Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolegium děkana 22. 9. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolegium děkana 22. 9. 2004."— Transkript prezentace:

1 Kolegium děkana

2 Program Kontrola zápisu – Ing. Soukupová
Informace z kolegia rektorky a rady rektorky – doc. Kubálek Pedagogika – doc. Kubálek Informatizace – doc. Kubálek Věda – prof. Vlček Zahraniční vztahy – prof. Soukup Čerpání prostředků a změny ve stavu FPH – Ing. Soukupová Termíny – doc. Kubálek Různé – ostatní členové kolegia děkana 2

3 Informace z kolegia rektorky a rady rektorky
2 Informace z kolegia rektorky a rady rektorky Informace o průběhu ubytování pro studenty VŠE v akademickém roce 2004/05 Informace o průběhu stavby „Rajská budova“ a „Menza Italská“ Studijní a zkušební řád plánu E Různé 3

4 Ad 1: Informace o průběhu ubytování pro studenty VŠE v ak. roce 2004/05
Ubytovací kapacity (celkem 5577 lůžek) vlastní (4869 lůžek) Praha: 4561 lůžek J. Hradec: 308 lůžek pronajaté (708 lůžek) ubytovna Chmelnice (200 m od kolejí Jarov) 203 lůžek buňkového typu 2 – 3 lůžkové buňky s kuchyňkami pronájem na 2 roky hotel Luna na Proseku 180 lůžek buňkového typu kuchyňky na podlaží do CDMS Veleslavín 150 lůžek do konce února 2005 J. Hradec 175 lůžek ubytovny 4

5 Ad 2: Informace o průběhu stavby „Rajská budova“ a „Menza Italská“
probíhá dle harmonogramu (v prosinci 2004 bude dokončena hrubá stavba) Menza Italská aktualizovaný harmonogram s termínem zahájení provozu menzy skryté vady stávajícího objektu menzy (z r. 1989) vady realizačního projektu příčiny na straně zhotovitele Grill bar 250 jídel/den, v budově DOS 250 jídel/den rekonstrukce výtahů v NB zprovoznění výtahů 6. – (komponenty ze zahraničí) zateplení stropní konstrukce vestibulu NB do (pouze v nočních hodinách a o sobotách a nedělích) tělocvična – výměna podlahové konstrukce a topení dokončení 5

6 Ad 3: Studijní a zkušební řád plánu E
terminologie kurs – paralelka realizace předmětu: řádně, blokově, mimořádně, reprobačně kreditní – kreditový ZS, LS – PS, JS harmonogram akademického roku povinnost studenta hlásit změny kontaktních údajů přerušení neprodlužuje se automaticky nejdelší doba = standardní délka studijního programu průměrný prospěch výpočet dle pomocných číselných hodnot kredit jednotkou studijní zátěže za semestr 30 kreditů vzorový plán nesmí předepsat více než 6 studijních povinností v semestru 6

7 Studijní a zkušební řád plánu E
kredity disponibilní kredity = standardní doba studia * 36 za 1. semestr alespoň 14 započitatelných kreditů za 2 semestry alespoň 42 (36) kreditů podmíněný zápis maximální počet = počet let standardní doby studia zápis předmětů cVOR postačuje dostatek rezervních kreditů ukončení předmětů zkouškou (výjimkou jazykové předměty) sdělení výsledky zkoušky do 5 pracovních dnů klasifikace A, B, C, D, E, Fx, F, mimořádně O, ND bakalářské zkoušky s výjimkou státní závěrečné zkoušky nahrazeny dílčími zkouškami lze uskutečnit během celého roku 4 kredity za bakalářskou zkoušku, 4 kredity z obhajobu bakalářské práce obhajoba nejdříve v předposledním semestru standardní doby studia bakalářská práce písemně a elektronicky 7

8 Studijní a zkušební řád plánu E
státní zkoušky zůstává pouze odborná státní zkouška a státní zkouška z vedlejší specializace lze uskutečnit během celého roku 8 kreditů za odbornou zkoušku, 8 kreditů z obhajobu diplomové práce, 4 kredity za státní zkoušku z vedlejší specializace obhajoba nejdříve v předposledním semestru standardní doby studia diplomová práce písemně a elektronicky diplom s vyznamenáním průměrný prospěch A z každé části státní zkoušky nejhůře B dokončení studia ve standardní délce dodatek k diplomu automaticky 8

9 Ad 4: Různé Zastoupení VŠE ve významných orgánech
Rada vlády pro vědu a výzkum: prof. Dědič AK MŠMT: prof. Dvořáková úprava cen obědu v menzách ČVUT a VŠCHT ČVUT: 42,50 VŠCHT (JM): 40 (15 Kč studentům VŠCHT ze stipendijního fondu) náklady: ČVUT: 61,50, VŠCHT: 53,50, VŠE: 45,50 Rozvojové projekty závěr včetně úprav 9

