Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb., aplikace v praxi Kurz právního minima Jihlava 26. – 28. 4. 2005 Ing. Libuše Nivnická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb., aplikace v praxi Kurz právního minima Jihlava 26. – 28. 4. 2005 Ing. Libuše Nivnická."— Transkript prezentace:

1 Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb., aplikace v praxi Kurz právního minima Jihlava 26. – 28. 4. 2005 Ing. Libuše Nivnická

2 Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb. §§1 – 6 Bližší podrobnosti o kontrolních metodách  Zpřesňuje účel a obecné zásady výběru kontrolních metod § 2 – porovnávání §3 – sledování §4 šetření a ověřování §5 kontrolní výpočty §6 analýza

3 Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb. §§ 7 – 31Bližší podrobnosti o kontrolních postupech  Veřejnosprávní kontrola ( § 11 zák.) – schvalovací, operační, hodnotící, revizní postupy  Vnitřní kontrolní systém: - řídící kontrola ( § 26 – 27 zák.) - schvalovací, operační, hodnotící, revizní postupy nebo jejich kombinace - interní audit ( §28 zák.) – kombinace revizních a hodnotících postupů

4 Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb. Předběžná kontrola se zajistí § 10 Schvalovacími postupy: - příkazce operace ( §26 zák.) - správce rozpočtu (§26 zák.) - hlavního účetního a to :  před učiněním právního úkonu ( nárok – veřejný příjem, závazek – veřejný výdaj)  po vzniku nároku nebo závazku

5 Schvalovací postupy předběžné kontroly při správě veřejných příjmů §11Předběžná kontrola před vznikem závazku:  Zajistí – příkazce operace §12 Předběžná kontrola po vzniku závazku:  Zajistí – příkazce operace, hlavní účetní

6 Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů §13 Předběžná kontrola před vznikem závazku( právní fáze):  Zajistí příkazce operace a správce rozpočtu §14 předběžná kontrola po vzniku závazku ( finanční fáze):  Zajistí příkazce operace a hlavní účetní

7 Schvalovací postupy předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů §13, (8) – příkazce operace může předložit správci rozpočtu návrh na kontrolní zajištění finančního krytí přepokládaných operací, ( 9) – podpis návrhu správcem rozpočtu je dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí - limitovaný příslib

8 Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb. § 16 použití technických prostředků, elektronický podpis

9 Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb. Průběžná kontrola se zajistí § 18 operačními postupy Úprava postupů průběžného sledování operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování § 19 průběžné nebo periodické prověření

10 Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb. §22 Hodnotící postupy : určení a výkony Skutečnosti shromážděné a dokumentované operačními a revizními postupy při řídící kontrole nebo veřejnosprávní kontrole.  Údaje o uskutečněných operacích  Porovnání údajů  analýza

11 Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb. Následná kontrola se zajistí ( při veřejnosprávní kontrole i řídící kontrole ) §24 – 26 revizními postupy V kontrolní aktivitě jsou obsaženy dva prvky:  Inspekční  auditní

12 Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb. §§ 27 – 31 auditní postupy (Rozpracovává §6, odst. 2 zákona). Jsou zde zpřesnění týkající se především univerzální logické posloupnosti úkonů v etapě přípravy, výkonu a realizace výsledků konkrétního typu auditu.

13 Finanční kontrola aplikace v praxi  Vztah zřizovatele a příspěvkové organizace: Zřizovatel: - ukládá zavedení systému finanční kontroly - zakotvuje povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy - provádí veřejnosprávní kontrolu (na místě, jinou formou) – odvětvový odbor Zakotvení vztahu v dokumentech – usnesení rady, zastupitelstva, interním dokumentu ( Zásady vztahu orgánů statutárního města k příspěvkovým organizacím)

14 Finanční kontrola aplikace v praxi Interní dokumenty:  Zřizovací listina  Organizační řád  Pracovní řád  Interní směrnice – příkaz ředitele

15 Finanční kontrola aplikace v praxi Užitečné odkazy www.mfcr.czwww.mfcr.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Finanční kontrola prováděcí vyhláška 416/2004Sb., aplikace v praxi Kurz právního minima Jihlava 26. – 28. 4. 2005 Ing. Libuše Nivnická."

Podobné prezentace


Reklamy Google