Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Kolegium děkana 22. 9. 2004. 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky a rady rektorky – doc. Kubálek Informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Kolegium děkana 22. 9. 2004. 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky a rady rektorky – doc. Kubálek Informace."— Transkript prezentace:

1 1 Kolegium děkana 22. 9. 2004

2 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky a rady rektorky – doc. Kubálek Informace z kolegia rektorky a rady rektorky 3. Pedagogika – doc. Kubálek Pedagogika 4. Informatizace – doc. Kubálek Informatizace 5. Věda – prof. Vlček Věda 6. Zahraniční vztahy – prof. Soukup Zahraniční vztahy 7. Čerpání prostředků a změny ve stavu FPH – Ing. Soukupová Čerpání prostředků a změny ve stavu FPH 8. Termíny – doc. Kubálek Termíny 9. Různé – ostatní členové kolegia děkana

3 3 Informace z kolegia rektorky a rady rektorky 1. Informace o průběhu ubytování pro studenty VŠE v akademickém roce 2004/05 2. Informace o průběhu stavby „Rajská budova“ a „Menza Italská“ 3. Studijní a zkušební řád plánu E 4. Různé

4 4 Ad 1: Informace o průběhu ubytování pro studenty VŠE v ak. roce 2004/05 Ubytovací kapacity (celkem 5577 lůžek) vlastní (4869 lůžek) – Praha: 4561 lůžek – J. Hradec: 308 lůžek pronajaté (708 lůžek) – ubytovna Chmelnice (200 m od kolejí Jarov) 203 lůžek buňkového typu 2 – 3 lůžkové buňky s kuchyňkami pronájem na 2 roky – hotel Luna na Proseku 180 lůžek buňkového typu kuchyňky na podlaží do 15. 3. 2005 – CDMS Veleslavín 150 lůžek do konce února 2005 – J. Hradec 175 lůžek ubytovny

5 5 Ad 2: Informace o průběhu stavby „Rajská budova“ a „Menza Italská“ Rajská budova – probíhá dle harmonogramu (v prosinci 2004 bude dokončena hrubá stavba) Menza Italská – aktualizovaný harmonogram s termínem zahájení provozu menzy 1. 11. 2004 – skryté vady stávajícího objektu menzy (z r. 1989) – vady realizačního projektu – příčiny na straně zhotovitele – Grill bar 250 jídel/den, v budově DOS 250 jídel/den rekonstrukce výtahů v NB – zprovoznění výtahů 6. – 12. 10. 2004 (komponenty ze zahraničí) zateplení stropní konstrukce vestibulu NB – do 10. 10. 2004 (pouze v nočních hodinách a o sobotách a nedělích) tělocvična – výměna podlahové konstrukce a topení – dokončení 25. 9. 2004

6 6 Ad 3: Studijní a zkušební řád plánu E terminologie – kurs – paralelka – realizace předmětu: řádně, blokově, mimořádně, reprobačně – kreditní – kreditový – ZS, LS – PS, JS harmonogram akademického roku povinnost studenta hlásit změny kontaktních údajů přerušení – neprodlužuje se automaticky – nejdelší doba = standardní délka studijního programu průměrný prospěch – výpočet dle pomocných číselných hodnot kredit – jednotkou studijní zátěže – za semestr 30 kreditů – vzorový plán nesmí předepsat více než 6 studijních povinností v semestru

7 7 Studijní a zkušební řád plánu E kredity – disponibilní kredity = standardní doba studia * 36 – za 1. semestr alespoň 14 započitatelných kreditů – za 2 semestry alespoň 42 (36) kreditů podmíněný zápis – maximální počet = počet let standardní doby studia zápis předmětů cVOR – postačuje dostatek rezervních kreditů ukončení předmětů – zkouškou (výjimkou jazykové předměty) – sdělení výsledky zkoušky do 5 pracovních dnů – klasifikace A, B, C, D, E, Fx, F, mimořádně O, ND bakalářské zkoušky – s výjimkou státní závěrečné zkoušky nahrazeny dílčími zkouškami – lze uskutečnit během celého roku – 4 kredity za bakalářskou zkoušku, 4 kredity z obhajobu bakalářské práce – obhajoba nejdříve v předposledním semestru standardní doby studia – bakalářská práce písemně a elektronicky

