Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DTVP – DTVK OKRUHY PRO ZKOUŠKU A SEMINÁŘE Didaktika školní tělesné výchovy LUDVÍK MICHALOV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DTVP – DTVK OKRUHY PRO ZKOUŠKU A SEMINÁŘE Didaktika školní tělesné výchovy LUDVÍK MICHALOV."— Transkript prezentace:

1 DTVP – DTVK OKRUHY PRO ZKOUŠKU A SEMINÁŘE Didaktika školní tělesné výchovy LUDVÍK MICHALOV

2 Obsah 1. Vývoj didaktiky školní tělesné výchovy 2. Didaktika tělesné výchovy 3. Projekty vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově 4. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy 5. Proces vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově 6. Tělesná zdatnost ve školním pojetí 7. Učitel tělesné výchovy 8. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy 9. Organizační formy vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově 10. Podmínky vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově 13. Literatura Didaktika školní tělesné výchovy 11. Okruhy ke zkoušce DTV pro 1. st. ZŠ 12. Okruhy ke zkoušce DTV pro 1. st. ZŠ speciální didaktika

3 1. Vývoj didaktiky školní tělesné výchovy  Vlivy a podněty ve školní tělesné výchově.  Tělesná výchova ve školských systémech do zavedení tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu do škol.  Tělesná výchova jako povinný vyučovací předmět v Českých školách. 1 Didaktika školní tělesné výchovy

4 2. Didaktika tělesné výchovy  Kinantropologie a tělesná výchova  Didaktika tělesné výchovy  Výzkum v didaktice tělesné výchovy  Výzkumné metody v didaktice tělesné výchovy  Uplatňování didaktických výzkumů v praxi  Didaktika tělesné výchovy jako studijní předmět 2 Didaktika školní tělesné výchovy

5 3. Projekty vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově  Projekty výchovy a vzdělání  Učební plán  Učební osnovy  Cíle tělesné výchovy  Tendence k evropskému pojetí curricula tělesné výchovy  Vzdělávací, výchovné a zdravotní cíle v tělesné výchově 3 Didaktika školní tělesné výchovy

6 3. Projekty vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově Didaktika školní tělesné výchovy 3  Učivo  Modely učiva a vyučování  Výběr učiva  Strukturace učiva  Osnování učiva  Základní charakteristika učiva v tělesné výchově  Celoroční plán

7 4. Žák ve výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy Didaktika školní tělesné výchovy 4  Žák ve výchovně vzdělávacím procesu  Ontogenetický vývoj  Periodizace vývoje  Mladší školní věk  Střední školní věk  Starší školní věk

8 5. Proces vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově Didaktika školní tělesné výchovy 8  Formativní a informativní složka ve výchovně vzdělávacím procesu  Učení  Teoretické koncepce učení  Obecné zákony učení  Druhy učení  Motorické učení

9 Didaktika školní tělesné výchovy 5  Teorie motorického učení  Pohybové dovednosti  Druhy senzomotorického učení  Průběh osvojování pohybových dovedností a činností  Mechanismy a činitelé v motorickém učení  Fáze motorického učení  Další druhy učení ve školní tělesné výchově 5. Proces vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově

10 6. Tělesná zdatnost ve školním pojetí - pokračování kapitoly Didaktika školní tělesné výchovy 6  Pohybové schopnosti  Identifikace a klasifikace pohybových schopností  Determinace pohybových schopností  Senzitivní periody v rozvoji pohybových schopností  Rozvoj pohybových schopností ve školní tělesné výchově

11 6. Tělesná zdatnost ve školním pojetí - pokračování kapitoly Didaktika školní tělesné výchovy 6  Pohybová síla  Pohybová rychlost  Pohybová vytrvalost  Pohybová obratnost  Pohybová ohebnost – pohyblivost  Testování pohybových schopností ve školní tělesné výchově

12 7. Učitel tělesné výchovy Didaktika školní tělesné výchovy 7  Učitel - objekt a subjekt ve vyučovacím procesu  Osobnost učitele tělesné výchovy  Profesiografická analýza činností učitele  Struktura osobnosti učitele tělesné výchovy  Tělovýchovně pedagogická zaměřenost

13 7. Učitel tělesné výchovy Didaktika školní tělesné výchovy 13  Vědomosti  Pedagogické schopnosti a dovednosti, psychické vlastnosti  Sociální role učitele tělesné výchovy  Dynamika osobnosti učitele tělesné výchovy  Rozvoj osobnosti učitele tělesné výchovy  Typologie osobnosti učitele tělesné výchovy

14 8. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy Didaktika školní tělesné výchovy 14  Vyučovací činnosti učitele tělesné výchovy  Klasifikace vyučovacích činností učitele tělesné výchovy  Vyučovací činnosti v přípravné fázi didaktického procesu  Realizace vyučování  Spektrum didaktických stylů

