Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Počáteční tutoriál 4. semestru 9. 9. 2004 Setkání s proděkanem pro pedagogiku a informatizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Počáteční tutoriál 4. semestru 9. 9. 2004 Setkání s proděkanem pro pedagogiku a informatizaci."— Transkript prezentace:

1 1 Počáteční tutoriál 4. semestru 9. 9. 2004 Setkání s proděkanem pro pedagogiku a informatizaci

2 2 Program 1. Prezence 2. Aktualizace kontaktů 3. Doplňující konzultační hodiny učitelů 4. Harmonogram semestru 5. Studijní plán 6. Rozvrh hodin tutoriálu 7. Diplomová práce a státní zkoušky 8. Studijní pomůcky 9. Shrnutí studijních povinností 10. Anketa

3 3 Aktualizace kontaktů Ve vlastním zájmu každý student povinen aktualizovat osobní údaje ve Studentském klubu: – http://distancni.fph.vse.cz http://distancni.fph.vse.cz – Studentský klub – xnovj01, heslo: dle sítě Novell – Změnit vlastní detaily – Povinná data (červená část)

4 4 Heslo Novell Uživatelské jméno a heslo, vygenerované počítačem, (tzv. identifikační heslo) zjistí student v suterénu nebo 1. patře nebo 2. patře staré budovy na Žižkově u služby počítačových učeben – po protažení identifikační karty u příslušného počítače u služby, – ve výjimečných případech na základě indexu či občanského průkazu služba xname a heslo vyhledá. Otevírací doba počítačových učeben v době výuky prezenčního studia, v níž je služba přítomna: – po - pá 7.30 - 20.45 (1. a 2. patro) – po - pá 7.00 - 21.45 (studovny v suterénu) – so 8 - 16.45 (1. patro) Telefonní spojení (pro informace o přítomnosti, nikoliv pro sdělení xname či hesla): – suterén (stará budova 017): 224 095 837 – 1. patro: 224 095 834 – 2. patro: 224 095 833 Původní identifikační heslo lze měnit jen na počítačích VŠE.

5 5 Doplňující konzultační hodiny učitelů Standardní konzultační hodiny jsou zveřejněny na adrese: http://pes.vse.cz http://pes.vse.cz V rámci doplňujících konzultačních hodin má učitel distančního studia povinnost vypisovat 30 minut za každých 5 zapsaných studentů, nejméně však 60 minut. V této době je dostupný distančním studentům pro konzultace na zveřejněném mobilním telefonu (či v některých případech na pevné lince). Doplňující konzultační hodiny nejsou vypisovány o prázdninách. Doplňující konzultační hodiny jsou zveřejněny na adrese – http://distancni.fph.vse.cz http://distancni.fph.vse.cz – Studentský klub – xnovj01, heslo: dle sítě Novell – Adresář učitelů

6 6 Harmonogram semestru do 10. 9. 2004 podávání žádostí o podmíněný zápis do zimního semestru 1. 11. – 12. 11. 2004 vydávání zápisových listů a zápisy do semestru 8. 11. – 12. 11. 2004 průběžný tutoriál 17. 12. 2004 termín pro odevzdání diplomových prací pro studenty hlásící se k obhajobě konané v lednu a únoru 2005 3. 1. – 7. 1. 2005 závěrečný tutoriál 1. 9. 2004 – 11. 2. 2005 období, v němž je možné v zimním semestru skládat zkoušky a zápočty 3. 1. – 3. 2. 2005 počítačové registrace předmětů na letní semestr 17. 1. – 4. 2. 2004 státní zkoušky z hlavní specializace 7. 2. – 11. 2. 2005 počítačové zápisy předmětů na letní semestr 7. 2. – 11. 2. 2005 počáteční tutoriál

7 7 Studijní plán cP6MIE403MAE405 hP18MG_430PE_443PM_400PM_428P__421 cEXA4DEM414EKO415IT_323 cJA22MG_301PM_605PM_607PSP602RUJ107 hV22MG_416P__523PE_471PM_523 cVV hV1 4+ 18 LOG544MG_411MG_412MG_451MG_480MIE202MIE412MIE505 MIE901PE_202PE_214PE_401PE_412PE_415PE_419PE_420 PE_433PE_457PE_464PE_478PM_206PM_215PM_307PM_310 PM_351PM_352PM_353PM_436PM_439PM_466PM_476PM_525 PSP408P__516 VS18PE_481PE_482PE_483PE_484PE_485PE_486PE_487 PM_491PM_492PM_493PM_528PM_529PM_530 FU_311PM_203PM_208PM_304PM_305PM_461PM_507PM_526 P__304P__405P__407P__415P__419P__420P__429P__452 P__527

