Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pedagogické kolegium 12. 11. 2003. 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Nové předměty k akreditaci Nové předměty k akreditaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pedagogické kolegium 12. 11. 2003. 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Nové předměty k akreditaci Nové předměty k akreditaci."— Transkript prezentace:

1 1 Pedagogické kolegium

2 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Nové předměty k akreditaci Nové předměty k akreditaci 3. Předměty na znekativnění Předměty na znekativnění 4. Změny názvů předmětů Změny názvů předmětů 5. Ediční činnost Ediční činnost 6. Přijímací zkoušky Přijímací zkoušky 7. Aktuality z informatizace Aktuality z informatizace 8. Distanční studium Distanční studium 9. Státní bakalářské zkoušky a bakalářské práce Státní bakalářské zkoušky a bakalářské práce 10. Rozvoj prezentačních dovedností studentů Rozvoj prezentačních dovedností studentů 11. Informace o možnosti využití skupinových adresářů (G:) pro výuku Informace o možnosti využití skupinových adresářů (G:) pro výuku 12. Aktualizace webu FPH Aktualizace webu FPH

3 3 Reakreditace předmětů katedra personalistiky – P__420 Hmotná stimulace a odměňování práce P__420 Hmotná stimulace a odměňování práce katedra podnikové ekonomiky – PM_203 Trh nemovitostí 1 PM_203 Trh nemovitostí 1 – PM_213 Organizační struktury budoucnosti PM_213 Organizační struktury budoucnosti – PM_215 Zbožíznalství vybraných skupin zboží PM_215 Zbožíznalství vybraných skupin zboží – PM_216 Základy managementu kvality PM_216 Základy managementu kvality – PM_409 Finanční plánování s počítačovou podporou PM_409 Finanční plánování s počítačovou podporou – PM_418 Kvalita zboží v obchodním podnikání PM_418 Kvalita zboží v obchodním podnikání – PM_527 DS Kvalita v managementu PM_527 DS Kvalita v managementu – PM_607 Management změny (anglicky) PM_607 Management změny (anglicky)

4 4 Nové předměty katedra personalistiky a psychologie a sociologie řízení – PSP603 Řízení lidských zdrojů a vedení v multikulturním prostředí PSP603 Řízení lidských zdrojů a vedení v multikulturním prostředí katedra podnikové ekonomiky – PM_366 Facility management PM_366 Facility management – PM_617 Řízení vztahů se zákazníky (anglicky) PM_617 Řízení vztahů se zákazníky (anglicky)

5 5 Předměty ke zneaktivnění (Byly nahrazeny novými předměty) katedra managementu – PM_496 Úvod do managementu kvality – PM_497 Legální aspekty managementu kvality – PM_498 Management kvality 1 – PM_499 Statistické metody v managementu kvality – PM_500 Management kvality 2 – PM_501 Metody a techniky zlepšování kvality – PM_502 SS Management kvality

6 6 Změny názvů předmětů katedra managementu – PM_203 Trh nemovitostí (dříve Trh nemovitostí 1) – PM_213 Řízení a správa společností (dříve Řízení a správa společnosti) – PM_528 anglicky: Management of Occupational Safety (dříve Management of Safety) katedra podnikové ekonomiky – PE_436 Quattro Pro pro Windows - základy změnit na: česky: Tabulkový procesor Quattro Pro v podnikové praxi anglicky: Spreadsheet Quattro Pro in Common Corporate Use německy: Tabellenkalkulator Quattro Pro in Betriebspraxis – PE_466 Paradox pro Windows - základy změnit na: česky: Pracujeme s relační databází Paradox anglicky: Working with relational database Paradox německy: Arbeit mit Relationsdatenbank Paradox

7 7 Ediční činnost v roce 2003 vydáno FPH celkem 21 skript KLOG 0, KM 13, KMG 1, KMIE 0, KP 1, KPE 6, KPSŘ 0 (v roce 2002 vydáno FPH celkem 18 skript) ediční plán pro rok 2004 do (odevzdávání do ) formulář na intranetu do podklady pro ediční plán na publikační činnost učebnic a vědeckých publikací na rok 2004

