Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arteriální hypertenze – současné klinické trendy Y. Hrčková I. interní klinika FN a UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arteriální hypertenze – současné klinické trendy Y. Hrčková I. interní klinika FN a UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Arteriální hypertenze – současné klinické trendy Y. Hrčková I. interní klinika FN a UP Olomouc

2

3 Hypertenze art. (HN) I je nejčastější kardiovaskulární onemocnění (KVO) představuje značný zdravotní problém a stále není léčení HN optimální postihuje 1/4 světové populace, v rozvinutých zemích postihuje více než 1/3 populace v ČR postihuje 1/3 dospělé populace ve věku 25-64 let je závažným rizikovým faktorem: pro ICHS, srdeční selhání, CMP, renální selhání a ICHDKK

4 Hypertenze art. II dosažení cílových hodnot TK klade mnohem větší požadavky na správné vedení léčby HN a na edukaci pacienta normalizace TK u většiny nelze dosáhnout monoterapií, u většiny potřebuje dvojkombinaci a často trojkombinaci a někdy i čtyřkombinaci antihypertenziv

5 Celosvětově to značí 7,1 milionů úmrtí (12,8% všech úmrtí)Celosvětově to značí 7,1 milionů úmrtí (12,8% všech úmrtí) Lawes et al. J Hypertens 2006;24:423–30 Příhody (%), které je možno přisoudit STK >115 mmHg *Hypertenzní choroba zahrnuje esenciální hypertenzi, hypertonické srdce a hypertenzní postižení ledvin Globální zdravotnická zátěž krevního tlaku

6 Lewington et al. Lancet 2002;360:1903–13 Riziko kardiovaskulární mortality se zdvojnásobuje s každým zvýšením TK o 20/10 mmHg * Riziko KV úmrtí 0 2 4 8 115/75135/85155/95 175/105 6 Systolický TK/ Diastolický TK (mmHg) *Pro osoby věku 40–69 let 2x vyšší riziko 4x vyšší riziko 8x vyšší riziko 1x riziko

7 Zhruba 70% léčených hypertoniků* v Evropě nedosahuje cílových hodnot TK Wolf-Maier et al. Hypertension 2004;43:10–17 *Léčených pro HT s cílovým TK <140/90 mmHg Pacienti (%) AnglieŠvédskoNěmeckoŠpanělskoItálie

8 Kontrola hypertenze podle věkových skupin v České republice roky ** ** Journal of Human Hypertension 2004;18:571–579.

9 Definice hypertenze Za arteriální hypertenzi opakované zvýšení systolického TK ≥ 140 mm Hg nebo diastolického TK ≥ 90 mm Hg, prokazované ve dvou ze tří měření pořízených minimálně při dvou návštěvách lékaře. Tato hodnota je stanovena arbitrárně.

10 Dle doporučení ESH z roku 2007 máme náš cíl léčby upravit takto: (< 160/95 mmHg = do roku 1999) < 140/90 mmHg = 21. století < 140 mmHg = ISH < 130/85 mmHg = DM, mladí hypertonici < 130/80 mmHg = ren. selhání < 1g/24 hod 1g/24 hod

11 Hypertenze je vedoucím kardiovaskulárním rizikovým faktorem krevní tlakkrevní tlak věkvěk kouřeníkouření dyslipidémiedyslipidémie rodinná anamnéza předčasného KV onemocněnírodinná anamnéza předčasného KV onemocnění obezitaobezita stresstres 2003 ESH/ESC guidelines for management of arterial hypertension J Hypertens 2003

12 Riziko KV příhod narůstá v závislosti na systolickém TK 38leté sledování ve studii Framingham 74-119120-139140-159160-179180-300 STK (mmHg) 0 10 20 30 40 50 Na věk adjustovaný počet příhod/rokProcento příhod 0 10 20 30 40 50 Kannel. Am J Cardiol 2000 Počet příhod/1000 ženPočet příhod/1000 mužů Počet příhod u žen Počet příhod u mužů

13 Neaton et al. Raven Press 1995 Murabito et al. Am Heart J 2002 Lloyd-Jones. Curr Cardiol Rep 2001 Hypertenze je hlavním ovlivnitelným rizikovým faktorem KV příhod Hlavní nezávislý rizikový faktor ICHS, CMP, ICHDK a srdečního selháníHlavní nezávislý rizikový faktor ICHS, CMP, ICHDK a srdečního selhání Úroveň rizika je kontinuální a stupňuje se v závislosti na závažnosti hypertenzeÚroveň rizika je kontinuální a stupňuje se v závislosti na závažnosti hypertenze Prospěch z farmakologické léčby - krevní tlak dosažený léčbou rozhoduje o prognóze !Prospěch z farmakologické léčby - krevní tlak dosažený léčbou rozhoduje o prognóze !

