Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pedagogické kolegium 12. 11. 2003. 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Nové předměty k akreditaci Nové předměty k akreditaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pedagogické kolegium 12. 11. 2003. 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Nové předměty k akreditaci Nové předměty k akreditaci."— Transkript prezentace:

1 1 Pedagogické kolegium 12. 11. 2003

2 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Nové předměty k akreditaci Nové předměty k akreditaci 3. Předměty na znekativnění Předměty na znekativnění 4. Změny názvů předmětů Změny názvů předmětů 5. Ediční činnost Ediční činnost 6. Přijímací zkoušky Přijímací zkoušky 7. Aktuality z informatizace Aktuality z informatizace 8. Distanční studium Distanční studium 9. Státní bakalářské zkoušky a bakalářské práce Státní bakalářské zkoušky a bakalářské práce 10. Rozvoj prezentačních dovedností studentů Rozvoj prezentačních dovedností studentů 11. Informace o možnosti využití skupinových adresářů (G:) pro výuku Informace o možnosti využití skupinových adresářů (G:) pro výuku 12. Aktualizace webu FPH Aktualizace webu FPH

3 3 Reakreditace předmětů katedra personalistiky – P__420 Hmotná stimulace a odměňování práce P__420 Hmotná stimulace a odměňování práce katedra podnikové ekonomiky – PM_203 Trh nemovitostí 1 PM_203 Trh nemovitostí 1 – PM_213 Organizační struktury budoucnosti PM_213 Organizační struktury budoucnosti – PM_215 Zbožíznalství vybraných skupin zboží PM_215 Zbožíznalství vybraných skupin zboží – PM_216 Základy managementu kvality PM_216 Základy managementu kvality – PM_409 Finanční plánování s počítačovou podporou PM_409 Finanční plánování s počítačovou podporou – PM_418 Kvalita zboží v obchodním podnikání PM_418 Kvalita zboží v obchodním podnikání – PM_527 DS Kvalita v managementu PM_527 DS Kvalita v managementu – PM_607 Management změny (anglicky) PM_607 Management změny (anglicky)

4 4 Nové předměty katedra personalistiky a psychologie a sociologie řízení – PSP603 Řízení lidských zdrojů a vedení v multikulturním prostředí PSP603 Řízení lidských zdrojů a vedení v multikulturním prostředí katedra podnikové ekonomiky – PM_366 Facility management PM_366 Facility management – PM_617 Řízení vztahů se zákazníky (anglicky) PM_617 Řízení vztahů se zákazníky (anglicky)

5 5 Předměty ke zneaktivnění (Byly nahrazeny novými předměty) katedra managementu – PM_496 Úvod do managementu kvality – PM_497 Legální aspekty managementu kvality – PM_498 Management kvality 1 – PM_499 Statistické metody v managementu kvality – PM_500 Management kvality 2 – PM_501 Metody a techniky zlepšování kvality – PM_502 SS Management kvality

6 6 Změny názvů předmětů katedra managementu – PM_203 Trh nemovitostí (dříve Trh nemovitostí 1) – PM_213 Řízení a správa společností (dříve Řízení a správa společnosti) – PM_528 anglicky: Management of Occupational Safety (dříve Management of Safety) katedra podnikové ekonomiky – PE_436 Quattro Pro pro Windows - základy změnit na: česky: Tabulkový procesor Quattro Pro v podnikové praxi anglicky: Spreadsheet Quattro Pro in Common Corporate Use německy: Tabellenkalkulator Quattro Pro in Betriebspraxis – PE_466 Paradox pro Windows - základy změnit na: česky: Pracujeme s relační databází Paradox anglicky: Working with relational database Paradox německy: Arbeit mit Relationsdatenbank Paradox

7 7 Ediční činnost v roce 2003 vydáno FPH celkem 21 skript KLOG 0, KM 13, KMG 1, KMIE 0, KP 1, KPE 6, KPSŘ 0 (v roce 2002 vydáno FPH celkem 18 skript) ediční plán pro rok 2004 do 9. 12. 2003 (odevzdávání do 29. 10. 2004) formulář na intranetu do 25. 11. 2003 podklady pro ediční plán na publikační činnost učebnic a vědeckých publikací na rok 2004