8 8 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium Příprava testů – okruhy otázek a literatura (odsouhlasit do ) – koncepce částí (C  A, odpovědní listy, počet otázek?, body?) A (12 otázek) = 60 bodů B (příklad 15, otázka 10) = 25 bodů C (příklad) = 15 bodů – vypracované otázky do – upřesnění počtu variant Elektronické přihlášky – – od provoz pro navazující magisterské studium – během 1. týdne provozu 20 přihlášek – nutno souběžně vytisknout vyplněnou přihlášku a odeslat s nalepeným ústřižkem o zaplacení – bez zvýhodnění poplatku za přijímací řízení – nejpozději od provoz pro bakalářské studium

9 9 Aktuality z informatizace Studentské centrum na Jarově – 160 PC, RAM 512 MB, HDD 40 GB, 17“ monitor – placený tisk, kopírka – zatím provoz 10 – 17 h – starší diplomové práce – konferenční místnost, 2 – 3 učebny (5 – 10 členů týmu) Prodej (vedle Ing. Kneřové) – časové kupóny MHD (studenti, zaměstnanci, příjem VŠE 0,25 mil. Kč ročně) – revalidační známka – nutnost objednání

10 10 Aktuality z informatizace Knihovna – – objednávky do , kniha musí být na trhu Inventura – předat do Objednávky výpočetní techniky z grantů a dalších finančních zdrojů – poslední termín čt NB 313 – zavěšený dataprojektor – lampa má vydržet 2000 hodin (na SB 104 vydržela 1300 hodin)

11 11 Nové PC na FPH Technické zabezpečení ISISNG - nové PC (Celeron 1.7, RAM 256 MB, HDD 40 GB, CD-RW, 17" LCD BenQ 731) – studijní referentky (4) – tutorka (1) – referentka pro vědu a výzkum (1) – tajemnice fakulty (1) – vyzvednutí a rozvoz ve čt , 14 h (pí Žabková) Vybavení administrativy s osvědčením ECDL (Scenico Athlon XP 2000+, RAM 256 MB, HDD 80 GB, DVD/CD-RW, Front USB 2.0, optická myš, 17" LCD Fujitsu Siemens B17-1 včetně vestavěných reproduktorů) – sekretářky kateder a fakulty (6) – bude teprve dodáno PC zděděné z učeben (Pentium 500 MHz, RAM 128 MB, HDD 7,5 GB, bez CD, 15" monitor) – 8 PC dle požadavků kateder KMG: Boučková KPE: Mikan, Vávrová, Dolák, Chvojka, Synek KMIE: Soukup – vyzvednutí možné ihned (pan Vorel, SB 100C, tel. 5844)

12 12 Uvolněné PC Požadavky em do ks od studijních referentek – Pentium 100 MHz, RAM 32 – 48 MB, HDD 6,4 GB, bez CD, bez zvukové karty 1 ks od tajemnice fakulty – AMD K6-2, 350 MHz, RAM 128 MB, HDD 4,3 GB, CD, zvuková karta 1 ks od referentky pro vědu a výzkum – AMD K6-2, 500 MHz, RAM 128 MB, HDD 7,5 GB, CD, bez zvukové karty 1 ks od sekretářky děkana – AMD K6-2, 350 MHz, RAM 128 MB, HDD 4,2 GB, CD, zvuková karta 5 ks od sekretářek kateder – Pentium III 800 MHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB, CD, zvuková karta

13 13 Distanční studium tutorka chybí info o předmětech: – DEM414, FU_311, IT_323, MAE405, MG_301, MG_416, MIE202, MIE403, MIE505, MIE901, P__429, P__523, PM_206, PM_307, RUJ107 rozšířené KH – KMG: doc. Bártová, Ing. Horová – KM: Ing. Hartman, Ing. Krejčí – KMIE: doc. Sirůček, prof. Soukup, Ing. Soukupová bak. předměty: MG_201, PM_101, PM_150, PE_101, PE_301, P__201 – je možné distribuovat CD pro uchazeče? připomínky z tutoriálu – v některých předmětech není vyžadována průběžná práce eDoceo PDF – licence budou zakoupeny v roce 2003 – školení pravděpodobně v lednu 2004

