Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. 6. 2013.  ověření údajů  podpis do prezenční listiny  kontakty na rodiče – aktuální telefon, e-mail.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. 6. 2013.  ověření údajů  podpis do prezenční listiny  kontakty na rodiče – aktuální telefon, e-mail."— Transkript prezentace:

1 19. 6. 2013

2  ověření údajů  podpis do prezenční listiny  kontakty na rodiče – aktuální telefon, e-mail

3  ředitel: Mgr. Ing. Michal Šidák  třídní učitelka: Mgr. Dita Henzlová – kabinet 2. p. (Písemná a elektronická komunikace)  zástupce třídní učitelky: Mgr. Radka Sirotková  výchovná poradkyně: Mgr. Olga Sosová  třída V1A – 2. p. (vedle kabinetu)

4  http://www.gym-ul.cz/ http://www.gym-ul.cz/  e-maily učitelů: příjmení@gym-ul.cz  henzlova@gym-ul.cz henzlova@gym-ul.cz  webové stránky třídy  http://soska7.webnode.cz/ http://soska7.webnode.cz/  472 771 306 (spojovatelka) 472 771 307 (sekretariát - po dobu školních prázdnin)

5  http://www.gym-ul.cz/ http://www.gym-ul.cz/

6  Oběd – cena 27,-- Kč – platba hotově, trvalý souhlas s inkasem  výběr ze 2 jídel  odhlášení do 11.00 h předchozího dne  objednávka – čip v jídelně, internet  pauza na oběd 30 minut  otevírací doba jídelny 12:00 – 14:15 h  http://strava.cz http://strava.cz

7

8  Omlouvání absence provádí třídní učitel. Ve zvláštních případech také zastupující třídní učitel.  Žákům je omlouvána absence na základě omluvenky zapsané v omluvném listu.  Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák má povinnost oznámit do školy předem neznámou nepřítomnost nejdéle do 3 dnů od jejího počátku - osobně, e-mailem, telefonicky.

9  Oznámení absence nelze považovat za její omluvení.  Absence žáka musí být omluvena stanoveným způsobem nejpozději do tří pracovních dnů od nástupu do školy. Po tomto termínu je považována za neomluvenou.  Neomlouvejte přes Bakaláře!

10  Pokud dosáhne absence žáka výše 100 hodin v daném pololetí, bude třídní učitel požadovat omluvenku (potvrzení) od lékaře.  Předem známá nepřítomnost musí být oznámena předem. 1 - 2 dny uvolňuje třídní učitel, delší nepřítomnost ředitel školy – formulář na webu.  http://www.gym-ul.cz/formulare.html http://www.gym-ul.cz/formulare.html

11  Rodinné důvody jsou omlouvány 1x za pololetí.  Ve studijním průkaze musí být zaznamenány všechny absence studenta a všechny musí být omluveny zákonným zástupcem studenta nebo lékařem a podepsány zákonným zástupcem studenta – platí pro studenty mladší osmnácti let.

12  V případě, že absence žáka v jednotlivém předmětu za jedno pololetí přesáhne 25 % odučených hodin, případně nemá-li vyučující podklady pro klasifikaci, pak žáka neklasifikuje v daném klasifikačním období.  Je nutno omluvit i pozdní příchod. Docházka do školy -7:50 h.

13  Pokud žák opouští školu během vyučování, předloží třídnímu učiteli (nebo jeho zástupci) omluvný průkaz s odůvodněním absence. Pouze s podepsaným omluvným listem smí žák opustit školu.  Nedovolené opuštění školy se považuje za porušení školního řádu.

14 Napomenutí třídního učitele:  Opakované pozdní příchody na výuku. Důtka třídního učitele:  3x pozdní příchod na výuku nebo 1 – 2 neomluvené hodiny. Důtka ředitele školy:  6x pozdní příchod na výuku nebo 3 – 8 (opakovaně) neomluvených hodin. Dále za 3 – 35 neomluvených hodin v případě, že se jedná o souvislou (neopakovanou) absenci. Podmíněné vyloučení ze školy:  Při opakované neomluvené absenci, která v rámci příslušného pololetí přesáhla 8 hodin, nebo při neomluvené absenci nad 35 hodin. 

15  150,-- Kč/rok  příspěvky na vybavení knihovny, startovné na soutěžích, odměny studentům, příspěvek na maturitní ples, příspěvek na kursy, přístup na školní wifi…  členem je ten, kdo zaplatil členský příspěvek

16  vzejde z voleb  zástupci učitelů, rodičů, zletilých žáků, zřizovatele  schvaluje Školní vzdělávací plán

17  1. ročník – lyžařský kurs (cca 4 500 Kč)  2. ročník – poznávací exkurze k moři (cca 5 000 Kč)  3. ročník – sportovní kurz (voda, kola, turistika, moře) V každém ročníku projektový týden.

18  3.ročník – 4 týdny (květen)  studenti si zajišťují sami  možno v místě bydliště

19  1x za 3 měsíce  v okrese UL 100,-- Kč/měsíc  mimo okres UL 200,-- Kč/měsíc  bydliště vzdálené nad 30 km  při neomluvené absenci, důtce ředitele školy, podmíněném vyloučení, snížené známce z chování, absenci nad 50 % se příspěvek nevyplácí

20  vybírá se domluvená částka měsíčně - od 2. ročníku – transparentní účet  studenti si ples organizují sami  finanční náročnost cca 2 000 – 3 000 Kč na studenta

21  Krádeže – nenosit cenné věci. Řeší se pouze věci ukradené ze zamčené šatny, třídy.  Potvrzení o studiu – 1. školní den razítka.  Uvolnění z TEV – žádost (potvrzení od lékaře) – formulář na webu (donést 2. 9.). Na koncových hodinách žák nemusí být, v průběhu dne nesmí opustit školu.

22  Dysporuchy – posudek z PPP co nejdříve (maturity)  Vážné zdravotní problémy, které chci nahlásit pro poskytnutí 1. pomoci – epilepsie, srdeční vada, cukrovka…  Opakované zdravotní problémy – migrény..  Studentský parlament - zástupci tříd se schází pravidelně s ředitelem školy

23  učebnice – nekupovat předem!!!!  občanské sdružení 150,-- Kč  třídní fond – jednorázově 100,-- Kč  balík papíru – na 4 roky  adaptační pobyt

24  2. – 4. 9. 2013  2. 9. příchod do školy, po zahájení školního roku společný odjezd  Tisá – horolezecká chata  platba do 20. 7. 2013 na transparentní účet

25  karimatka, prostěradlo, spacák, polštář  volnočasové oblečení do každého počasí  pevná obuv – slaňování  jednobarevné světlé triko k pomalování  snídaně?  nápoje  psací potřeby

26 .


Stáhnout ppt "19. 6. 2013.  ověření údajů  podpis do prezenční listiny  kontakty na rodiče – aktuální telefon, e-mail."

Podobné prezentace


Reklamy Google