Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturita 2010 Společná část –2 zkoušky Profilová část –3 zkoušky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturita 2010 Společná část –2 zkoušky Profilová část –3 zkoušky."— Transkript prezentace:

1 Maturita 2010 Společná část –2 zkoušky Profilová část –3 zkoušky

2 Společná část MZ Český jazyk a literatura Volitelná zkouška –Cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, ruština) –Matematika Dvě úrovně obtížnosti (základní, vyšší) –svobodná volba žáka

3 Český jazyk v SČ Ústní zkouška (15 min) –úkoly z pracovního listu -------------------------------------------------- Didaktický test (60/90 min) Písemná práce (60/90 min) ----------------------------------------------------- Váha každé části – 1/3, všechny části nutno vykonat aspoň dostatečně

4 Č- Ústní zkouška Školní seznam děl pro ústní zkoušku Základní úroveň = min. 40 děl Vyšší úroveň = min. 105 děl do 30. září 2009 Žák si vybere 20/30 děl ze seznamu do 31. března 2010 20 min příprava + 15 min zkoušení

5 Č - Ústní zkouška – základní 20 titulů = 20 zadání pro žáka na prac. listech Zkouší se: charakteristika uměleckého textu (využití vědomostí z četby díla + kontext) charakteristika neuměleckého textu (nemusí souviset)

6 Č- Ústní zkouška – vyšší 30 titulů = 30 zadání pro žáka na prac. listech Zkouší se: analýza výňatku uměleckého díla (využití vědomostí z četby díla) kontext díla porovnání výňatku z uměleckého textu s neuměleckým typické rysy daného neuměleckého textu

7 Č - Didaktický test Základní úroveň – 60 min –uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí Vyšší úroveň – 90 min –uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí –otevřené úlohy se stručnou odpovědí

8 Č- Písemná práce 60/90 min + 25 min na výběr zadání výběr z 10 centrálně zadaných témat Zkouší se: dodržení zadání (forma odpovědi) věcná správnost volba jazykových prostředků jazyková správnost

9 Cizí jazyk v SČ Ústní zkouška (15 min) –úkoly z pracovního listu -------------------------------------------------- Didaktický test (95-100 min) Strukturovaná písemná práce (60 min)

10 CJ – Ústní zkouška 20 zadání, žák si losuje jedno z nich struktura pracovního listu –motivační úvod –samostatný projev žáka s využitím stimulů –interakce mezi žákem a zkoušejícím –práce s krátkým textem 20 min příprava, 15 min zkoušení možnost použít slovníky při přípravě všeobecná/specifická témata, běžné situace

11 CJ - Didaktický test Dva subtesty: poslech s porozuměním (30/40 min) čtení s porozuměním, jazykové kompetence (60 min) Typy úloh uzavřené (s výběrem odpovědí) otevřené se stručnou odpovědí

12 CJ - Písemná práce 60/90 min otevřené úlohy se širokou odpovědí (eseje) možnost použít slovník

13 Cizí jazyk Váha jednotlivých dílčích zkoušek: –Ústní zkouška 25% –Didaktický test 50% 25% poslech 25% čtení a jazykové kompetence –Písemná práce 25% Nutno vykonat aspoň dostatečně každou část zkoušky, jinak se opakuje celá zkouška

14 Matematika 2 úrovně obtížnosti –základní – 90 min –vyšší – 120 min pouze písemná zkouška! otevřené i uzavřené úlohy

15 Profilová část MZ povinné 2-3 zkoušky, až 2 další nepovinné forma v kompetenci ředitele školy formy zkoušky –písemná –ústní –praktická –obhajoba práce –kombinace dvou či více předchozích forem

16 Profilová zkouška ve všeobecné třídě 1 zkouška formou obhajoby ZMP 2 ústní zkouška z naší „klasické“ nabídky

17 Profilová zkouška v matematické třídě 1 zkouška formou obhajoby ZMP 1 zkouška z matematiky (písemná+ústní) 1 ústní zkouška z naší „klasické“ nabídky

18 Naše „klasická“ nabídka matematika fyzika chemie biologie zeměpis dějepis společenské vědy cizí jazyk informatika deskriptivní geometrie dějiny umění ekonomika molekulární biologie latina (hudební, výtv. výchova) min. 4 hod. dotace

19 Nepovinné zkoušky Společná část – 0 - 3 zkoušky –jednotně dle CERMATu Profilová část – 0 - 2 zkoušky –v kompetenci školy

20 Nepovinné zkoušky společné části Český jazyk a literatura 1 (2) 1. cizí jazyk 1 (2) 2. cizí jazyk 1 (2) Matematika 1 (2) Občanský a společenskovědní základ Dějepis Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Dějiny umění

21 Nepovinné zkoušky profilové části naše „klasická“ nabídka

22 Shrnutí min. 2 písemky z CERMATu (společná část) ústní zkouška min. 60-75 min –15 min. Č (společná část) –15 min. CJ (společná část) –15 min. obhajoba ZMP (profilová část) –30 min. „klasická“ zkouška (profilová část)

23 Časový harmonogram 15.10.2009 – přihlášky k MZ duben 2010 – písemka z M – pro mat. třídu 10.-28.5.2010 – ústní zkoušky (společná i profilová část) 31.5.-8.6.2010 – písemné zkoušky společné části 25.6.2010 – vydávání maturitních vysvědčení a protokolů o společné části MZ

24 „Maturitní generálka“ září 2009 – didaktické testy –Č, A/N, M + OSP prosinec 2009/leden 2010 – písemné práce –Č, CJ Povinné pro všechny maturující v r. 2010

25 Další informace www.cermat.cz


Stáhnout ppt "Maturita 2010 Společná část –2 zkoušky Profilová část –3 zkoušky."

Podobné prezentace


Reklamy Google