8 8 Studijní a zkušební řád plánu E státní zkoušky – zůstává pouze odborná státní zkouška a státní zkouška z vedlejší specializace – lze uskutečnit během celého roku – 8 kreditů za odbornou zkoušku, 8 kreditů z obhajobu diplomové práce, 4 kredity za státní zkoušku z vedlejší specializace – obhajoba nejdříve v předposledním semestru standardní doby studia – diplomová práce písemně a elektronicky diplom s vyznamenáním – průměrný prospěch A – z každé části státní zkoušky nejhůře B – dokončení studia ve standardní délce dodatek k diplomu – automaticky

9 9 Ad 4: Různé Zastoupení VŠE ve významných orgánech – Rada vlády pro vědu a výzkum: prof. Dědič – AK MŠMT: prof. Dvořáková úprava cen obědu v menzách ČVUT a VŠCHT – ČVUT: 42,50 – VŠCHT (JM): 40 (15 Kč studentům VŠCHT ze stipendijního fondu) – náklady: ČVUT: 61,50, VŠCHT: 53,50, VŠE: 45,50 Rozvojové projekty – závěr 27. 9. včetně úprav

10 10 Různé ISISNG – detailní analýza a návrh systému do 5. 10. 2004 – procesní diagramy, prototypy, akceptace – uvedení do provozu většiny modulů 1. 9. 2005 zdržení habilitačního jmenování – VR F5 v březnu 2004, VR VŠE v říjnu 2004 – komise MŠMT: publikace (x profesorské řízení) – rektorce nutno doložit celou dokumentaci – dodržování vnitřního předpisu – impaktované časopisy x existence v některých oborech (např. právo) mezinárodní program Erasmus – Mundus – prosazení evropského systému studia do 3. zemí – seminář na MŠMT 4. 10. 2004

11 11 Pedagogika Přijímací zkoušky bakalářského studia přihlášek dostavilo se prospělopřijatízapsáno přijatí ku dostavili přijatí ku prospělo FFÚ198916961049899748/70053,01 %85,70 % FMV290924461763905819/80037,00 %51,33 % FPH291625291627747611/60029,54 %45,91 % FIS2090167611061204782/70071,84 %108,86 % FNH14271175629830666/66070,64 %131,96 % FMN1121785312449304/30057,20 %143,91 % VŠE124521030764865034393048,84 %77,61 %

12 12 Harmonogram pedagogických kolegií termíny a náplň pedagogických kolegií – 13. 10. 2004 (materiály do 30. 9. 2004) reakreditace předmětů: MG_435, MG_480 P__525 PE_415, PE_439, PE_460 – 3. 11. 2004 – 8. 12. 2004 – 26. 1. 2005 stížnost na průběh státních zkoušek – různé okruhy otázek i otázky pro plány B / C&D

13 13 Ediční činnost 2004 KM a KMG Plášková, Alena: Metody a techniky managementu kvality, environmentu a bezpečnosti (30. 6. 2004) Srpová, Jitka: Management 2 – případové studie (15. 9. 2004) zrušeno Kučerová, Libuše: Etika v podnikání (30. 9. 2004) Antušák, Emil – Kopecký, Zdeněk: Základy teorie krizového managementu III (Lidský faktor a komunikace při zvládání krizí) (31. 10. 2004) Bártová, Hilda: Výzkum trhu v německém jazyce (1. a 2. díl, minimálně 60 % nové) (30. 9. 2004) Malý, Václav: Marketingový výzkum (30. 9. 2004)

14 14 Ediční činnost 2004 KP Beroušek, Petr: Lidský kapitál jako zdroj pro evropský trh práce a podnikání. (Stav a výzvy prvního desetiletí 21. století) (30. 9. 2004) Beroušek, Petr: Vademékum o Evropské unii (pro studenty nespecializující se na evropskou integraci, evropská studia) (30. 9. 2004) Beroušek, Petr – Hüttlová, Eva: Organizace práce v podniku (30. 9. 2004) Urban, Jan: Projekty řízení lidských zdrojů (30. 9. 2004)

