Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÍTÁME VŠECHNY STUDENTY PŘEJEME V NOVÉM AKADEMICKÉM ROCE MNOHO ÚSPĚCHŮ !

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÍTÁME VŠECHNY STUDENTY PŘEJEME V NOVÉM AKADEMICKÉM ROCE MNOHO ÚSPĚCHŮ !"— Transkript prezentace:

1 VÍTÁME VŠECHNY STUDENTY PŘEJEME V NOVÉM AKADEMICKÉM ROCE MNOHO ÚSPĚCHŮ !

2 2. ročník Bc. studia zadání bakalářské práce nejpozději do konce zkouškového období tj. do 28.2. 2009 témata bakalářských prací vypisují katedry (konkurzy) http://badis.czu.czhttp://badis.czu.czhttp://badis.czu.cz

3 studenti se přihlašují na vypsaná témata dle svého oboru studia - osobně konzultujte vybrané téma s vedoucím práce raději předpokládejte pokračování své bakalářské práce v diplomové práci !!

4 Vědecká literatura Vědecké články a knihy Vědeckým článkem rozumíme článek v recenzovaném časopise Vědecký článek prezentuje výsledky experimentální práce, nebo shrnuje současné světové poznatky k dané problematice (review). Tyto časopisy nejsou obvykle součástí běžné distribuční sítě tiskovin. Vědecké časopisy student získá ve vědeckých knihovnách, nebo elektronicky pomocí vědeckých informačních databází, jako je např. Web of Science (http://www.sic.czu.cz/ Informační zdroje pro výuku a výzkum/Databáze /Citační).http://www.sic.czu.cz/ Vědecké knihy a monografie

5 termíny 2 hodinových kurzů pořádaných v prostorách SICu „ HLEDÁNÍ INFORMACÍ -jak hledat literaturu na pomocí internetu - pro ty, kteří píší bakalářské či diplomové práce koncem října na http://www.sic.czu.cz/

6 Hlídejte si kredity Sledujte zda je zkouška zapsaná v systému K zápisům do vyššího ročníku je vaší povinností přinést si vytištěný protokol výsledků studia z IS HROCH pozor na opakování či studium na jiných VŠ - nezapomenout, že nadstandardní doba studia (pro Bc 3 + 1) se platí !!!! přerušení studia : není statut studenta V době přerušení studia nelze dělat zkoušky!!

7 Výběr volitelného předmětu: Dle harmonogramu – prvních 14 dnů v dubnu - volí se oba semestry dalšího ročníku 1. kolo: 6.4. – 10.4. 2. kolo: 20.4. – 24.4. Pouze z bakalářského studijního plánu !!! Pozor na předměty SZZ (ABPS) !!

8 Studijní plány Aktuální podoba na internetu www.af.czu.cz/ Studium / Nástěnka studijního oddělení/ Studijní plány

9 Pro ATP Terénní cvičení z pedologie 2.r. (1. r. ak.roku 2007/8) 2 dny 15.9. – 19.9.2008 !!

10 Pro AB Výpočetní metody v biologii Nepodceňovat !!

11 Studijní a zkušební řád ČZU

12 Převáděné předměty z nižšího ročníku skládat přednostně !!!

13

14 3. ročník Bc. Studia (AT) do 28.2.2009 podání přihlášky ke SZZ do 31.3. 2009 podání přihlášky pro navazující magisterské studium do 10.4.2009 odevzdání bakalářské práce v tištěné a elektronické formě

15 Hlídejte si kredity Sledujte zda je zkouška zapsaná v systému K zápisům do vyššího ročníku je vaší povinností přinést si vytištěný protokol výsledků studia z IS HROCH pozor na opakování či studium na jiných VŠ - nezapomenout, že nadstandardní doba studia (pro Bc 3 + 1) se platí !!!! přerušení studia : není statut studenta V době přerušení studia nelze dělat zkoušky!!