14 Prevence kardiovaskulárních onemocnění nEdukace nemocného nPřestat kouřit nLéčba hyperlipidémie nLéčba hypertenze nLéčba DM nFyzická aktivita nKontrola nadváhy nFarmakoterapie: nProtidestičková léčba (ASA, clopidogrel) nInhibice RAAS (inhibitory ACE, sartany) nBeta-blokátory po IM nHormonální substituční léčba nAntioxidancia (vitaminy E, C) – neprokázáno, PHS II studie nKyselina listová + vit. B 6 – neprokázáno, SEARCH studie N o v á d a t a, A H A, 2 0 0 8

15 Russia (2000) Ukraine (2000) Belarus(2000) Bulgaria (2000) Latvia (2000) Rumania (2000) Hungary (2000) Croatia (2000) Slovakia (2000) Lithuania(2000) Poland (1999) Czech Republic (2000) Ireland (1998) Slovenia (1999) Finland (1999) Portugal (1999) Germany (1999) Austria (2000) Greece (1998) Sweden (1998) Norway (1998) UK (1999) Denmark (1998) European Union** Iceland (1997) Italy (1998) Luxembourg (2000) The Netherlands (1999) Switzerland (1997) Spain (1998) France (1998) * per 100, 000 European pop. ** Average for EU member states Úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění celosvětověcelosvětově

16 Standardizovaná úmrtnost Česká republika 2006 Muži Ženy 47,2 % 27,6 % 25,2 % 53,4 % 21,3 % KVOMalignityostatní 25,3 %

17 Kardiovaskulární mortalita v ČR: vývoj v letech 1990 - 2004 (na 100 000 obyvatel) -21 % p < 0,01 -21 % p < 0,01

18 Pohled na léčbu HN se v poslední době mění! nesnižujeme jen TK snažíme se příznivě ovlivnit vaskulární, resp. endoteliální dysfunkci a tím předejít vzestupu TK a oddálit progresi manifestního KVO či zabránit progresi a tím zlepšit prognózu nemocných

19 Doporučení pro léčbu hypertenze: ČSH 2008 Hlavní třídy farmak vhodných pro zahajovací i udržovací léčbu hypertenze/pro monoterapii i kombinační léčbu/ - léky s existující evidencí o příznivém ovlivnění KV morbidity a mortality: ACE - I ACE - I AT1 – blokátory AT1 – blokátory Blokátory kalciových kanálů Blokátory kalciových kanálů Diuretika Diuretika Betablokátory Betablokátory Antihypertenzní látky vhodné převážně pro kombinační léčbu: alfa-blokátory alfa-blokátory centrálně působící látky centrálně působící látky Hlavní třídy farmak vhodných pro zahajovací i udržovací léčbu hypertenze/pro monoterapii i kombinační léčbu/ - léky s existující evidencí o příznivém ovlivnění KV morbidity a mortality: ACE - I ACE - I AT1 – blokátory AT1 – blokátory Blokátory kalciových kanálů Blokátory kalciových kanálů Diuretika Diuretika Betablokátory Betablokátory Antihypertenzní látky vhodné převážně pro kombinační léčbu: alfa-blokátory alfa-blokátory centrálně působící látky centrálně působící látky } jsou poslední EBM data srovnatelná?

20 Strategie léčby (J. Špinar, J. Vítovec, 2006) INCREASE (70 + 80 léta) –odmítnutí – diuretika –vhodné – titrace ACEi u DM SWITCH (90 léta) LOW DOSE COMBINATION –varianta 1 (postupně dvojkombinaci + diuretikum) –varianta 2 (ihned dvojkombinace)

21 Důvody pro fixní kombinaci v léčbě hypertenze 1.Působení na různé mechanismy vzniku a rozvoje hypertenze 2.Neutralizace kontra-regulačních mechanismů 3.Zlepšení poměru účinnost-snášenlivost 4.Monoterapie je účinná u méně než 30% hypertoniků 5.Zvýšení compliance Zvýšený podíl respondentů Zkrácení doby do dosažení cílových hodnot TK Snížení počtu návštěv Zlepšená adherence a důvěra k léčbě Očekávaný příznivý vliv na zlepšení KV prognózy

22 Výhody fixních kombinací v léčbě snižují počet tablet užívaných pacienty zvyšují adherenci nemocných k léčbě zlepšují snášenlivost léčby obsahují často nižší dávky jednotlivých antihypertenziv

23

24 Obsah Základní pojmy a definice Klasifikace hypertenze a kardiovaskulární riziko Kontroly pacienta a jeho compliance Ošetřovatelská péče a hypertenze Edukace

25 Snažily jsme se uspořádat knihu tak, aby mohla být pro Vás ve Vaší praxi každodenním pomocníkem. Kniha je navíc originální v tom, že je určena opravdu široké čtenářské obci, protože obsahuje nejen text pro pregraduální studium, pro absolventy, praktické lékaře a odborné internisty, ale i text pro obor ošetřovatelství (zdravotní sestry) a text pro edukaci laiků. Nakolik se nám naše snaha o nové pojetí odborné knihy povedla, necháváme na Vašem posouzení.

26 Když má člověk nesnáze, nemusí je mít sám. Doufáme, že tato publikace bude nápomocná k řešení diagnostických a terapeutických problémů u Vašich nemocných. Protože rychlá diagnostika a perfektní kompenzace nemocných s hypertenzní chorobou je velmi důležitá a jednoznačně snižuje kardiovaskulární riziko.

27 Závěr Hypertenze je závažnou nemocí, která nesmí být podceňována ani lékařem ani pacientem!!! Výběr správné kombinace není snadný. Určení správné kombinace s nejlepším důkazm prospěšnosti je strategickým terapeutickým krokem.

28 Děkuji za pozornost Staňme se hledači pramene, dokud nám žízní nevysychá ret. M. Březinová 2007


Stáhnout ppt "Arteriální hypertenze – současné klinické trendy Y. Hrčková I. interní klinika FN a UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google