15 8. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy Didaktika školní tělesné výchovy 8  Rozložení nácviku, režim učení  Vyučovací postupy  Vyučovací metody  Výchovné činnosti učitele tělesné výchovy  Výchovné metody  Vyučování v tělesné výchově: tvorba, věda i umění

16 9. Organizační formy vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově - obrazová část  Organizační formy  Vyučovací jednotka tělesné výchovy  Struktura vyučovací jednotky  Efektivita vyučovací jednotky  Specifické didaktické formy ve vyučovací jednotce 9 Didaktika školní tělesné výchovy

17 10. Podmínky vzdělávání a výchovy ve školní tělesné výchově  Podmínky výchovy a vzdělávání ve školní TV  Institucionální a sociální podmínky  Personální podmínky  Materiální podmínky  Právní podmínky  Bezpečnost ve školní TV 10 Didaktika školní tělesné výchovy

18 11. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. Didaktika školní tělesné výchovy 11  A) VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Historický vývoj TV v pravěku a starověku. 2. TV a sport v Evropě od počátků středověku do konce 19. století. 3. Vývoj TV v Evropě a v českých zemích ve 20. století. 4. Edukační proces v TV na l. stupni škol, charakteristika, struktura. Cíle a úkoly TV v současné etapě vývoje společnosti. 5. Vzdělávací programy TV (RVP a ŠVP) na l. stupni škol (kurikulum). Alternativní přístupy. Učivo TV, osnovy, související tematické okruhy (mezipředmětové vztahy). 6. Plánování v TV na l. stupni škol. Projektová a realizační forma. Příprava na vyučovací jednotku (hodinu). Příklady. 7. Didaktické zásady v TV. Obecné a specifické pro TV na l. stupni.

19 11. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (2). Didaktika školní tělesné výchovy 11  8. Osobnost učitele TV na l. stupni. Profesní a osobnostní charakteristika. Struktura a dynamika osobnosti. Specifické kompetence. 9. Diagnostická činnost učitele. Techniky, formy získaných údajů. 10. Didaktické řídící styly v TV na l. stupni škol. Příklady. 11. Přístupy k hodnocení efektivity edukačního procesu v TV. Kritéria, faktor času, vztahové normy, klasifikace v TV. 12. Struktura a dynamika anatomicko - fyziologických a psychologických předpokladů žáků mladšího školního věku ve vztahu k TV. Kognitivní a afektivní vstupní charakteristiky žáků. 13. Výstupní charakteristiky edukace v TV žáků mladšího školního věku, jejich struktura. Význam diferenciace.

20 11. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (3). Didaktika školní tělesné výchovy 11  14. Fyzická zdatnost a výkonnost žáků. Základní přehled a struktura jednotlivých pohybových schopností. 15. Rozvíjení pohybových schopností v mladším školním věku. Didaktická doporučení a kontraindikace. Příklady. 16. Školní pracovní a pohybový režim žáků a učitelů. Charakteristika, důsledky, řešení hlavních problémů. Nadstavbový pohybový režim v podmínkách 1. stupně škol. Péče o talentované žáky. 17. Vyučovací postupy v TV na l. stupni škol. Podmíněnost jejich užití. Příklady. 18. Metody vyučování v TV na l. stupni škol. Způsoby jejich třídění, příklady užití. 19. Didaktické formy v TV jako uspořádání podmínek pro realizaci edukačních obsahů. Organizační formy v TV. Rozbor příkladu VJ TV (hodiny TV). 20. Sociálně interakční formy vyučování v TV na l. stupni škol.

21 11. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (3). Didaktika školní tělesné výchovy 11  14. Fyzická zdatnost a výkonnost žáků. Základní přehled a struktura jednotlivých pohybových schopností. 15. Rozvíjení pohybových schopností v mladším školním věku. Didaktická doporučení a kontraindikace. Příklady. 16. Školní pracovní a pohybový režim žáků a učitelů. Charakteristika, důsledky, řešení hlavních problémů. Nadstavbový pohybový režim v podmínkách 1. stupně škol. Péče o talentované žáky. 17. Vyučovací postupy v TV na l. stupni škol. Podmíněnost jejich užití. Příklady. 18. Metody vyučování v TV na l. stupni škol. Způsoby jejich třídění, příklady užití. 19. Didaktické formy v TV jako uspořádání podmínek pro realizaci edukačních obsahů. Organizační formy v TV. Rozbor příkladu VJ TV (hodiny TV). 20. Sociálně interakční formy vyučování v TV na l. stupni škol.

22 11. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (4). Didaktika školní tělesné výchovy 11  21. Metodicko-organizační formy vyučování TV. 22. Druhy a průběh pohybového (senzomotorického) učení. Základní charakteristika. Další druhy učení v TV na l. stupni škol. 23. Činitelé a fáze pohybového učení žáků mladšího školního věku. 25. Pohybové dovednosti. Charakteristika, dynamika jejich osvojování v podmínkách TV na l. stupni škol. 26. Podmínky edukačního procesu v TV na l. stupni škol. Materiální podmínky. Využití nářadí a náčiní v TV, včetně netradičních typů. 27. Problematika TV na málotřídní škole. TV v podmínkách málo vybaveného prostředí. 28. Bezpečnostní hlediska a úrazová zábrana v TV na l. stupni škol.