14 14 Státní bakalářské zkoušky a bakalářské práce časové umístění ve studijním plánu podmínky skládání (článek 10 SZŘ): – získání 125 kreditů ve struktuře předepsané studijním programem – složení všech bakalářských zkoušek předepsaných studijním programem daného studijního oboru návaznost na VŠ zákon, § 55: – Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. přihlašování studentů – administrativní zajištění – návrh administrativního vedení: jedna katedra ZPH, jedna katedra PHS – vypisování termínů – omluvy průběh obhajoby – K obhajobě své práce si student připraví úvodní slovo včetně prezentace (formou fólií pro zpětný projektor nebo elektronickou formou) v délce minut. – Po úvodním slově se vyjádří k hodnocení práce vedoucím a k posudku oponenta. Obhajoba končí diskusí a vyhlášením výsledku. – Délka obhajoby: zpravidla 15 minut, nejméně 10 minut NB 371 (PC, dataprojektor, priorita obhajob)

15 15 Rozvoj prezentačních dovedností studentů úvodní slovo V. Opleštila, studentského člena pedagogického kolegia

16 16 Informace o možnosti využití skupinových adresářů pro výuku Připojení k projektovému adresáři prostřednictvím FTP Prostřednictvím aplikace Windows Commander (popř. Total Commander) 1. Z menu zadat příkazy SÍŤ, FTP – PŘIPOJIT SE 2. Klepnout do tlačítka Nové připojení 3. Vyplnit tabulku: – relace:nazvat libovolně např. Projekt Manažerské informatiky – hostitel: proj.vse.cz – jméno uživatele:min2xx – heslo:vyplnit jen v případě, že jej projekt má – ostatní položky:nevyplňovat 4. Klepnout do tlačítka Připojit 5. Body 1 – 3 si při dalším připojování na stejném PC již nemusí provádět.

17 17 Informace o možnosti využití skupinových adresářů pro výuku Z příkazového řádku 1. START, PROGRAMY, PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK 2. Nachystat vhodný adresář (např. cd.., cd pracovní) 3. ftp proj.vse.cz 4. name: min2xx 5. heslo projektu: ******* 6. přepnutí na binární přenos binary (pro textové soubory ASCII, dokumenty Wordu nejsou považovány za textové) 7. výpis adresáře dir 8. nastavení adresáře v projektu (např. cd xnovj01/du, cd.., při použití cd.. nutná mezera) 9. přenos na projekt put název_souboru (např. put knihy.mdb) 10. mazání souboru na projektu del název_souboru (např. del knihy.mdb) 11. přenos z projektu get název_souboru (např. get knihy.mdb) 12. ukončení ftp zavřením okna ftp

18 18 Rekapitulace dostupných zdrojů VŠE odkudkoliv osobní adresář (H:) osobní webové stránky (H:\PUBLIC.WWW) skupinové adresáře (G:) – katedrální – výukové projekty intranet fakulty elektronická pošta (http://kotelna.vse.cz) webové aplikace – webové stránky fakulty a VŠE, portál distančního studia – webové katedrální stránky – PES – VYSLEDKY (s disketou)

19 19 Aktualizace dat na webu FPH KM – rozšířené konzultační hodiny Ing. Krejčí KEKO,foto: – Ing. Martina Kuncová KM, foto: – Ing. Filip Krejčí – Ing. Jaromír Mirovský – Ing. Marie Mráčková – Ing. Barbora Poláková – Bc. Tomáš Zajíc KPSŘ, foto: – Ing. Hana Šindelářová

20 20 Zveřejňování fotografií Citace u učitele: – Zveřejňování fotografií pracovníků je i ve velkých podnicích vázáno na jejich výslovný a dobrovolný individuální souhlas, a to i v případě, že se jedná o využití fotografie pro interní účely (např. interni el. telef. seznam), natož pak, pokud měly byt volně dostupné na internetu, protože se jedná o soukromá data (stejná jako např. datum narození) – Pokud jsem jediný, kdo se ozývá, pak to může být proto, že ještě nejsou dostatečně všeobecně známa rizika systematického zveřejňování osobních dat.


Stáhnout ppt "1 Pedagogické kolegium 12. 11. 2003. 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Nové předměty k akreditaci Nové předměty k akreditaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google