8 8 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium Příprava testů – okruhy otázek a literatura (odsouhlasit do 13. 11. 2003) – koncepce částí (C  A, odpovědní listy, počet otázek?, body?) A (12 otázek) = 60 bodů B (příklad 15, otázka 10) = 25 bodů C (příklad) = 15 bodů – vypracované otázky do 9. 12. 2003 – upřesnění počtu variant 1. 12. 2003 Elektronické přihlášky – http://prihlasky.vse.cz http://prihlasky.vse.cz – od 3. 11. 2003 provoz pro navazující magisterské studium – během 1. týdne provozu 20 přihlášek – nutno souběžně vytisknout vyplněnou přihlášku a odeslat s nalepeným ústřižkem o zaplacení – bez zvýhodnění poplatku za přijímací řízení – nejpozději od 1. 12. 2003 provoz pro bakalářské studium

9 9 Aktuality z informatizace Studentské centrum na Jarově – 160 PC, RAM 512 MB, HDD 40 GB, 17“ monitor – placený tisk, kopírka – zatím provoz 10 – 17 h – starší diplomové práce – konferenční místnost, 2 – 3 učebny (5 – 10 členů týmu) Prodej (vedle Ing. Kneřové) – časové kupóny MHD (studenti, zaměstnanci, příjem VŠE 0,25 mil. Kč ročně) – revalidační známka – nutnost objednání

10 10 Aktuality z informatizace Knihovna – aleph@vse.cz aleph@vse.cz – objednávky do 20. 11. 2003, kniha musí být na trhu Inventura – předat do 22. 11. 2003 Objednávky výpočetní techniky z grantů a dalších finančních zdrojů – poslední termín čt 12. 11. 2003 NB 313 – zavěšený dataprojektor – lampa má vydržet 2000 hodin (na SB 104 vydržela 1300 hodin)

11 11 Nové PC na FPH Technické zabezpečení ISISNG - nové PC (Celeron 1.7, RAM 256 MB, HDD 40 GB, CD-RW, 17" LCD BenQ 731) – studijní referentky (4) – tutorka (1) – referentka pro vědu a výzkum (1) – tajemnice fakulty (1) – vyzvednutí a rozvoz ve čt 11. 11. 2003, 14 h (pí Žabková) Vybavení administrativy s osvědčením ECDL (Scenico Athlon XP 2000+, RAM 256 MB, HDD 80 GB, DVD/CD-RW, Front USB 2.0, optická myš, 17" LCD Fujitsu Siemens B17-1 včetně vestavěných reproduktorů) – sekretářky kateder a fakulty (6) – bude teprve dodáno PC zděděné z učeben (Pentium 500 MHz, RAM 128 MB, HDD 7,5 GB, bez CD, 15" monitor) – 8 PC dle požadavků kateder KMG: Boučková KPE: Mikan, Vávrová, Dolák, Chvojka, Synek KMIE: Soukup – vyzvednutí možné ihned (pan Vorel, SB 100C, tel. 5844)

12 12 Uvolněné PC Požadavky e-mailem do 18. 11. 2003 (kubalek@vse.cz) 4 ks od studijních referentek – Pentium 100 MHz, RAM 32 – 48 MB, HDD 6,4 GB, bez CD, bez zvukové karty 1 ks od tajemnice fakulty – AMD K6-2, 350 MHz, RAM 128 MB, HDD 4,3 GB, CD, zvuková karta 1 ks od referentky pro vědu a výzkum – AMD K6-2, 500 MHz, RAM 128 MB, HDD 7,5 GB, CD, bez zvukové karty 1 ks od sekretářky děkana – AMD K6-2, 350 MHz, RAM 128 MB, HDD 4,2 GB, CD, zvuková karta 5 ks od sekretářek kateder – Pentium III 800 MHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB, CD, zvuková karta

13 13 Distanční studium tutorka chybí info o předmětech: – DEM414, FU_311, IT_323, MAE405, MG_301, MG_416, MIE202, MIE403, MIE505, MIE901, P__429, P__523, PM_206, PM_307, RUJ107 rozšířené KH – KMG: doc. Bártová, Ing. Horová – KM: Ing. Hartman, Ing. Krejčí – KMIE: doc. Sirůček, prof. Soukup, Ing. Soukupová bak. předměty: MG_201, PM_101, PM_150, PE_101, PE_301, P__201 – je možné distribuovat CD pro uchazeče? připomínky z tutoriálu – v některých předmětech není vyžadována průběžná práce eDoceo PDF – licence budou zakoupeny v roce 2003 – školení pravděpodobně v lednu 2004