15 15 Ediční činnost 2004 KPE Boukal – Novotný – Vávrová: Ekonomika a řízení neziskových organizací. Vybrané kapitoly (30. 9. 2004) Eisler, Jan: Ekonomika dopravních služeb – podnikání v dopravě (30. 9. 2004) Neumaierová, Inka – Šusta, Marek: Cvičebnice ze systémové dynamiky (30. 9. 2004) Kislingerová, Eva: Případová studie. Měření výkonnosti podniku (31. 10. 2004) Synek, Miloslav: Ekonomická analýza podniku (31. 10. 2004) zrušeno Dvořáček, Jiří a kol.: Adaptační procesy českých podniků před a po vstupu do EU (31. 10. 2004)

16 16 Návrhy rozvojový programů pro rok 2005 podané FPH NázevGaranttis. Kč - Transformace studijních programů (FPH a FMV) VŠE do systému ECTS (Kubálek) Krebs (1998) 4000 1 Vzdělávání akademických a administrativních pracovníků FPH v oblasti informačních technologií Kubálek324 2Multimediální pomůcky pro výuku ekonomieKubálek302 3Společné studijní programy VŠE s ČVUT a 1. LF UKVeber456 4 Modernizace celoškolsky povinného předmětu „Management“ s ohledem na systém ECTS Veber298 5 Formulace studijního curricula magisterského programu v oboru Ekonomika podniku a management Synek446 6 Příprava profesorského řízení a habilitačních prácí (Adámek, Dvořáková, Hnilica) Kleibl450 F3Celkem2276

17 17 Informatizace žádosti o vybavení výpočetní technikou (příprava plánu rozpočtu na rok 2005) do 5. 10. 2004 Lotus Notes databáze prostředek na šíření informací s omezenými přístupovými právy pro vložení, editaci, čtení recepce výpočetního centra telefonní seznam

18 18 Aktualizace webu Témata pro všechny studenty: – témata bakalářských prací – témata diplomových prací – termíny státních zkoušek – mimosemestrální kurzy – různé pro distanční studenty: – termíny testů, zápočtů, zkoušek dle jednotlivých předmětů – rozšířené KH služební cesty Aktualizace pro zimní semestr nejpozději 5. 10. 2004 Aktualizace nepřímé výuky za LS nejpozději 5. 10. 2004 (formou formulářů)

19 19 Poslední aktualizace vybraných témat KLOGKMKMGKMIEKPKPEKPSŘ BP4. 11.14. 9. 19. 11.13. 11.8. 9.1. 12. DP4. 11.14. 9. 23. 11.21. 1.8. 9.3. 12. SZ25. 4. – 21. 9. MK13. 9. Vysvětlivky: BP – témata bakalářských prací DP – témata diplomových prací SZ – termíny státních zkoušek MK – mimosemestrální kurzy

20 20 Ceník výpočetní techniky vč. DPH PC A Combo (Scenico P320 Athlon 64 3200+, 256MB RAM, 80GB HDD, DVD/CD-RW, Front USB 2.0, optická myš) 32 864 LCD 17“ Acer 1721 ms (1280x1024, repro)12 396 notebook INTEL Celeron M 1.3GHz / 1MB L2 cache, 512 MB DDR, HDD: 40 GB, 15" XGA TFT 1024x768, duální DVD+/-RW, Grafika: integrovaná Intel 855GM s technologií 3D AGP Dynamic Video Memory (max. 64MB), Audio: integrované, LAN, Wireless LAN 802.11b/g, Modem, Baterie: Li-Ion, Hmotnost: cca 2.9 kg, OS: Microsoft Windows XP Home CZ 37 716 tiskárna HP LJ 1220 (tiskárna + skener + kopírka)?16 776 tiskárna HP LaserJet 338023 281 flash paměť do USB 256 MBasi 2200 úplný ceník na intranetu (Informatizace, Ceny hardware), objednávky do 12. 11. 33201220

21 21 Odstranění problému spouštění off-line verzí eDocea na některých PC chybová zpráva Třída není zaregistrována postup řešení – Z internetu stáhnout soubor http://lms.edoceo.cz/dwnld/help/msjavx86.exe (o velikosti 5,4 MB). http://lms.edoceo.cz/dwnld/help/msjavx86.exe – Stažený soubor spustit na počítači, kde dochází k chybě. na disk C je nutná možnost zapisování (vytváří se adresář)

22 22 Novinky web-mail Lotus Notes Příznak „Zpracovat“ Zobrazení příznaku zpracování a času přijetí, příznaku zodpovězení zprávy Koš: nezobrazuje se příznak koše, přímé přesunutí do koše (časové nastavení – 48 h) Nové pohledy, např. podle odesílatele Pravidla – možnost ovládání v klientovi Odpovědět – bez příloh Editace příloh Možnost přetažení ikon z plochy PC do zprávy Možnost otevřít novou poštu z hlášení o nové poště Kvóta pro uživatele 300 MB

