Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY DIDAKTIKY SPORTOVNÍCH HER OSP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY DIDAKTIKY SPORTOVNÍCH HER OSP"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY DIDAKTIKY SPORTOVNÍCH HER OSP
Kombinovaná forma studia Vyučující: PhDr. Jan Křiček, CSc. Typ předmětu: povinný Ročník: 2. ročník Bc Způsob zakončení: Z, ZK Rozsah studijního předmětu: 10 hod. za semestr Požadavky na zápočet: - 80 % aktivní účast - vypracování seminární práce v orientaci předmětu Požadavky na zkoušku: základy didaktiky SH v orientaci prostředí OSP

2 VYUČOVÁNÍ SPORTOVNÍCH HER
Současné trendy vyučování SH Herně dovednostní základ Nácvik a osvojování herních dovedností Herní výkon (vymezení) Předpoklady a složky herního výkonu Individuální herní výkon Týmový herní výkon

3 DIDAKTICKÉ FORMY DIDAKTICKÉ METODY
Metodicko organizační formy (průpravná a herní cvičení, průpravné hry) Sociálně interakční formy (hromadná, skupinová, individuální) Vyučovací / tréninková jednotka s herním obsahem (struktura, charakter, organizace) DIDAKTICKÉ METODY Metody věcné a časové strukturace Metody koncentrace a distribuce

4 UČITEL / TRENÉR VE SH Pozice, role, řídící činnost učitele ve vyučování SH ZP Akademičnost učitele Didaktické styly (volba, aplikace)

5 MANIPULACE S TĚLESNÝM ZATÍŽENÍM
Didaktické zásady a postupy v kontextu zatěžování Nácvik a osvojování dovedností jako forma těles. zatěžování Herní trénink a utkání jako forma těles. zatěžování Herní aktivity z hlediska těles. zatěžování dle typu ZP

6 ÚKOLY PRO STUDENTY (kontrolní otázky)
Co rozumíte pod pojmem akademičnost učitele ve SH Co je nácvik, herní trénink , utkání (rozdíly) Které metodicko organizační formy upřednostňujeme v prostředí ZP Jaká jsou kriteria výběru pro didaktickou metodu ve vyuč. jednotce s herním obsahem ZP Jakou pozici zaujímá učitel v roli rozhodčího SH Popište herní formu rozcvičení v úvodu VJ

7 LITERÁRNÍ ZDROJE DOVALIL, J. Výkon a trénink. Praha: Olympia 2005
HEDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál 2005 KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha: Olympia, 1992 KŘIČEK, J. Herní aktivity a hry OSP. Praha: UK 2013 MARTENS, R. Úspěšný trenér. Praha: Grada 2006 PSOTTA, R., VELENSKÝ, M. Základy didaktiky sportovních her. Praha: UK, 2009 VELENSKÝ, M. Průpravné hry. Praha: UK 2005.


Stáhnout ppt "ZÁKLADY DIDAKTIKY SPORTOVNÍCH HER OSP"

Podobné prezentace


Reklamy Google