Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY DIDAKTIKY SPORTOVNÍCH HER OSP Kombinovaná forma studia Vyučující: PhDr. Jan Křiček, CSc. Typ předmětu: povinný Ročník: 2. ročník Bc Způsob zakončení:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY DIDAKTIKY SPORTOVNÍCH HER OSP Kombinovaná forma studia Vyučující: PhDr. Jan Křiček, CSc. Typ předmětu: povinný Ročník: 2. ročník Bc Způsob zakončení:"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY DIDAKTIKY SPORTOVNÍCH HER OSP Kombinovaná forma studia Vyučující: PhDr. Jan Křiček, CSc. Typ předmětu: povinný Ročník: 2. ročník Bc Způsob zakončení: Z, ZK Rozsah studijního předmětu: 10 hod. za semestr Požadavky na zápočet: - 80 % aktivní účast - 80 % aktivní účast - vypracování seminární práce v orientaci předmětu - vypracování seminární práce v orientaci předmětu Požadavky na zkoušku: základy didaktiky SH v orientaci prostředí OSP

2 VYUČOVÁNÍ SPORTOVNÍCH HER  Současné trendy vyučování SH  Herně dovednostní základ  Nácvik a osvojování herních dovedností  Herní výkon (vymezení)  Předpoklady a složky herního výkonu  Individuální herní výkon  Týmový herní výkon

3 DIDAKTICKÉ FORMY  Metodicko organizační formy (průpravná a herní cvičení, průpravné hry)  Sociálně interakční formy (hromadná, skupinová, individuální)  Vyučovací / tréninková jednotka s herním obsahem (struktura, charakter, organizace) DIDAKTICKÉ METODY Metody věcné a časové strukturace Metody věcné a časové strukturace Metody koncentrace a distribuce Metody koncentrace a distribuce

4 UČITEL / TRENÉR VE SH  Pozice, role, řídící činnost učitele ve vyučování SH ZP  Akademičnost učitele  Didaktické styly (volba, aplikace )

5 MANIPULACE S TĚLESNÝM ZATÍŽENÍM  Didaktické zásady a postupy v kontextu zatěžování  Nácvik a osvojování dovedností jako forma těles. zatěžování  Herní trénink a utkání jako forma těles. zatěžování  Herní aktivity z hlediska těles. zatěžování dle typu ZP

6 ÚKOLY PRO STUDENTY (kontrolní otázky)  Co rozumíte pod pojmem akademičnost učitele ve SH  Co je nácvik, herní trénink, utkání (rozdíly)  Které metodicko organizační formy upřednostňujeme v prostředí ZP  Jaká jsou kriteria výběru pro didaktickou metodu ve vyuč. jednotce s herním obsahem ZP  Jakou pozici zaujímá učitel v roli rozhodčího SH  Popište herní formu rozcvičení v úvodu VJ

7 LITERÁRNÍ ZDROJE  DOVALIL, J. Výkon a trénink. Praha: Olympia 2005  HEDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál 2005  KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha: Olympia, 1992  KŘIČEK, J. Herní aktivity a hry OSP. Praha: UK 2013  MARTENS, R. Úspěšný trenér. Praha: Grada 2006  PSOTTA, R., VELENSKÝ, M. Základy didaktiky sportovních her. Praha: UK, 2009  VELENSKÝ, M. Průpravné hry. Praha: UK 2005.


Stáhnout ppt "ZÁKLADY DIDAKTIKY SPORTOVNÍCH HER OSP Kombinovaná forma studia Vyučující: PhDr. Jan Křiček, CSc. Typ předmětu: povinný Ročník: 2. ročník Bc Způsob zakončení:"

Podobné prezentace


Reklamy Google