23 12. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (1). Didaktika školní tělesné výchovy 12  B SPECIÁLNÍ DIDAKTIKY Didaktika gymnastiky a rytmické gymnastiky: 1. Akrobatická cvičení v tělesné výchově žáků na l.stupni ZŠ (přehled učiva, vyučovací postupy, organizace). 2. Přeskoky v tělesné výchově žáků na l.stupni ZŠ (přehled učiva, vyučovací postupy, organizace). 3. Průpravná cvičení v tělesné výchově na l. stupni ZŠ (druhy cviků podle účinků, obsah 4. Organizace průpravné části hodiny a další využití průpravných cvičení v hodině. 5. Rytmická gymnastika a tanec v současném pojetí školní tělesné výchovy.

24 12. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (2). Didaktika školní tělesné výchovy 12  Didaktika atletiky 6. Metodika nácviku běhu. 7. Metodika nácviku skoků. 8. Metodika nácviku hodu.  Didaktika plavání 9. Hry ve vodě. 10. Nácvik plaveckých pohybů u vybraného plaveckého způsobu. 11. Zásady záchrany tonoucího.

25 12. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (3). Didaktika školní tělesné výchovy 12  DIDAKTIKA HER A CVIČENÍ V PŘÍRODĚ 14. Psychologický, fyziologický, výchovný význam her. Třídění her. Zásady řízení hry. 15. Přehled pohybových her (hry během, skokem, házením a chytáním, úpolové hry). 16. Příklady průpravných cvičení ve fotbalu, volejbalu, basketbalu, házené, softbalu a florbalu (hru určí zkoušející). 17. Turistika –charakteristika, význam pro zařazení do výuky na 1.st. ZŠ 18. Význam tělesných cvičení ve školách v přírodě, na letních táborech apod. Příklady. 19. Základy orientace s turistickou mapou. Další možnosti a prostředky orientace v terénu 20. Hry v přírodě.

26 12. Okruhy ke zkoušce z DTV pro 1 st. ZŚ. (4). Didaktika školní tělesné výchovy 12  DIDAKTIKA ÚPOLŮ: 22. Rozdělení úpolů, charakteristika a význam. Příklady cvičení a pohybových polových her na 1. st. 24. Význam pádové techniky a metodika pádů vpřed, vzad ( příklady cviků). 25. Didaktika pravidla a bezpečnost při úpolových cvičeních. 26. - 30 Vybrané otázky ze seminárních projektů a rešerše článků z odborných časopisů (viz probraná témata)

27 13. Doporučená literatura k semináři a zkoušce z “ Didaktiky tělesné výchovy pro 1. st. ZŠ”  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. Brno : Paido, 2002. 103 s. ISBN 8073150336.  2. RYCHTECKÝ, Antonín ; FIALOVÁ, Ludmila. Didaktika tělesné výchvy. 2. přepr. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum Praha, 2004. 171 s. ISBN 80- 7184-659-7.  3. VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchvy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 143 s. ISBN 978-80-210-4936-9.  4. ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her : 1000 her v tělocvičně,na hřišti, na louce, ve městě,v terénu, v místnosti. 2.dopl.vydání. Praha : Olympia, 1975. 243 s.  5. ZAPLETAL, Miloš. Špalíček her. 1. vydání. Praha : Albatros, 1988. 357 s.  6. MUŽÍK, V.; KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví : zdravotně orientované pojetí tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Olomouc : Hanex, 1997. 139 s. ISBN 8085783177. 13 Didaktika školní tělesné výchovy

28 ” 13. Doporučená literatura k semináři a zkoušce z “ Didaktiky tělesné výchovy pro 1. st. ZŠ  7. ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her : Hry na hřišti a v tělocvičně. 1. vydání. Praha : Olympia, 1987. 503 s.  8. ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her : Hry v přírodě. 1. vydání. Praha : Olympia, 1985. 629 s.  9. NOVÁČEK, V.; MUŽÍK, V.; KOPŘIVOVÁ, J. Vybrané kapitoly z didaktiky tělesné výchovy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 42 s. ISBN 80-210-2642-1.  10. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie 1 : dětství a dospívání. dotisk. Praha : Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 978-80-246-0956-0.  11. VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2007. 360 s. ISBN 978-80-246-0841-9.  12. MUŽÍK, V. Zkušenosti s uplatněním didaktických stylů v tělesné výchově na 1.st. ZŠ. Tělesná výchova a sport mládeže. 1994, 60, 1, s. 15-18. 13 Didaktika školní tělesné výchovy

29 29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "DTVP – DTVK OKRUHY PRO ZKOUŠKU A SEMINÁŘE Didaktika školní tělesné výchovy LUDVÍK MICHALOV."

Podobné prezentace


Reklamy Google