10 Různé ISISNG zdržení habilitačního jmenování
detailní analýza a návrh systému do procesní diagramy, prototypy, akceptace uvedení do provozu většiny modulů zdržení habilitačního jmenování VR F5 v březnu 2004, VR VŠE v říjnu 2004 komise MŠMT: publikace (x profesorské řízení) rektorce nutno doložit celou dokumentaci dodržování vnitřního předpisu impaktované časopisy x existence v některých oborech (např. právo) mezinárodní program Erasmus – Mundus prosazení evropského systému studia do 3. zemí seminář na MŠMT 10

11 Pedagogika Přijímací zkoušky bakalářského studia
3 Pedagogika Přijímací zkoušky bakalářského studia přihlášek dostavilo se prospělo přijatí zapsáno přijatí ku dostavili FFÚ 1989 1696 1049 899 748/700 53,01 % 85,70 % FMV 2909 2446 1763 905 819/800 37,00 % 51,33 % FPH 2916 2529 1627 747 611/600 29,54 % 45,91 % FIS 2090 1676 1106 1204 782/700 71,84 % 108,86 % FNH 1427 1175 629 830 666/660 70,64 % 131,96 % FMN 1121 785 312 449 304/300 57,20 % 143,91 % VŠE 12452 10307 6486 5034 3930 48,84 % 77,61 % 11

12 Harmonogram pedagogických kolegií
termíny a náplň pedagogických kolegií (materiály do ) reakreditace předmětů: MG_435, MG_480 P__525 PE_415, PE_439, PE_460 stížnost na průběh státních zkoušek různé okruhy otázek i otázky pro plány B / C&D 12

13 Ediční činnost 2004 KM a KMG Plášková, Alena: Metody a techniky managementu kvality, environmentu a bezpečnosti ( ) Srpová, Jitka: Management 2 – případové studie ( ) zrušeno Kučerová, Libuše: Etika v podnikání ( ) Antušák, Emil – Kopecký, Zdeněk: Základy teorie krizového managementu III (Lidský faktor a komunikace při zvládání krizí) ( ) Bártová, Hilda: Výzkum trhu v německém jazyce (1. a 2. díl, minimálně 60 % nové) ( ) Malý, Václav: Marketingový výzkum ( ) 13

14 Ediční činnost 2004 KP Beroušek, Petr: Lidský kapitál jako zdroj pro evropský trh práce a podnikání. (Stav a výzvy prvního desetiletí 21. století) ( ) Beroušek, Petr: Vademékum o Evropské unii (pro studenty nespecializující se na evropskou integraci, evropská studia) ( ) Beroušek, Petr – Hüttlová, Eva: Organizace práce v podniku ( ) Urban, Jan: Projekty řízení lidských zdrojů ( ) 14

15 Ediční činnost 2004 KPE Boukal – Novotný – Vávrová: Ekonomika a řízení neziskových organizací. Vybrané kapitoly ( ) Eisler, Jan: Ekonomika dopravních služeb – podnikání v dopravě ( ) Neumaierová, Inka – Šusta, Marek: Cvičebnice ze systémové dynamiky ( ) Kislingerová, Eva: Případová studie. Měření výkonnosti podniku ( ) Synek, Miloslav: Ekonomická analýza podniku ( ) zrušeno Dvořáček, Jiří a kol.: Adaptační procesy českých podniků před a po vstupu do EU ( ) 15

16 Návrhy rozvojový programů pro rok 2005 podané FPH
Název Garant tis. Kč - Transformace studijních programů (FPH a FMV) VŠE do systému ECTS (Kubálek) Krebs (1998) 4000 1 Vzdělávání akademických a administrativních pracovníků FPH v oblasti informačních technologií Kubálek 324 2 Multimediální pomůcky pro výuku ekonomie 302 3 Společné studijní programy VŠE s ČVUT a 1. LF UK Veber 456 4 Modernizace celoškolsky povinného předmětu „Management“ s ohledem na systém ECTS 298 5 Formulace studijního curricula magisterského programu v oboru Ekonomika podniku a management Synek 446 6 Příprava profesorského řízení a habilitačních prácí (Adámek, Dvořáková, Hnilica) Kleibl 450 F3 Celkem 2276 16

17 4 Informatizace žádosti o vybavení výpočetní technikou (příprava plánu rozpočtu na rok 2005) do Lotus Notes databáze prostředek na šíření informací s omezenými přístupovými právy pro vložení, editaci, čtení recepce výpočetního centra telefonní seznam 17

18 Aktualizace webu Témata pro všechny studenty: pro distanční studenty:
témata bakalářských prací témata diplomových prací termíny státních zkoušek mimosemestrální kurzy různé pro distanční studenty: termíny testů, zápočtů, zkoušek dle jednotlivých předmětů rozšířené KH služební cesty Aktualizace pro zimní semestr nejpozději Aktualizace nepřímé výuky za LS nejpozději (formou formulářů) 18

19 Poslední aktualizace vybraných témat
KLOG KM KMG KMIE KP KPE KPSŘ BP 4. 11. 14. 9. 8. 9. 1. 12. DP 21. 1. 3. 12. SZ MK 13. 9. Vysvětlivky: BP – témata bakalářských prací DP – témata diplomových prací SZ – termíny státních zkoušek MK – mimosemestrální kurzy 19