16 Přihláška ke SZZ do 28.2.2009 podání přihlášky prostřednictvím BADIS https://badis.czu.cz Koridor = státnicový předmět Název bakalářské práce musí konečný – musí souhlasit na přihlášce ke SZZ tak na vlastní práci

17 Přihláška pro navazující magisterské studium Podat do 31.3. 2009 AT – pouze podat přihlášku Program: Zahradnictví (AMZ): Obor Zahradní tvorba - nutné talentové zkoušky!!! V případě vyššího než předpokládaného zájmu – přijímací zkoušky – z předpokladů pro studium oboru i u jiných oborů !!!

18 Bakalářské práce Odevzdat do 10.4.2009 Název bakalářské práce musí být shodný s názvem na zadání bakalářské práce i na přihlášce k SZZ bakalářská práce se odevzdává: 2 x v pevné vazbě v elektronické formě 5 x autorský referát Veškeré závazné pokyny pouze !!! Studium/Nástěnka studijního oddělení/ Studijní plány 2008/2009

19 Bakalářské práce Používat původní vědeckou literaturu (ne kompilát z kompilátů!!!) Správně citovat použité zdroje ( viz Studijní plány nebo podrobněji www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531) V každé práci musí být cíl (jedním z cílů BP je i zpracování literatury) V závěru práce musí být vyhodnoceno splnění cílů, závěry práce je nutné jasně formulovat Autoreferát musí obsahovat cíl práce a stručně shrnovat celou bakalářskou práci, musí být v češtině a v angličtině

20 Vědecká literatura Vědecké články a knihy Vědeckým článkem rozumíme článek v recenzovaném časopise Vědecký článek prezentuje výsledky experimentální práce, nebo shrnuje současné světové poznatky k dané problematice (review). Tyto časopisy nejsou obvykle součástí běžné distribuční sítě tiskovin ! Vědecké časopisy student získá ve vědeckých knihovnách, nebo elektronicky pomocí vědeckých informačních databází, jako je např. Web of Science (http://www.sic.czu.cz/ Informační zdroje pro výuku a výzkum/Databáze /Citační).http://www.sic.czu.cz/ Vědecké knihy a monografie

21 termíny 2 hodinových kurzů pořádaných v prostorách SICu „ HLEDÁNÍ INFORMACÍ -jak hledat literaturu pomocí internetu - pro ty, kteří píší bakalářské či diplomové práce koncem října na www.sic.czu.czwww.sic.czu.cz

22 Nezapomeňte ! 2 zápočty za BP (ZS, LS) ZS - Nutno přijít s literární rešerší LS – zápočet získáte za hotovou práci !!

23 Státní závěrečná zkouška Obhajoba bakalářské práce Komplexní předmět teoretický Komplexní předmět speciální

24 Státní závěrečná zkouška - doporučení Připravit písemně odpovědi na otázky oponentů Připravit stručnou jasnou prezentaci své práce (7 min) Jeden výtisk pro sebe (kroužková vazba)

25 Možnost doplnění pedagogického vzdělání Volitelné předměty (IVP)

26 Studijní a zkušební řád ČZU

27 Převáděné předměty z nižšího ročníku skládat přednostně !!!

28

29 3. ročník Bc. Studia (AB) do 28.2.2009 podání přihlášky ke SZZ do 31.3. 2009 podání přihlášky pro navazující magisterské studium do 10.4.2009 odevzdání bakalářské práce v tištěné a elektronické formě

30 Hlídejte si kredity Sledujte zda je zkouška zapsaná v systému K zápisům do vyššího ročníku je vaší povinností přinést si vytištěný protokol výsledků studia z IS HROCH pozor na opakování či studium na jiných VŠ - nezapomenout, že nadstandardní doba studia (pro Bc 3 + 1) se platí !!!! přerušení studia : není statut studenta V době přerušení studia nelze dělat zkoušky!!

31 Přihláška ke SZZ do 28.2.2009 podání přihlášky prostřednictvím BADIS https://badis.czu.cz Koridory = státnicové předměty Název bakalářské práce musí konečný – musí souhlasit na přihlášce ke SZZ tak na vlastní práci

32 Přihláška pro navazující magisterské studium Podat do 31.3. 2009 AB - individuální přístup Program: Zahradnictví (AMZ): Obor Zahradní tvorba - nutné talentové zkoušky!!! V případě vyššího než předpokládaného zájmu – přijímací zkoušky – z předpokladů pro studium oboru i u jiných oborů !!!

