Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pedagogické kolegium 22. 10. 2003. 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Přijímací řízení 2004 – elektronické přihlášky Přijímací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pedagogické kolegium 22. 10. 2003. 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Přijímací řízení 2004 – elektronické přihlášky Přijímací."— Transkript prezentace:

1 1 Pedagogické kolegium 22. 10. 2003

2 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Přijímací řízení 2004 – elektronické přihlášky Přijímací řízení 2004 – elektronické přihlášky 3. Integrovaný studijní informační systém nové generace (ISISNG) Integrovaný studijní informační systém nové generace (ISISNG) 4. Vyhláška o poplatcích Vyhláška o poplatcích 5. Výsledky ankety za LS 2002/03 při registracích 6. Aktualizace dat na webu FPH Aktualizace dat na webu FPH 7. Organizace obhajob bakalářských prací Organizace obhajob bakalářských prací 8. Různé Různé

3 3 Reakreditace předmětů katedra logistiky – LOG601 Mezinárodní logistika (anglicky) LOG601 Mezinárodní logistika (anglicky) katedra personalistiky – P__304 Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku P__304 Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku – P__411 Organizace práce a pracovní podmínky P__411 Organizace práce a pracovní podmínky – P__428 Personální informační systémy P__428 Personální informační systémy – P__527 Nástroje personálního řízení P__527 Nástroje personálního řízení katedra podnikové ekonomiky – PE_402 Podnikatel PE_402 Podnikatel – PE_403 Balanced scorecard v podnikové praxi PE_403 Balanced scorecard v podnikové praxi – PE_404 Oceňování podniku a investic s počítačovou podporou PE_404 Oceňování podniku a investic s počítačovou podporou katedra psychologie a sociologie řízení – PSP408 Sociologie on line PSP408 Sociologie on line – PSP602 Sociologie on line (anglicky) PSP602 Sociologie on line (anglicky)

4 4 Přijímací řízení Elektronické přihlášky webové adresy: – http://prihlasky.vse.cz http://prihlasky.vse.cz – http://prihlaskynms.vse.cz http://prihlaskynms.vse.cz provoz od 1. 11. 2003 nutno souběžně vytisknout vyplněnou přihlášku a odeslat s nalepeným ústřižkem o zaplacení bez zvýhodnění poplatku za přijímací řízení

5 5 Integrovaný studijní informační systém nové generace (ISISNG) tým A: Přijímací řízení, Zápis ke studiu, Graduace, Práce s absolventy tým B: Studijní proces, Příprava podmínek zajištění studia tým C: Zpracování stipendií, Zpracování poplatků za studium, Manažerská podpora a hlášení externím subjektům tým D: Životní cyklus vyučujícího, Provedení ankety, Provedení disciplinárního řízení, Zajištění ediční činnosti, Ubytování na koleji schůzky od poloviny září do konce listopadu v pondělí (14.30- 16.00), v úterý (11.00-16.15), popř. i v pátek výsledkem zadání pro výběrové řízení na ISISNG v roce 2004 zdroj financování 7,5 mil. Kč z rozvojových programů jádro ISISNG má fungovat od září 2004

6 6 Příkaz rektorky č. 4/2003 O poplatcích spojených se studiem Porušení povinnosti hradit poplatky spojené se studiem je považováno za disciplinární přestupek. O povinnosti student platit poplatek uvědomí studenta písemně děkan příslušným výměrem s dostatečným časovým předstihem před jejím vznikem. Student může požádat o snížení nebo prominutí poplatku nebo odložení jeho splatnosti, žádost podává student rektorce prostřednictvím děkana, ve lhůtě stanovené děkanem. Vybírání poplatků realizuje a kontroluje fakulta, na které je student zapsán ke studiu.

7 7 Rozpory v příkazu není vyřešena základní skutečnost, že fakulty nemají podle zákona ani podle Statutu VŠE právo rozhodovat nebo jednat jménem VŠE v Praze ve věci vybírání poplatků za studium seznamy studentů, na které se povinnost platit poplatek za studium vztahuje, jsou fakultám předávány 1x za čtvrtletí, a to s uvedením těch, kterým již povinnost vznikla celá agenda vybírání poplatků by měla být zajišťována centrálně příslušným pracovištěm rektorátu

8 8 Aktualizace dat na webu FPH KLOG – chybí témata bakalářských prací – info pro distanční studenty: chybí KMG – info pro distanční studenty: MG_430, MG_480 KMIE – info pro distanční studenty: MIE403 KPSŘ – státní zkoušky VS PSF (naposledy 30. 5. 2003) – info pro distanční studenty: chybí

9 9 Prošlá platnost rozšířených konzultačních hodin KLOG – Ing. Zelený (nevypsány rozšířené KH) – KM – Ing. Krejčí – Ing. Mirovský – doc. Pichanič – prof. Truneček – prof. Veber – Bc. Zajíc – Ing. Žebrák KMG – Ing. Jakubíková – doc. Malý KMIE – doc. Macáková – Ing. Nečadová KP – doc. Urban KPE – doc. Dvořáček – Ing. Heřman – prof. Kislingerová (nevypsány rozšířené KH) – doc. Sedláčková – RNDr. Scholleová KPSŘ – PhDr. Kašparová (nevypsány rozšířené KH)

10 10 Organizace obhajob bakalářských prací fáze – nabídka témat bakalářských prací – zadání bakalářské práce – obhajoba bakalářské práce – protokol o obhajobě – obhajoba bakalářské práce – evidence pedagogických výkonů – archivace bakalářské práce – zveřejnění anotace bakalářské práce viz např. http://kit.vse.cz/KITN/Diplomky_KIT.nsf/vw_WWW_DP_2003? OpenView http://kit.vse.cz/KITN/Diplomky_KIT.nsf/vw_WWW_DP_2003? OpenView řešení – portál Lotus Notes – předpokládané spuštění 1. 1. 2004

11 11 Návrhy rozvojový programů FPH pro rok 2004 podané VŠE NázevGaranttis. Kč 1 Inovace a informační podpora studijních programů FPH Kleibl795 2 Inovace a rozšíření studijního programu PE pro distanční formu NMS Kubálek 2765 965 3 Vedlejší specializace „Krizový management“ pro prezenční i distanční formu studia Veber992 4 Vedlejší specializace „Externí prostředí firmy“pro prezenční i distanční formu studia Soukup255 5 Rozvoj podnikatelského potenciálu studentů Nový843 6 Příprava habilitační práce Soukupová150 F3 Celkem 5801 1905


Stáhnout ppt "1 Pedagogické kolegium 22. 10. 2003. 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Přijímací řízení 2004 – elektronické přihlášky Přijímací."

Podobné prezentace


Reklamy Google