Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: Po stopách lovců mamutů PŘEDBĚŽNÝ CÍL Kognitivní: hravou formou seznámit žáky s historickým obdobím pravěku na našem území Afektivní: Emocionální: vlastním prožitkem a osobní

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: Po stopách lovců mamutů PŘEDBĚŽNÝ CÍL Kognitivní: hravou formou seznámit žáky s historickým obdobím pravěku na našem území Afektivní: Emocionální: vlastním prožitkem a osobní"— Transkript prezentace:

1

2 PŘEDBĚŽNÝ CÍL Kognitivní: hravou formou seznámit žáky s historickým obdobím pravěku na našem území Afektivní: Emocionální: vlastním prožitkem a osobní zkušeností podpořit u žáků vytvoření kladného vztahu k historii naší vlasti Sociální: žáci jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti, ke spolupráci v rámci třídy, rodiny i školy Psychomotorický: žáci se na základě získaných informací o pravěku pokusí vlastní tvorbou prezentovat dané období

3 KLÍČOVÉ KOMPETENCE: K řešení problému: postupně zdokonalujeme kompetenci práce s informacemi z různých zdrojů, žáky vedeme k jejich vyhledávání, třídění, zpracovávání a vhodnému využití Sociální a personální: vedeme žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci při učení Občanské: respektujeme a chráníme naše tradice Komunikativní: vedeme žáky ke spolupráci, podporujeme přátelské vztahy ve třídě i mezi třídami K učení: uplatňujeme různé metody práce

4 Mezipředmětové vztahy: Vlastivěda: rozdělení pravěku, charakteristika jednotlivých období, významné lokality a archeologické nálezy na našem území i ve světě Jazyk český: seznámení s odborným textem – časopis Svět dinosaurů, práce s encyklopediemi /vyhledávání a třídění informací/, četba – E. Štorch: Lovci mamutů, psaní pozvánky, abeceda, stavba slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (v pracovních listech použity texty z knihy Jak to bylo Jak to je od Martina Pilného, ilustroval Přemysl Kubela, ISBN 978-80-266-0390-0), reprodukce textu, dramatizace Matematika: převody jednotek délky, vyměřování, počítání se závorkami, porovnávání čísel, rozklad čísel, práce s kalkulačkou, slovní úlohy Hudební výchova: zpěv písně, hudba v pravěku Výtvarná výchova: obrázky Lovců mamutů, MISS PRAVĚK, jeskynní malby PRACOVNÍ ČINNOSTI: výroba venuší ze slaného těsta, práce s přírodninami

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 Poděkování Největší patří všem rodičům, kteří nám umožnili projekt realizovat. Děkujeme i vedení školy. Dále všem nadšeným pracovníkům v Muzeu Komenského v Přerově, v Moravském zemském muzeu v Brně, v Anthroposu, ZŠ Předmostí u Přerova – paní Prokešové a panu Peškovi. Paní učitelce Andrlové a paní Zdence Klapilové!


Stáhnout ppt "Projekt: Po stopách lovců mamutů PŘEDBĚŽNÝ CÍL Kognitivní: hravou formou seznámit žáky s historickým obdobím pravěku na našem území Afektivní: Emocionální: vlastním prožitkem a osobní"

Podobné prezentace


Reklamy Google