33 Bakalářské práce Odevzdat do 10.4.2009 Název bakalářské práce musí být shodný s názvem na zadání bakalářské práce i na přihlášce k SZZ bakalářská práce se odevzdává: 2 x v pevné vazbě v elektronické formě 5 x autorský referát Veškeré závazné pokyny pouze !!! Studium/Nástěnka studijního oddělení/ Studijní plány 2008/2009 Jak správně citovat: http://www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531

34 Bakalářské práce Používat původní vědeckou literaturu (ne kompilát z kompilátů!!!) Správně citovat použité zdroje ( viz Studijní plány nebo podrobněji www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531) V každé práci musí být cíl (jedním z cílů BP je i zpracování literatury) V závěru práce musí být vyhodnoceno splnění cílů, závěry práce je nutné jasně formulovat Autoreferát musí obsahovat cíl práce a stručně shrnovat celou bakalářskou práci, musí být v češtině a v angličtině

35 Vědecká literatura Vědecké články a knihy Vědeckým článkem rozumíme článek v recenzovaném časopise Vědecký článek prezentuje výsledky experimentální práce, nebo shrnuje současné světové poznatky k dané problematice (review). Tyto časopisy nejsou obvykle součástí běžné distribuční sítě tiskovin. Vědecké časopisy student získá ve vědeckých knihovnách, nebo elektronicky pomocí vědeckých informačních databází, jako je např. Web of Science (http://www.sic.czu.cz/ Informační zdroje pro výuku a výzkum/Databáze /Citační).http://www.sic.czu.cz/ Vědecké knihy a monografie

36 termíny 2 hodinových kurzů pořádaných v prostorách SICu „ HLEDÁNÍ INFORMACÍ -jak hledat literaturu pomocí internetu - pro ty, kteří píší bakalářské či diplomové práce koncem října na www.sic.czu.cz

37 Nezapomeňte ! 2 zápočty za BP (ZS, LS) Zimní semestr - nutno přijít s literární rešerší Letní semestr – zápočet získáte za hotovou práci !!

38 Státní závěrečná zkouška Obhajoba bakalářské práce Komplexní předmět teoretický Komplexní předmět speciální

39 Státní závěrečná zkouška - doporučení Připravit písemné odpovědi na otázky oponentů Připravit stručnou jasnou prezentaci své práce (7 min) Jeden výtisk pro sebe (kroužková vazba)

40 Možnost doplnění pedagogického vzdělání Volitelné předměty (IVP)

41 Speciální chovy – ABPS, ABPSKS (3. ročník ak. roku 2008/9) Základy chovu zvířat Zoologie bezobratlých Zoologie obratlovců Praktická fyziologie zvířat Základy obecné zootechniky volitelný předmět: Zájmové chovy 3 volitelné předměty dle zaměření bakalářské práce Kynologie Chov koní Akvaristika Teraristika Chov okrasného ptactva Chov exotických savců Chov laboratorních zvířat Rybářství Obhajoba bakalářské práce

42 Studijní a zkušební řád ČZU

43 Převáděné předměty z nižšího ročníku skládat přednostně !!!

44

45 4. ročník studia (1. ročník Mg. Studia) zadání diplomové práce nejpozději do konce zkouškového období tj. do 28.2. 2009 témata diplomových prací vypisují katedry https://badis.czu.czhttps://badis.czu.czhttps://badis.czu.cz studenti se přihlašují na vypsaná témata dle svého oboru studia

46 Hlídejte si kredity Sledujte zda je zkouška zapsaná v systému K zápisům do vyššího ročníku je vaší povinností přinést si vytištěný protokol výsledků studia z IS HROCH pozor na opakování či studium na jiných VŠ - nezapomenout, že nadstandardní doba studia (pro Mg 2 + 1) se platí !!!! přerušení studia : není statut studenta V době přerušení studia nelze dělat zkoušky!!

