Kontakt: p. Iva Hanušová hanusova@szeskostelec.czhanusova@szeskostelec.cz mobil 739 720 026 15.6.2012

13 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz 15.6.2012 Adaptační kurz 5. a 6. září 2013 Garant: Mgr. Petr Novotný novotny@szeskostelec.cz mobil: 605239242novotny@szeskostelec.cz Lyžařský kurz Deštné v OH – termín bude upřesněn Garant: Mgr. Petr Novotný novotny@szeskostelec.cz mobil: 605239242novotny@szeskostelec.cz

14 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí www.szeskostelec.cz 15.6.2012 Ubytování žáků Vlastní domov mládeže Vedoucí vychovatelka Petra Makrlíková makrlikova@szeskostelec.czmakrlikova@szeskostelec.cz tel. 731 574466


Stáhnout ppt "Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí SŠZE a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google