20 Ceník výpočetní techniky
1220 3320 vč. DPH PC A Combo (Scenico P320 Athlon , 256MB RAM, 80GB HDD, DVD/CD-RW, Front USB 2.0, optická myš) 32 864 LCD 17“ Acer 1721 ms (1280x1024, repro) 12 396 notebook INTEL Celeron M 1.3GHz / 1MB L2 cache, 512 MB DDR, HDD: 40 GB, 15" XGA TFT 1024x768, duální DVD+/-RW, Grafika: integrovaná Intel 855GM s technologií 3D AGP Dynamic Video Memory (max. 64MB), Audio: integrované, LAN, Wireless LAN b/g, Modem, Baterie: Li-Ion, Hmotnost: cca 2.9 kg, OS: Microsoft Windows XP Home CZ 37 716 tiskárna HP LJ 1220 (tiskárna + skener + kopírka) ?16 776 tiskárna HP LaserJet 3380 23 281 flash paměť do USB 256 MB asi 2200 úplný ceník na intranetu (Informatizace, Ceny hardware), objednávky do 20

21 Odstranění problému spouštění off-line verzí eDocea na některých PC
chybová zpráva Třída není zaregistrována postup řešení Z internetu stáhnout soubor (o velikosti 5,4 MB). Stažený soubor spustit na počítači, kde dochází k chybě. na disk C je nutná možnost zapisování (vytváří se adresář) 21

22 Novinky web-mail Lotus Notes
Příznak „Zpracovat“ Zobrazení příznaku zpracování a času přijetí, příznaku zodpovězení zprávy Koš: nezobrazuje se příznak koše, přímé přesunutí do koše (časové nastavení – 48 h) Nové pohledy, např. podle odesílatele Pravidla – možnost ovládání v klientovi Odpovědět – bez příloh Editace příloh Možnost přetažení ikon z plochy PC do zprávy Možnost otevřít novou poštu z hlášení o nové poště Kvóta pro uživatele 300 MB 22

23 Informace o školení AVO VC Základy výroby výukových AV děl
Základy audiovizuálního vyjadřování Obrazová skladba a kompozice Střih a střihová skladba Zvuk, zvuková kompozice a komprese Natáčení, střih a komprese vlastního snímku Ukázka práce ze školení: 23

24 5 Věda Publikační činnost na FPH (ústní projednání s diskusí)
Doktorské studium na FPH Výsledky přijímacího řízení v akademickém roce 2004/05 Podmínky úspěšného průběhu doktorského studia na FPH (viz materiál) Různé 24

25 Výsledky přijímacího řízení na doktorské studium
přijato nepřijato prezenční kombin. celkem KLOG 1 2 3 KM 5 KMG KMIE KP 4 KPE 7 KPSŘ 9 20 29 10 25

26 Zahraniční vztahy Jednání s potenciálními zahraničními partnery
6 Zahraniční vztahy Jednání s potenciálními zahraničními partnery Coventry Business School (UK) a ESC Rennes (Francie) společný magisterský studijní program orientovaný na automobilový průmysl (Erasmus Mundus) Tilburg University společný magisterský či doktorský program krátkodobé výměny doktorandů společné výzkumné projekty 26

27 AIA zahraniční studijní pobyty
Stipendijní pobyty pro akademický rok na základě mezinárodních smluv ČR pro učitele a doktorandy: nabídka (včetně termínů a kvót pro VŠE za jednotlivé země) je zveřejněna na adrese: přihlášky se podávají prostřednictvím rektorátu (časnější termíny) 27

28 Propagační materiály CD o FPH v anglickém jazyce je hotové a k dispozici Informace o přípravě propagačních materiálů krátkodobé (do konce roku 2004) dlouhodobé (via reprezentativní prodejna nakladatelství Economia v Rajské budově) 28

29 7 Čerpání prostředků Čerpání finančních prostředků za rok 2004
Čerpání prostředků na zahraniční cesty Maximální čerpání na zahraniční cesty 29

30 Změny ve stavu FPH odešli do důchodu nastoupili doc. Dedouchová, KPE
doc. Hüttlová, KP A. Humešová, studijní referentka nastoupili Alena Líznerová, studijní referentka studenti A – Hon + Ch promoce 30

31 8 Termíny pá 24.9.2004 Imatrikulace
po Zahájení výuky v zimním semestru út Státní svátek st Vědecká rada FPH (NB157) st Kolegium děkana (KR ) čt Státní svátek st Státní svátek st Vědecká rada FPH (NB157) st Kolegium děkana (KR ) ( KR) pá Termín pro odevzdání diplomových prací pro studenty hlásící se k obhajobě konané v lednu a únoru 2005 pá Přijímací zkoušky na magisterské navazující studium so Den otevřených dveří fakulty 31

32 Tutoriály distančního studia
zimní semestr letní semestr počáteční 6. – 7. – průběžný 8. – 4. – závěrečný 3. – 23. – prezenční výuka 32


Stáhnout ppt "Kolegium děkana 22. 9. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google