47 Výběr volitelného předmětu : Dle harmonogramu – prvních 14 dnů v dubnu - volí se oba semestry dalšího ročníku 1. kolo: 6.4. – 10.4. 2. kolo: 20.4. – 24.4. Pouze z magisterského studijního plánu !!! Pozor na předměty SZZ (AMPP, AMPS, AMGP)!!

48 termíny 2 hodinových kurzů pořádaných v prostorách SICu „ HLEDÁNÍ INFORMACÍ -jak hledat literaturu na pomocí internetu - pro ty, kteří píší bakalářské či diplomové práce koncem října na www.sic.czu.cz h/DATA/AFspol/Témata BP,DP

49 Studijní plány Aktuální podoba na internetu www.af.czu.cz/ Studium / Nástěnka studijního oddělení/ Studijní plány

50 Studijní a zkušební řád ČZU

51

52 5. ročník Mg. studia do 28.2.2009 podání přihlášky ke SZZ do 10.4.2009 odevzdání diplomové práce v tištěné a elektronické formě

53 Hlídejte si kredity Sledujte zda je zkouška zapsaná v systému pozor na opakování či studium na jiných VŠ - nezapomenout, že nadstandardní doba studia (pro Mg 2 + 1) se platí !!!! přerušení studia : není statut studenta V době přerušení studia nelze dělat zkoušky!!

54 Přihláška ke SZZ do 28.2.2009 podání přihlášky prostřednictvím BADIS https://badis.czu.cz Název diplomové práce musí konečný – musí souhlasit na přihlášce ke SZZ tak na vlastní práci

55 Diplomová práce Odevzdat do 10.4.2009 Název diplomové práce musí být shodný s názvem na zadání diplomové práce i na přihlášce k SZZ (včetně písmen – velká – malá) diplomová práce se odevzdává: 2 x v pevné vazbě v elektronické formě 5 x autorský referát Veškeré závazné pokyny pouze !!! Studium/Nástěnka studijního oddělení/ Studijní plány 2008/2009 http://www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531

56 Diplomová práce Používat původní vědeckou literaturu Správně citovat použité zdroje ( viz Studijní plány nebo podrobněji www.sic.czu.cz/?r=1614#ID5531) V každé práci musí být cíl nebo hypotéza V závěru práce musí být vyhodnoceno splnění cílů, závěry práce je nutné jasně formulovat, nezapomenout na vlastní přínos Autoreferát musí obsahovat cíl práce a stručně shrnovat celou bakalářskou práci, musí být v češtině a v angličtině

57 Vědecká literatura Vědecké články a knihy Vědeckým článkem rozumíme článek v recenzovaném časopise Vědecký článek prezentuje výsledky experimentální práce, nebo shrnuje současné světové poznatky k dané problematice (review). Tyto časopisy nejsou obvykle součástí běžné distribuční sítě tiskovin ! Vědecké časopisy student získá ve vědeckých knihovnách, nebo elektronicky pomocí vědeckých informačních databází, jako je např. Web of Science (http://www.sic.czu.cz/ Informační zdroje pro výuku a výzkum/Databáze /Citační).http://www.sic.czu.cz/ Vědecké knihy a monografie

58 termíny 2 hodinových kurzů pořádaných v prostorách SICu „ HLEDÁNÍ INFORMACÍ -jak hledat literaturu na pomocí internetu - pro ty, kteří píší bakalářské či diplomové práce koncem října na www.sic.czu.cz

59 Státní závěrečná zkouška Obhajoba diplomové práce 3 komplexní předměty (viz Studijní plány) Ekonomický předmět – výhoda pro zaměstnání

60 Státní závěrečná zkouška - doporučení Připravit písemné odpovědi na otázky oponentů Připravit stručnou jasnou prezentaci své práce (7 min) Jeden výtisk pro sebe (kroužková vazba)

61


Stáhnout ppt "VÍTÁME VŠECHNY STUDENTY PŘEJEME V NOVÉM AKADEMICKÉM ROCE MNOHO ÚSPĚCHŮ !"

Podobné prezentace


Reklamy Google