Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA ..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNICKÁ PŘÍPRAVA .."— Transkript prezentace:

1 TECHNICKÁ PŘÍPRAVA .

2 . Proces získávání, osvojování sportovních dovedností, které pomáhají řešit pohybový úkol daný sportovním výkonem = tzn. techniky V souladu s pravidly V souladu s biomechanickými zákonitostmi V souladu s pohybovými možnostmi sportovce Styl

3 Pohyby: - nestrukturované - strukturované Obsah sportovních činností

4 Pohybová-motorická dovednost
Dovednost obecně – učením získaná pohotovost ke splnění cíle, úkolu v jakékoliv oblasti života Motorická - učením získaná dispozice ke správnému,rychlému a úspornému vykonávání určité pohybové činnosti. Ve vztahu k realizaci pohybové dovednosti lze členit na: - jednoduchý pohyb - odpověď na základní senzorický podnět, - pohybový akt - sled pohybů směřujících ke konkrétnímu cíli, - pohybová operace - spojení několika pohybových aktů, - pohybová činnost - soubor operací směřujících k jednomu společenskému cíli, tj.činnost sportovní, pracovní apod..

5 Pohybová struktura sportovních činností
Sportovní činnosti – sled pohybů probíhající v prostoru a čase Základní typy sportovních pohybů: - acyklické - cyklické - kombinované Složky pohybu Fázová struktura, časoprostorová, orientace Pohybový rytmus, dynamicko časová,

6 Členění pohybových dovedností pro sportovní účely
Uzavřené – standardní provedení, stále neměnné prostředí, bez vnějších vlivů Otevřené – varianty dovedností, proměnlivé prostředí

7 Další členění pohybových dovedností pro sportovní účely
- jemné a komplexní (podle zapojení svalových skupin) - kontinuitní a diskontinuitní (pohyby cyklické, stále se opakující pohybový akt a pohyby acyklické) - diskrétní (jasný začátek a konec, jako např hod míče –chycení) - kontinuální (prováděné po delší dobu, např.jízda na kole) - seriální (soubor dovedností, např. herní dovednosti).

8 Typologie techniky 1.skupina: Jednoduchá technika, přímo určuje úroveň výkonu. Počet dovedností malý, podmínky pro soutěž standardní. Míra variability malá. 2.skupina: Složitá technika, velké množství dovedností cykl. i acykl. charakteru, propojeny do sestav, zaměření na estetiku, přesnost, nízká variabilita, stabilita techniky 3. skupina: Složitá, standardní technika v cykl. i acykl., proměnlivé podmínky, počet dovedností střední, automatizace i tvořivá automatizace, stabilita techniky vysoká 4.skupina: Množství otevřených dovedností za vysoce proměnlivých podmínek (aktivní soupeř), výběr variant techniky, řešení pod tlakem, tvořivost, psychika

9 Proces osvojování sportovních dovedností
Cíl: vytvářet a zdokonalovat sportovní dovednosti Sportovní pohybová dovednost získané předpoklady účelně, účinně a úsporně provádět, řešit pohybové úkoly dané specifikou sportu Sportovní dovednosti se získávají v technické přípravě, kterou lze pojmout jako specifický pedagogický proces. Úspěšnost tohoto procesu závisí zejména: ucelené koncepci - prověřené postupy, odpovídající organizace, plán postupu uvědomělá aktivita sportovce a trenéra - kvalitní spolupráce, komunikace, důvěra kvalita trenéra předpoklady a připravenost sportovce

10 Fáze technické přípravy
Nácvik Zdokonalení Stabilizace Nácvik: Dva hlavní úkoly: seznámení s požadavky zvoleného sportovního odvětví nácvik základů techniky příslušných sportovních dovednost V této fázi se jedná obvykle o všeobecný rozvoj, široký dovednostní základ s prvky techniky daného sportu. Věk sportovce – záleží na požadavcích sportu Délka etapy záleží na předpokladech sportovce i na charakteru sportu. .

11 Zdokonalení Stabilizace Hlavní úkoly:
- zpevňování, zdokonalení a s tím spojené přizpůsobování techniky v příslušných specializacích - postupné propojování techniky a kondičními požadavky a fyziologickými funkcemi organizmu Stabilizace završuje proces technické přípravy. hlavním úkolem je dosáhnout takové úrovně techniky a její stabilizace, která sportovci umožní ji využívat co k nejvyššímu výkonu. Fáze má dva na sebe navazující úkoly: zpevnění a stabilizace komplexů sportovních dovedností jako celků, schopných se uplatnit v programech pro činnost sportovce v soutěžích (automatizace) vzájemné propojování, kombinování a přizpůsobování těchto komplexů a nejsložitějším podmínkám, v nichž se sportovní činnost realizuje (tvůrčí přizpůsobení podmínkám)

12 .

13 Metody a postupy v technické přípravě
Pro každý sport, disciplínu specifické , pro všechny je základem opakování Členění metod: slovní, názorné, praktické analytické, analyticko-syntetické, syntetické(komplexní) metody koncentrace a disperze Zvláštní oblastí jsou mentální metody (rozvoj koncentrace, motivace, paměti, regulace psych. stavů apod.), Metoda ideomotorická


Stáhnout ppt "TECHNICKÁ PŘÍPRAVA .."

Podobné prezentace


Reklamy Google