Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Svatba nanečisto „Svatba nanečisto “ © Projekt Občanská výchova 8.C.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Svatba nanečisto „Svatba nanečisto “ © Projekt Občanská výchova 8.C."— Transkript prezentace:

1

2 „Svatba nanečisto „Svatba nanečisto “ © Projekt Občanská výchova 8.C

3 Auto ř i projektu: ☺ Mgr. Tomáš Polák ☺ Bc. Martina Kamená

4 Cíle projektu :  Žáci si uvědomují důležitost tohoto životního kroku  Uvědomí si, co vše je nutné k uzavření manželství  Vytvoří si svatební oznámení,vyberou hudbu, básně  Na společné konzultaci s autory projektu sestaví scénář obřadu

5  Procvičí si komunikativní dovednosti, vystupování před skupinou lidí  Vystoupí v tělocvičně ZŠ Drahany se svatebním obřadem, který bude volně přístupný veřejnosti  V teoretické části projektu zjistí druhy sňatků, překážky vzniku manželství, kde je možné uzavřít manželství

6  Žáci jsou schopni vyjmenovat minimálně tři následky špatného rozhodnutí a následky si plně uvědomují  Prohloubí si schopnost kooperace  Druhá skupina vyjmenuje procedury rozvodu

7 Mezip ř edm ě tová vazba:  Český jazyk: tvorba svatebního oznámení, dramatizace a nácvik projektu  Rodinná výchova: důležitost rodiny, její funkce, rodina úplná a neúplná  Informatika: tvorba svatebního oznámení, manželské listiny a závěrečného výstupu z projektu, zjišťování informací z Internetu

8  Pracovní činnosti: tvorba svatebního cukroví s autory projektu  Hudební výchova: výběr hudby (svatební pochod,... )

9 Klí č ové kompetence:  Kompetence komunikativní – rozvoj komunikačních dovedností, jazykový projev  Kompetence k učení  Kompetence k řešení problémů  Kompetence občanské  Kompetence personální a sociální

10 Pr ů b ě h projektu:  Seznámení s projektem, jeho cíly  Rozdělení do skupin – výběr dvou žákyň losem, ty si vybírají do skupin své spolupracovníky  Práce na projektu v hodinách OV  Práce na projektu ve volném čase žáků

11  Konzultace s autory projektu – práce na scénáři a harmonogramu  Rozeslání pozvánek – vedení školy, obchodní středisko, obec...  Práce na projektu v hodině slohu – jazykový projev (hlasitost,tempo řeči, pauza)

12 Použité metody výuky:  Frontální výuka  Skupinová práce  Samostatná teoretická činnost  Projektové vyučování  Výklad  Řízený rozhovor  Hraní rolí  Simulace

13 Výstupy z projektu:  Portfolio bude obsahovat: pozvánku v malém i velkém formátu, seznam vystupujících, scénář obřadu, manželskou listinu  Teoretická část bude obsahovat vypracovaný jeden konkrétní úkol z probíraného tematického celku

14  Vyučující doplní portfolio archivním CD s fotodokumentací a videonahrávkou obřadu.  Výsledky projektu budou vystaveny na webových stránkách www.vecernikpv.cz, www.drahany.wz.cz www.vecernikpv.cz www.drahany.wz.cz  Žáci dostanou CD s nahrávkou vystoupení  Žáci mají doživotní vzpomínku na základní školu v Drahanech a autory projektu☺

15 Č asový harmonogram:  Skupina I vystoupí 28.2.2007 a projekt odevzdá 7.3.2007  Skupina II vystoupí 7.3.2007 a projekt odevzdá ještě téhož dne.

16 Záv ě re č ná ustanovení:  Celý projekt je výhradním majetkem autor ů  Auto ř i souhlasí s jeho ší ř ením pouze s jejich svolením  Ší ř ení bez svolení bude bráno jako krádež a porušení autorských práv © Polák and Kamená copyright, Drahany 3/2007


Stáhnout ppt "„Svatba nanečisto „Svatba nanečisto “ © Projekt Občanská výchova 8.C."

Podobné prezentace


Reklamy Google