Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třída: prima A 33 žáků (15 chlapců a 18 dívek)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třída: prima A 33 žáků (15 chlapců a 18 dívek)"— Transkript prezentace:

1 Třída: prima A 33 žáků (15 chlapců a 18 dívek)
První třídní schůzka Třída: prima A 33 žáků (15 chlapců a 18 dívek)

2 Internetová stránka O škole www.gymrumburk.cz
údaje o historii, ŠVP „Na cestě“, kontakty, časový plán školního roku, informace z akcí … - klasifikace, rozvrh hodin, změny rozvrhu (přístupové heslo v září) Internetová stránka

3 Vedení školy Ředitel školy Mgr. Roman Kroutil kroutil@gymrumburk.cz

4 Vedení školy Zástupce ředitele Mgr. Lenka Laubrová
tel: Vedení školy

5 Vedení školy Výchovný poradce RNDr. Libor Holubář
tel: Vedení školy

6 Preventista primární prevence
Mgr. Lukáš Melichar tel: Vedení školy

7 Vyučující Třídní učitelka Mgr. Lenka Homoláčová
tel: - zastupující třídní učitel bude určen v září 2010 Vyučující

8 Školní akce Začátek školního roku září - začátek školního roku v
9:00 v aule školy září - seznamovací pobyt v Doubicích u Krásné Lípy Školní akce

9 Školní akce Seznamovací pobyt Místo: penzión Hubertus
Program: seznamovací hry, pěší turistika Sraz: v 8:00 na nádraží v Rumburku Návrat: v 10:41 příjezd na nádraží v Rumburku Nezapomenout: kartičku pojištěnce, menší kapesné, plastová láhev na pití, vhodné oblečení a obutí na pěší turistiku Záloha: do složit 800 Kč na účet školy /0100, variabilním symbolem je rodné číslo žáka. Školní akce

10 Školní vzdělávací program
Výuka

11 Výuka Učebnice a pomůcky Učebnice zajišťuje škola – zápůjčkou.
Výjimka: jazykové učebnice a pracovní sešity (cca 300 Kč) Paušál na Vv (cca 100 Kč) Požadavky na sešity budou upřesněny v září. Výuka

12 Výuka Co nás čeká? Prima Sekunda Seznamovací pobyt
Plavecký výcvik (cca 100 Kč) Muzeum a galerie Českého Švýcarska Sekunda Lyžařský kurz Výuka

13 Orgány se zástupci studentů
SRPDŠ Volba zástupce třídy do širšího patnáctičlenného výboru na začátku školního roku Členský příspěvek: 300 Kč (do ) SRPDŠ umožňuje: spolufinancování aktivit žáků a chodu školy, sdílení informací mezi školou, studenty a jejich zástupci kontakty na vedení SRPDŠ na webu školy Orgány se zástupci studentů

14 Výuka Co ještě nabízíme?
Školní psycholog Mgr. Jiří Vít (poradna zpravidla jednou za 14 dní – info na webu) Nepovinné předměty a kroužky (nabídka v září) Soutěže a olympiády Spolupráce se zahraničními školami Rodilí mluvčí – Aj, Nj Studentský parlament Školní pěvecký sbor N.T.C. Deutsches Sprachdiplom –DSD Výuka

15 Deutsches Sprachdiplom
úroveň C1 a nově i B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky (B2 = úroveň společné MZ) dílčí části: poslech, čtení, psaní, rozhovor termíny (každoročně podobné): přihlášení - září zkoušky - prosinec (písemné), leden (ústní) Po úspěšném složení zkoušky obdrží studenti certifikát a na vysvědčení doložku o zvláštním způsobu složení zkoušky z cizího jazyka ve společné (státní) části MZ. Jazyková výuka

16 Výuka Omlouvání absence
Absenci omlouvá zákonný zástupce do diáře – 1.září bude k dispozici (předběžná cena 50,-Kč) Nepředvídatelnou oznamuje elektronicky či telefonicky do tří dnů od jejího počátku a plánovanou písemně v předstihu Žádosti o uvolnění z rodinných důvodů na tři a více dnů písemně k rukám ředitele Předčasné opuštění vyučování (např. odchod k lékaři) je žák povinen oznámit třídnímu učiteli Výuka

17 Strava,skříňky Co ještě nabízíme? Školní výdejna:
- (kód zařízení 2196) - výběr ze dvou jídel - cena oběda: 24 Kč - záloha na čip: 120 Kč Nápojový automat: -v suterénu budovy Šatní skříňky: - záloha na zámek: 70 Kč Strava,skříňky

18 Orgány se zástupci studentů
Školská rada § 168 členové a kontakty na webu školy (1) Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Orgány se zástupci studentů

19 a přejeme hezký zbytek dne.
Děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek dne.


Stáhnout ppt "Třída: prima A 33 žáků (15 chlapců a 18 dívek)"

Podobné prezentace


Reklamy Google