Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První třídní schůzka Třída: prima A 33 žáků ( 15 chlapců a 18 dívek )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První třídní schůzka Třída: prima A 33 žáků ( 15 chlapců a 18 dívek )"— Transkript prezentace:

1 První třídní schůzka Třída: prima A 33 žáků ( 15 chlapců a 18 dívek )

2 O škole www.gymrumburk.cz -údaje o historii, ŠVP „Na cestě“, kontakty, časový plán školního roku, informace z akcí … -klasifikace, rozvrh hodin, změny rozvrhu (přístupové heslo v září) Internetová stránka

3 Ředitel školy Mgr. Roman Kroutil »kroutil@gymrumburk.czkroutil@gymrumburk.cz »tel: 412 332491 Vedení školy

4 Zástupce ředitele Mgr. Lenka Laubrová »laubrova@gymrumburk.czlaubrova@gymrumburk.cz »tel: 412 332491 Vedení školy

5 Výchovný poradce RNDr. Libor Holubář »holubar@gymrumburk.czholubar@gymrumburk.cz »tel: 412 332491 Vedení školy

6 Preventista primární prevence Mgr. Lukáš Melichar »melichar@gymrumburk.czmelichar@gymrumburk.cz »tel: 412 332491 Vedení školy

7 Třídní učitelka M gr. Lenka Homoláčová homolacova@gymrumburk.cz tel: 412 332491 - zastupující třídní učitel bude určen v září 2010 Vyučující

8 Začátek školního roku 1.září- začátek školního roku v 9:00 v aule školy 6. - 8. září- seznamovací pobyt v Doubicích u Krásné Lípy Školní akce

9 Seznamovací pobyt Místo: penzión Hubertus Program: seznamovací hry, pěší turistika Sraz: 6.9. v 8:00 na nádraží v Rumburku Návrat: 8.9. v 10:41 příjezd na nádraží v Rumburku Nezapomenout: kartičku pojištěnce, menší kapesné, plastová láhev na pití, vhodné oblečení a obutí na pěší turistiku Záloha: do 30.8. 2009 složit 800 Kč na účet školy 3994000237/0100, variabilním symbolem je rodné číslo žáka. Školní akce

10 Školní vzdělávací program Výuka

11 Učebnice a pomůcky Učebnice zajišťuje škola – zápůjčkou. Výjimka: jazykové učebnice a pracovní sešity (cca 300 Kč) Paušál na Vv (cca 100 Kč) Požadavky na sešity budou upřesněny v září. Výuka

12 Co nás čeká? Prima Seznamovací pobyt Plavecký výcvik (cca 100 Kč) Muzeum a galerie Českého Švýcarska Sekunda Lyžařský kurz Výuka

13 SRPDŠ Volba zástupce třídy do širšího patnáctičlenného výboru na začátku školního roku Členský příspěvek: 300 Kč (do 30.11.) SRPDŠ umožňuje : spolufinancování aktivit žáků a chodu školy, sdílení informací mezi školou, studenty a jejich zástupci kontakty na vedení SRPDŠ na webu školy Orgány se zástupci studentů

14 Co ještě nabízíme? Školní psycholog Mgr. Jiří Vít (poradna zpravidla jednou za 14 dní – info na webu) Nepovinné předměty a kroužky (nabídka v září) Soutěže a olympiády Spolupráce se zahraničními školami Rodilí mluvčí – Aj, Nj Studentský parlament Školní pěvecký sbor N.T.C. Deutsches Sprachdiplom –DSD Výuka

15 Deutsches Sprachdiplom úroveň C1 a nově i B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky (B2 = úroveň společné MZ) dílčí části: poslech, čtení, psaní, rozhovor termíny (každoročně podobné): přihlášení - září zkoušky - prosinec (písemné), leden (ústní) Po úspěšném složení zkoušky obdrží studenti certifikát a na vysvědčení doložku o zvláštním způsobu složení zkoušky z cizího jazyka ve společné (státní) části MZ. Jazyková výuka

16 Omlouvání absence Absenci omlouvá zákonný zástupce do diáře – 1.září bude k dispozici (předběžná cena 50,-Kč) Nepředvídatelnou oznamuje elektronicky či telefonicky do tří dnů od jejího počátku a plánovanou písemně v předstihu Žádosti o uvolnění z rodinných důvodů na tři a více dnů písemně k rukám ředitele Předčasné opuštění vyučování (např. odchod k lékaři) je žák povinen oznámit třídnímu učiteli Výuka

17 Co ještě nabízíme? Školní výdejna: - www.strava.cz (kód zařízení 2196)www.strava.cz - výběr ze dvou jídel - cena oběda: 24 Kč - záloha na čip: 120 Kč Nápojový automat: -v suterénu budovy Šatní skříňky: - záloha na zámek: 70 Kč Strava,skříňky

18 Školská rada § 168 členové a kontakty na webu školy (1) Školská rada a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c)schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e)podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f)projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g)projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h)podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Orgány se zástupci studentů

19 Děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek dne.


Stáhnout ppt "První třídní schůzka Třída: prima A 33 žáků ( 15 chlapců a 18 dívek )"

Podobné prezentace


Reklamy Google