Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2006 Úpravy směrnice a prováděcího předpisu pro eVŠKP na UTB ve Zlíně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2006 Úpravy směrnice a prováděcího předpisu pro eVŠKP na UTB ve Zlíně."— Transkript prezentace:

1 2006 Úpravy směrnice a prováděcího předpisu pro eVŠKP na UTB ve Zlíně

2 2006 Stav v letech 2004 - 2005  Směrnice rektora č. 41/2004  Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění  Upravuje diplomové a bakalářské práce  formální úprava – šablona  licenční smlouva  evidence prací ve STAGu  forma odevzdání práce do knihovny  uložení a zpřístupnění prací

3 2006 Změny v roce 2006 (I)  § 47b Zveřejňování závěrečných prací  (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledků obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.  Katedra (ústav) zajistí, aby do IS/STAG byly vloženy posudky oponentů, hodnocení vedoucího práce a zapsán průběh obhajoby s jejím výsledkem Nutná úprava systému STAG  + probíhají první kroky pro úpravu směrnice a prováděcího předpisu i pro disertační práce prorektor pro tvůrčí činnost x prorektor pro pedagogickou činnost

4 2006 Změny v roce 2006 (II)  (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.  Všechny práce budou nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny v informačním systému UTB a k nahlížení veřejnosti budou dostupné prostřednictvím webového rozhraní UTB. Původně zamýšleno na katedře x administrativa ? pro veřejnost ve pouze ve studovnách nebo volně ?

5 2006 Změny v roce 2006 (III)  (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.  Odstranění licenční smlouvy z celého předpisu  3 cesty řešení  Jednání o výjimkách (časově omezené embargo na využívání těch prací, které obsahují utajované informace)  Možnost pro studenty psát u „anonymních“ firem  Související změna ve Studijním a zkušebním řádu – mimo ÚK

6 2006 Forma odevzdávání  Odevzdávání  předložení práce při SZK upravuje vnitřní norma fakulty  povinnost odevzdat elektronickou verzi  jeden soubor (kompletní práce)  umělecká díla a projekty nejsou součástí práce  ve formátu PDF  nastaveno zabezpečení proti kopírování textů  nahrání plného textu do STAGu  Student při doplňování údajů o DP/BP  Kontrola na sekretariátu při vyplňování data odevzdání

7 2006 Uložení a zpřístupnění prací  pevné propojení se systémem STAG  vznik digitální knihovny vysokoškolských kvalifikačních prací  katalog knihovny - záznam + odkaz  rychlé a účinné vyhledávací rozhraní

8 2006 Návrh –přechod na eVŠKP  Analýza stávajících procesů  Tvorba směrnice, prováděcího předpisu  Představení směrnice na katedrách  Úprava informačního systému  Pilotní projekt - první odevzdané práce  Zjištění chyb a problémů  Propagace, návody, školení


Stáhnout ppt "2006 Úpravy směrnice a prováděcího předpisu pro eVŠKP na UTB ve Zlíně."

Podobné prezentace


Reklamy Google