23 23 Informace o školení AVO VC Základy výroby výukových AV děl Základy audiovizuálního vyjadřování Obrazová skladba a kompozice Střih a střihová skladba Zvuk, zvuková kompozice a komprese Natáčení, střih a komprese vlastního snímku Ukázka práce ze školení: http://multimedia.fph.vse.cz/skoleni/jm.mpg http://multimedia.fph.vse.cz/skoleni/jm.mpg

24 24 Věda 1. Publikační činnost na FPH (ústní projednání s diskusí) 2. Doktorské studium na FPH 1. Výsledky přijímacího řízení v akademickém roce 2004/05 2. Podmínky úspěšného průběhu doktorského studia na FPH (viz materiál) 3. Různé

25 25 Výsledky přijímacího řízení na doktorské studium přijato nepřijato prezenčníkombin.celkem KLOG1230 KM2350 KMG1233 KMIE1120 KP0444 KPE2571 KPSŘ2352 celkem9202910

26 26 Zahraniční vztahy Jednání s potenciálními zahraničními partnery Coventry Business School (UK) http://www.stile.coventry.ac.uk a ESC Rennes (Francie) http://www.esc-rennes.fr http://www.stile.coventry.ac.uk http://www.esc-rennes.fr – společný magisterský studijní program orientovaný na automobilový průmysl (Erasmus Mundus) Tilburg University http://www.tilburguniversity.nl http://www.tilburguniversity.nl – společný magisterský či doktorský program – krátkodobé výměny doktorandů – společné výzkumné projekty

27 27 AIA zahraniční studijní pobyty Stipendijní pobyty pro akademický rok 2005-6 na základě mezinárodních smluv ČR pro učitele a doktorandy: – nabídka (včetně termínů a kvót pro VŠE za jednotlivé země) je zveřejněna na adrese: http://www.dzs.cz/aia http://www.dzs.cz/aia – přihlášky se podávají prostřednictvím rektorátu (časnější termíny)

28 28 Propagační materiály CD o FPH v anglickém jazyce je hotové a k dispozici Informace o přípravě propagačních materiálů – krátkodobé (do konce roku 2004) – dlouhodobé (via reprezentativní prodejna nakladatelství Economia v Rajské budově)

29 29 Čerpání prostředků Čerpání finančních prostředků za rok 2004 Čerpání prostředků na zahraniční cesty – Maximální čerpání na zahraniční cesty

30 30 Změny ve stavu FPH odešli do důchodu – doc. Dedouchová, KPE – doc. Hüttlová, KP – A. Humešová, studijní referentka nastoupili – Alena Líznerová, studijní referentka studenti A – Hon + Ch promoce

31 31 Termíny pá 24.9.2004 Imatrikulace po 27.9.2004 Zahájení výuky v zimním semestru út 28.9.2004 Státní svátek st 29.9.2004 Vědecká rada FPH (NB157) st 27.10.2004 Kolegium děkana (KR 19. 10. 2004) čt 28.10.2004 Státní svátek st 17.11.2004 Státní svátek st 24.11.2004 Vědecká rada FPH (NB157) st 1.12.2004 Kolegium děkana (KR 23. 11. 2004) (14. 11. 2004 KR) pá 17.12.2004 Termín pro odevzdání diplomových prací pro studenty hlásící se k obhajobě konané v lednu a únoru 2005 pá 14.1.2005 Přijímací zkoušky na magisterské navazující studium so 15.1.2005 Den otevřených dveří fakulty

32 32 Tutoriály distančního studia tutoriálzimní semestrletní semestr počáteční6. – 10. 9. 20047. – 11. 2. 2005 průběžný8. – 12. 11. 20044. – 8. 4. 2005 závěrečný3. – 7. 1. 200523. – 27. 5. 2005 prezenční výuka27. 9. – 22. 12. 200414. 2. – 13. 5. 2005


Stáhnout ppt "1 Kolegium děkana 22. 9. 2004. 2 Program 1. Kontrola zápisu – Ing. Soukupová 2. Informace z kolegia rektorky a rady rektorky – doc. Kubálek Informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google