8 8 Rozvrh hodin tutoriálu SB 309SB 310SB 213SB 240 09.00-09.50setkání s proděkanem (SB 309) 10.00-10.50(PM_352)MG_411PM_307PE_412 11.00-11.50(PM_352)P__516PM_206PE_457 12.00-12.50PM_523MG_416P__523PE_471 13.00-13.50P__527 14.00-14.50PM_492P__420PM_507PE_482 15.00-15.50PM_528P__429PM_507PE_482 16.00-16.50PM_528P__452PM_203PE_485 17.00-17.50PM_530P__527PM_526PE_486

9 9 Diplomová práce 3. semestr: výběr tématu diplomové práce, zadání diplomové práce 4. semestr: diplomový seminář (2 kredity ve skupině hV2) – MG_416 Diplomový seminář (marketing, psychologie a sociologie) – P__523 Diplomový seminář (personalistika) – PE_471 Diplomový seminář (podniková ekonomika, logistika, mikroekonomie) – PM_523 Diplomový seminář (management) 5. semestr: tvorba diplomové práce 6. semestr: obhajoba diplomové práce

10 10 Pokyny k diplomové práci – 1 Témata diplomových prácí – nabízená: http://distancni.fph.vse.cz Tutoriály a učitelé/Diplomová práce/Témata – vlastní Struktura diplomové práce – Titulní list – Prohlášení o samostatném vypracování diplomové práce – Obsah – uvedení stránky kapitol a subkapitol – Úvod (o rozsahu 2 – 3 strany) – Teoreticko-metodologická část práce (o rozsahu 15 – 20 stran) – Analytická (praktická) část práce (o rozsahu 45 – 60 stran) – Závěr (o rozsahu 2 – 3 strany) – Seznam literatury a pramenů – Přílohy, obrázky a grafy, tabulky apod. Úprava diplomové práce – SYNEK, M. a kol.: Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha, VŠE 2002. ISBN 80-7079-131-4 – http://fph.vse.cz/publikace/jak_psat.asp http://fph.vse.cz/publikace/jak_psat.asp

11 11 Pokyny k diplomové práci – 2 Odevzdání diplomové práce – licenční ujednání – záznam pro knihovnu – pro obhajoby v září 2004: do 18. 8. 2004, – pro obhajoby na přelomu ledna a února 2005: do 17. 12. 2004, – pro obhajoby v červnu 2005: do 9. 5. 2005, – pro obhajoby v září 2005: do 24. 8. 2005 Posudek – vedoucí diplomové práce a oponent Obhajoba – termíny na přelomu ledna a února, v červnu a v září Zvláštní situace – oddělení od státní zkoušky – zpracování v rámci vedlejší specializace

12 12 Státní zkoušky ekonomie – termíny: http://nb.vse.cz/regzap/BZKAP.HTMhttp://nb.vse.cz/regzap/BZKAP.HTM – zápis: http://nb.vse.cz/regzaphttp://nb.vse.cz/regzap – okruhy se od 1. 1. 2005 mění: http://nb.vse.cz/kekn/Vyuka/Predmety/Mae405/mae405.htm# okruhy http://nb.vse.cz/kekn/Vyuka/Predmety/Mae405/mae405.htm# okruhy vedlejší specializace hlavní specializace 1. Podniková ekonomika a marketing PE_443 Podniková ekonomika 3 (Manažerská ekonomika) MG_430 Marketing 3 (Chování spotřebitele a výzkum trhu) 2. Management PM_400 Management 2 PM_428 Management 3 - Manažerské rozhodování

13 13 Studijní pomůcky Přechod od systému Zoner k systému eDoceo v Zoneru jen několik předmětů on-line verze – http://edoceo.vse.cz http://edoceo.vse.cz – v provozu od 1. 10. 2004 off-line verze – CD – neobsahuje testy, které je nutné vyplnit on-line – spuštění nabídky předmětů Zoner pravým tlačítkem myši na ikonu jednotky CD návod – http://distancni.fph.vse.cz http://distancni.fph.vse.cz – eLearning – LMS (eDoceo)

14 14 Shrnutí studijních povinností možnost přerušit až na 4 semestry, celková doba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů omluvené uznané >=24 >=10 standardní délka: 2 roky, maximálně: 3 roky Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list. červený diplom: prospěch do 1,5 bez známek 3, 4, bez nezapočteno, délka studia maximálně 3 roky, státní zkoušky s celkovým hodnocením výborně účast na tutoriálechregistrace a zápisy

15 15 Poplatky za delší studium studium delší než 3 roky do doby studia se započítávají předchozí studia a dny v semestru před přerušením studia možné sledovat na http://pes.vse.cz (limitní datum, aktualizace ve stanovených termínech)http://pes.vse.cz písemné upozornění tutorky před termínem zahájení placení poplatků

16 16 Anketa 4. 10. – 5. 11. 2004 kde – http://distancni.fph.vse.cz http://distancni.fph.vse.cz – Tutoriály a učitelé – Anketa k organizaci studia k předmětům


Stáhnout ppt "1 Počáteční tutoriál 4. semestru 9. 9. 2004 Setkání s proděkanem pro pedagogiku a informatizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google