14 14 Státní bakalářské zkoušky a bakalářské práce časové umístění ve studijním plánu podmínky skládání (článek 10 SZŘ): – získání 125 kreditů ve struktuře předepsané studijním programem – složení všech bakalářských zkoušek předepsaných studijním programem daného studijního oboru návaznost na VŠ zákon, § 55: – Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. přihlašování studentů – http://nb.vse.cz/regzap/ http://nb.vse.cz/regzap/ administrativní zajištění – návrh administrativního vedení: jedna katedra ZPH, jedna katedra PHS – vypisování termínů – omluvy průběh obhajoby – K obhajobě své práce si student připraví úvodní slovo včetně prezentace (formou fólií pro zpětný projektor nebo elektronickou formou) v délce 5 - 10 minut. – Po úvodním slově se vyjádří k hodnocení práce vedoucím a k posudku oponenta. Obhajoba končí diskusí a vyhlášením výsledku. – Délka obhajoby: zpravidla 15 minut, nejméně 10 minut NB 371 (PC, dataprojektor, priorita obhajob)

15 15 Rozvoj prezentačních dovedností studentů úvodní slovo V. Opleštila, studentského člena pedagogického kolegia

16 16 Informace o možnosti využití skupinových adresářů pro výuku Připojení k projektovému adresáři prostřednictvím FTP Prostřednictvím aplikace Windows Commander (popř. Total Commander) 1. Z menu zadat příkazy SÍŤ, FTP – PŘIPOJIT SE 2. Klepnout do tlačítka Nové připojení 3. Vyplnit tabulku: – relace:nazvat libovolně např. Projekt Manažerské informatiky – hostitel: proj.vse.cz – jméno uživatele:min2xx – heslo:vyplnit jen v případě, že jej projekt má – ostatní položky:nevyplňovat 4. Klepnout do tlačítka Připojit 5. Body 1 – 3 si při dalším připojování na stejném PC již nemusí provádět.

17 17 Informace o možnosti využití skupinových adresářů pro výuku Z příkazového řádku 1. START, PROGRAMY, PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK 2. Nachystat vhodný adresář (např. cd.., cd pracovní) 3. ftp proj.vse.cz 4. name: min2xx 5. heslo projektu: ******* 6. přepnutí na binární přenos binary (pro textové soubory ASCII, dokumenty Wordu nejsou považovány za textové) 7. výpis adresáře dir 8. nastavení adresáře v projektu (např. cd xnovj01/du, cd.., při použití cd.. nutná mezera) 9. přenos na projekt put název_souboru (např. put knihy.mdb) 10. mazání souboru na projektu del název_souboru (např. del knihy.mdb) 11. přenos z projektu get název_souboru (např. get knihy.mdb) 12. ukončení ftp zavřením okna ftp

18 18 Rekapitulace dostupných zdrojů VŠE odkudkoliv osobní adresář (H:) osobní webové stránky (H:\PUBLIC.WWW) skupinové adresáře (G:) – katedrální – výukové projekty intranet fakulty elektronická pošta (http://kotelna.vse.cz) webové aplikace – webové stránky fakulty a VŠE, portál distančního studia – webové katedrální stránky – PES – VYSLEDKY (s disketou)

19 19 Aktualizace dat na webu FPH KM – rozšířené konzultační hodiny Ing. Krejčí KEKO,foto: – Ing. Martina Kuncová KM, foto: – Ing. Filip Krejčí – Ing. Jaromír Mirovský – Ing. Marie Mráčková – Ing. Barbora Poláková – Bc. Tomáš Zajíc KPSŘ, foto: – Ing. Hana Šindelářová

20 20 Zveřejňování fotografií Citace e-mailu učitele: – Zveřejňování fotografií pracovníků je i ve velkých podnicích vázáno na jejich výslovný a dobrovolný individuální souhlas, a to i v případě, že se jedná o využití fotografie pro interní účely (např. interni el. telef. seznam), natož pak, pokud měly byt volně dostupné na internetu, protože se jedná o soukromá data (stejná jako např. datum narození) – Pokud jsem jediný, kdo se ozývá, pak to může být proto, že ještě nejsou dostatečně všeobecně známa rizika systematického zveřejňování osobních dat.


Stáhnout ppt "1 Pedagogické kolegium 12. 11. 2003. 2 Program 1. Reakreditace předmětů Reakreditace předmětů 2. Nové předměty k akreditaci Nové předměty k akreditaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google