Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Občanská výchova 8.C

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Občanská výchova 8.C"— Transkript prezentace:

1 Projekt Občanská výchova 8.C
„Svatba nanečisto“© Projekt Občanská výchova 8.C

2 Autoři projektu: Mgr. Tomáš Polák Bc. Martina Kamená

3 Cíle projektu: Žáci si uvědomují důležitost tohoto životního kroku
Uvědomí si, co vše je nutné k uzavření manželství Vytvoří si svatební oznámení,vyberou hudbu, básně Na společné konzultaci s autory projektu sestaví scénář obřadu

4 Procvičí si komunikativní dovednosti, vystupování před skupinou lidí
Vystoupí v tělocvičně ZŠ Drahany se svatebním obřadem, který bude volně přístupný veřejnosti V teoretické části projektu zjistí druhy sňatků, překážky vzniku manželství, kde je možné uzavřít manželství

5 Žáci jsou schopni vyjmenovat minimálně tři následky špatného rozhodnutí a následky si plně uvědomují
Prohloubí si schopnost kooperace Druhá skupina vyjmenuje procedury rozvodu

6 Mezipředmětová vazba:
Český jazyk: tvorba svatebního oznámení, dramatizace a nácvik projektu Rodinná výchova: důležitost rodiny, její funkce, rodina úplná a neúplná Informatika: tvorba svatebního oznámení, manželské listiny a závěrečného výstupu z projektu, zjišťování informací z Internetu

7 Pracovní činnosti: tvorba svatebního cukroví s autory projektu
Hudební výchova: výběr hudby (svatební pochod, ... )

8 Klíčové kompetence: Kompetence komunikativní – rozvoj komunikačních dovedností, jazykový projev Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence občanské Kompetence personální a sociální

9 Průběh projektu: Seznámení s projektem, jeho cíly
Rozdělení do skupin – výběr dvou žákyň losem, ty si vybírají do skupin své spolupracovníky Práce na projektu v hodinách OV Práce na projektu ve volném čase žáků

10 Konzultace s autory projektu – práce na scénáři a harmonogramu
Rozeslání pozvánek – vedení školy, obchodní středisko, obec... Práce na projektu v hodině slohu – jazykový projev (hlasitost,tempo řeči, pauza)

11 Použité metody výuky: Frontální výuka Skupinová práce
Samostatná teoretická činnost Projektové vyučování Výklad Řízený rozhovor Hraní rolí Simulace

12 Výstupy z projektu: Portfolio bude obsahovat: pozvánku v malém i velkém formátu, seznam vystupujících, scénář obřadu, manželskou listinu Teoretická část bude obsahovat vypracovaný jeden konkrétní úkol z probíraného tematického celku

13 Vyučující doplní portfolio archivním CD s fotodokumentací a videonahrávkou obřadu.
Výsledky projektu budou vystaveny na webových stránkách Žáci dostanou CD s nahrávkou vystoupení Žáci mají doživotní vzpomínku na základní školu v Drahanech a autory projektu☺

14 Časový harmonogram: Skupina I vystoupí a projekt odevzdá Skupina II vystoupí a projekt odevzdá ještě téhož dne.

15 Závěrečná ustanovení:
Celý projekt je výhradním majetkem autorů Autoři souhlasí s jeho šířením pouze s jejich svolením Šíření bez svolení bude bráno jako krádež a porušení autorských práv Polák and Kamená copyright, Drahany 3/2007


Stáhnout ppt "Projekt Občanská výchova 8.C"

Podobné prezentace


Reklamy Google